Amatørvideo kan oppklare hva som skjedde med Goolaerts