Som fysioterapeut kan Øystein Jensen trene sine kunder inne. Det kan han ikke som personlig trener.

foto