Idrettspresidenten: – Vi kan ikke kritisere fotball for at de driver godt