– Norge må tørre å stå for noe internasjonalt

foto