Nysatsingen har gitt en ny hverdag for de beste damespillerne i Tromsø:- Som natt og dag

Fløya/TIL2020-spillerne feirer Veronika Sæthres( tredje fra venstre) scoring. Fløya/TIL2020-spillerne feirer Veronika Sæthres( tredje fra venstre) scoring. Foto: https://www.sportinord.no/om