EM-dommen: - Forsiktig, taktisk og enorm fysikk

foto