Slik vil Stensaas stå til han blir pensjonist

foto