«Presset ligger på Bryne og EIK, og i bakgrunnen lurer Vidar»