Idrettslagene ønsker seg mye mer treningstid i de kommunale idrettshallene i Trondheim i sommer enn hva som er mulig å få til. Dette bildet er fra Husebyhallen hvor det er få treningstimer tilgjengelig. Idrettslagene ønsker seg mye mer treningstid i de kommunale idrettshallene i Trondheim i sommer enn hva som er mulig å få til. Dette bildet er fra Husebyhallen hvor det er få treningstimer tilgjengelig. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Idretten i Trondheim får bare halvparten av treningstida som de ønsker seg