Har fått på plass den siste brikken til å ferdigstille million-prosjekt: Nå blir det aktivitet året rundt

foto