53.536 koronatester i Premier League: Litt over 100 ga utslag

foto