– Da vi sto og frøs på Melhus var det ikke dette jeg så for meg

foto