«Idrettsutøverne har kommet velberget ut av de utallige etiske avveiningene de er blitt stilt overfor»

Lionel Messi har gitt 11 millioner kroner til bekjempelsen av koronaviruset. Lionel Messi har gitt 11 millioner kroner til bekjempelsen av koronaviruset. Foto: Albert Gea / REUTERS