Brann får ikke spille kamp. Her blir det likevel 16. mai-fest.

foto