Roer-Hoff: – Måtte gå noen runder med meg selv

foto