Lovte finalebilletter til alle som kom på kamp – dette sier MFK nå