Det kommer frem at Uhrenholdt Jacobsen, som er leder av utøverkomiteen i Norges idrettsforbund, blant annet sa dette om utøvere fra Russland og Belarus:

«Etter vårt syn er ikke-diskriminering ufravikelig. Vårt oppdrag er å fortsette med å være en samlende kraft, og det bør fortsette å være vårt fokus.»

Notatet er skrevet på engelsk. VG har mottatt notatet og oversatt det Jacobsen sa i møtet som IOC tok initiativ til.

«Dette er en veldig, veldig kompleks og delikat situasjon. Og, som et naboland av Russland, er vi veldig klare over intensiteten og brutaliteten i den pågående konflikten. Våre nasjonale medier, og også flesteparten av folket har tatt et klart standpunkt om at de ikke ønsker å slippe russere tilbake i idretten uten å være i stand til å skille det fra sanksjonene og de vernende tiltakene som ble gitt i februar i fjor.»

Jacobsen sa videre på møtet med IOC:

«Og, med det som bakteppe, har vi i utøverkomiteen bestemt at vi hovedsakelig vil holde diskusjonene basert på verdiene og etikken som den olympiske bevegelsen bygger på, fordi det er den eneste veien fremover.»

Det har skapt sterke reaksjoner blant norske utøvere at IOC vil ha samtaler hvor det skal diskuteres om det skal åpnes for russiske utøvere nå som krigen i Ukraina drar seg mot ett år. Russland gikk til angrep på nabolandet like etter OL i fjor vinter.

Helene Marie Fossesholm er blant utøverne som mener russiske utøvere ikke kan delta i internasjonale konkurranser nå.

– Med Russland som krigfører i Ukraina, og når vi vet at politikk og idrett henger så tett sammen i Russland og at idretten blir brukt som propaganda, så har vi ikke annet valg enn å ta et standpunkt om at russiske og belarusiske utøvere, dessverre for deres del, ikke hører hjemme her, sa Fossesholm til VG fredag.

NRK omtalte innlegget den tidligere OL-vinneren og utøverrepresentanten i Den internasjonale Olympiske komiteen (IOC) holdt på det mye omtalte møtet tidligere denne uken, først.

Innlegget startet slik:

«Takk, kjære ordstyrere, kjære representanter. Det er fint å samle seg i denne type møter. Jeg snakker på vegne av den norske utøverkomiteen, som favner de olympiske, paralympiske og ikke olympiske idrettene. Jeg ønsker å dele et sammendrag av de nylige diskusjonene våre angående det veldig vanskelige temaet som har blitt nevnt her tidligere.»

Jacobsen avsluttet innlegget slik:

«Det betyr at ingen utøvere burde ekskluderes på bakgrunn av passet sitt. Og vi ønsker at våre felles utøverkomiteer samler seg rundt våre verdier. Da, i andre rekke, kan vi diskutere hvilke praktiske hensyn som må tas og være på plass for potensielt å slippe alle utøvere tilbake til idrettsarenaen. Takk.»

Torsdag skrev NRK at Jacobsen, som leder av utøverkomiteen i Norges idrettsforbund, hadde tatt til orde for at Russland kunne gjøre retur til internasjonal idrett. Det tilbakeviser Jacobsen på det sterkeste. IOC har tatt kontakt med utøverkomiteer i alle land for å få en diskusjon om mulig russisk og belarusisk deltagelse.

Jacobsen hevder på sin side at de bare har diskutert temaet. Det ble sterke reaksjoner.

Lørdag beklaget utøverkomiteen overfor sine medlemmer håndteringen av saken om utestengelse av russiske og belarusiske utøvere. De skrev også at Jacobsen ikke har gjort noe galt.