Et enkelt grep gjorde at Troms gikk fra bunn til topp i antall utdannede trenere i barnefotballen