RBK-topp mener spill i England svekker Hangelands troverdighet