Helsetopp er kritisk til Stoltzekleiven Opp. Jussprofessor foreslår tre endringer.