Som VG meldte i går oppretter regjeringen nå flere nye politisteder.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) opplyser fredag i en pressemelding at de oppretter syv nye permanente tjenestesteder. I tillegg skal to steder ha åpent om sommeren.

Politiet skal bestemme den konkrete plasseringen i samarbeid med kommunene.

Ap- og Sp-regjeringen lovte i Hurdalsplattformen å opprette 20 nye polititjenestesteder i løpet av de neste fire årene, og at arbeidet skulle starte i 2022.

–I løpet av det neste året vil vi legge frem en ny plan for å styrke polititjenester nær folk, inkludert ytterligere tjenestesteder, sier Mehl i en pressemelding.

Hun sier samtidig at det vil bli til sammen 20 nye tjenestesteder, senest innen utgangen av 2024.

Her er lista

Disse får nye politisteder, bekrefter justisminister Emilie Enger Mehl (Sp):

  • Engerdal (Innlandet politidistrikt)

  • Hvaler (Øst politidistrikt). Kun sommersesong.

  • Meråker (Trøndelag politidistrikt)

  • Oslo (Mortensrud i Oslo politidistrikt)

  • Salangen (Troms politidistrikt)

  • Sandefjord (Torp lufthavn i Sør-Øst politidistrikt)

  • Sigdal (Sør-Øst politidistrikt)

  • Steigen (Nordland politidistrikt)

  • Stranda (Geiranger i Møre og Romsdal politidistrikt) kun sommersesong

Regjeringen åpnet i fjor også en felles svensk-norsk politistasjon ved Magnormoen, mens Oslo politidistrikt etablerer en egen politipost på Tøyen torg i Oslo.

Mehl sier at regjeringen også styrker Seljord med fire årsverk og Hitra med to årsverk.

FORBUNDSLEDER: Unn Alma Skatvold. Foto: Frode Hansen / VG

– Trenger penger til nye folk

Politiets Fellesforbund (PF) har siden i høst advart sterkt mot å opprette nye politikontorer.

– Vi mener det er viktig med lokalt forankret politi og intensjonene er gode, men vi trenger penger til nye folk og ikke nye bygg, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold til VG.

Hun sier at de 76 millionene som var nevnt i høstens statsbudsjett var en omdisponering, ikke friske midler.

Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at de skal sikre minimumsbemanning på politikontorene. Det er Skatvold skeptisk til.

– Med mindre det er tilført friske midler som er øremerket til nye stillinger, så er vi skeptiske. Da må det tas fra andre steder med etablerte fagmiljøer, sier hun.

GLAD FOR POLITI: Emilie Enger Mehl, Trygve Slagsvold Vedum og Raymond Johansen. Foto: Tore Kristiansen / VG

Nytt kontor i Oslo

Mehl møtte pressen på Mortensrud Torg senter sammen med politiet, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det er ikke klart hvor mye av de øremerkede midlene som skal brukes på kontorer og hvor mye som går til politifolk.

– Vi skal nå avklare med Politidirektoratet hva slags handlingsrom og ramme vi får. Så blir det en nærmere dialog med kommunen og andre aktører. Kostnader er et perspektiv her, sier fungerende politimester Cecilie Lilaas-Skari i Oslo politidistrikt til VG.

– Vi har hatt forsterket i utsatte områder over tid. Dette blir en ytterligere forsterkning utover det. Det er vi glade for, legger hun til.

Byrådsleder Johansen sier han vil ha mer politi på Mortensrud.

– Dette er et hyggelig bidrag, sier han.

GLAD: Sigrun Wiggen Prestbakmo er svært glad for at bygda får nytt politikontor. Foto: Rodrigo Freitas / VG

Jubel i Salangen og Stranda

Sp-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo i Salangen jubler for at de får nytt politikontor i kommunen.

– Dette har vi jobbet for helt siden politireformarbeidet pågikk. Så i dag er jeg svært fornøyd, skriver Prestbakmo i en tekstmelding til VG.

Hun sier at politiets lokale tilstedeværelse har blitt svekket etter nedleggelsen av det lokale lensmannskontoret i 2018.

– Dette er en av de beste nyhetene vi har fått på lang, lang tid, sier ordfører Jan-Ove Tryggestad (Sp) i Stranda til VG.

Han sier at de har et bygg klart i turistdestinasjonen Geiranger på Sunnmøre hvor politi, brann og ambulanse kan være sammen.

– Målet er ikke å ha en person på et kontor i Geiranger til enhver tid, men et operativt politi som er i stand til å løse de oppgavene de enhver tid må løse. Det gjelder særlig i sommermånedene, sier han.

KRITISK: Per-Willy Amundsen fra Frp leder justiskomiteen. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Må være flaut

Justiskomiteens leder, Per-Willy Amundsen (Frp), sier at politiet trenger nye folk, ikke kontorer – og kaller det symbolpolitikk.

– Det er en svært merkelig og uforsvarlig prioritering av begrensede ressurser. Politiet har store behov for nye ressurser, både til tilgjengelig politi i hele landet, men i særdeleshet gjeng- og ungdomskriminalitet i hovedstaden, sier Amundsen til VG.

– Det er symbolpolitikk i hundremillionersklassen. Det må være flaut for Ap og Sps justispolitikere.

– Men de skal jo opprette et nytt politikontor på Mortensrud i Oslo?

– Det man trenger er mer synlig politi på nattetid og de stedene hvor kriminalitet finner sted. Når det skjer voldshandlinger på tbanestasjoner i Oslo, så er det ikke et kontor på Mortensrud som forhindrer det og får kontroll på situasjonen, sier han.

Utredet flere

Som VG skrev i november, har man utredet store kutt i andre deler av politiet for å få finansiert dette.

Regjeringen sier nå at de nye politikontorene blir finansiert med friske penger.

Politidirektoratet leverte i høst inn sine faglige innspill om plassering av nye politikontor. Regjeringen ba deretter om at det skulle utredes nye tjenestesteder i følgende 20 kommuner, og henviste da blant annet til Politidirektoratets innspill.

Disse 20 kommunene var:

Engerdal, Flatanger/Osen, Frogn, Frøya, Krødsherad, Levanger, Lillestrøm, Marker, Melhus, Meråker, Oslo øst, Rollag, Salangen, Sigdal, Steigen, Sør-Odal, Vestby, Vestre Toten og Vågå.

Rettet

I en tidligere versjon av denne saken sto det at Politidirektoratet hadde levert inn en anbefaling om hvilke 20 kommuner som var aktuelle for nye tjenestesteder. POD opplyser fredag til VG at de har gitt faglige innspill, men at disse er unntatt offentligheten.