«Mange bør ha mye å lære av Brede Hangelands karriere»