Brann-børsen: - Han løp som brødrene Ingebrigtsen

foto