Boasson Hagen styrtet i asfalten i saftig massevelt