Ella Gjømle (38) og Ine Wigernæs (48) er skitestere i Team Telemark. Ella Gjømle (38) og Ine Wigernæs (48) er skitestere i Team Telemark. Foto: Mette Bugge

I denne rollen bruker langrennssporten omtrent aldri kvinner. Disse to er sjeldne unntak.