- 28,6 milliarder kroner

OL i Tromsø blir nesten dobbelt så dyrt som antatt. DEBATT: Si din mening!
tromsø 2018

Kvalitetssikringsrapporten som konsulentselskapene Veritas, Advansia og Samfunns- og Næringslivsforskning har jobbet fram på oppdrag fra regjeringen presenteres av direktør i Veritas, Aage Enghaug, i regjeringskvartalet akkurat nå.

Bruttokostnader blir 28,6 milliarder

- Det er tre sentrale spørsmål vi har prøvd å besvare i denne rapporten, som er jobbet fram av 20 personer over et halvt år. Hva er forventet netto statlig tilskudd? Hva er forventet statlig garantiansvar? Og hva får samfunnet igjen av å arrangere OL? innledet Enghaug.

Han opplyser at mens Tromsø 2018 har budsjettert med netto statlig tilskudd på 9,5 milliarder kroner, operer kvalitetsrapporten med et lagt høyere tall.

- Vi har vurdert dette tallet til 19,1 milliarder kroner, sier Enghaug.

- Bruttokostnaden har vi satt til 28, 6 milliarder. Av dette er 2,5 milliarder reservekalkyler fordi det er vanskelig å forutsi hvordan verdensøkonomien vil utvikle seg. Her hadde Tromsø 2018 budsjettert med 500 millioner. Det er også lagt inn 825 millioner ekstra fordi det vil komme nye krav til arrangementet etter at et OL eventuelt er tildelt.

Samsvarer ikke med ambisjonene

Kvalitetssikrerne har også lagt inn 1,05 milliarder til ekstra sikkerhetstiltak utover arrangørenes ordinære ansvar, samt 2,3 milliarder i sikkerhet for privat utbygging.

- Under punktet miljø er det lagt inn 540 millioner kroner. Her har Tromsø 2018 ikke lagt inn pengebruk som samsvarer med uttalte ambisjoner, forklarer Enghaug.

Bruttokostnadene er dermed nesten dobbelt så mye som de 15,5 milliardene Tromsø 2018 regnet med, og stemmer overens med tallene VG presenterte tirsdag.

Trond Giske varslet tirsdag morgen at ballen ville spilles tilbake til idretten hvis prislappen som ble presentert i avisen stemte.

tromsø 2018