Planer om nye fotballhaller i Tromsø: Mener kommunen kan stille med bare én tomt

foto