TIL-børsen: «Senket på Aspmyra - ble TIL bortdømt?»

foto