Poenggarantisten tror TIL-oppturen fortsetter

foto