Koblet til klubben han senket på overtid: Ler bare av spekulasjonene