TIL-kamp utsatt – spillerne måtte vente timevis på flyplassen