Tema

søndag 25.10 2020

Helsehuset har brukt over 73 millioner kroner over budsjettet på vikarbyrå

Siden oppstarten i 2017 har Helsehuset brukt svimlende summer på å leie inn vikarer. Roar Evjen, konstituert seksjonsleder for hjemmetjenester, retter pekefingeren på for dårlig rekruttering.

onsdag 21.10 2020

Helsehuset får kritikk av Fylkesmannen: Pasient fikk tilsyn av lege først etter at kona krevde det

Helsehuset satte ufaglært personell til å jobbe med en pasient som hadde fått behandling ved UNN for hjerneblødning. Mannen utviklet lungebetennelse og ny hjerneblødning mens han lå på Helsehuset uten at det ble oppdaget.

tirsdag 13.10 2020

Anita Korsberg sluttet som sykepleier etter 20 år: – Jeg ville aldri anbefalt mine egne barn å bli sykepleiere

Spesialsykepleieren jobbet som sykepleier i 20 år, hun mener situasjonen har blitt verre og verre med årene.

Koronasenteret er fullt – nå må Helsehuset bidra

Koronasenteret er fylt opp av russere, nå må Helsehuset bistå, det ble de ansatte informert om i en felles e-post tirsdag.

mandag 12.10 2020

Leder i helseutvalget om mulig stenging av avdeling på Helsehuset: – Det er en midlertidig krise

Dersom kommunen ikke greier å rekruttere flere sykepleiere i tiden fremover, vil de være nødt til å stenge rehabiliteringsavdelingen på Helsehuset.

Seks sykepleiere har sagt opp på rehabiliteringsavdelingen ved Helsehuset – nå foreslår seksjonslederen å stenge avdelingen

Seksjonsleder Roar Evjen i Tromsø kommune sier forslaget er basert på hensynet til forsvarlig drift og arbeidsmiljø.

fredag 02.10 2020

Helsehuset-ansatt varslet til ledelsen etter at én avdeling opplevde at åtte pasienter døde på elleve dager

I juli varslet en ansatt ved Helsehuset om en situasjon hvor det var «stor fare for faglig uforsvarlighet» da hun var alene på nattevakt.

torsdag 01.10 2020

Avviksmeldinger fra Helsehuset

Pasient ble liggende i 20 minutter uten å få hjelp grunnet manglende bemanning

Flere pasienter har fått påført store skader etter å ha falt på Helsehuset.

onsdag 30.09 2020

Avviksmeldinger fra Helsehuset

Ansatte på Helsehuset mener arbeidspresset er så høyt at de ikke har tid til å ta lunsjpause

Et tosifret antall avviksmeldinger handler om opplevelser av at det er for få ansatte til å utføre jobben som skal gjøres.

mandag 28.09 2020

Avviksmeldinger fra Helsehuset

Sykepleier på Helsehuset skal ha sagt at det ikke er så farlig om pasienter gis feil medisiner «fordi disse folka er jo gamle og er ferdig allikevel»

Av 218 avviksmeldinger ved Helsehuset handler 67 av dem om feilmedisinering. Ansatte peker på høyt arbeidspress, dårlige rutiner og mangelfull opplæring.

Leder:

En alvorlig og fastlåst situasjon rundt Helsehuset

Da Helsehuset i Tromsø ble lansert i september 2017, var det med store visjoner og brask og bram. Husets primære oppgave skulle være å minimere avstanden mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det skulle bli Tromsø kommunes svar på samhandlingsreformen.

søndag 27.09 2020

Mann døde etter å ha blitt flyttet til omsorgsbolig: «Pasienten var veldig forvirret og ikke i stand til å ta vare på seg selv»

Flyttingen av en pasient fra Helsehuset til en omsorgsbolig ble diskutert blant de ansatte på Helsehuset. Senere døde pasienten i omsorgsboligen.

Pasientene på Helsehuset fikk ikke kake til kaffen på julaften eller dessert på påskeaften: «Utrolig kjipt og fattigslig»

14 avviksmeldinger fra Helsehuset viser at fraværet av kostvert på avdelingene fører til at helsepersonellet bruker tid på å koke kaffe og ta oppvasken.

søndag 20.09 2020

Helsehuset skal være et korttidstilbud, likevel er rundt en tredjedel av plassene okkupert av pasienter som har rett på sykehjemsplass

Tromsø kommune har fem sykehjem, men snart legges ett av dem ned. Det vil skape enda større press på eldreomsorgen.

torsdag 10.09 2020

Pårørende ved Helsehuset føler at hun ikke blir tatt på alvor av ledelsen: – Jeg har følt meg både utrygg og redd

En pårørende ved Helsehuset mener ledelsen bør gjøre grep for at pasientene skal bli tatt godt vare på.

søndag 06.09 2020

Seksjonslederen mener Helsehuset har en utrolig god ledelse

Roar Evjen, konstituert seksjonsleder for hjemmetjenester, er kjent med e-posten Kirsti Løvli har sendt og forteller han har vært i dialog med henne om bekymringsmeldingen.

Erfaren sykepleier har sendt bekymringsmelding om situasjonen på Helsehuset:

– Virker ikke som om avviksmeldingene våre blir tatt på alvor

Kirsti Løvli har jobbet som vikar på rehabiliteringsavdelingen på Helsehuset. Hun mener det er flere ting som må tas tak i for at pasientene skal få den behandlingen de fortjener.

fredag 07.08 2020

Helsehuset-saken:

– Vi gir faglig god helsehjelp

I dette innlegget hevder avdelingsdirektøren for helse og omsorg at det ikke er riktig at innsparinger setter liv og helse i fare ved Helsehuset.

mandag 03.08 2020

Ansatte på Helsehuset hylles av pårørende: – Helt supert fra A til Å

Marit Hay og broren Morten Olsen mistet nylig faren til kreft. Nå mener de at de ansatte fortjener skryt for behandlinga han fikk på Helsehuset.

fredag 31.07 2020

«Om kutt og kvalitet i driften av Helsehuset»

Det er pasientene og de ansatte som betaler prisen for kuttene, skriver Morten Skandfer (V) i dette debattinnlegget.

«En hyllest til pleierne på lindrende enhet ved Helsehuset i Tromsø»

Forfatterne bak debattinnlegget roser de ansatte på lindrende avdeling ved Helsehuset.

torsdag 30.07 2020

Helsehusets «hemmelige» leder sa opp etter én måned: – Det ble dyssa ned

onsdag 29.07 2020

Erlend Svardal Bøe (H) krever svar fra ordføreren om Helsehuset-situasjonen

– Jeg håper at dette kan føre til at politikerne i kommunestyret nå tydelig får se konsekvensene av kuttene som har blitt vedtatt, sier gruppelederen. Leder for helse og velferdsutvalget, Gunhild Johansen, lover nå at kommunen skal til bunns i hva som har skjedd.

Helsehuset har satt i gang undersøkelser: – Ikke greit om noen dør alene. Likevel vil det kunne skje

Enhetsleder Randi Lovise Kubban ved Helsehuset opplyser at sykepleier Mikaela Sandbergs fortvilte bønn nå behandles som en varslingssak.

tirsdag 28.07 2020

Kommentaren

Liv og helse skal alltid komme først

Tenk deg at du ligger på en kommunalt drevet helseinstitusjon, men likevel blir overlatt til deg selv for å dø. Eller at du har enorme smerter, men må vente i tre og en halv time for å få smertelindring, ettersom den ene vakthavende ikke har tid.

mandag 27.07 2020

Sykepleier ved Helsehuset kaller forholdene «umenneskelige»:

Mikaela (30) fikk nok da sjefen sa opp på grunn av verdihensyn: – Pasienter dør alene

torsdag 19.03 2020

Ansatt på Helsehuset koronasmittet: - Det er ikke lett å spore smitten

En ung ansatt ved Helsehuset har fått påvist smitte av koronaviruset.

tirsdag 25.02 2020

Utskrivningsklar pasient har ligget 39 dager på UNN: «Uverdig for pasienten»

Den lange ventetiden skyldes plassmangel hos Tromsø kommune. UNN ber nå kommunen prioritere den eldre kvinnen når neste plass blir ledig.

mandag 10.02 2020

Debatt:

Helsehuset er en viktig del av løsningen

De siste dagene har det blitt skrevet mye i avisene om de økonomiske utfordringene vi har i kommunen og hvilke tiltak som planlegges satt i verk. Ikke alt har et presisjonsnivå som står seg.

onsdag 05.02 2020

Debatt:

Helsehus-tiltak vil forsterke Tromsø kommunes problemer

To og et halvt år etter åpningen av Helsehuset lanseres tanken om å gjøre om bygget til sykehjem. Det snur opp ned på planene for omsorgstilbudet i kommunen og vil bare forverre situasjonen.

søndag 02.02 2020

Mener styringspartiene setter ideologi fremfor syke eldre

Sentrale opposisjonspolitikere mener den politiske ledelsen må sette ideologi til side og kjøpe inn private helsetjenester for å bedre situasjonen for dem som ligger i kø på sykehuset.

mandag 27.01 2020

Kurbadet vil ta imot utskrivningsklare pasienter fra UNN – forslaget avvises av kommunen

– Vi har ikke avtalt pris med kommunen ennå, men det vil bli billigere enn å betale døgnbøtene til UNN, sier direktør ved Kurbadet, Synne Chadwick.

torsdag 23.01 2020

Helsehuset gjør om ti enkeltrom til dobbeltrom

– Vi er i en kritisk situasjon med mange UNN-pasienter i kø, og ser på alle mulige løsninger, sier seksjonsleder for hjemmetjenester, Annie Skoglund.

tirsdag 14.01 2020

Beboere fortviler over mat-kutt på Helsehuset: – Det er helt «hoill i hauet»

At det skal spares på egg ved Helsehuset, ser ikke ut til å være et problem for den politiske ledelsen og administrasjonen i Tromsø kommune.

mandag 13.01 2020

Helsehuset kutter i egg til pasientene for å spare penger

Stramme økonomiske rammer gjør at egghungrige pasienter må finne seg i andre, billigere proteinkilder.

fredag 15.11 2019

Studenter tok over avdeling på Helsehuset i åtte uker

I åtte uker har åtte sykepleierstudenter drevet halve sengeposten på korttidsavdelingen ved Helsehuset.

mandag 11.11 2019

Derfor kommer Listhaug til Tromsø tirsdag

Eldre- og folkehelseministeren skal blant annet innom Helsehuset under statsrådbesøket.

onsdag 09.10 2019

Disse 12 har søkt på to lederstillinger ved Helsehuset

Totalt har ni kvinner og tre menn søkt på avdelingslederstillingene ved Helsehuset.

fredag 26.04 2019

Helsehuset styrer mot et merforbruk på 19 millioner:

Foreslår å la plasser stå tomme for å spare penger

Helsehuset sliter med høyt sykefravær og store utgifter til vikarbyråer. Seksjonen legger fram flere tiltak for å komme i balanse i løpet av året.

mandag 19.11 2018

Kommunen hyrer inn kunstnere for å utsmykke Tromsøbadet og Helsehuset

Ingun Myrstad og Solveig Ovanger får tilbud om å bli kunstkonsulenter på henholdsvis Helsehuset og Tromsøbadet.

onsdag 14.11 2018

Disse har søkt jobb på Helsehuset

26 personer ønsker å jobbe som kostvert på Helsehuset.

fredag 20.07 2018

Lyser ut stillingen på nytt:

Takket nei til stillingen som sjef for Helsehuset

Tromsø kommune må starte prosessen med å finne ny enhetsleder for det nye helsehuset i Breivika på nytt, etter at den innstilte kandidaten takket nei til stillingen.

onsdag 25.04 2018

Tromsø kommune følger ikke egne retningslinjer for utsmykking av offentlige bygg

Kunstnere mener at de blir holdt utenfor arbeidet med å utsmykke offentlige byggeprosjekter

mandag 26.03 2018
5

Inngangspartiet holdt på å gi etter for snøtyngden

Inngangspartiet til Helsehuset måtte forsterkes med bjelker etter kraftig snøfall.

tirsdag 27.02 2018

Reagerer på Helsehus-sjefens oppsigelse:

– Sterkt beklagelig at han går

Både den politiske og den administrative ledelsen i kommunen beklager at Helsehuset-sjefen går av.

Helsehus-sjefen går av i protest mot foreslåtte kutt

Enhetsleder Steinar Pedersen ved det nyåpnede Helsehuset i Breivika går av.

onsdag 17.01 2018

Helsetilbud for rus- og psykiatripasienter faller mellom to stoler

For friske for UNN, for syke for fastlegen

Rus- og psykiatriavdeling på Helsehuset står klar med åtte sengeplasser. – Vi skal ta imot de pasientene som er i en krise, men som ikke er syke nok til å bli innlagt på Åsgård, sier avdelingsleder Robert Strand.

mandag 11.12 2017

Regionrådet fraråder etablering av PCI-senter i Bodø

– Det vi nå opplever, og som vi uttrykker stor bekymring om, er at man svekker det fremdragende tilbudet vi har i dag, sier regionrådsleder Jarle Aarbakke (Ap).

torsdag 30.11 2017

66 har søkt på denne hjelpepleier-stillingen

Helsehus-stillingene fortsetter å trekke store mengder søkere.

tirsdag 12.09 2017

Disse åtte kjemper om Helsehuset-jobb

Helsehuset har søkt etter en fag- og kvalitetskoordinator.

fredag 01.09 2017

Så mye håper kommunen å spare på det nye Helsehuset

Kommunen håper på å spare mellom 30 og 35 millioner kroner når det nye helsehuset tas i bruk.

torsdag 31.08 2017

Arvid (83) er første innflytter i det nye helsehuset

82 år gamle Arvid Jørgensen ble første bruker som kom inn gjennom dørene på de flunkende nye helsehuset i Breivika.

mandag 07.08 2017

75 har søkt på denne stillingen ved Helsehuset

Det er mange som kunne tenkt seg nattearbeid som helsefagarbeider.

Disse vil bli sykepleiere ved Helsehuset

Fem søkerlister på sykepleierstillinger ved det nye helsehuset er nå offentliggjort.

Disse har søkt på stillinger ved rus- og psykisk helseavdelingen på Helsehuset

Det nærmer seg stadig åpning av det nye helsehuset i Breivika.

lørdag 24.06 2017

Han skal lede det nye Helsehuset

Steinar Pedersen (66) har vært en pioner i helsevesenet. Nå skal han lede Helsehuset.

mandag 12.06 2017

Disse vil bli overlege ved Helsehuset

fredag 12.05 2017

Har fått inn over 750 søknader til disse jobbene

Tromsø kommune har slitt med rekrutteringen til helsesektoren. Derfor kom det nærmest som et sjokk at så mange vil jobbe på deres nye helsehus.

tirsdag 09.05 2017

Kun kvinner har søkt på denne stillingen ved det nye helsehuset

Arbeidet med bygget og ansettelser ved det nye helsehuset i Breivika går stadig fremover.

torsdag 27.04 2017

Disse vil bli avdelingsleder ved Helsehuset

13 personer har søkt på stillingen som avdelingsleder ved medisinsk service ved det nye Helsehuset.

tirsdag 25.04 2017

Disse har søkt på toppjobben på det nye helsehuset

15 stykker har søkt på stillingen som enhetsleder ved Helsehuset Tromsø.

tirsdag 11.04 2017

Disse vil bli avdelingsledere ved Helsehuset Tromsø

Fem stillinger som avdelingsledere er lyst ut. Nå har kommunen offentliggjort søkerlistene.

fredag 07.04 2017
13

Se vår bildeserie fra det nye helsehuset her!

torsdag 06.04 2017

Slik blir det nye helsehuset i Breivika

Det er ikke bare helsehuset som er nytt når det åpner til høsten. Også behandlingstilbudet inneholder element som kommunen aldri før har hatt.