Tema

søndag 12.09 2021

Debatt:

Vi har ingen matjord å miste!

Matjorda er det mest verdifulle arealet vi har. Likevel tillater politikere omfattende nedbygging. Bryr de seg ikke? Det handler om vår rett til trygg og bærekraftig matproduksjon.

fredag 23.07 2021

Debatt:

«Det å løsrive dyrehold fra den siste rest av hva som kan sies å være et dyrs naturlige væremåte, er dramatisk»

Gjennom gjentatte portforbud for utegående høns viser  Mattilsynet sin intensjon om å ensrette husdyrholdet i Norge.

tirsdag 20.07 2021

Debatt:

Dagligvaregigantene spiser bøndenes subsidier. Det kan ikke fungere.

Handelen forsyner seg grovt av statlige subsidier og av den verdiskapingen som foregår i norsk matproduksjon. Smulene overlates til dem som står bak all verdiskapingen – nemlig norske jordbrukere.

mandag 26.04 2021

Debatt:

Jordbruksforhandlingene - et hemmelighetskremmeri uten rot i virkeligheta

Det bør etter hvert være godt kjent at inntektsnivået i jordbruket ikke er i nærheta av hva folk flest tjener. For å forsøke å bøte på dette, forhandler Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) og Norges Bondelag (NB) med staten. Hvert år. Uten særlig effekt.

onsdag 13.01 2021

Debatt:

For trygghet og arbeidsplasser

For sosialdemokratiet er vår viktigste oppgave å sørge for at alle har trygge og gode liv.

mandag 11.01 2021

Debatt:

Regjeringens klimaplan spiller på lag med landbruket

Utslippene fra jordbruket kan ikke fullt ut fjernes og det er derfor rimelig at jordbruket reduserer sine utslipp i mindre grad enn andre sektorer, skriver forfatteren bak dette innlegget.

tirsdag 18.08 2020

Debatt:

Erfaringer fra en bærtur på Kvaløya i slutten av juli

Alt var så stille og rart denne dagen, skriver Herbjørg A. Svendsen.

onsdag 26.02 2020

Storfebonde Jon Arne Johansen: – Jeg føler meg overhodet ikke som noen miljøversting

At jordbruket er stemplet som klimasynder får Andersdal-bonden Jon Arne Johansen til å riste på hodet.

fredag 21.06 2019
1

Billig gris har en pris

Men den kollektive, moralske panikken kan gjerne skrus ned noen hakk.

mandag 10.06 2019

Debatt:

Naturstridig matproduksjon i et klimaperspektiv

Om jordbruket skal kunne bidra med noe som monner i klimakampen må vi først sikre mikrolivet i jorda, skriver Fred Johansen.

onsdag 25.07 2018

Fôr-krise i sør – nedgang i dyrkbar jord i nord:

Over 100 gårder i Tromsø lagt ned siden 2000

Mens tørkerammede bønder i sør desperat trenger ekstra fôr til dyrene sine, har en dårlig forsommer gjort at bønder i Tromsø ikke klarer å produsere overskudd for eksport. Senterpartiet mener man må gjenbruke brakklagt dyrkbar mark.

lørdag 14.07 2018

Debatt:

Tørke i sør – hva gjør vi i nord?

søndag 17.09 2017
9

Denne festivalen fikk barna til å kaste seg over arbeid i åkeren

Alle som har plukket poteter vet at det er tungt arbeid. Men ungene som var med på Barnas matfestival synes det var lett som en lek.

søndag 10.09 2017

Hanne ville gi nytt liv til familiegården: Nå er åtte personer andelseiere

Hanne Berg Lorentsen var for tre år siden eier av en nedlagt, gammel familiegård på Berg. Nå har gården fått nytt liv.

torsdag 18.05 2017

Bøndene aksjonerer i Tromsø i morgen: – Vi må si klart ifra

Norsk Bondelag varsler aksjon i hele landet fredag etter brudd i jordbruksforhandlingene tirsdag.

tirsdag 19.07 2016

Melder om masse jordbærkart og en lovende bærsesong

Jordbærplantene ved Nordvoll Økologiske Gård er i full blomstring. Bonde Roger Lockertsen har tro på at årets jordbærsesong kan vare til i oktober.

tirsdag 12.07 2016

Væromslaget kan ødelegge hele jordbærsommeren

Soppen gråskimmel har ødelagt store deler av jordbærsesongen sørpå. Det samme kan fort skje i nord.

onsdag 22.06 2016

Det går mot en god jordbærsesong

En tidlig vår ser ut til å sørge for en fruktbar jordbærsesong til høsten.

fredag 29.04 2016
1

Kommentaren

«For en jævla gjeng med bønder!»

Dette er mitt landbruksoppgjør, ikke med bøndene, men med folk flests oppfatning av norske bønder og landbruk, skriver Egon Holstad i kommentaren fra 2016.

søndag 24.04 2016

Stadig flere gårdsbruk legges ned i Troms

I en ny rapport kommer det fram at Troms er det fylket i landet der flest gårdsbruk og jordbruksareal er gått ut av drift.

mandag 07.12 2015

Listhaug: «MDG er jordbrukets verste fiende»

fredag 23.10 2015
1

Kommentaren

«De stakkars dyrene»

Etter nylig å ha skrevet en kommentar om kremering og urnenedsettelser av kjæledyr mottok jeg flere e-poster der gjenomgangstonen og -budskapet var «Synes du virkelig menneskeliv er mer verdt enn dyreliv?», etterfulgt av lange resonnementer om moral knyttet til kjøttspising.

lørdag 03.10 2015

Ein ny vår for norsk matproduksjon