Tema

søndag 02.05 2021

Betydelig fare for snøskred i Tromsø: – Stor usikkerhet

NVE jobber med å kartlegge skredproblemet søndag.

onsdag 21.04 2021

Her gikk snøskredet som tok med seg én person

Skredvarslinga forventa naturlig utløste skred i området tirsdag.

fredag 16.04 2021

NVE legger pilotprosjekt til Tromsø: – Håper å bekrefte at skredvarslinga påvirker hvor folk går på tur

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter opp to tellestasjoner i Tromsø for å teste den tekniske løsningen, men håper å få opp mange flere før neste sesong.

onsdag 13.01 2021

Kvikkleire i Tromsø:

NVE har ingen hast med å følge opp kvikkleirerapport: – Ikke farligere i dag enn det var i desember

Torsdag skal Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gi en statusoppdatering til Tromsø-politikerne på kvikkleirerapporten fra 2012.

tirsdag 12.01 2021

NVE møter Tromsø-politikerne om kvikkleire-rapporten som ikke er fulgt opp: – Vi får mange bekymringsmeldinger fra folk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal orientere politikerne om det videre arbeidet med kartlegging av kvikkleire i kommunen.

tirsdag 05.01 2021

Bekymra for kvikkleireras i Tromsø: – Det verste en lokalpolitiker kan være med på

Tone Marie Myklevoll (Ap) ber kommunen følge opp NVEs rapport om kvikkleire i Tromsø etter mange år med ekstremvær siden rapporten ble laget i 2012.

mandag 21.09 2020

Oransje farevarsel i Tromsø

Det varsles om utfordrende vær i Tromsø mandag.

torsdag 28.05 2020

Vindparkene på Kvaløya bøtelagt for brudd på energiloven – må betale 250.000 kroner

NVE har ilagt Tromsø Vind og Raudfjell Vind en bot på 250.000 kroner fordi de mener kravet om sperreanordningen for rein ikke har fungert. Utbyggerne av vindmølleparken er uenig.

mandag 30.03 2020

Nå må vi forberede oss på vårflom i nord

Norges vassdrags- og energidirektorat varsler at det er opp mot 90 prosent sannsynlighet for vårflom i Nord-Norge.

søndag 16.02 2020
1

Bekymret for drikkevannet i Buvika

NVE vurderer vedtak om retting dersom det ikke etableres drikkevannsforsyning i Buvika.

mandag 11.11 2019

Vil bygge fjernvarmerør rundt hele Tromsøya

Tromsø trenger mer fjernvarme enn først antatt. Derfor har Kvitebjørn Varme nå søkt NVE om utvidelse av konsesjonen.

torsdag 22.08 2019

Tromsø Vind må holde reinport lukket

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler Tromsø Vind om at løsningen for å hindre reinen å krysse sperregjerdet ved atkomstveien ikke fungerer bra nok.

tirsdag 18.06 2019
5

Steinspranget i Tromsdalen: – Lite sannsynlig med et nytt

Tirsdag ettermiddag kunne geolog Odd-Arne Mikkelsen «friskmelde» området hvor det løsnet steiner mandag kveld. Trær i fire meters høyde ble kuttet da en svær stein løsnet og trillet nedover fjellsida.

tirsdag 12.02 2019

Nå er det betydelig snøskredfare i Tromsø

Vindøkning fører til økt skredfare, varsler NVE.

søndag 20.01 2019

Avgjort i departementet:

Stanser vindkraftprosjekt på Kvaløya

Olje- og energidepartementet (OED) trekker tilbake konsesjonen for det planlagte vindkraftverket på Sandhaugen på Kvaløya.

onsdag 16.01 2019

NVE vil utvikle bedre skredkart: – Stor variasjon i resultater

Faresonekartene for skredfare skal ifølge NVE bli enklere å bestille, utføre, bruke og etterprøve.

torsdag 13.12 2018

Debatt

Nær 100 ørner drept på Smøla – nå venter mer vindkraft i fjell og kyst

Vindkraftverk utgjør enorme inngrep i naturen, og det er all grunn til å sette spørsmålstegn om hvor miljøvennlig vindkraftverk i norsk utmark er.

tirsdag 13.11 2018

Befaring ved vindmølleparken etter forurensning-bekymringer:

NVE: – Ingenting som tyder på akutt fare for forurensning

Etter en stor befaring av vassdragene og områdene rundt Nordlys vindmøllepark på Raudfjell/Kvitfjell er det ikke gjort noen foreløpige funn av forurensning.

tirsdag 22.05 2018

Protesterer på NVE-vedtak om vindmøller

Formannskapet vedtok å klage på et vedtak fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedrørende vindmølleparken på Raudfjell.

lørdag 12.05 2018

Økende fare for sørpe- og jordskred i Nord-Norge

Den voldsomme snøsmeltingen og vannmetningen de siste dagene har økt faren for jord-, sørpe- og flomskred i hele Nord-Norge.

tirsdag 06.03 2018

Varsler økt skredfare i Tromsø

Oppgraderes til faregrad tre.

fredag 29.12 2017

Slik vurderes skredfaren inn mot nyåret

Kalde temperaturer og lite vind gir lokalt liten skredfare i dag, men faren kan øke raskt i løpet av helgen.

torsdag 31.08 2017

Tyske investorer står klare med vindmøllepenger

Vindkraftgründer Jonny Sørensen i Norsk Miljøkraft AS håper å få tilbake pengene sine når to konsesjoner blir overtatt av tyske investorer.

onsdag 30.08 2017

Inviterer til møte om vindkraft-vei i Sørfjorden

torsdag 06.07 2017

Trekker innsigelsen til dette boligprosjektet