Tema

mandag 19.11 2018

Skolekretser:

Skolekapasiteten på Sør-Tromsøya er sprengt – nå nærmer det seg overtakelse av den gamle lærerskolen

Kapasiteten ved flere skoler på Sør-Tromsøya er sprengt. Kommunen har derfor lenge ønsket å ta i bruk den gamle lærerskolen på Mellomveien som skolebygg. Nå kan det gå mot overtakelse i 2020.

fredag 02.11 2018

Rektor på Grønnåsen:

– Mye bedre her enn i en brakkerigg

Overskriftene i mediene om de nye skolekretsene har gitt inntrykk av at Grønnåsen er skolen som «ingen» vil gå på. Rektor og elever på Grønnåsen kan imidlertid forsikre om at de 58 nye elevene bare har gode ting i vente.

onsdag 31.10 2018

Elever: Vil heller ha brakkerigg enn badeland

Flere titalls elever og foreldre møtte opp utenfor rådhuset for å markere motstand mot de nye skolekretsene.

Her kan du følge kommunestyret direkte

Blant sakene som skal behandles i dag er inndeling av nye skolekretser i Tromsø.

tirsdag 30.10 2018

Brakkeskole på Bymyra vil koste minst 24 millioner: – Altfor dyrt

Marta Hofsøy (Ap) mener en brakkeskole vil bli altfor dyrt. – Den kostnaden må kommunen bare ta, sier FAU-medlem og får støtte fra politiker Marlene Bråthen (Sp).

Debatt:

Slå ring rundt nærskolen og barnas beste

Vi har tatt til orde for ei helhetlig og prinsipiell løsning på skolekretsfloken i Tromsø. Vi må bare konstatere at verken politikerne eller administrasjonen har tatt i på det.

mandag 29.10 2018

Prestvannet-elever med klar beskjed til politikerne

Elever fra tre klassetrinn har signert brev mot å flytte Prestvannet-elever til Grønnåsen.

Debatt:

Vil vi virkelig ha en kommune som behandler barn og unge etter bedriftsøkonomiske prinsipper for best mulig kapasitetsutnyttelse og sparte skattekroner?

Kan skoleelever sidestilles med varer i en produksjonslinje, som kan flyttes rundt til andre avdelinger alt etter hvor det er ledig kapasitet, spør Kari-Anne Johansen

Debatt

Hvordan skal vi løse utfordringene med at Sommerlyst skole er blitt bygget for liten?

Det er tungt for en 7.-klassing å havne på en annen skole enn bestevennen.

søndag 28.10 2018

Onsdag skal saken om de nye skolekretsene avgjøres:

Nå skal disse foreldrene påvirke kommunestyret

Onsdag stemmer kommunestyret over de nye skolekretsene. Foreldre ved Prestvannet og Gyllenborg skole setter nå inn alle kluter for å stoppe administrasjonens forslag.

lørdag 27.10 2018

Debatt:

Om å splitte skolekretser – og venner

Bjørn M. Litveit Hansen skriver om de nye skolekretsene på Tromsøya.

Debatt:

Skolekretsinndeling som forringer samisk språkopplæring

Det vil være avgjørende for elevers samiske språkutvikling sammen med venner som også lærer og bruker samisk til daglig, skriver Line M. Skum.

fredag 26.10 2018

Debatt:

Lettet over ny skolegrense

Som foreldre til 7. trinnselever ved Fagereng skole, er vi lettet over at oppvekst- og utdanningskomiteen enstemmig går inn for ny inndeling av Tromsøyas skolegrenser.

Debatt:

Utfordringene rundt kapasiteten på skolene på sørsida av øya må få ei løsning på lengre sikt

I Fagereng FAU har vi forståelse og sympati for at de endringene som nå skisseres av oppvekst- og utdanningskomiteen skaper frustrasjon og fortvilelse.

De nye skolekretsene skaper splid om julefest på Sommerlyst skole

Rektor ved Prestvannet skole vil ikke at elevene hennes skal inviteres til julefest på Sommerlyst, før kommunestyret har bestemt seg for hvor elevene skal gå på ungdomsskole.

onsdag 24.10 2018

Flertall blant politikerne for å splitte skolekretsene til Gyllenborg og Prestvannet

Utdanningskomiteen har gått inn for nye skolekretser for Tromsø-skolen.

tirsdag 23.10 2018

Leserinnlegg:

Det er med stor forundring vi blir vitne til at bussing av Fagerengelever til Langnes igjen blir aktualisert

Bussing betyr lang skolevei for elevene ved Fagereng skole. Det vil trolig ta minst 50 minutter. Hver vei, morgen og ettermiddag, skriver Fagereng FAU i sitt leserinnlegg.

tirsdag 16.10 2018

Debatt:

Vi ber politikerne bli enige om noen varige prinsipper for skolegrensene på Tromsøya

For Tromsø-skolen og ungene våre sin skyld: La oss heve blikket og tenke litt prinsipielt om skolegrenser og fordeling av ungdomsskoleelevene på Tromsøya, skriver flere foreldre til elever på syvende trinn ved Prestvannet skole.

mandag 15.10 2018

Prestvannet FAU kritisk til at kommunen vil splitte skoleklasser

Kommunens nye forslag om å sende elever fra både Prestvannet og Gyllenborg til Grønnåsen ungdomsskole får hard kritikk fra foreldre ved Prestvannet skole. Prestvannet FAU mener skoleklassene ikke skal splittes, og håper kommunen velger det opprinnelige forslaget.

Debatt

Hvordan kan politikerne våre bare la behovene til de svakeste gruppene av barn fare, og i stedet dolke dem i ryggen?

Det er ikke gjort gode nok faglige vurderinger når administrasjonen i Tromsø kommune anbefaler å splitte skolebarn, mener FAU ved Prestvannet skole om forslaget til nye skolekretser.

onsdag 10.10 2018

Skolekretsinndelingen:

Vil sende elever fra både Prestvannet og Gyllenborg til Grønnåsen

mandag 27.08 2018

Kommunen møter mer motstand fra FAU om de nye skolekretsene

– Dårlig og lovstridig forslag

Mandag kveld er det høringsmøte på Grønnåsen skole om de nye skolekretsene, og tirsdag skal Gyllenborg-elever protestere utenfor Sommerlyst. FAU mener endringen er ulovlig, men dét benekter kommunen.

onsdag 22.08 2018

Underskriftskampanje mot ny skolekrets:

– Kommunens dårlige planlegging går ut over ungene våre

Foreldreopprøret mot flyttingen av Sommerlyst-elever til Grønnåsen har nå resultert i en underskriftskampanje mot endringer i skolekretsene på Tromsøya.

søndag 19.08 2018

Vil heller ha skole i brakkerigger enn å sende barna til Grønnåsen

Miljø og elevenes sosiale nettverk bør vektlegges, mener bydelsråd.

lørdag 16.06 2018

«Det store spørsmålet er derfor ikkje om vi skal endre skolekretsgrensene, men korleis vi skal gjere det.»

Korleis skal vi best gje alle ungane i Tromsø eit godt skoletilbod, det er eigentleg grunnspørsmålet.

fredag 15.06 2018

Forslag til nye skolekretser ute på høring:

Skolen, barna og foreldrene vil levere felles krets-protest

Gyllenborg-elevene, de ansatte og foreldrene er alle uenig i administrasjonens forslag til nye kretsgrenser for Tromsø-skolene.

torsdag 14.06 2018

Nye skolekretser i Tromsø: – Ikke gitt at de blir som foreslått

Administrasjonen får det ikke nødvendigvis som de vil, ifølge Jarle Heitmann (Ap). – Men en plass er vi nødt til å sette grensene, sier han.

mandag 11.06 2018

Forslag til nye skolekretser kan bryte med nærskoleprinsippet

Var klar over at forskriften kunne være lovstridig: – Vi hadde ingen alternativer

Spørsmålet om lovlighet var oppe til diskusjon da politikerne gikk inn for godkjenning av kommunens opptaksforskrift.

fredag 08.06 2018

Kommunen tegner skolekartet på nytt:

Bydelsrådene fikk ikke tilsendt høringsforslaget

Ny regulering av skolekretsgrensene angår mange, ikke minst bydelsrådene, mener Kristine Lind-Olsen, leder av Gyllenborg og Prestvannet Bydelsråd.

Seksjonssjefen om forslaget til nye skolekretser:

– Alle avgjørelser har en slagside – beslutninger blir feil uansett

Grete Ollila (50) har de siste månedene jobbet med å tegne skolekartet på nytt. Hun har forståelse for at det nå kommer reaksjoner på kommunens forslag til nye skolekretser.

torsdag 07.06 2018

– Man kunne med fordel utvidet skolene, før de store boligfeltene

Seksjonsleder for skole i Tromsø kommune, Grete Ollila, ønsker alternative løsninger velkommen.

Foreldre i harnisk etter kommunens forslag til nye skolekretser:– Kaster egne festtaler på havet for å berge økonomien

At Gyllenborg-elevene skal sokne til Grønnåsen ungdomsskole – ikke Sommerlyst – setter sinnene i kok.

onsdag 06.06 2018

Forslag til nye skolekretser ute på høring:

Gyllenborg-elever får Grønnåsen som ungdomsskole

Administrasjonen foreslår omfattende endringer av skolekretsene i Tromsø.

tirsdag 22.05 2018

Nå skal kommunen kartlegge byens farlige skoleveier

fredag 24.03 2017

Vil endre skolekretser for å unngå nye brakkeskoler i Tromsø

Kommunen ønsker å endre ungdomsskolekretsene på Tromsøya for å unngå ytterligere bruk av brakkeskoler.