Tema

lørdag 09.10 2021

Vindkraftgründerne på Kvaløya får ikke erstatning likevel – staten frifinnes i lagmannsretten

I Borgarting lagmannsrett frifinnes staten for å ha stoppet utbygginga av Sandhaugen vindkraftverk på Kvaløya.

fredag 04.06 2021

Seks vindturbiner har vært ute av drift siden april: – Det er innlysende at vi har lidd et økonomisk tap

Siden slutten av april har seks av de 67 vindturbinene på Kvitfjell/Raudfjell vindmøllepark på Kvaløya stått helt i ro. Årsaken er en feil på kabelanlegget.

fredag 19.03 2021

Til høsten håper Sara (20) å reise fra reinflokken på Kvaløya til fast sete i Sametinget

Tromsø kan få en ny, ung representant på Sametinget. Vindmøllene i nærområdet på Kvaløya var saken som vekket den politiske interessen til Sara Katrine Aleksandersen.

tirsdag 06.10 2020

Bestrider vindkraftgebyr - fikk likevel inkassoregning

Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS har protestert på et gebyr på 250.000 kroner for brudd på konsesjonskravene. Likevel sendte NVE kravet til innkasso.

tirsdag 09.06 2020

Kan ikke friskmelde drikkevannet ved vindmølleparken før i oktober

Nordlys Vind har fått negativt svar på de siste prøveresultatene, og Kattfjord skole og seks husstander kan nå drikke vannet. Likevel må to boliger vente til august med å benytte seg av drikkevannet.

torsdag 28.05 2020

Grunneierne tapte ankesaken mot vindkraftutbyggeren: – Nå har vi i alle fall prøvd

I forrige uke kom dommen i ankesaken hvor tre grunneiere på Kvaløya har saksøkt utbyggerne av vindmølleparken for 255,5 millioner kroner: – Vi som beboere i Buvika er vanvittig skuffet, sier en av grunneierne.

Vindparkene på Kvaløya bøtelagt for brudd på energiloven – må betale 250.000 kroner

NVE har ilagt Tromsø Vind og Raudfjell Vind en bot på 250.000 kroner fordi de mener kravet om sperreanordningen for rein ikke har fungert. Utbyggerne av vindmølleparken er uenig.

tirsdag 26.05 2020

Les avvikmeldingene her:

Oljesøl og lekkasjer ved vindmølleparken: – Fikk regn av diesel over meg

Det har vært sølt med både olje, diesel og kjølevæske under anleggsfasen til vindmølleparken på Kvitfjell/Raudfjell.

søndag 24.05 2020

Nordlys Vind: – Vil anta at vannet nå kan friskmeldes

Etter å ha fått negativt svar på vannprøvene mener Stephan Klepsland, prosjektleder i Nordlys Vind at drikkevannet fra Gammelflatelva på Kvaløya kan friskmeldes. Likevel vil de fortsette med å kjøre ut vann til de berørte beboerne.

fredag 15.05 2020

Ingen funn av olje i drikkevannet

Prøvetakingen av drikkevannet rundt vindmølleparken på Kvaløya kommer til å forekomme hyppigere i tiden fremover.

mandag 11.05 2020

Vindkraftutbygger advarer om hydrokarbon i drikkevannet: – Jeg ble kjempesint

Mandag ettermiddag fikk beboere i nærheten av vindmølleparken på Kvaløya advarsel om at det er funnet hydrokarbon i drikkevannet.

tirsdag 21.04 2020

Minstepensjonisten Berit (74) må ta opp lån på 600.000 kroner til rettssak mot vindkraft-gigant

Berit Wold pantsetter familiegården på Kvaløya for å få penger til rettsaken mot vindkraftselskapet. - Vi forstår at vi kan tape pengene, sier sønnen Bård Bentzen.

mandag 20.04 2020

Vindmølleparken på Kvaløya: Legger frem nye beviser verdt 250 millioner

Grunneierne legger frem nye beviser i ankesaken mot vindkraftverket på Kvaløya, der de krever 250 millioner kroner i erstatning.

Regjeringen ikke enig med klagene rettet mot vindmølleparken

Olje- og Energidepartementet har behandlet klagene som har blitt rettet mot vindmølleparken på Kvitfjell og Raudfjell.

søndag 16.02 2020
1

Bekymret for drikkevannet i Buvika

NVE vurderer vedtak om retting dersom det ikke etableres drikkevannsforsyning i Buvika.

mandag 16.12 2019

Debatt:

Vindkraft og naturødeleggelser

torsdag 28.11 2019

Debatt:

Polemikk har utspilt sin rolle i vindkraftdebatten

Metoden med å servere en lang liste med tvilsomme påstander i ett og samme innlegg har vært klimafornekternes teknikk i lang tid. Den er nå overtatt og perfeksjonert av de mest aggressive vindkraftmotstanderne.

tirsdag 26.11 2019
1

Kommentaren

Kraften som suges ut av landet

Det er vanskelig å spå fremtiden. Vi får likevel håpe at den enorme utbyggingen av vindkraft i norsk natur er noe vi kommer til å se tilbake på med stolthet.

mandag 18.11 2019

Grunneiere fikk ikke medhold i gigasøksmål mot vindmøllepark. Nå anker de

– Vi føler oss urettferdig behandlet, sier Hans-Harald Fallet Habberstad, talsperson for saksøkerne.

torsdag 24.10 2019

Grunneiere saksøkte vindmølleparken for 255,5 millioner kroner. Nå er dommen klar.

Raudfjell Vind AS og Tromsø Vind AS ble i Nord-Troms tingrett frifunnet, mens grunneierne må betale en halv million kroner i sakskostnader.

torsdag 05.09 2019

Vil stanse all videre vindkraftutbygging i kommunen

Vindkraftutbygging på land i Tromsø kommune bør skrinlegges helt og holdent.

mandag 26.08 2019
7

13 turbiner på plass på Kvitfjell og Raudfjell: Slik ser det ut i vindmølleparken

Arbeidet med byggingen av vindmølleparken på toppen av Kvitfjell og Raudfjell sør på Kvaløya er i full gang.

onsdag 21.08 2019

Nordlys vind stiller seg uforstående til søksmålet: – Man vet ikke på forhånd nøyaktig hvordan vederlaget skal beregnes

Nordlys vind, som bygger vindmølleparken på Raudfjell og Kvitfjell på Kvaløya, trodde at de hadde forståelse fra grunneier for at betalingen var vanskelig å gjennomføre innen fristen, og bedyrer at de skulle betale ut vederlaget.

Har saksøkt vindmøllepark for 255,5 millioner kroner: Mener den inngåtte avtalen er urimelig

Grunneierne mener at de ikke har fått rimelig vederlag for bruken av området, og har saksøkt utbygger av vindmølleparken på Kvitfjell og Raudfjell på Kvaløya.

tirsdag 09.07 2019

Derfor hører du smell på Kvaløya

Holder på å bygge kraftledning i forbindelse med vindkraftverket.

søndag 02.06 2019

Debatt:

En fiende av norsk natur

Det nytter ikke å «redde klimaet» så lenge metodikken går ut på å legge vår egen natur og vårt eksistensgrunnlag i ruiner.

fredag 31.05 2019

Fra sidelinja:

Vi må godta at det bygges vindmølleparker langs kysten vår

I løpet av noen korte måneder høsten 2019 vil Tromsøs utseende og silhuett endres. På Sør-Kvaløya vil Norges nest største vindmøllepark vokse fram og i sentrum vil Solseilet reise seg og bli svært synlig i bybildet.

søndag 12.05 2019

Gikk fjelltur mot vindmølleutbygging: – Man må kunne ha to tanker i hodet samtidig

Fra toppen av Lakstinden kan man tydelig se hvordan vindmølleutbyggingen på Kvaløya tar form. Søndag arrangerte Troms turlag støttemarsj for naturen.

fredag 12.04 2019

Her ligger den første av 16 skipslaster med vindmøller som skal til Kvaløya

Om bord i skipet fra Indonesia er 20 vindmølletårn klare for lossing og som skal utgjøre Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk.

Her kommer vindmølledelene inn til Tromsø

I dag ankommer tårndelene til vindmølleprosjektet på Kvitfjell Tønsnes industrihavn.

onsdag 06.03 2019

Vindmølleutbygger uenig i NVE-varsel

Utbyggerne av Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk reagerer på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler vedtak om retting og pålegg i forbindelse med utbyggingen av vindmøllepark.

onsdag 23.01 2019

Politiet har henlagt anmeldelse av vindmøllepark

Tromsø kommune anmeldte i november vindmølleparken på Kvaløya for mulig utslipp av hydraulikkolje. Nå er anmeldelsen henlagt.

søndag 20.01 2019

Avgjort i departementet:

Stanser vindkraftprosjekt på Kvaløya

Olje- og energidepartementet (OED) trekker tilbake konsesjonen for det planlagte vindkraftverket på Sandhaugen på Kvaløya.

tirsdag 18.12 2018

Drikkevannsprøver inneholdt ikke hydrokarboner likevel: – Alvorlig at man ikke kan stole på analysene

Drikkevannsprøvene fra Sør-Kvaløya som viste funn av hydrokarboner viste seg å være feil.

mandag 17.12 2018

Østfold-selskap skal drifte vindmølleparken på Kvaløya

Tyske Nordlicht Holding har gjennom datterselskapene Tromsø Vind og Raudfjell Vind inngått avtale med Østfold-selskapet Zephyr om drift av vindmølleparken som bygges på Sør-Kvaløya.

onsdag 12.12 2018

Mattilsynet bekymret etter funn av hydrokarboner i drikkevannsprøver rundt vindmølleparken

Utbygger mener de nye prøveresultatene trolig skyldes feil.

tirsdag 04.12 2018

Høyre om kommunens håndtering av forurensingsvarslene: – Vi må ikke gå så bastant ut i mediene

Erlend Svardal Bøe (H), etterlyste svar fra administrasjonen om hendelsesforløpet rundt varsling og anmeldelse av påstått forurensing på Kvitfjell/Raudfjell.

onsdag 28.11 2018

Debatt:

Påstander om forurensning av drikkevann på Kvaløya

Utbyggerne slår tilbake om det de mener er uriktige påstander om forurensning fra vindpark-utbyggingen.

onsdag 21.11 2018

Funn av metaller og kjemikalier i flere drikkevannskilder sør på Kvaløya

Tromsø kommune og eksperter på UNN jobber med å få oversikt over forurensing. Skal ikke være forbundet med akutt helsefare.

fredag 16.11 2018

Funn av tarmbakterier i private vannkilder på Kvaløya

Nå advarer kommunen beboere som er rammet.

tirsdag 13.11 2018

Befaring ved vindmølleparken etter forurensning-bekymringer:

NVE: – Ingenting som tyder på akutt fare for forurensning

Etter en stor befaring av vassdragene og områdene rundt Nordlys vindmøllepark på Raudfjell/Kvitfjell er det ikke gjort noen foreløpige funn av forurensning.

fredag 09.11 2018

Raudfjell/Kvitfjell: Ber NVE vurdere å gi stoppordre for bygging

Kommuneoverlegen i Tromsø, Mikael Tønsaas ber Norges Vassdrags og energidirektorat, NVE, om å vurdere å gi stoppordre for det videre anleggsarbeidet på vindmølleparken på Raudfjell og Kvitfjell.

tirsdag 06.11 2018

Kommunen anmelder vindmølleparken på Kvaløya for mulig utslipp av hydraulikkolje

Utbygger avviser utslipp og mener drikkevannet på Brensholmen er trygt, men frakter vann til beboere i Buvika.

tirsdag 23.10 2018

Biler og telt skadet etter sprengningsuhell under utbygging av vindmøllepark

15 personer var i nærheten av eksplosjonen ved utbyggingen av Raudfjell/Kvitfjell vindmøllepark 20. september. Sprengningsuhellet førte til skader på biler og telt, ifølge meldingen sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

torsdag 18.10 2018

Millionerstatning til reindriften og grunneiere

Reinbeitedistriktet og tre grunneiere får til sammen 2.380.000 kroner i erstatning for bygging av Langsundforbindelsen.

fredag 12.10 2018

Reportasjen:

Vindmølleparken må betale ut millioner til reindrifta, grunneiere og kommunen

Stephan Klepsland, som leder etableringen av Nordlys vindmøllepark over Kvitfjell og Raudfjell sør på Kvaløya, mener ringvirkningene i forbindelse med utbyggingen av kraftanlegget er store.

Reportasjen:

To reineierfamilier kjemper om makta på Kvaløya – Vinneren har krav på millionerstatning

Avtalene ble gjort for lenge siden. Millionerstatning står klar på konto. Nå kjemper to siidaer om hvem som skal få pengene og makta i reinbeitedistriktet.

mandag 01.10 2018

Vindmølleparken: Uetisk argumentasjon fra Egon Holstad

Det skriver en som representerer utbyggerne, og mener at Holstad drar sammenligninger til andre verdenskrig.

fredag 28.09 2018

Se den spektakulære dronefilmen:

Slik ser vindmølleparken på Sør-Kvaløya ut fra luften

45 kilometer med vei skal knytte 67 vindmøller sammen med driftsbygninger på Kvitfjell og Raudfjell sør på Kvaløya. Her er dronefilm og billedserie med oversikt fra området.

Kommentaren

På yttersida av fornuften

Raseringen av Kvaløyas siste utpost er grotesk og ubegripelig.

mandag 23.07 2018

Sametinget refser NVE – all vindkraft fra Kvaløya skal ut av fylket

I fjor ble det kjent at all vindkraftproduksjon på Kvitfjell/Raudfjell skal gå til aluminiumsproduksjon på Helgeland. Samiske interesser mener dette svekker tilliten til NVEs konsesjonsprosess.

tirsdag 03.07 2018

Deltok i pavens vitenskapelige akademi om klima og miljø:

Nå er reineierens egne områder truet etter inngrep

Risten Turi Aleksandersen er reineier sør på Kvaløya og generalsekretær i Samisk kirkeråd. Forrige uke deltok hun i pavens vitenskapsakademi om FNs bærekraftsmål.

tirsdag 22.05 2018

Protesterer på NVE-vedtak om vindmøller

Formannskapet vedtok å klage på et vedtak fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedrørende vindmølleparken på Raudfjell.

tirsdag 08.05 2018

Politianmelder NVE-saksbehandler

Vindmøllepark-motstandere mener NVE-ansatt har for tette relasjoner til utbygger

torsdag 19.04 2018

Tapte kampen om adkomstvei til vindmølleparken

Lokalbefolkningen, Mattilsynet, reindriftsmyndighetene samt lokalpolitikerne ble ikke lyttet til – veien opp til vindkraftanlegget på Raudfjell og Kvitfjell skal starte på Sjøtun.

tirsdag 20.02 2018

Politiet vurderer etterforskning av vindmøllepark-utbyggerne

Torsdag i forrige uke anmeldte Naturvernforbundet selskapene bak vindmølleparken på Sør-Kvaløya. Nå vurderer politiet om de vil åpne etterforskning mot utbyggerne.

torsdag 15.02 2018

Politianmelder utbyggerne av vindmølleparken

Naturvernforbundet politianmelder selskapene bak utbyggingen på Kvitfjell og Raudfjell.

onsdag 14.02 2018

Bygda har lite tro på departementets folkemøte om vindmølleparken: – Jeg tror slaget er tapt

Torsdag ettermiddag kommer representanter fra Olje- og energidepartementet til Kattfjord for å møte befolkningen. – De lytter til oss, men det får ingen betydning for den videre prosessen, sier Virve Ravolainen.

tirsdag 06.02 2018

Masse fra vindparkutbyggingen havnet i vannet på Raudfjell: – Det er ikke et drikkevann

Vannet på Raudfjell hvor det ble dumpet masser, var ikke et drikkevann, forsikrer KR Vind.

6

Vindmølle-utbyggerne overrasket over den massive motstanden

Om halvannet år skal den omstridte vindparken på Raudfjell og Kvitfjell stå klar. Utbyggerne er forundret over de heftige reaksjonene fra lokalbefolkningen og mener misforståelsene er mange.