Tema

tirsdag 20.02 2018

Samfunnstoppens forsvarer: – Han prøver å leve et mest mulig normalt liv

Den sedelighetssiktede tromsømannen ble løslatt for to uker siden.

fredag 09.02 2018

Fornærmede: – Å anmelde samfunnstoppen var en vanskelig avgjørelse

Mannen, som er i dag er i 30-årene, anmeldte i 2015 samfunnstoppen som han mente hadde utnyttet ham seksuelt. På tidspunktet var han asylsøker uten opphold i landet.

Politiet ba to ganger om henleggelse i saken mot samfunnstoppen i 2016

I 2015–2016 innså politiet kjapt at de ikke hadde en god sak, men fikk beskjed om å etterforske videre av statsadvokat Torstein Hevnskjel.

torsdag 08.02 2018

Den sedelighetssiktede samfunnstoppen:

Skal ha tatt med ung asylsøker på hytta

Samfunnstoppen skal ha tatt med seg en ung asylsøker på tur til sin egen hytte. Det fikk de ansatte på institusjonen der gutten bodde til å reagere.

Samfunnstoppen løslates:

Leter etter flere fornærmede, men miljøet gjør jobben vanskelig

Politiet mener det er grunn til å mistenke at samfunnstoppen har utnyttet andre enn de tre som så langt er fornærmede i saken.

Samfunnstopp løslates

Den siste fornærmede oppsøkte politiet selv

Den nye fornærmede i sedelighetssaken var under 18 år da hendelsene skal ha funnet sted.

Politiet begjærer ikke videre varetekt – samfunnstopp løslates

Siktelsen mot samfunnstoppen utvides. Det er nå tre fornærmede i sedelighetssaken mot tromsømannen.

onsdag 07.02 2018

Politiet har gitt samfunnstoppen innsyn i mer av saken mot ham

Politiet letter på sløret overfor den sedelighetssiktede Tromsø-mannen.

mandag 05.02 2018

Samfunnstoppen i nye avhør – politiet vil trolig be om forlenget varetekt

Mandag startet de nye avhørene av den sedelighetssiktede Tromsø-mannen.

fredag 26.01 2018

Fra sidelinja:

«Hva i helvete er dette for slags presseorgan?»

tirsdag 23.01 2018

Domstolen sa nei til ransakelse hos siktet samfunnstopp

Da politiet i 2015 fikk en anmeldelse mot den nå siktede samfunnstoppen i Troms, ga domstolen avslag på begjæringen om ransakelse. Til slutt ble saken henlagt.

torsdag 18.01 2018

Sedelighetssiktet samfunnstopp suspendert fra verv

Mens den sedelighetssiktede samfunnstoppen sitter varetektsfengslet, må en rekke selskaper avgjøre om han skal få beholde sine verv hos dem.

tirsdag 16.01 2018

Samfunnstopp fra Tromsø siktet i sedelighetssak:

Én person har status som fornærmet i saken mot samfunnstoppen, men politiet avhører nye vitner

Bufetat-direktør følte behov for å avklare samfunnstoppens roller

Den sedelighetssiktede samfunnstoppen skal ha besøkt flere av Bufetats enheter uanmeldt – utenfor ordinær arbeidstid.

mandag 15.01 2018

Den siktede samfunnstoppens anke ble forkastet:

– Han hadde håpet å bli løslatt

Mannens forsvarer opplyser at de er skuffet over lagmannsrettens kjennelse.

Samfunnstoppens anke forkastes: Varetektsfengsles i fire nye uker

Den sedelighetssiktede samfunnstoppen må belage seg på fire nye uker i varetekt. Mandag forkastet lagmannsretten samfunnstoppens anke over tingrettens fengslingskjennelse.

fredag 12.01 2018

Politiet har fått inn flere tips om sedelighetssiktet samfunnstopp i Troms

Flere personer har henvendt seg til politiet med opplysninger om den sedelighetssiktede samfunnstoppen i Troms. Han har anket kjennelsen om forlenget fengsling.

Nå har han anket fengslingskjennelsen: – Det er særdeles dumt å forsøke å påvirke vitner

Samfunnstoppens forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, anket fredag morgen torsdagens fengslingskjennelse til lagmannsretten.

torsdag 11.01 2018

Politiet utvidet siktelsen mot samfunnstopp i Troms til å gjelde flere personer

Den sedelighetssiktede samfunnstoppen i Troms må sitte fire nye uker i varetekt. Politiet har utvidet siktelsen til å gjelde flere ikke navngitte personer.

Kripos koblet inn i etterforskningen

Kripos skal bistå med etterforskningsledelse og avhør.

Samfunnstopp varetektsfengslet i fire nye uker

Politiet mener at det finnes flere fornærmede i saken.

Barnevernet rapporterte sak mot fengslet samfunnstopp

Den siktede samfunnstoppen skal ifølge en barnevernsansatt ha hatt kritikkverdig kontakt med flere unge gutter under en reise til Alta på slutten av 1990-tallet.

- Politiet har ikke håndfaste bevis, det er bare rykter

Bekmyringsmeldingen politiet mottok om den sedelighetssiktede samfunnstoppen omfatter forhold så lang tilbake i tid som år 2000.

Protesterer på lukking av fengslingsmøte

Pressen har motsatt seg lukking av fengslingsmøte i saken der en samfunnstopp er siktet i en sedelighetssak.

Utvider siktelsen mot samfunnstoppen

Politiet utvider siktelsen mot den profilerte Tromsø-mannen og vil begjære ham videre varetektsfengslet.

onsdag 10.01 2018

Ikke avgjort om siktet samfunnstopp fortsatt skal holdes fengslet

Politiet har ikke bestemt om de begjære videre fengsling for samfunnstoppen som er siktet for å ha utnyttet sin stilling til å oppnå seksuell omgang.

tirsdag 09.01 2018

Har gjort databeslag i saken mot den siktede samfunnstoppen

Opprinnelig ønsket politiet to uker på seg for å få gjennomført de nødvendige etterforskningsstegene mens samfunnstoppen sitter i varetekt. Med kun ei uke, har tiden blitt knapp.

Samfunnstopp anmeldt for lignende forhold i 2016

Samfunnstoppen fra Tromsø, som er siktet for å ha utnyttet sin stilling for å få seksuell omgang, ble også anmeldt for et lignende forhold i 2016, melder NRK.

mandag 08.01 2018

Samfunnstopp sedelighetssiktet: – Siktelsen kom som lyn fra klar himmel

Samfunnstoppen fra Troms som er varetektsfengslet i en uke siktet for sedelighetslovbrudd, sier siktelsen kom som lyn fra klar himmel.

Politiet tause om etterforskningen av samfunnstopp siktet i sedelighetssak

Før helgen ble det kjent at en samfunnstopp fra Tromsø ble varetektsfengslet, siktet for misbruk av en sårbar situasjon til seksuelle formål eller prostitusjon.

fredag 05.01 2018

Samfunnstopp fra Tromsø siktet for å ha utnyttet en person til seksuelle formål: – Det kom som et sjokk

Mannen ble torsdag varetektsfengslet, siktet for misbruk av en sårbar situasjon til seksuelle formål eller prostitusjon.