Tema

tirsdag 19.11 2019

Hver eneste vinter holder folk på å bli tatt i skred her – nå får den berykta ura endelig et varslingssystem

Beboerne i Jøvik og Olderbakken blir isolert flerfoldige ganger hver vinter på grunn av snøskred og skredfare. Med det nye skredvarslingssystemet, ser bygda lysere på framtiden.

onsdag 04.09 2019

Debatt:

Ullsfjordforbindelsen er finansiert

UFB vil bli fullt finansiert ved at den løser flere rassikringer, reduserer fergeutgifter, gjør elektrifisering av ferga over Ullsfjorden overflødig og reduserer prisen på den nye traséen over Breivikeidet vesentlig. Resten finansieres av bompenger.

fredag 30.08 2019

Sametinget vil ha bedre utredning av Ullsfjordforbindelsen

onsdag 28.08 2019

Det nye fylkestinget skal avgjøre ny innfartsvei fra Lyngen: – Det blir en kamp om penger

Ullsfjordforbindelsen – Tromsøs nye, fergefrie innfartsvei fra Lyngen – er høyt prioritert i Troms, men fylkesråd for samferdsel tør ikke forskuttere at finansieringen går i orden når Troms slås sammen med Finnmark.

onsdag 21.08 2019

Vi ha fortgang for Ullsfjordforbindelsen

Ullsfjordforbindelsen AS (UFB) ber i et brev til fylkeskommunen om at vedtaket om planoppstart av UFB i år realiseres snarest mulig.

tirsdag 15.01 2019

Tror på realisering av Ullsfjord-forbindelsen innen seks år

Ullsfjord-forbindelsen (UFB) forventes å koste minst 3,1 milliarder kroner.

lørdag 01.12 2018

Forventer at Ullsfjordforbindelsen realiseres raskt

Dette skriver Nord-Troms regionråd i deres høringsuttalelse.

fredag 19.10 2018

Brua over Breivikelva blir liggende – venter på Ullsfjordforbindelsen

Den midlertidige brua over Breivikelva på Fylkesvei 91 vil bli liggende fram til omleggelse av veien er gjennomført.

torsdag 26.07 2018
1

Debatt:

«Forsinkelse for E8 oppstår bare hvis Vegvesenet eller andre krever redusert veibredde»

lørdag 31.03 2018

Ida Pernille kjørte gjennom ura like før skredet gikk: - Det er som russisk rulett

Innbyggerne i Jøvik etterlyser fortgang i Ullsfjordforbindelsen-prosjektet.

søndag 11.03 2018

Debatt

«Ullsfjordforbindelsen er ikke satt på vent!»

Når utviklingslagene i Jøvik, Lakselvbukt, Breivikeidet og Sjursnes i lokalpressen har et innlegg der en sier at Ullsfjordforbindelsen er satt på vent, må det bero på en misforståelse.

torsdag 08.03 2018

«Prosjektet er et av de mest lønnsomme veiprosjektene i Troms og har allerede venta i 70 år»

torsdag 23.11 2017

Debatt

«Tindtunnelens planforslag ble levert til kommunen i 2012. Næringslivet i Tromsø har ikke mer tid å miste.»

Tromsø kommune mangler nye næringsarealer, spesielt for rask etablering i noenlunde sentrale områder. Det er noen ledige arealer nordøst på Tromsøya, men det meste er avhengig av tidkrevende trafikk- og veiløsninger for å kunne tas ordentlig i bruk

torsdag 23.03 2017

Debatt

«Noen ganger tør ansatte ikke kjøre på jobb selv om veien er åpen»

Hjemmetjenesten i Lakselvbukt er en av seks soner under Omsorgstjenesten Fastlandet. Tromsø kommune er vår arbeidsgiver. Fylkesvei 293 ved Holmbuktura er en del av vår arbeidsvei.

onsdag 15.03 2017

– Tindtunnelen bør ikke prioriteres nå

Ordfører Kristin Røymo (Ap) mener Tindtunnelen er et stykke bak i prioriteringsrekken av nødvendige veiinvesteringer i Tromsø.

– Dette kan bli veien til en ny bydel

En ny tindtunnel vil gjøre dagens E8 til en bred omvei, men også gi en gyllen mulighet til å bygge en ny bydel.