Tema

lørdag 18.09 2021

Arbeidsledigheten i Tromsø:

David (23) hadde aldri hatt en «ordentlig» jobb – nå er han en av Kristinas mest pålitelige ansatte

Én grei arbeidsgiver var alt som skulle til. Nå er ikke David Thyholdt lenger en av mange unge menn uten jobb.

mandag 06.09 2021

Nå er det flere ledige jobber enn arbeidsledige i Tromsø: – Dette er vår største utfordring nå

Unge menn har vært taperne på arbeidsmarkedet i Tromsø under koronaen.

onsdag 04.08 2021

Randi promoterer fosterhjemstjenesten under Arctic Race: – Du vet du gjør en forskjell for barna

Sykkelrittet har ført til flere fosterhjem i Nord-Norge. Nå vil også Nav bruke rittet for å skape jobber.

mandag 05.07 2021

Arbeidsledigheten fortsetter å synke i Tromsø

I juni måned sank arbeidsledigheten i Tromsø til mindre enn det halve av tallene for samme periode i kriseåret 2020 – da Norge mer eller mindre var nedstengt som følge av korona-pandemien.

lørdag 05.06 2021

Markant nedgang i arbeidsledigheten i Troms og Finnmark

Arbeidsledigheten i fylket gikk ned 58 prosent det siste året.

onsdag 24.03 2021

iTromsø mener:

Fortsatt kamp mot arbeidsledighet

Ferske tall viser at det er over 200.000 arbeidsledige i Norge, hvis vi inkluderer de som er delvis ledige og de som er på tiltak.

fredag 18.12 2020

Fortsatt dobbelt så høy arbeidsledighet som vanlig i Tromsø

1.209 tromsøværinger er i dag registrerte som helt arbeidsledige hos NAV. Det er nøyaktig dobbelt så mange som i desember i fjor da 610 personer sto helt utenfor arbeidsmarkedet.

torsdag 26.11 2020

Kraftig fall i sysselsettingen i Nord-Norge

I Nord-Norge var det 9.815 færre arbeidsplasser i tredje kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartal i 2019. Dette er en nedgang på 3,63 prosent.

tirsdag 17.11 2020

Flere permitterte i Troms og Finnmark den siste uken

17. november er det 3.693 helt arbeidsledige, og 2,849 delvis arbeidsledige i Troms og Finnmark, en økning på fra 2,7 prosent til 2,8 prosent den siste uken.

mandag 26.10 2020

Debatt:

Unge uten arbeid er et faresignal vi må ta på alvor

Havner unge arbeidstakere utenfor arbeidslivet kan det få senvirkninger i mange tiår etterpå.

mandag 07.09 2020

Debatt:

Felles løft for Nord-Norge

«Fallende folketall gjør at hver eneste nye innbygger representerer en stor ressurs som det er viktig å ta godt imot og bidra til trivsel og bolyst i nord», skriver forfatterne av debattinnlegget.

torsdag 06.08 2020

«Hele folket i arbeid»

Varsellampene lyser for oss som ønsker at Norge skal være en velferdsstat med trygghet og framtidstro for det brede laget av befolkningen.

mandag 25.05 2020

Entreprenørforeningen: – Tromsø kan bli meget hardt rammet av krise i bygg- og anleggsbransjen

De siste årene har byggeaktiviteten vært svært høy i Tromsø, og over 3.500 personer er ansatt i bygg og anleggsbransjen. Nå er flere store offentlige prosjekter avsluttet - og blant de private storutbyggerne er det bom stopp. Entreprenørforeningen for bygg og anlegg frykter omfattende krise.

onsdag 13.05 2020

Gradvis bedring i arbeidsmarkedet

Det ukentlige ledighetstallet i Troms og Finnmark viser en viss bedring i arbeidsmarkedet i fylket.

mandag 04.05 2020

Gode og dårlige nyheter om arbeidsledigheten i Troms og Finnmark

Ifølge tall fra Nav gikk antall helt arbeidsledige i Troms og Finnmark ned i april, mens antall delvis ledige økte. Situasjonen er spesielt krevende for yngre ledige.

tirsdag 21.04 2020

Svak nedgang i ledigheten i Troms og Finnmark

Det nordligste fylket har lavere ledighet enn andre fylker. NAVs fylkesdirektør tror det kan ha sammenheng med lavere smittetall i nord enn i sør.

tirsdag 07.04 2020

Dette er de dystre ledighetstallene

Nesten 60 prosent av de ansatte i hotellnæringa i Tromsø er permittert. Ingen i det offentlige. Her er hele listen:

mandag 06.04 2020

Marta (23) er del av dyster statistikk: Koronakrisen rammer unge i nord hardest

40 prosent av de som er permittert i Troms og Finnmark er under 30 år. - Vi har mange ufaglærte, forklarer NAV-direktør Grethe Kristoffersen.

fredag 27.12 2019

Arbeidsledigheten sank i 2019, men én ting bekymrer Nav: – Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre

Både i kommunen og fylket er færre personer helt ledige, men hele 30 prosent av disse er ungdommer.

mandag 13.05 2019

Nav og NHO slår alarm om manglende arbeidskraft i Troms: – En trussel for vår utvikling

Bedriftene i Troms skriker etter kvalifisert arbeidskraft, viser nye tall. Frafallet i skolene, og lavere arbeidsinnvandring gjør utfordringene enda større.

fredag 29.03 2019

Nav: Fortsatt fall i ledigheten

Troms er fylket med nest lavest ledighet i landet.

onsdag 27.03 2019

SSB: Arbeidsledigheten er 3,9 prosent

Det var 108.000 arbeidsledige i januar, justert for sesongvariasjoner. Det tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 0,1 prosentpoeng.

lørdag 29.12 2018

Fortsatt svært lav ledighet i Troms

Troms har fortsatt landets nest laveste arbeidsledighet

lørdag 03.11 2018

Troms med den nest laveste arbeidsledighet i landet

Ferske ledighetstall fra NAV viser at bare Sogn og Fjordane kunne vise til lavere ledighet enn Troms.

fredag 28.09 2018

Troms har landets nest laveste ledighet

– Våre målinger går tilbake til 1961, og vi har aldri hatt lavere ledighet for september, opplyser NAV.

mandag 10.09 2018

– Hard konkurranse om ledige stillinger – og om kvalifisert arbeidskraft

fredag 29.06 2018

Historisk lav arbeidsledighet i Tromsø

I fylket er det en nedgang på 20 prosent.

fredag 01.06 2018

Bare ett fylke har lavere arbeidsledighet enn Troms

Ved utgangen av mai er arbeidsledigheten i Troms på 1,5 prosent – en nedgang på 18 prosent fra samme periode i fjor.

søndag 01.04 2018

Har hatt rekordlav ledighet det siste halve året

Siden september i fjor har arbeidsledigheten vært på 1,7 prosent eller lavere.

fredag 02.03 2018

Nav: Historisk lav ledighet i Troms

300 færre ledige i februar.

fredag 02.02 2018

Arbeidsledigheten i Troms er lavest i landet

Sammen med Sogn og Fjordane er Troms nå det fylket i landet med lavest arbeidsledighet.

torsdag 18.01 2018

Debatt

«Økonomien i 2018 – hva kan vi forvente?»

2017 var – underbygget av fallende ledighet og sterk økonomisk vekst over hele linjen – et eksepsjonelt godt år på verdens børser. Vi ser ingen tegn til at festen er over, men tror oppgangen i 2018 blir noe svakere enn den vi så i 2017.

torsdag 04.01 2018

FlyViking-ansatt mister jobben: – Det er en tung beskjed å få

Like før nyttår kom beskjeden om at FlyViking innstiller driften, og at de ansatte mister jobben sin. En av disse er Hanne Jacobsen (43).

mandag 01.01 2018

Jubler for historisk lav ledighet, men frykter mørketall

Troms trenger flere kvalifiserte hender i arbeid, men mange unge fanges muligens ikke opp i Nav sin nye statistikk over arbeidsledighet.

onsdag 27.12 2017

Lavere arbeidsledighet i Troms og Tromsø

Arbeidsledigheten i både Troms og Tromsø har sunket markant.

tirsdag 31.10 2017

Nav og bemanningsbyråene slår seg sammen: – Alle ledige kan få jobb

Aldri før har det vært større muligheter for jobb i Tromsø. Nå inviterer Nav og byens bemanningsbyrå til et felles løft.

lørdag 30.09 2017

Lavest arbeidsledighet på nesten 40 år

Ikke siden 1978 har det vært lavere ledighet i fylket.

fredag 28.07 2017

Ledigheten i Tromsø er 11 prosent lavere enn i fjor

fredag 28.04 2017

Mindre arbeidsledighet blant ungdom i Troms

Arbeidsledigheten i Troms er ved utgangen av april på 2 prosent. Det er blant de yngste nedgangen er størst.

fredag 31.03 2017

Arbeidsledigheten fortsetter å synke: Dette er gruppa som har hatt størst nedgang

Det er nå 1.786 helt arbeidsledige i Troms.

tirsdag 15.11 2016

Debatt

«Innsats mot arbeidsledighet»

Regjeringen har i neste års statsbudsjett kuttet tiltakspakken mot arbeidsledighet med en milliard. I motsetning til regjeringens kutt, prioriterer Ap kampen mot arbeidsløsheten i vårt alternative statsbudsjett.

fredag 28.10 2016

Kun litt over 1.600 ledige i Troms

Det er fortsatt lav arbeidsledighet i Troms, hvor kun 1,9 prosent er ledige.

mandag 17.10 2016

Debatt

«Arbeidsledigheten er historisk høy. Vi trenger ikke mer av samme medisin – enda mer skattelette til landets rike»

Arbeidsledigheten er historisk høy. Hele 139.000 personer står uten jobb, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Vi trenger ikke mer av samme medisin – enda mer skattelette til landets rike. Vi trenger konkrete tiltak.

fredag 30.09 2016

Laveste septemberledighet siden 1978 i Troms

Arbeidsledigheten i Troms er nå på et historisk lavt nivå. Kun 1,9 prosent, eller 1.671 personer er arbeidsledig ifølge Nav.

lørdag 30.07 2016

Så få arbeidsledige har det ikke vært siden 2008

onsdag 27.07 2016

Debatt

«En jobb å ta ferie fra»

Denne sommeren går 135.000 arbeidsledige mennesker, og omtrent like mange familier, en usikker høst i møte.

torsdag 23.06 2016

Angrer ikke på Tromsø-utspill

Anniken Hauglie (H) uttalte at Tromsø ikke var et sted å bo lenge, men mener uttalelsene ble oppfattet feil.