Tema

lørdag 27.02 2021

Lørdagskåseriet

Hvor var du da interessen for langrenn brakk ryggen?

Norge har ET KJEMPEPROBLEM!

fredag 26.02 2021

Debatt:

Det er lite positivt å si om den globale koronapandemien, men i lag kan vi jobbe for at dette ikke blir sjansen som glipper

«Én dag til» er navnet på SpareBank 1 Nord-Norges samarbeid med reiselivsnæringa, hvor vi ønsker å jobbe for at folk blir én dag til på alle de bra stedene i nord, skriver innleggsforfatteren.

onsdag 24.02 2021

Debatt:

Skuffet over at ikke fergeprisene ble halvert nå  

FrP fikk ikke støtte fra de andre partiene i å bevilge 1,5 milliarder kroner for å halvere fergeprisene i år.

tirsdag 23.02 2021

Debatt:

Avkriminalisering er ikkje svaret

Innleggforfatteren er uenig med det nye forslaget for rusreform.

Debatt:

Nye feil om Nye Veier

Innleggforfatterne svarer Høyres Kent Gudmundsen.

Debatt:

Økte skatter og avgifter med Senterpartiet    

Erlend Svardal Bøe mener det blir økte skatter og avgifter med Senterpartiet i regjering.

Tidligere museumsdirektør Knut Ljøgodt:

Feilaktige påstander fra McGowan om Nordnorsk Kunstmuseum

Jérémie McGowan har i rettssaken mot Nordnorsk Kunstmuseum kommet med flere uriktige påstander som angår Knut Ljøgodts tid som direktør, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Barn og unges psykiske helse er svekket under pandemien

Barn og unges psykiske helse er svekket under pandemien, skriver innleggsforfatteren.

mandag 22.02 2021

Debatt:

Skal vi spare oss til fanden?

Jeg er skuffa, forbannet og sjokkert over hvordan vi behandler de som er fremtida vår! Ungdommen som sitter på skolen for å lære kunnskap til bruk senere i livet, skriver innleggforfatteren.

Debatt:

Rusavhengige skal få hjelp, ikke straff

Venstre og regjeringens forslag til rusreform ble lagt fram på fredag. Venstre vil at rusavhengige skal få helsehjelp fremfor straff. Dette vil gi dem den hjelpen de trenger og verdigheten tilbake.

Debatt:

– Polakk, takk!

Arbeidstakere fra utlandet omtales ofte i negative ordelag, og framstilles som et problem. Stengte grenser viser hvor mye disse menneskene faktisk betyr for Norge. Jeg håper vi evner å vise mer takknemlighet i framtiden.

Debatt:

Lytt til barna NRK Super, og ikke press på dem usunn og grenseløs seksualitet

Innleggsforfatteren går i mot NRK Supers program «Superkroppen».

Debatt:

Fagre fergelovnader skrider frem

Industri- og Næringspartiet vil at fergene skal være en del av riksvegnettet.

Debatt:

Boligmarkedet fungerer som en forskjellsmaskin

Innleggsforfatteren mener dagens boligmarked er urettferdig.

Debatt:

Arctic Frontiers – suksess på skjerm

Direktør skryter av Arctic Frontiers.

fredag 19.02 2021

Helgekåseriet:

Et uverdig og nedrig narrespill om det norske språket

Vi har nok å krangle og være uenige om her i landet, og da trenger vi iallfall ikke konstruere problem og konflikter som ikke finnes. Dette gjelder i særdeleshet de som bekler de øverste maktposisjonene.

Debatt:

Bruker døde dyr for å felle mer jerv

Vi har et spesielt, internasjonalt ansvar for jerven. Slik det er i dag, svikter vi det ansvaret, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Hvorfor er det en selvfølge at kvinner har lavere lønn enn menn?

Innleggsforfatteren går ut mot politikerprivilegier.

Debatt:

Så ble det kanskje ikke feriepenger på permitterte allikevel?

Innleggforfatteren synes det er galt at permitterte ikke har krav på feriepenger.

torsdag 18.02 2021

Debatt:

Troms og Finnmark fylkeskommune, skal vi ta en gratis ferge, som ikke går?

Innleggsforfatterne håper posisjonspartiene i fylkeskommunen vil forstå øyene i distriktene og dens innbyggere og at de vil gjøre sitt for å opprettholde dagens fergetilbud.

Debatt:

Gratis ferge gir mer likeverdige levekår, og distriktene flere muligheter

Endelig har det politiske Norge skjønt at ferga er en del av veien når arbeidsplasser og næring skal utvikles, og når folk skal på jobb eller hjem.

Debatt:

Vi må kutte utslippene, ikke utviklingen

Sps Ivar Prestbakmo skriver om CO2-avgiften og fiskeflåten. Påstandene han kommer med, kan ikke stå uimotsagt.

onsdag 17.02 2021

Debatt:

Høyreregjeringa truer arbeidsplasser på sjø og land

Selvsagt skal fiskerinæringa også gjøre sitt med å redusere utslipp og miljøbelastning, men en tredobling av CO2-avgifta er feil veg å gå og vil ha liten miljø- og klimaeffekt, skriver Ivar B. Prestbakmo.

tirsdag 16.02 2021

Debatt:

Reindrifta er ikke bærekraftig i sin nåværende form

I framtida vil flere gjøre krav på færre offentlige midler. Da risikerer reindrifta å tape i konkurransen om statstilskuddene.

Debatt:

Nullvisjonen redder liv – igjen og igjen

De siste 20 årene er 6.000 personer reddet fra død eller alvorlig skade i trafikken. Det kan vi ikke minst takke nullvisjonen for.

Debatt:

Sytpeis med lav impulskontroll, men stadig fri for mutert korona

Fredag lot jeg meg hisse opp av et satireprogram. I affekt, til og med før programmet var over.

Debatt:

Kriminalomsorg på bristepunktet

De er på vakt døgnet rundt, året rundt, for oss og for vår trygghet. Vi ser dem ikke, hører dem ikke, tenker sjelden og aldri på dem. De jobber i fengsler og friomsorg, og arbeider under stadig hardere press. Hvor lenge kan kriminalomsorgen håndtere budsjettkutt og underbemanning?

Debatt:

Du kan være inkludert på banen, men likevel utenfor

Det nytter ikke være god på å forebygge samehets, om du samtidig godtar at gutta på trening kaller hverandre «jævla homo» uten at du reagerer, skriver forfatteren bak debattinnlegget.

Debatt:

Feriepengetillegg på dagpenger

Forfatterne bak debattinnlegget ønsker at også de som har dagpenger bør få feriepengetillegg.

Debatt:

Å bygge jernbanespor bygger samfunn

Til nå har utvikling av jernbane i fylket vist seg å være umulig, men umulighetens tid er forbi, skriver Kristina Hansen, fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune.

mandag 15.02 2021

Debatt:

Massiv kampanje fra LO for å legge ned Nye Veier – på tide med svar Cecilie Myrseth

Den siste tiden har flere fra LO reagert på at Høyre har løftet frem de gode resultatene som så langt er oppnådd gjennom Nye Veier AS. Anne Birgit Nilsen fra LO Stat i Troms og Finnmark mener blant annet at Høyre trikser med tall. Det er selvsagt skivebom, skriver Kent Gudmundsen (H).

Debatt:

Folk-til-folk-samarbeidet er en tradisjonsbærer for fred

Når folk-til-folk-samarbeidet nomineres til Nobels fredspris, så er det ikke én dag for tidlig.

torsdag 11.02 2021

Klimaplan i utakt med folket

Kanskje man bør lytte til velgerne utenfor Oslo, skriver Hilberg Ove Johansen, daglig leder i AMCAR Norge.

onsdag 10.02 2021

Næringsfiendlig kommune – en udokumentert påstand eller gammel retorikk?

Innleggforfatteren svarer kommunedirektør Stig Tore Johnsen, etter iTromsø-intervju.

tirsdag 09.02 2021

Debatt:

Lensmenn og nordmenn på skraphaugen?

Innleggsforfatteren mener det er galt endre til kjønnsnøytrale navn på stillingstitler.

Debatt:

Derfor må Norge satse på batteriproduksjon

Innleggsforfatterne mener batterier kan bidra til å løse klima- og miljøutfordringene.

mandag 08.02 2021

Debatt:

Barn og unge bør få gå skirenn igjen

Ledere av alle langrennskomiteene i landets 16 skikretser ber om at barn får gå skirenn.

Debatt:

Ja, hva skal til Kjell Sundfær?

Innleggsforfatteren svarer på Kjell Sundfærs innlegg hos iTromsø, 2. februar i år.

søndag 07.02 2021

Debatt:

Senterpartiet vakler om tros- og livssynssamfunn

Dersom vi ønsker et livssynsåpent samfunn så må vi ha rom for mennesker med den religiøse identiteten og det livssynet hver enkelt har, skriver Kristelig Folkeparti.

Debatt:

Tull med tall fra Høyre

Høyre viser til flotte utregninger fra Samferdselsdepartementet, mens enhver som har hatt grunnleggende matematikk på skolen helt uten kalkulator kan regne seg fram til at det kryr av ugler i mosen.

lørdag 06.02 2021

Debatt:

«Samarbeid er nøkkelen til suksess»

– Også i fotballen hører vi om samehets. Det er i det hele tatt mye å ta tak i, skriver TILs samfunnskontakt i dette innlegget.

torsdag 04.02 2021

Ferger en del av infrastrukturen i distriktene

– At Arbeiderpartiet kommer med slike utspill nå, i oppstarten av årets valgkamp er jo ikke overraskende, de har tapt mye til Senterpartiet den siste tiden, skriver det nye partiet INP I dette innlegget.

Debatt:

Norges oljesmurte krisehåndtering

Mens nabolandene våre bruker koronakrisen til å bygge bro til fremtiden, insisterer Norge fortsatt på å kjøre på som før. Det vil gå utover klimaet, miljøet og vår egen lommebok.

Debatt:

Innfør pårørendepenger nå!

Verdens kreftdag er en offisiell FN-dag som markeres over hele verden torsdag 4. februar. I Norge samarbeider Kreftforeningen og pasientforeningene om denne dagen, i år benytter vi dagen til å hylle noen som virkelig står på; de pårørende. De som alltid er der, enten du kommer hjem eller er langt unna, de som følger til lege og sykehus, de som bekymrer seg og de som gleder seg over hvert fremskritt. Det er alle som bryr seg om de som er nært. I år har vi dedikert dagen til dere.

onsdag 03.02 2021

Debatt:

NSR for framtidens samiske samfunn!

Norske Samers Riksforbund (NSR) vedtok sist helg valgprogrammet for de neste fire årene til sametingsvalget. Ved vårt digitale landsmøte vedtok vi et grundig, ambisiøst og progressivt valgprogram. Vår visjon er at samer skal kunne leve gode liv, i hele Sápmi. Vi er fortsatt garantisten for utvikling av det samiske samfunn, og for samiske rettigheter. 

Debatt:

Det er lov å glede seg til fremtiden

Morten Skandfer og Irene Dahl svarer på Tor Egil Sandes' innlegg.

Debatt:

Hva er beste vern?

Oddmund Enoksen svarer på sametingsråd, Silje Karine Muotka og Maja Kristine Jåma, politisk rådgiver for sametingsrådets debattinnlegg.

Debatt:

Hører du lyden av barn leke? For noen er det helt stille

Landet må tilrettelegges, slik at alle blir inkludert.

tirsdag 02.02 2021

Debatt:

Bydelsråd og utviklingslag: En viktig ressurs for kommunen!

Hvis demokratiet skal fungere og beslutningsprosessene skal bli så bra som mulig, er det avgjørende at alle innbyggere har en reell mulighet til å fremme sine synspunkt.

Debatt:

Hva skal til for at Arbeiderpartiet skal få større oppslutning ved valget?

Svaret er vel enkelt, selv om jeg ser dette med nordnorske øyne: Føre politikk som er i samsvar med det norske folks ønsker!

Debatt:

Nå må nettleien bli solidarisk!

Det er urettferdig at kunder i områder med krevende geografi og få innbyggere skal få en langt høyere nettleie enn resten av befolkningen. Regjeringen må nå slå et reelt slag for distriktene og sikre likere fordeling av nettkostnadene.

Debatt:

Vår ære og vår økonomiske makt har oljen nå oss bragt

Det heter i diktet at «Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt!»

Debatt:

Covid-19 rammer funksjonshemmede og kronisk syke hardt

Nå har vi levd med koronapandemi i snart ett år. Det har vært vanskelig for alle, og veldig vanskelig for noen. Funksjonshemmede og kronisk syke forsvinner lett i stormen av høye ledighetstall og krisen for næringslivet.

mandag 01.02 2021

Debatt:

Kjære Nav, ikke ta arbeidsflokken vår!

På den ene siden kommer regjeringen med en stor pengesekk for å hjelpe oss å stå av pandemien. Hold ut! På den andre siden jobber de med å ta kompetansen fra oss, svekke næringen med å true arbeidskraften til å søke nye jobber. Hvor er logikken i det?

Debatt:

Fødselsomsorg må finansieres som akutt-tjeneste

Det må være et mål om hele, faste stillinger og en vurdering av nye finansieringsmodeller for kommunale jordmødre.

Debatt:

Opphev alle restriksjoner og la folk bli smittet

Gunnar Nerdrum mener man bør la alt gå sin gang og at folk verken bør høre på smittevernlegene, eller det de hører på TV og radio når det gjelder koronaviruset.

Bygg midtdeler til Vollan nå, Hareide!

Vi har ingen flere liv å miste, skriver Mads Gilbert og Tor Ingebrigtsen.

lørdag 30.01 2021

Lørdagskommentaren

Hva med å spise fisken?

Fisk betyr penger, arbeidsplasser og bosetting. Men la oss ikke glemme hva det faktisk egentlig er for noe.

fredag 29.01 2021

Debatt:

Kirkevalget forstyrrer offentlige valg

Innleggsforfatterne mener at kirkevalget og kommune- og stortingsvalg bør skilles fra hverandre.

torsdag 28.01 2021

Debatt:

Ingen gode grunner til å endre vaksinasjonsstrategi nå

Innleggsforfatterne mener at hvis mutantviruset får spre seg utenfor Oslo-området, vil det faktisk være mer rasjonelt å vaksinere i de kommunene hvor det i dag er lite smitte.

Debatt:

Korfor aukar utsleppa i Tromsø

Pål Julius Skogholt (SV) svarer på hvorfor utslippene har økt i Tromsø de siste årene.

onsdag 27.01 2021

Debatt:

Vegvesenet finner ikke veien?

Tilsvar til Vegvesenets direktør Unni Gifstad som skriver på nettsidene 24. januar og i papiravisa 26. januar.

Debatt:

Senterpartiet får ikke kaste EØS-avtalen til havs

EØS-avtalen sikrer norske arbeidsplasser og lar oss selge produkter vi er stolte av. Norge og verden blir bedre av å bygge broer, ikke murer.

Kommentaren

Den frie samtalen lever i beste velgående

Ryktene om ytringsfrihetens nært forestående endelikt er sterkt overdrevne. Det har aldri vært friere og lettere å slippe til med meningene sine.

Debatt:

«Stortingsvalget i år avgjør om vi får en sterkere velferdsstat for alle»

Arbeiderpartiet og fagbevegelsen bygde landet og velferdsstaten. Stortingsvalget i år avgjør om vi får en sterkere velferdsstat for alle, eller om den skal svekkes bit for bit.

tirsdag 26.01 2021

Debatt:

Arbeiderpartiet sikrer ny studentmilliard - med mer stipend

- Det har aldri vært lukrativt å være student, skriver innleggsforfatterne

Debatt:

Ny strømrekord er et godt klimategn

Strømmen blir stadig viktigere. Ikke bare for at vi skal ha lys og varme i hjemmene våre, men også for at vi skal klare å ta vare på kloden og gjøre den beboelig for kommende generasjoner.

Debatt:

Vi skal være stolte av bryggeritradisjonene i Nord

Innleggsforfatteren ønsker at lokale bedrifter skal kunne merke drikkevarer med internasjonale priser.

mandag 25.01 2021

Debatt:

Støtt de streikende i Fagforbundet og Fellesforbundet!

Siden 9. januar har det vært streik i Norge. De streikende er ansatte i private omsorgsbedrifter. Hvorfor streiker de?

Debatt:

Digitale løsninger styrker havnæringene

Innleggsforfatterne mener at digitale løsninger i form av offentlig-privat partnerskap er nødvendig for å forvalte havnæringene.

Debatt

E8 og faren for kvikkleireras: På alle disse andre stedene gikk det galt

Innleggsforfatteren lurer på når Statens vegvesen og politikerne i Tromsø «tar til vett».

lørdag 23.01 2021

Debatt:

Høyre kan ikke få i både pose og sekk i alkoholpolitikken

Generalsekretær i Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan Pernille Huseby har skrevet et svar til Høyre-politiker Kent Gudmundsens innlegg.

fredag 22.01 2021

Debatt:

«Eldre må involveres og inkluderes – de er en ressurs!»

Nesten ni av ti eldre klarer seg godt uten kommunal omsorg. De er ressurser, skriver innsenderen av dette debattinnlegget.

torsdag 21.01 2021

Forskjellen på Ap og Sp

Jeg blir ofte spurt om det betyr noe om man stemmer Ap eller Sp. Svaret er ja, skriver nestlederen i Ap.

EØS – det verst tenkelige alternativ

EØS-avtalen er en katastrofe for Norge, skriver innsenderen av dette debattinnlegget.

onsdag 20.01 2021

Marine næringsparker kan gi økt verdiskapning og mindre konflikt

Stadig flere aktører ønsker å benytte havet.

Debatt:

Koronautgifter for skoler og barnehager

Kommunesektoren har brukt mange hundre millioner kroner på smitteverntiltak i skole og barnehage, men trenger fortsatt trygghet for at alle utgiftene blir dekket.

Debatt:

Jeg er redd for sikkerheten til befolkningen i Tromsø

Selv om risikoen for ulykker om bord på atomubåtene er antatt lav, vil den alltid være underliggende, skriver andrekandidaten for Rødt Troms i dette innlegget.

Debatt:

Lei av å bli lurt i kjøttdisken

Grønnvasking skjuler dyrenes faktiske levekår, fratar forbrukeren makt til å gjøre informerte valg og gjør det vanskelig for bøndene som faktisk satser på bedre dyrevelferd å skille seg ut i mengden.

Debatt:

Trygghet for arbeidsfolk og bedrifter

Smitteverntiltak og økonomiske hjelpetiltak må gå hånd i hånd. Derfor har Arbeiderpartiet igjen tatt ansvar og fått med oss de andre opposisjonspartiene på viktige støttetiltak for arbeidsfolk og bedrifter.

1

Debatt:

Ett grep kan løsne knuten i boligmarkedet

Lenge har byene kompensert for den store fraflyttingen fra Nord-Norge. Slik er det ikke lenger. Når boligmarkedet i byene er blitt så tøft at ungdom ikke har råd til å etablere seg, finnes det ikke lenger noen fallskjerm. Da er vi nødt til å tenke nytt.

tirsdag 19.01 2021

Debatt:

Lille Venstres store miljøseier

Innleggsforfatteren er bekymret for strømbehovet dersom det settes om en mengde nye ladestasjoner for elbil.

Debatt:

Arbeiderpartiet har en plan

Arbeiderpartiet har en plan for nordområdene. Det trengs, etter åtte år med sentralisering og idétørke fra høyreregjeringen.

mandag 18.01 2021

Debatt:

SV peiser på for oppdeling av Troms og Finnmark neste år. Er dere med, Sp og Ap?

Vi skal levere det vi har lovet, skriver Tommy Berg (SV).

Debatt:

Det vil være katastrofe for nordnorsk næringsliv om Senterpartiet avvikler EØS-avtalen

Senterpartiet prøver å fremstille seg selv som partiet som lytter til folk og næringsliv. Men da må de faktisk gjøre det også, skriver Erlend Svardal Bøe (H).

fredag 15.01 2021

DNA-analyser i Tromsø

Daglig leder ved Rettsgenetisk senter svarer på kritikken fra Truls Simensen ved Oslo universitetssykehus.

torsdag 14.01 2021

Debatt:

Regjeringen og de rødgrønne skal straffe bilistene

Forfatterne bak debattinnlegget er kritiske til at regjeringen vil la lokalpolitikere bestemme hvor man kan kjøre bensin- og dieselbiler.

onsdag 13.01 2021

Debatt:

Sterkere innsats mot flom og skred

Forfatteren bak dette debattinnlegget mener det er et stort behov å øke bevilgningene til forebyggende flom- og skredsikring.

Debatt:

For trygghet og arbeidsplasser

For sosialdemokratiet er vår viktigste oppgave å sørge for at alle har trygge og gode liv.

mandag 11.01 2021

Debatt:

Regjeringens klimaplan spiller på lag med landbruket

Utslippene fra jordbruket kan ikke fullt ut fjernes og det er derfor rimelig at jordbruket reduserer sine utslipp i mindre grad enn andre sektorer, skriver forfatteren bak dette innlegget.

Debatt:

Ap vil ha mer torsk til kystflåten

Arbeiderpartiets budskap er at det nå må bli vanlige folk sin tur.

Debatt:

Korona-pengene må gis til skolene 

I året som gikk har lærere og skoleledere over hele landet jobbet hardt og imponert stort. Nå er det viktig at de ekstra korona-pengene også når frem til skolene. Kommunene kan ikke kutte i skolebudsjettene og skylde på korona.

lørdag 09.01 2021

Debatt:

«La historien dømme president Donald Trump»

Hvorfor er norske medier så opptatt av Donald Trump, spør innsenderen av dette innlegget.

torsdag 07.01 2021
1

Kommentar:

TIL-sønnen kunne blitt Glimt-spiller

Runar Espejord valgte lønnskutt og hjemlige omgivelser for å være en del av «Gutan» de neste seks månedene.

Debatt:

Året nesten ingen var forberedt på

Pandemien var den «sorte svanen» som senket eksportportverdien av norsk sjømat i både euro og norske kroner for første gang siden krisen i verdensøkonomien i 2003. Sjømatnæringen klarer seg imidlertid bedre enn andre næringer under pandemien.

onsdag 06.01 2021

Debatt:

Nytt år, nye pensjonssparingsmuligheter

Alt til sin tid, men når det kommer til pensjonssparing er det aldri for tidlig eller for sent å starte. Pensjonssparing blir bare viktigere og viktigere og fra 1. januar blir det enda lettere for mange av oss å planlegge økonomien vår for en fin pensjonstid.

tirsdag 05.01 2021

Debatt:

Distriktspolitikk er god byutvikling!

Skal vi lykkes med utviklingen av hele Tromsø, så må vi ha tilbud, arbeid, tjenester og verdiskapning nært folk!

Debatt:

Har Senterpartiet sett for mange politifilmer?

Senterpartiet vil ha et eget «gjengpoliti» i Norge. Dette er sentraliserende og dårlig politikk, som får politiet til å riste på hodet.

Debatt:

Vaksinasjonssertifikat er helt nødvendig

«Som vanlig er det røster både for og imot, og både personvern og demokratiet er inne i bildet. Jeg er personlig ikke i tvil», skriver Hansen om debatten om vaksinasjonssertifikat.

Debatt:

Kunsten å massere vår uvitenhet

«Hvis vi må svelge noen kameler for å få store nye tilbud, så synes jeg kamelene skal vises og diskuteres før vi svelger dem». Tidligere byplansjef Per Hareide skriver om behovet for offentlig debatt og kunnskap om byplanlegging.

Debatt:

SV og trygge arbeidsplasser i distriktene

Ann-Sissel Enoksen fra By- og Landlista skriver om arbeidsplasser i distriktene.

mandag 04.01 2021

Debatt:

Høyre skaper et sterkere Nord-Norge

«Den viktigste forutsetningen for at vi skal lykkes med å skape et sterkere Nord-Norge, slik at næringer som sjømat og reiseliv kan utvikles, er god infrastruktur», skriver Solberg og Bøe i debattinnlegget.

søndag 03.01 2021

Debatt:

Hurra for deg som fyller ditt år? 

Fredag 8. januar er det 30 år siden Norge skrev under FNs barnekonvensjon.

lørdag 02.01 2021

Debatt:

La 2021 bli året der vi tar vare på vårt viktigste pusterom

«Naturen og friluftslivet har betydd ekstra mye for mange i 2020. Mitt ønske for året som kommer er at verdien naturen har for oss vil gjenspeiles i politikken», skriver forfatteren av innlegget.

torsdag 31.12 2020

Debatt

Slik skal sentrum pusses opp i 2021

Sentrum må bli vår felles juvel av gode møteplasser for alle, skriver utvalgsleder Tone Marie Myklevoll (Ap).

Ordfører Gunnar Wilhelmsen:

Misforståelser om nytt konserthus i Tromsø

iTromsø skrev på lederplass at kommunen må ut med flere hundre millioner kroner for å realisere det nye konserthuset som planlegges i Tromsø. Det var mildt sagt en skivebom, skriver ordføreren.

tirsdag 29.12 2020

Debatt

Nordens Paris eller Nordens Las Vegas? 

Det er viktig at vi utvikler byen, skriver Morten Skandfer.

Debatt:

Norge er blitt et merkelig sted

Innleggforfatteren er oppgitt over at Norge er avhengig av utenlandsk mat og arbeidskraft.

Debatt:

Den viktige empatien

Innleggforfatteren er bekymret for at barn mister empati for dyrene.

lørdag 26.12 2020

Debatt:

Norsk industri - vesentlig bedre enn sitt klimarykte

Dersom målet for norsk klimapolitikk skal være å redusere de norske klimagassutslippene, må klimapolitikerne slutte å jukse med tall, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Nå er det arbeidsfolks tur!

Vi trenger heller et mer rettferdig Norge som verdsetter jobben som vanlige arbeidsfolk gjør, skriver forfatteren bak dette innlegget.

Debatt:

På nyåret kommer flyktningene fra Hellas

Etter press fra norske myndigheter har nå greske myndigheter sendt den første listen over asylsøkerne som er aktuelle for å komme til Norge.

Debatt:

«Fastlegene rømmer jobbene sine»

Fastlegeordningen vår står i fare for sammenbrudd.

Debatt:

Tjenestene må være nær der folk bor

Forfatteren bak dette debattinnlegget slår et slag for Lakselvbukt bo- og servicesenter.

Debatt:

Endelig er FrP-måneden her

Desember er på sett og vis frihetens måned, og er med bakgrunn i det en skikkelig FrP-måned, skriver forfatteren bak dette innlegget.

Debatt:

Takk til alle ansatte i skoler og barnehager

Innleggsforfatteren hyller de ansatte i barnehager og skoler etter et annerledes år.

Debatt:

Hvem bør ta vaksinen?

Forfatteren bak dette debattinnlegget mener man ikke bare bør rette søkelyset på hvilken gruppe som bør få koronavaksinen først.

Debatt:

Godt nytt år for vanlige folk

Inn mot jula og det nye året har vi igjen diskutert formueskatten. Rikfolkene som flyttet til Bø for å spare skatt har fått stor oppmerksomhet. Til tross for at høyreregjeringa har gitt dem store skattekutt de siste årene, har de nå gjort noe vanlige lønnsmottakere ikke kan.

mandag 21.12 2020

Debatt:

Kan Frp og SV sammen få til noe?

«I valgkampen 2019 vakte det oppsikt at en uventet allianse oppsto mellom Fremskrittspartiet (FrP) og Sosialistisk Venstreparti (SV)».

Debatt:

Hvilket grunnlag behandles Langsundforbindelsen på?

«Som innbyggere i Karlsøy kommune og mangeårige medlemmer av styret i Langsundforbindelsen A/S, er vi meget bekymret for at denne saken - som skal behandles av fylkestinget i neste møte, ikke blir behandlet under de rette forutsetninger».

Debatt:

SV går for oppdeling av Troms og Finnmark om bare ett år

På samme måte som adventstida ikke må bli for lang, med julebrus og julepynt allerede i august, må heller ikke ventetida på at Troms og Finnmark skal bli delt opp bli lenger enn høyst nødvendig, skriver forfatterne av debattinnlegget.

Debatt:

Utbytte til besvær

Ledelsen i Sparebanken Nord-Norge skriver om koronapandemiens konsekvenser for norske banker.

søndag 20.12 2020

«Ordføreren har ufrivillig bekreftet at vedtaket om vestre E8-trasé er uten saklig begrunnelse»

Her følger innlegg om ordførerens tunnelforslag på E8 i Tromsdalen.

Debatt:

«Tromsø kommune ofrer de svakeste»

Hvorfor spruter man ut penger til høytsvevende fallos-symboler til milliarder, mens man kutter i grunnleggende tjenester? Skyldes dette inkompetanse, eller ofrer man de svakeste med vilje, spør forfatteren av dette innlegget.

lørdag 19.12 2020

Debatt:

«Alle barn trenger trygge voksne i livene sine»

Forfatterne av debattinnlegget skriver om behovet for å ta vare på barna gjennom juletiden.

Debatt:

Juletid, mørketid, koronatid og håpstid

De fleste av oss kommer til å huske jula 2020 ekstra godt. Vi kommer til å huske den som den jula der vi ikke kunne være sammen med så mange som vi gjerne skulle ønske.

torsdag 17.12 2020

Samer og rasisme

Dersom jeg tolker utsagnene rett, så er avisa iTromsø «rystet langt inn i sjela» over at det pr. dato finnes samehets og rasisme i byen vår.

I dag klapper jeg for vårt næringsliv

Vi skal skape 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. Det kan synes rart midt i næringslivets kanskje største krise siden krigens dager.

Riv den «helsikas skiten»

I det regjeringsoppnevnte «Demografiutvalget» ledet av tidligere Høyre statsråd Victor Norman, er et av forslagene å gi tilskudd til å rive ubebodde bygg på bygda som er i privat eie.

Debatt:

Håp til jul

Ved å se de barna som ingen andre ser, er du med på å gi dem en av de viktigste gavene de kan få: Håp. 

onsdag 16.12 2020

Debatt:

Kjære Gunnar Wilhelmsen og politisk ledelse, ikke la Doarvái dál bli gjemt i en skuff

Lisa Pedersen, styreleder i Gáisi giellaguovddaš (samisk språksenter), skriver et åpent brev til ordfører Gunnar Wilhelmsen og politisk ledelse.

tirsdag 15.12 2020

Debatt:

Nå er det nok, Tromsø kommune!

I over fem år har Tromsdalen skole sine over 500 elever, drøye 70 lærere, administrativt ansatte, foresatte og foreldre blitt holdt for narr. Nå har vi fått nok – og forventer at Tromsø kommune igjen får nytt skolebygg inn på investeringsbudsjettet for 2021-24.

fredag 11.12 2020

Debatt:

Farene som truer

Regjeringens forslag om å kunne utvide hjemmeskolen uavhengig av hvorvidt smittesituasjonen tilsier det er i direkte strid med grunnleggende prinsipper i skolen.

Kommentar:

Dette er rasisme - vi trenger ikke pakke det inn

Rasismen lever i aller høyeste grad blant oss. Og den later til å være en seiglivet organisme.

onsdag 09.12 2020

Debatt:

«Tromsø er også samisk, og ingen skal komme og si at vi ikke hører til eller kan snakke samisk her»

Forleden blei ei ung samisk kvinne trakassert på bussen. En medpassasjer fant det for godt å fortelle Ann-Marie Dorph at det er galt å snakke samisk – og til ei jente på tre år. «Samer hører ikke til noen steder», fikk Dorph høre. I Tromsø. Som har en lang samisk historie. Det ser ut til at vi glemmer. Jeg vil fortelle litt om den samiske historien i og rundt byen vår. For dette må gjentas.

tirsdag 08.12 2020

Debatt:

En hilsen fra de unge i nord

Den 9. november la ungdomspanelet som var satt ned for å gi innspill til regjeringens nordområdemelding fram sitt arbeid.

Debatt:

Tusen takk til alle frivillige

I «normale tider» legges det ned utrolig mye god jobb av innbyggere som jobber frivillig i Tromsø, og i landet for øvrig. I disse Covid 19 tider, intet mindre.

Debatt:

Det er passende å be UiT-ledelsen om å ta seg en bolle

Offiser i Forsvaret reagerer på UiTs uniformsnekt.

Debatt:

Bedre beredskap, vær så god!

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol og Martin Henriksen etterlyser klare svar når det gjelder de nye redningshelikoptrene og landing ved sykehus. Det skal de få.

Debatt:

I Norge er også forsvaret av landet vårt en dugnad

Alle norske statsborgere som er skikket til det, har verneplikt fra det året de fyller 19 år til det året de fyller 44 år. Verneplikten sikrer at Forsvaret ikke bare er en del av samfunnet, men at Forsvaret er oss og at vi er Forsvaret.

Debatt:

Fagbevegelsen tar ansvar! NEI til generell åpning for arbeid på søndag!

Det er mange misforståelser rundt spørsmålet om søndagsarbeid. Vi tar her tak i noen av de vanligste.

Debatt:

Behov for politi nær folk

Senterpartiet er opptatt av at det er høy tillit i hele befolkningen til politiet. Det oppnår vi best når folk kjenner politiet og politiet kjenner folk, og derfor må ikke avstandene bli for store.

Debatt:

Vi trenger flere unge til nordområdene

Det er dagens ungdommer som er de neste til å overta styringen i Nord-Norge, men for at det skal skje trenger vi tilrettelegging slik at unge ønsker å bli boende i nord.

mandag 07.12 2020

Debatt:

Fylkeskommunen vil kutte 22 millioner kroner på livsnervebåter i Finnmark

Folk på øyer og veiløse samfunn fortviler!

Debatt:

Hvem kan vi stole på i håndteringen av pandemien?

En liten brann slukker man lett med konsentrert innsats der brannen oppsto. Covid-19 er ingen husbrann, men en ulmebrann i tørr skog som blusser opp på de mest uventete steder, skriver forfatteren bak dette innlegget.

søndag 06.12 2020

Gratulerer med renholderens dag!

7. desember er det renholderens dag. Forfatteren bak dette innlegget velger å rette søkelyset på renholderne i Norge.

lørdag 05.12 2020

Debatt:

Tid er dyrt. Ikke ta de frivillige for gitt

En varm takk varmer som en varm klem. 

fredag 04.12 2020

Debatt:

Har Senterpartiet sett for mange politifilmer?

Senterpartiet vil ha et eget «gjengpoliti» i Norge. Dette er sentraliserende og dårlig politikk, som får politiet til å riste på hodet.   

Debatt:

Stopp importsmitten

Ingvild Kjerkol er bekymret for importsmitten i Norge.

Debatt:

Hurtigruten kan ikke seile på luft og kjærlighet

FrP presset ekstra på for å få opp kapasiteten for Hurtigruten, skriver innleggsforfatterne.

Debatt:

Nord-Norge får ingen ny giv av en Nordområdemelding hvor det 77 ganger står at ulike tiltak skal vurderes

Innleggsforfatterne har listet opp det de mener er de 12 viktigste punktene for utvikling i nord - og de har flere.

torsdag 03.12 2020

Debatt:

Tvungen konkurranse, ikkje «fritt» skoleval

Debatt:

140 år siden Cora Sandel ble født: Er det fortsatt relevant å løfte i Tromsø?

I desember 2020 er det 140 år siden Sara Fabricius ble født. Hun ble seinere en av 1900-tallets store skandinaviske forfattere under pseudonymet Cora Sandel.

Debatt:

Smitteverntiltak og økonomiske tiltak må gå hånd i hånd

Slik situasjonen er nå, blir det en knalltøff desember for treningssentre, kinoer, uteliv og servering mange steder, skriver innleggsforfatterne.

Debatt:

Inkassoselskapene må ha en plikt til å stanse inndrivelse når forhandlinger pågår

Mange er ikke klare over rettighetene sine, og må kunne nyte et reelt vern etter loven.

Debatt:

Ja til inkluderende julefeiringer i skolen

Skoleklasser splittes i forbindelse med avslutninger før ferier. Human-Etisk Forbund ønsker at barn skal oppleve inkludering og fellesskap i skolehverdagen. Da må forkynnelse i skoletiden opphøre.

onsdag 02.12 2020

Debatt:

«Vi serverer ikke for lapperne»

Hvordan forholder vi oss til fortidens rasistiske ideologier, immaterielle praksiser og forskningspraksiser? Hvordan forholder vi oss til folks opplevelser av tidligere tiders systemisk rasisme?

Debatt:

Unge som sliter må få hjelp uten diagnose

Det eneste klare i uavklarte tilstander er at ungdommene trenger hjelp de ikke får.

Debatt:

Kan vi leve med ikke å få svar?

Anita Hermandsen og Gøril Lund skriver et innlegg om Fagereng-tragedien, ett år etter hendelsen.

Debatt:

Styrk Nordnorsk kunstmuseum!

Tiden har kommet for å tenke mye større for NNKM, skriver Morten Skandfer (V) i dette debattinnlegget.

Debatt:

Julen som blir annerledes

I likhet med mange andre er vi bekymret for at mange av de vanlige møteplassene til jul blir avlyst i år, skriver forfatteren bak dette innlegget.

tirsdag 01.12 2020

Debatt:

Nordområdemeldinga sett fra Tromsø

Sist uke la regjeringen frem sin Nordområdemelding. Det er alltid knyttet en del spenning til disse meldingene, og denne gangen var det ni år siden sist.

Debatt:

Øst eller vest, hjemme best?

Innleggsforfatteren mener vestre trasé er fortidens løsning, mens østre trasé er fremtiden.

Debatt:

Det er en ærlig sak å prioritere, men da må vi få et ærlig bilde av de valgene våre politikere tar

Alt handler om prioritering – også for kommunen, skriver innleggforfatteren.

Debatt:

Styrk Nordnorsk Kunstmuseum!

Året 2020 er snart over og det har vært en sann prøvelse for de fleste. Det gjelder som kjent også kulturlivet. For Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) har året vært særlig stritt.

Debatt:

Mer makt til elever eller politikere

Forfatterne bak dette debattinnlegget begrunner hvorfor regjeringen foreslår å gi elevene fritt skolevalg.

Debatt:

I krisetid er den viktige kulturskolen enda viktigere for barn og unge

Kommunene står i krevende arbeid ved innspurten av budsjettprosessene. Tøffe og nødvendige prioriteringer må tas. Naturlig nok vil det også innebære prioriteringer knyttet til de kommunale kulturskolene, skriver Morten Christiansen.

mandag 30.11 2020

Derfor kan det bli streik i Norlandia-barnehagene

Konflikten handler om rettferdig pensjon for de ansatte og det er helt nødvendig at fagforeningene tar denne kampen, skriver Hilde Bernhardsen i Fagforbundet.

Debatt

«60-tallet ringte og ville ha holdningene sine om Nord-Norge tilbake»

Derfor er regjeringen og Høyre sine kunnskapsløse uttalelser et kaldt gufs fra fortiden, skriver forfatterne bak dette debattinnlegget.

Debatt

Ungdom i arbeid er nøkkelen til verdiskaping i Troms og Finnmark

Nå er det viktigere enn noen gang å beholde, kvalifisere og tiltrekke oss flere unge verdiskapere, skriver Grete Kristoffersen.

lørdag 28.11 2020

Debatt:

Trenering og motstand mot realisering av Nord-Norgebanen er fremdeles like uforståelig

Det er på høy tid med progresjon i denne saken, og få slutt på maktbruk og lureri for å hindre at bygging av Nord-Norgebanen skal skje, skriver Hilde Sagland fra styret i Tromskomiteen for jernbane.

Debatt:

Omstillingsprosessen for ansatte ved nedstenging av Kvaløysletta sykehjem

Året 2020 startet ikke bra for brukere og ansatte på Kvaløysletta sykehjem, skriver de tillitsvalgte ved sykehjemmet i et åpent brev til politikerne i Tromsø kommune.

onsdag 25.11 2020

Debatt:

«Nordområdemeldinga må satse på den arktiske regionen»

Fylkesrådslederen skriver i dette innlegget om fylkesrådets forventinger til nordområdemeldinga som regjeringa legger frem 27. november.

mandag 23.11 2020

Debatt:

Tidligere forslag om nedlegging av korttidsplassene i Lakselvbukt har blitt stemt ned i kommunestyret

Mange av oss som er pensjonister i vårt distrikt er både urolige og bekymret for det fremtidige helsetilbudet i Lakselvbukt når vi igjen leser i avisa om nedleggelser av korttidsplassene.

Debatt:

Fremtidens infrastruktur i Troms og Finnmark

Selv om vi alle kjenner til vår felles Nordnorske historie, så oppstår det ofte mer enn en følelse, når vi minnes på at det var våre forfedre som betalte byggingen av Bryggen i Bergen og Nidarosdomen i Trondhjem.

Debatt:

Full støtte til de streikende vekterne

Representantskapet i Fagforbundet Troms har vedtatt følgende uttalelse om vekterstreiken.

Debatt:

Næringslivet bedre enn myndighetene

Uansett politisk farge så har det i Norge lenge vært en politisk målsetting å få overført transport fra vei til bane.

Debatt:

Barn og unge blir ikke prioritert

Like sikkert som at det dukker opp julebelysning i Storgata og julegavetips i byens butikkvinduer når vi nærmer oss desember, kommer kommunedirektørens forslag til kutt i oppvekst og utdanning – så også i år.

Debatt:

Slå ring om bydelsbiblioteket

Selv om økonomien er dårlig nå,  må vi ha visjoner og retning på utviklingen av lokalsamfunnet, både i og etter krisen.

fredag 20.11 2020

Debatt:

Langsundforbindelsen: 1 milliard kroner dekkes av ferjeavløsningsmidler og bompenger

Forfatteren av innlegget mener fylkesadministrasjonen har begått en grunnleggende feil når de har regnet på finansiering av Langsundforbindelsen.

tirsdag 17.11 2020

Kulturskole og bibliotek: Det er fine ting!

Arbeiderpartipolitiker skriver om kutt i kultursektoren i Tromsø.

Debatt:

Er korttidsplassene i Lakselvbukt en hemsko for administrasjon i Tromsø?

Vi vil aldri klare å få likt helsetilbud, og det bør heller aldri være et mål i seg selv. La oss heller heie på dem som får det til, at brukerne trives og har det bra og at vi legger til rette for gode tjenester uansett hvor du bor.

Debatt:

Ett steg frem og to tilbake!

At det ennå i 2020 finnes politikere der ute som for alt det er verdt prøver å forsvare det faktum at kvinner tjener vesentlig mindre enn menn, er ikke annet enn pinlig!

mandag 16.11 2020

Debatt:

Skjebnetid for Tromvikvegen – FV 7768

Rødt har i lang tid engasjert seg for utbedring av sikkerheta langs Tromvikvegen. Fra Rødt har vi derfor, både i fylkestinget og i Tromsø kommune, tatt initiativ til å sikre at det nå blir gjennomført en samferdselsinvestering som gir varig trygghet for brukerne av Tromvikvegen. 

Debatt:

Vestre-vridde politikere i fritt fall?

Et viktig moment som må understrekes overfor alle involverte, er at vestre E8 knapt er en halv løsning.

1

Debatt:

Fra i dag jobber kvinner gratis

16. november er det likelønnsdagen. Den markerer at kvinner i teorien jobber gratis ut året.

fredag 13.11 2020
1

Debatt:

Plass til all slags rein

Å bruke regnbueflagget som symbol markerer en tydelig støtte til alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet – uansett hvordan reinen som er i kommunevåpenet vårt måtte definere seg.

torsdag 12.11 2020
1

Debatt:

Det er greit å snakke om det

Selv om man følger anbefalte tiltak, så skaper pandemien usikkerhet for oss personlig

onsdag 11.11 2020

Debatt:

Bakvendt smittehåndtering

Det vi trenger nå er klare signaler, fokus på smittevern og bruk av det digitale skoletilbudet, for å få kontroll over smitten.

Debatt:

Barn må få bedre beskyttelse mot overgrep

Alle barn har rett til å være trygge, og beskyttet mot overgrep. Det står i FNs barnekonvensjon, og det står i Norges lover. Likevel opplever altfor mange barn og unge at denne rettigheten brytes.

Debatt:

Høyhus i Tromsø sentrum

«Sannsynligvis finner arkitekter og medlemmer av byutviklingsutvalget at bygget er en arkitektonisk perle som «kommuniserer med Tromsdalstinden» - eller noe sånt sludder». Innleggsforfatteren skriver om planene for høyhus i Tromsø kommunes sentrumsplan.

Debatt:

Senterpartiet – bølgen som ruller over landet

«Sp-bølgen kommer fordi store grupper merker det negative med liberaliseringen, globaliseringen, frisleppet og sentraliseringa som dagens Stortingsflertall fortsatt forfekter på 8. året», skriver forfatteren av debattinnlegget.

tirsdag 10.11 2020

Debatt:

Sikkerhetsnettet må beholdes så lenge pandemien varer

Arbeidsfolk og bedrifter trenger forutsigbarhet og trygghet. Nå er tiden inne for å slå endelig fast at vi i fellesskap skal stille opp for hverandre så lenge pandemien varer.

Debatt:

Brukere og pårørende skal ikke være kommunale kasteballer

Vi trenger å skape tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne som er forutsigbare og stabile over tid.

mandag 09.11 2020

Debatt:

På med ledertrøya

Denne uken er det ventet at fylkesrådet i Troms og Finnmark skal legge frem sitt forslag til budsjett for 2021-2024. Det er på tide at den politiske ledelsen viser hva de ønsker med fylket, og viser hvordan fylkeskommunen skal bidra til vekst og utvikling i regionen vår.

Debatt:

Tromsdalen bibliotek ser ut til å være historie, for nå trues det med nedleggelse

Tromsdalen skole, barnehagene i Tromsdalen og resten av beboerne må få beholde det flotte biblioteket vårt. Det er nyttig, forebyggende og helt nødvendig.

søndag 08.11 2020

Debatt:

Pappa er også gravid

8. november er det farsdag, og i hele landet sitter det pappaer som skal feire dagen for aller første gang.

torsdag 05.11 2020

Debatt:

«Vi visste ikke lenger hvem vi var»

Med hvem er det folk blir bedt om å dele det som for mange er deres mest smertefulle og såre minner, spør innleggforfatteren.

Debatt:

Ikke steng igjen!

Innleggforfatteren mener en nedstenging er vanskelig for eldre sykehjemspasienter.

Debatt:

Høyres glansbilde av nærpolitireforma

Jenny Klinge svarer på Peter Frølichs innlegg om Senterpartiets politipolitikk.