Tema

tirsdag 04.05 2021

Debatt:

Strømselskapene må være ærlige om hva strømmen koster

Viktig informasjon om endring i vilkår skal ikke lenger komme som små bokstaver nederst i fakturaen, skriver forfatterne bak debattinnlegget.

Debatt:

Vår kulturarv må løftes med midler og tiltak

Museumsreformen må følges opp med ressurser til bygningshåndverkere og med et program for opprusting av de kulturhistoriske museumsbygningene, skriver forfatteren bak debattinnlegget.

Debatt:

Derfor er det viktig med en velferdsmiks i Troms

Flere frykter et todelt helsevesen, viser Kantars Helsepolitiske barometer. Hva betyr det?

mandag 03.05 2021

Debatt:

Aktivitetsguider kan være nøkkelen til integrering

Målet er at idretten skal være for alle.

Debatt:

Kan vi forhindre en psykisk pandemi?

Artikkelforfatterne er begge erfarne psykoterapeuter og tar nå en videreutdanning innenfor traumearbeid IoPT. Vi ønsker å sette fokus på traumer i koronaens tid og hvordan dette kan påvirke et menneskets liv. Har vi ressurser som ennå ikke er benyttet innen psykisk helsevern?

torsdag 29.04 2021

Debatt:

Ro, ro til fiskeskjær

Debatt:

La oss snakke mer om ansvarlighet, Stenstrøm

Færre hadde hatt problemer med pengespill om utenlandske spillselskap fulgte norsk lov.

Debatt:

Det finnes ingen vaksine mot ensomhet

Egon Holstad skriver i sin kommentar 28. april at resultatet fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er sjokkerende. Han om det. På meg personlig gjør tallene fra undersøkelsen i forkant av pandemien langt sterkere inntrykk.

Debatt:

Ap og SVs privatisering uten politisk behandling

Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at Ap, SV, MDG og Sp avvikler kommunale sykehjemsplasser på Kvaløysletta og erstatter disse med kjøp hos private. 

1

Debatt:

Det finnes ingen rimelighet i at banker og myndigheter i dag skal straffe ungdom for feil som ble gjort av alle andre enn dem selv for nesten 20 år siden

Det finnes ingen rimelighet i at banker og myndigheter i dag skal straffe ungdom for feil som ble gjort av alle andre enn dem selv for nesten 20 år siden.

Debatt:

Løsningen er ikke å raide dagens fire medisinstudier

Det pågår nå et utredningsarbeid i regjeringen som er en direkte trussel mot en av de viktigste bærebjelkene vi har i det nordnorsk samfunnet – Det helsefaglige fakultet og medisinerutdanningen ved Norges arktiske universitet.

onsdag 28.04 2021

Debatt:

Ingen garanti uten innhold

Hva er egentlig en samisk barnehagegaranti verdt om barnehagen ikke har personell til å gi et samiskspråklig innhold?

Kommentaren

Ungdommen nå til dags

Kutt alt pisspreiket om månelandinger og partipolitisk kjekling. For det dør folk rundt oss. Attpåtil våre egne.

tirsdag 27.04 2021

Debatt:

Krisetiltak for fastlegene

Fastlegeordningen er i utgangspunktet et vellykket lavterskeltilbud som sikrer innbyggerne lett tilgjengelige legetjenester og som pasientene er godt fornøyde med. Men nå er ordningen i krise både nasjonalt og lokalt.

Debatt:

Kvaløya og Tromsø kommune trenger infrastruktur

God politikk bør være rettet etter innbyggernes behov. Før det innføres store, usosiale prosjekter (bompenger), som er ekstremt kostbart for folk, må politikere prioritere infrastruktur og prosjekter som koster mindre penger og gjør hverdagen til samfunnet enklere.

Debatt:

Skjerp dere, folkens!

Av en eller annen grunn har Sosialistisk Venstrepartis landsmøtevedtak om abort etter 12. svangerskapsuke skapt storm i aviser, TV, sosiale medier etc. En storm der de som stemte for SVs vedtak blir fremstilt som barnemordere og det som verre er. 

Debatt:

Støv fra piggdekkene er bare et fragment av det totale svevestøvet

Innleggsforfatteren mener det ikke er riktig av kommunen å fremstille det slik at det er piggdekkbruk som er den største årsaken til svevestøv i Tromsø.

Debatt:

Kjære SV. De aller mest sårbare barna, de som ennå ikke er født, trenger også noen som kjemper for seg

Dere vil kjempe for de svake i samfunnet og en rettferdig fordeling i Norge. Det er bra! Men de aller mest sårbare barna, de som ennå ikke er født, trenger også noen som kjemper for seg.

Debatt:

Det vil bli vanskelig å vinne kampen mot dette viruset uten at befolkningen tar inn over seg at tiltak i noen grad baserer seg på et føre-var-prinsipp og at livet aldri kan bli helt som før

Min konklusjon er at det vil bli vanskelig å vinne kampen mot dette viruset uten at befolkningen tar inn over seg at tiltak i noen grad baserer seg på et føre-var-prinsipp og at livet aldri kan bli helt som før.

Debatt:

Stiller fortsatt spørsmål ved offentlig ressursbruk

Ronny Bratten beklager faktafeil i lørdagskåseriet.

mandag 26.04 2021

Debatt:

Den norske baseerklæringen fra 1949

16. april i år undertegnet den norske regjeringen en militæravtale med USA om at det på flyplassene Rygge, Sola og Evenes samt marinebasen Ramsund skal kunne bygges ut militære installasjoner og forhåndslagres våpen og materiell for tilstedeværende amerikanske soldater.

Debatt:

Åpent brev med spørsmål til politikerne i Tromsø kommunes kommunestyre

Hva ønsker Tromsø kommune å oppnå, ved å tvinge gjennom en ekspropriasjon, når kommunen har fått tilbud om kjøp? spør innleggsforfatteren.

Debatt:

Sentralisering av nødetater i distriktene

Debatt:

Jordbruksforhandlingene - et hemmelighetskremmeri uten rot i virkeligheta

Det bør etter hvert være godt kjent at inntektsnivået i jordbruket ikke er i nærheta av hva folk flest tjener. For å forsøke å bøte på dette, forhandler Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) og Norges Bondelag (NB) med staten. Hvert år. Uten særlig effekt.

lørdag 24.04 2021

Debatt:

Uheldig å vedta bygging av Nord-Norgebanen uten et godt beslutningsgrunnlag

Jeg har ikke sagt nei til Nord-Norgebanen, men nei til å ta stilling før beslutningsgrunnlaget er vesentlig bedre. Noe annet er verken forsvarlig eller troverdig.

Debatt:

Kostbar og prinsippløs domstolreform

Gjennom nedleggingene av domstoler er nå stort sett alt som var av motstemmer blant domstollederne rydda av banen, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Norge trenger et kystløft!

Alle ser til havet for Norges videre utvikling, men infrastrukturen langs kysten står for fall. Vi trenger et kystløft!

Debatt:

Ap ønsker et krafttak mot netthets og hatefulle ytringer!

Trusler, verbal utskjelling, latterliggjøring og sjikane hører ikke hjemme noe sted, og heller ikke i det offentlige ordskiftet på nett, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Et løft for kvinnehelse!

Stortingsrepresentantene skriver i dette innlegget hva de vil gjøre for kvinners helse om Arbeiderpartiet kommer i regjering.

Lørdagskommentaren

Visst faen er Nord-Norgebanen en symbolsak

Debatten om å bygge ut jernbanenettet i nord vekker så mye følelser sørpå at jeg nesten blir rørt over både opptattheten og omtanken.

fredag 23.04 2021

Debatt:

Vær en lesehelt for noen du er glad i!

Norske 15-åringer leser dårligere enn før. Vi må gå sammen om å skape leselyst og leseglede blant barn og unge. Derfor har vi en oppfordring til deg på Verdens bokdag. Bli en lesehelt for en du er glad i!

Debatt:

Kutt i Aksjon ungdom er et tap for lokalbefolkningen i Tromsø

Både ansatte, beboere og pårørende kan stille seg bak at Aksjon ungdom bør bli et fast tilbud for ungdom mellom 14-16 år. Det er bra for både humøret og den psykiske helsen. 

Fra sidelinja:

Politikkens grønne hjørne

«Hadde Miljøpartiet De Grønne (MDG) hatt en annen stemmefisker i Tromsø, ville de vært mye større».

torsdag 22.04 2021

Nå må det bli vanlige barnefamilier sin tur

Vi må lage en politikk som i sum gjør at vanlige familier kan samles oftere rundt middagsbordet i lag, og bli sittende ei stund, skriver innleggsforfatteren.

Nord-Norgebanen er en utopi

Uten at det settes av penger til formålet har stortingsvedtaket null verdi, skriver innleggsforfatteren.

Debatt

Å ha en jobb er ikke nok til å skape tilhørighet

God tilrettelegging kan bli et konkurransefortrinn i kampen om utenlandsk arbeidskraft, skriver innleggsforfatterne.

tirsdag 20.04 2021

Debatt:

Kampen for rusreformen er ikke over

Innleggsforfatterne er uenig med Arbeiderpartiets meninger om rusreformen.

Debatt:

Politikk som betyr noe for deg

Politikk handler om liv og hverdag, som på sitt beste kan motvirke urettferdighet og gi muligheter til alle, skriver Jonas Gahr Støre.

Debatt:

En falsk lovnad fra den ulovlige gamblingbransjen

Henrik Nordal, avdelingsdirektør i Lotteritilsynet svarer på Carl Fredrik Stenstrøms innlegg.

Kommentaren

La oss alle bli supersupportere!

Hvorfor skal vi nøye oss med å ha bursdag og julaften bare én dag hver i året?

Sp tar kampen for bedre og billigere ferge- og hurtigbåttilbud

Høye utgifter til ferge og hurtigbåt rammer skeivt, både sosialt og geografisk, skriver innleggsforfatterne.

Nordområdene er et nasjonalt anliggende

Statlige arbeidsplasser i nordområdene er viktig for å hevde nasjonal suverenitet, skriver innleggsforfatterne.

Sametingsmanntallet – en stadig mer urbanisert gjeng har overtatt

Jeg synes at det er forkastelig når urbaniserte, velintegrerte, velutdannede og ikke-marginaliserte medlemmer i Sametingets valgmanntall, påberoper seg særrettigheter og politiske privilegier, skriver innleggsforfatteren.

Samfunnet har behov for et sykepleieløft

Kartleggingen i Helsepolitisk barometer viser at befolkningen i nord ser på oppgavene innenfor helsetjenesten som en større utfordring enn befolkningen ellers i landet, skriver innleggsforfatterne.

Spesielle tider krever spesielle forklaringer

Pandemien har dokumentert at vi kan tro vi er så dyktige som bare det, men når naturen slår seg vrang har vi lite å stille opp med, skriver innleggsforfatteren.

Vaksinepass utfordrer vårt syn på mennesket

Etter 14 harde måneder med frykt og nedstenging kan vaksinepass kanskje høres ut som en forlokkende og lettvint løsning, men kan faktisk føre til alvorlige og uønskede konsekvenser, skriver innleggsforfatterne.

En trussel for vår region

Regjeringen setter atomstatenes interesser foran hensynet til menneskers sikkerhet, helse og miljø, skriver innleggsforfatterne.

mandag 19.04 2021

Debatt:

Bevar Fagerengfjæra - kall den Englamarken

Slapp av, vi skal ha en internasjonal skole i Tromsø

Det er kommet en del ganske harde og upresise uttalelser som gjør at det er nødvendig å rydde opp, skriver innleggsforfatteren.

Tromsø kommune støtter rusreformen

Vi er spesielt bekymret for barn og unge som prøver ut rusmidler i sosiale sammenhenger, skriver innleggsforfatteren.

Folk skal kunne eie og bo i hele landet!

Arbeiderpartiet mener at boliger skal være folks hjem, ikke spekulasjonsobjekt, skriver innleggsforfatteren.

Arbeiderpartiets skuffende nei til rusreformen

Arbeiderpartiet har valgt å overse den viktige arven etter Thorvald Stoltenberg med sitt nei til rusreformen, skriver Erlend Svardal Bøe (H).

lørdag 17.04 2021

Fra sidelinja:

Går vi mot robotiserte spøkelsesbyer?

Det mangler ikke på dommedagsprofetier blant de som spår om framtiden etter pandemien.

fredag 16.04 2021

Fra sidelinja:

Lettheten vi elsker

Nå deles Norge opp etter de som er for rusreformen og de som er imot den.

torsdag 15.04 2021

Debatt:

Piggdekkavgift og bompenger er nødvendige avgifter

Bilen er for de fleste av oss en nødvendig velsignelse i hverdagens kjas og mas, men bruk av bil medfører også mange svært negative og kostbare effekter på samfunnet i form av støy, forurensing og behov for opprydning og avbøtende tiltak.

Debatt:

Vi må se menneskene bak politikken!

Jeg mener på ingen måte at regjeringens forslag til reform er uten feil og mangler, men noe av det viktigste dette forslaget gjør er å anerkjenne at dagens politikk og praksis ikke fungerer, skriver forfatteren bak debattinnlegget.

onsdag 14.04 2021

Kronikk:

Til utelivsbransjen i Tromsø, takk for at dere holder ut!

Ingen ordning alene vil kunne være selve redningen for næringslivet, skriver næringsministeren i denne kronikken.

tirsdag 13.04 2021

Kommentaren

Abid Rajas rulett med kulturen

Abid Raja og regjeringen ønsker at kulturlivet skal holde hjulene i gang. Hvem de vil gi livsnødvendige, økonomiske støttehjul til, er derimot ren rulett.

Debatt:

Lisensordning for spill er lønnsomt for staten, idretten og frivilligheten

Det er nå på tide å avslutte diskusjonen om hvorvidt en lisensordning gir staten høyere eller lavere inntekter. De blir høyere. All erfaring fra andre land tilsier at våre anslag er riktig, nå også Sverige.

Debatt:

Norge må ut av ACER

Senterpartiet vil ta tilbake nasjonal kontroll over norsk energipolitikk. Vi vil trekke Norge ut av ACER og har nettopp fremmet forslag om dette i Stortinget. Partiene på Stortinget skal stemme for eller imot forslaget denne våren.

mandag 12.04 2021

Debatt:

Hvordan ta vare på vår egen psykiske helse i nedstengingens siste fase?

Det er rutinene som er krykkene våre når vi har det vanskelig. Følger vi dem er det lettere å føle mestring, noe som bidrar til at vi klarer å bearbeide følelsesmessige reaksjoner og problemløsning. 

fredag 09.04 2021

«Timevis, månedsvis, årevis med alvorlige fysiske symptomer ga plutselig mening»

Johanne Storfjord (19), styremedlem i Norges Blindeforbund Ungdom, Region Nord skriver om hvordan det hjalp å møte andre i samme situasjon som seg selv.

onsdag 07.04 2021

Kommentaren

Høyres komiske narrespill

Rett etter påske må det være lov å mimre litt fra ei scene i Monty Pythons filmklassiker «Life of Brian».

søndag 04.04 2021

Debatt:

Vårt samiske språk er norsk!

Innleggsforfatteren mener norsk må likestilles med samisk også på Sametinget.

onsdag 31.03 2021

Debatt

Når ufaglærte styrer kunstfeltet

Politikere kan en del om organisering, strategi og saksgang. De kan også en del om å klatre i hierarkier og å holde på posisjoner. Ved styret i NNKM har vi sett politikerkompetansen i praksis: De ufaglærte har bøllet ut samtlige fagfolk.

mandag 29.03 2021

Debatt:

Sjansespill med unge liv

Regjeringen har kommet med forslag til Stortinget som bekymrer tusenvis av foreldre, besteforeldre og store deler av befolkningen og forhåpentlig noen stortingspolitikere. Og med god grunn.

Debatt:

La oss kurere datoskrekk og forhindre eggesvinn

Norske egg er så holdbare at de sjelden blir dårlige før man rekker å spise dem. Likevel kaster nordmenn minst 13 millioner egg årlig.

Debatt:

Hva er tillit, kulturminister?

Kulturministeren skriver i sitt innlegg «Et særskilt løft for nord» at tilliten er museenes største kapital, og at museene skal videreutvikle den tilliten, gjennom fortsatt å være autonome, frie og faglige. Det betimelige spørsmålet blir da om det er kulturministeren via sin statsstøtte, eller styrelederen med sin makt som får definere at tilliten til styret i NNKM fortsatt er til stede?

Debatt:

Nullvisjon for selvmord i Troms og Finnmark

Vi krever at det gjøres et løft i psykiatrien i Troms og Finnmark. Ingen skal måtte møte på stengte dører.

Debatt:

«Korona gjør det ikke engang svartedauden gjorde»

For andre gang i historien går vi i kirken inn i den stille uken uten å kunne komme sammen for å feire vår største høytid. For andre gang skal ikke påskejubelen få lyde fra kirker over hele Norge, men fra hus og hytter sammen med bare den nærmeste familie.

Debatt:

«Mange personer sliter nå med en følelse av voldsom håpløshet og ensomhet»

Mange personer sliter nå med en følelse av voldsom håpløshet og ensomhet. Dette kan vi lindre ved å vise støtte og empati, skriver innleggsforfatteren.

søndag 28.03 2021

Debatt:

Vi trenger et nytt kulturløft etter koronakrisen

Vi har nok alle det siste året fått opp øynene for hvor fattig livet vårt blir uten kulturen, nå når den har vært stengt så lenge, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Et særskilt løft for kunst i nord

I stortingsmeldingen om museum som jeg akkurat har presentert løfter regjeringen frem flere storstilte satsinger landet rundt. Blant annet er det på høy tid at den visuelle kunstscenen i Nord-Norge får et særskilt løft.

lørdag 27.03 2021

Debatt:

Troms og Finnmark trenger en ny spillregulering

I Troms og Finnmark alene ville idrett, frivillighet og kultur fått 90 millioner kroner mer i inntekter hvert eneste år dersom vi hadde regulert spillmarkedet bedre, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Kjære finnmarkinger og tromsværinga!

La meg være klar som blekk her. Ja, det er helt riktig: Vi skal gjenopprette Finnmark og Troms til to fylker igjen, skriver forfatteren bak dette debattinnlegget.

fredag 26.03 2021

Debatt:

Det dør flere unge av selvmord enn av korona

Vi må jobbe med ungdommer og unge voksne for å komme tidligere inn med forebyggende tiltak, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

«Det har mange ganger vært påpekt, nå sist av Riksrevisjonen, at endringer i fiskeriene har vært utredet for dårlig»

Fylkestinget i Troms og Finnmark stiller seg bak krav om endringer i Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse.

torsdag 25.03 2021

Debatt:

Regjeringens særavgifter fratar norsk fiskenæring konkurransekraft

Debatt:

Vaksiner kan ikke anskaffes på basis av ønsketenkning

Lederartikler, kommentarer og innlegg i norske medier synes å være samstemte i sin kritikk av Norges anskaffelsesstrategi for Covid-19-vaksiner. Temaet ble luftet i «Debatten» på NRK 23. mars uten at den faktiske situasjonen for vaksinering i verden ble tilstrekkelig belyst.

onsdag 24.03 2021

Debatt:

Mangel på åpne smittevernavveininger er et alvorlig demokratisk problem

Det oppleves som et tillitsbrudd at myndighetene holder tilbake helt nødvendig informasjon over hvilke detaljerte avveininger som ligger til grunn for svært inngripende smitteverntiltak i samfunnet.

Debatt:

Kniven på strupen atter en gang!

Ny uke, nye regler, nye permitteringer, nye nedstengninger og dessverre nye konkurser har alt blitt en del av hverdagen til ansatte og eiere i landets utelivsbransje. 

tirsdag 23.03 2021

Debatt:

La oss bare slutte med politikk

Det betyr jo ikke noe uansett hva man vedtar. Sånn kan det ofte føles, skriver Maren Irene Gåre Bakkevoll, fylkestingsrepresentant Troms og Finnmark (Ap) og listekandidat for Sosialdemokratene ved UiT.

Kystpartiet krever folkeavstemning om bypakken

Fylkesleder i Kystpartiet, Ahmed Aadan Warsame, mener bypakken kun vil gi ulemper for tilreisende fra distriktene.

mandag 22.03 2021

Det er ikke Exit-gutta som tynges av formueskatten, Arbeiderpartiet

Året som har gått har vært brutalt for næringslivet i Nord-Norge. Det siste landsdelen trenger er arroganse fra Arbeiderpartiet.

lørdag 20.03 2021

Debatt:

«Gammeldags bypakke som innbyggerne må betale for»

Svein Gunnar Karlstrøm i Framtiden i våre hender mener den foreslåtte bypakken svikter Tromsøs innbyggere.

Debatt:

«Innfør skattefradrag for leietakere»

Tromsøya Arbeiderlag mener dagens boligpolitikk er en gedigen fattigdomsfelle for mange.

onsdag 17.03 2021

Debatt:

Nord-Norge blir ikke invitert med på jobbfesten

Forfatterne bak debattinnlegget mener det bør satses mer på IT i landsdelen.

tirsdag 16.03 2021

Debatt:

Tromsø – kommunen for forskjellsbehandling

Ett av spørsmålene man her bør stille seg er om Tromsøya faktisk er rigget for å ta imot den vedtatte bom-inngjerdingen som nå ser ut til å bli en realitet. Et annet dilemma er om innføring av bomring i Tromsø vil føre til at flere velger å bosette seg her. Svaret er neppe. 

Debatt:

Høyhus til glede og besvær

Vi har sett altfor mange eksempler på at utbyggere har fått maksimere utnyttelsen på tomta si mot lovnader om kvalitativt og visuelt gode bygg. Og vi har endt opp med det motsatte. Det er ikke greit lenger og derfor har vi tatt politisk ansvar for en ny retning når det gjelder dette.

mandag 15.03 2021

Bones og Troms fylkestrafikk bør snarest beklage og betale tilbake straffegebyret

Gunnar Graff har selv opplevd flere ganger at busskortet svikter. I dette debattinnlegget ber han fylkestrafikken bør legge seg flat og beklage overfor Kine Dørum, som ble bøtelagt for «sniking» på bussen.

Debatt:

Nord-Norge er framtida

De største naturressursene ligger i og utenfor Nord-Norge. Landsdelens muligheter er fantastiske, men da må også verdiskaping og sysselsetting komme landsdelen til gode.

Debatt:

Vedta jernbane i Troms og Finnmark nå!

Tilgang til jernbane er i dag en selvfølge for befolkning og næringsliv i størstedelen av landet, men ikke i Troms og Finnmark. Dette kan ikke fortsette. Det er på tide at stortingspolitikerne våre vedtar realisering av jernbane i fylket vårt. Vi krever et prinsippvedtak om dette nå!

Debatt:

Et opprop for de resignerte

De siste ukene har jeg i større og større grad opplevd en svært negativ utvikling hos mange mennesker jeg møter gjennom mine virker, og nå føler jeg at noen må ta til orde mot den resignasjonen som brer om seg og den livsgleden og virkelysten som forsvinner hos svært mange.

fredag 12.03 2021

Debatt:

Enoksen og samehetsens avsendere

Ánde Somby svarer i dette debattinnlegget advokat Oddmund Enoksen.

torsdag 11.03 2021

Debatt:

Demografiutfordringene vi ser er skremmende

Økonomien er krevende, vi føder for få barn, innvandringen har stagnert og flere folk flytter ut av regionen, skriver fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap.

tirsdag 09.03 2021

Debatt:

Har vi en bærekraftig boligpolitikk for distriktet i Tromsø?

Hvordan skal vi få ny arbeidskraft til bygda, dersom ingen får bygge hus? spør Lakselvbukt Arbeiderlag.

Debatt:

Det kan fikses! Utvikling av boliger og næringsliv i distriktene

Om nå kommunens politikere og administrasjon har tid og vilje til å gjøre noe med disse områdene som har bebyggelse fra tidligere og som ligger i LNFR-land, ja så kan det være mulighet for å utvikle og bygge på disse eiendommene også, i nær fremtid.

mandag 08.03 2021

Debatt:

Kvinner i pandemiens frontlinje

Pandemien har økt belastningene for kvinner i arbeidshverdagen, økt byrdene de allerede tar i hjemmet og svekket mulighetene for å finne arbeid.

Debatt:

La oss heie på de kvinnelige gründerne som vil skape god velferd

Likestilling handler ikke bare om retten til trygghet, utdanning, jobb og politisk deltakelse. For meg handler det også om at kvinner som er barnehagelærere, sykepleiere eller jobber i hjemmetjenestene, skal ha anledning til å etablere og lykkes i egne virksomheter.

Debatt:

Takk for applausen, på tide med likestilling!

Det siste året er det uendelig mange som fortjener applaus. De fleste av dem er kvinner med for lav lønn, latterlige stillingsbrøker og et arbeidspress som mange ikke kan forestille seg.

Debatt:

Kvinner vil, tør og kan!

8. mars er fortsatt en viktig dag å markere. Dette er en dag hvor kvinners situasjon og posisjon står på dagsorden. Vi er fortsatt ikke der at kvinner har like muligheter og like rettigheter.

Debatt:

Kvinner i frontlinjen – nøkkelen til likeverd og like muligheter

Med kvinner i frontlinjen skal vi fortsette å jobbe for et samfunn med små forskjeller, større frihet og mer likestilling.

«Alle skal leve i frihet fra vold»

Vi har kommet langt, men ennå er det langt igjen og den internasjonale kvinnedagen 8. mars er stadig like aktuell.

«Det handler om liv og helse»

Når lønna heller ikke er lik andre med lik utdanning, så er det ikke så rart at sykepleiere slutter for å gjøre andre ting, skriver hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund.

lørdag 06.03 2021

Debatt:

«Til Yngve Myrvoll. Saken din trenger all drahjelp den kan få.»

Yngve Myrvoll i politiet skrev et debattinnlegg hvor han skrev at rusreformen fremstår som human for de tyngste brukerne, men samtidig «kaster ungdom under bussen». Dette er filosofistudent Eirik S. Sørmos tilsvar.

mandag 01.03 2021

Debatt:

En levedyktig luftfart i hele Norge

Senterpartiet vil sikre en levedyktig luftfartsnæring med infrastruktur, arbeidsplasser og forutsigbare rammevilkår i hele landet.

Debatt:

Arbeiderpartiet fortsetter fergekampen

Innleggsforfatterne mener Høyre må følge opp ordningen om halvering av fergepriser.

Debatt:

En ambisiøs og realistisk transportplan

Det er under 30 dager til vi legger frem ny Nasjonal transportplan (NTP) – en plan som legger til rette for å endre og forbedre livene våre.

lørdag 27.02 2021

Lørdagskåseriet

Hvor var du da interessen for langrenn brakk ryggen?

Norge har ET KJEMPEPROBLEM!

fredag 26.02 2021

Debatt:

Det er lite positivt å si om den globale koronapandemien, men i lag kan vi jobbe for at dette ikke blir sjansen som glipper

«Én dag til» er navnet på SpareBank 1 Nord-Norges samarbeid med reiselivsnæringa, hvor vi ønsker å jobbe for at folk blir én dag til på alle de bra stedene i nord, skriver innleggsforfatteren.

onsdag 24.02 2021

Debatt:

Skuffet over at ikke fergeprisene ble halvert nå  

FrP fikk ikke støtte fra de andre partiene i å bevilge 1,5 milliarder kroner for å halvere fergeprisene i år.

tirsdag 23.02 2021

Debatt:

Avkriminalisering er ikkje svaret

Innleggforfatteren er uenig med det nye forslaget for rusreform.

Debatt:

Nye feil om Nye Veier

Innleggforfatterne svarer Høyres Kent Gudmundsen.

Debatt:

Økte skatter og avgifter med Senterpartiet    

Erlend Svardal Bøe mener det blir økte skatter og avgifter med Senterpartiet i regjering.

Tidligere museumsdirektør Knut Ljøgodt:

Feilaktige påstander fra McGowan om Nordnorsk Kunstmuseum

Jérémie McGowan har i rettssaken mot Nordnorsk Kunstmuseum kommet med flere uriktige påstander som angår Knut Ljøgodts tid som direktør, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Barn og unges psykiske helse er svekket under pandemien

Barn og unges psykiske helse er svekket under pandemien, skriver innleggsforfatteren.

mandag 22.02 2021

Debatt:

Skal vi spare oss til fanden?

Jeg er skuffa, forbannet og sjokkert over hvordan vi behandler de som er fremtida vår! Ungdommen som sitter på skolen for å lære kunnskap til bruk senere i livet, skriver innleggforfatteren.

Debatt:

Rusavhengige skal få hjelp, ikke straff

Venstre og regjeringens forslag til rusreform ble lagt fram på fredag. Venstre vil at rusavhengige skal få helsehjelp fremfor straff. Dette vil gi dem den hjelpen de trenger og verdigheten tilbake.

Debatt:

– Polakk, takk!

Arbeidstakere fra utlandet omtales ofte i negative ordelag, og framstilles som et problem. Stengte grenser viser hvor mye disse menneskene faktisk betyr for Norge. Jeg håper vi evner å vise mer takknemlighet i framtiden.

Debatt:

Lytt til barna NRK Super, og ikke press på dem usunn og grenseløs seksualitet

Innleggsforfatteren går i mot NRK Supers program «Superkroppen».

Debatt:

Fagre fergelovnader skrider frem

Industri- og Næringspartiet vil at fergene skal være en del av riksvegnettet.

Debatt:

Boligmarkedet fungerer som en forskjellsmaskin

Innleggsforfatteren mener dagens boligmarked er urettferdig.

Debatt:

Arctic Frontiers – suksess på skjerm

Direktør skryter av Arctic Frontiers.

fredag 19.02 2021

Helgekåseriet:

Et uverdig og nedrig narrespill om det norske språket

Vi har nok å krangle og være uenige om her i landet, og da trenger vi iallfall ikke konstruere problem og konflikter som ikke finnes. Dette gjelder i særdeleshet de som bekler de øverste maktposisjonene.

Debatt:

Bruker døde dyr for å felle mer jerv

Vi har et spesielt, internasjonalt ansvar for jerven. Slik det er i dag, svikter vi det ansvaret, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Hvorfor er det en selvfølge at kvinner har lavere lønn enn menn?

Innleggsforfatteren går ut mot politikerprivilegier.

Debatt:

Så ble det kanskje ikke feriepenger på permitterte allikevel?

Innleggforfatteren synes det er galt at permitterte ikke har krav på feriepenger.

torsdag 18.02 2021

Debatt:

Troms og Finnmark fylkeskommune, skal vi ta en gratis ferge, som ikke går?

Innleggsforfatterne håper posisjonspartiene i fylkeskommunen vil forstå øyene i distriktene og dens innbyggere og at de vil gjøre sitt for å opprettholde dagens fergetilbud.

Debatt:

Gratis ferge gir mer likeverdige levekår, og distriktene flere muligheter

Endelig har det politiske Norge skjønt at ferga er en del av veien når arbeidsplasser og næring skal utvikles, og når folk skal på jobb eller hjem.

Debatt:

Vi må kutte utslippene, ikke utviklingen

Sps Ivar Prestbakmo skriver om CO2-avgiften og fiskeflåten. Påstandene han kommer med, kan ikke stå uimotsagt.

onsdag 17.02 2021

Debatt:

Høyreregjeringa truer arbeidsplasser på sjø og land

Selvsagt skal fiskerinæringa også gjøre sitt med å redusere utslipp og miljøbelastning, men en tredobling av CO2-avgifta er feil veg å gå og vil ha liten miljø- og klimaeffekt, skriver Ivar B. Prestbakmo.

tirsdag 16.02 2021

Debatt:

Reindrifta er ikke bærekraftig i sin nåværende form

I framtida vil flere gjøre krav på færre offentlige midler. Da risikerer reindrifta å tape i konkurransen om statstilskuddene.

Debatt:

Nullvisjonen redder liv – igjen og igjen

De siste 20 årene er 6.000 personer reddet fra død eller alvorlig skade i trafikken. Det kan vi ikke minst takke nullvisjonen for.

Debatt:

Sytpeis med lav impulskontroll, men stadig fri for mutert korona

Fredag lot jeg meg hisse opp av et satireprogram. I affekt, til og med før programmet var over.

Debatt:

Kriminalomsorg på bristepunktet

De er på vakt døgnet rundt, året rundt, for oss og for vår trygghet. Vi ser dem ikke, hører dem ikke, tenker sjelden og aldri på dem. De jobber i fengsler og friomsorg, og arbeider under stadig hardere press. Hvor lenge kan kriminalomsorgen håndtere budsjettkutt og underbemanning?

Debatt:

Du kan være inkludert på banen, men likevel utenfor

Det nytter ikke være god på å forebygge samehets, om du samtidig godtar at gutta på trening kaller hverandre «jævla homo» uten at du reagerer, skriver forfatteren bak debattinnlegget.

Debatt:

Feriepengetillegg på dagpenger

Forfatterne bak debattinnlegget ønsker at også de som har dagpenger bør få feriepengetillegg.

Debatt:

Å bygge jernbanespor bygger samfunn

Til nå har utvikling av jernbane i fylket vist seg å være umulig, men umulighetens tid er forbi, skriver Kristina Hansen, fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune.

mandag 15.02 2021

Debatt:

Massiv kampanje fra LO for å legge ned Nye Veier – på tide med svar Cecilie Myrseth

Den siste tiden har flere fra LO reagert på at Høyre har løftet frem de gode resultatene som så langt er oppnådd gjennom Nye Veier AS. Anne Birgit Nilsen fra LO Stat i Troms og Finnmark mener blant annet at Høyre trikser med tall. Det er selvsagt skivebom, skriver Kent Gudmundsen (H).

Debatt:

Folk-til-folk-samarbeidet er en tradisjonsbærer for fred

Når folk-til-folk-samarbeidet nomineres til Nobels fredspris, så er det ikke én dag for tidlig.

torsdag 11.02 2021

Klimaplan i utakt med folket

Kanskje man bør lytte til velgerne utenfor Oslo, skriver Hilberg Ove Johansen, daglig leder i AMCAR Norge.

onsdag 10.02 2021

Næringsfiendlig kommune – en udokumentert påstand eller gammel retorikk?

Innleggforfatteren svarer kommunedirektør Stig Tore Johnsen, etter iTromsø-intervju.

tirsdag 09.02 2021

Debatt:

Lensmenn og nordmenn på skraphaugen?

Innleggsforfatteren mener det er galt endre til kjønnsnøytrale navn på stillingstitler.

Debatt:

Derfor må Norge satse på batteriproduksjon

Innleggsforfatterne mener batterier kan bidra til å løse klima- og miljøutfordringene.

mandag 08.02 2021

Debatt:

Barn og unge bør få gå skirenn igjen

Ledere av alle langrennskomiteene i landets 16 skikretser ber om at barn får gå skirenn.

Debatt:

Ja, hva skal til Kjell Sundfær?

Innleggsforfatteren svarer på Kjell Sundfærs innlegg hos iTromsø, 2. februar i år.

søndag 07.02 2021

Debatt:

Senterpartiet vakler om tros- og livssynssamfunn

Dersom vi ønsker et livssynsåpent samfunn så må vi ha rom for mennesker med den religiøse identiteten og det livssynet hver enkelt har, skriver Kristelig Folkeparti.

Debatt:

Tull med tall fra Høyre

Høyre viser til flotte utregninger fra Samferdselsdepartementet, mens enhver som har hatt grunnleggende matematikk på skolen helt uten kalkulator kan regne seg fram til at det kryr av ugler i mosen.

lørdag 06.02 2021

Debatt:

«Samarbeid er nøkkelen til suksess»

– Også i fotballen hører vi om samehets. Det er i det hele tatt mye å ta tak i, skriver TILs samfunnskontakt i dette innlegget.

torsdag 04.02 2021

Ferger en del av infrastrukturen i distriktene

– At Arbeiderpartiet kommer med slike utspill nå, i oppstarten av årets valgkamp er jo ikke overraskende, de har tapt mye til Senterpartiet den siste tiden, skriver det nye partiet INP I dette innlegget.

Debatt:

Norges oljesmurte krisehåndtering

Mens nabolandene våre bruker koronakrisen til å bygge bro til fremtiden, insisterer Norge fortsatt på å kjøre på som før. Det vil gå utover klimaet, miljøet og vår egen lommebok.

Debatt:

Innfør pårørendepenger nå!

Verdens kreftdag er en offisiell FN-dag som markeres over hele verden torsdag 4. februar. I Norge samarbeider Kreftforeningen og pasientforeningene om denne dagen, i år benytter vi dagen til å hylle noen som virkelig står på; de pårørende. De som alltid er der, enten du kommer hjem eller er langt unna, de som følger til lege og sykehus, de som bekymrer seg og de som gleder seg over hvert fremskritt. Det er alle som bryr seg om de som er nært. I år har vi dedikert dagen til dere.

onsdag 03.02 2021

Debatt:

NSR for framtidens samiske samfunn!

Norske Samers Riksforbund (NSR) vedtok sist helg valgprogrammet for de neste fire årene til sametingsvalget. Ved vårt digitale landsmøte vedtok vi et grundig, ambisiøst og progressivt valgprogram. Vår visjon er at samer skal kunne leve gode liv, i hele Sápmi. Vi er fortsatt garantisten for utvikling av det samiske samfunn, og for samiske rettigheter. 

Debatt:

Det er lov å glede seg til fremtiden

Morten Skandfer og Irene Dahl svarer på Tor Egil Sandes' innlegg.

Debatt:

Hva er beste vern?

Oddmund Enoksen svarer på sametingsråd, Silje Karine Muotka og Maja Kristine Jåma, politisk rådgiver for sametingsrådets debattinnlegg.

Debatt:

Hører du lyden av barn leke? For noen er det helt stille

Landet må tilrettelegges, slik at alle blir inkludert.

tirsdag 02.02 2021

Debatt:

Bydelsråd og utviklingslag: En viktig ressurs for kommunen!

Hvis demokratiet skal fungere og beslutningsprosessene skal bli så bra som mulig, er det avgjørende at alle innbyggere har en reell mulighet til å fremme sine synspunkt.

Debatt:

Hva skal til for at Arbeiderpartiet skal få større oppslutning ved valget?

Svaret er vel enkelt, selv om jeg ser dette med nordnorske øyne: Føre politikk som er i samsvar med det norske folks ønsker!

Debatt:

Nå må nettleien bli solidarisk!

Det er urettferdig at kunder i områder med krevende geografi og få innbyggere skal få en langt høyere nettleie enn resten av befolkningen. Regjeringen må nå slå et reelt slag for distriktene og sikre likere fordeling av nettkostnadene.

Debatt:

Vår ære og vår økonomiske makt har oljen nå oss bragt

Det heter i diktet at «Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt!»

Debatt:

Covid-19 rammer funksjonshemmede og kronisk syke hardt

Nå har vi levd med koronapandemi i snart ett år. Det har vært vanskelig for alle, og veldig vanskelig for noen. Funksjonshemmede og kronisk syke forsvinner lett i stormen av høye ledighetstall og krisen for næringslivet.

mandag 01.02 2021

Debatt:

Kjære Nav, ikke ta arbeidsflokken vår!

På den ene siden kommer regjeringen med en stor pengesekk for å hjelpe oss å stå av pandemien. Hold ut! På den andre siden jobber de med å ta kompetansen fra oss, svekke næringen med å true arbeidskraften til å søke nye jobber. Hvor er logikken i det?

Debatt:

Fødselsomsorg må finansieres som akutt-tjeneste

Det må være et mål om hele, faste stillinger og en vurdering av nye finansieringsmodeller for kommunale jordmødre.

Debatt:

Opphev alle restriksjoner og la folk bli smittet

Gunnar Nerdrum mener man bør la alt gå sin gang og at folk verken bør høre på smittevernlegene, eller det de hører på TV og radio når det gjelder koronaviruset.

Bygg midtdeler til Vollan nå, Hareide!

Vi har ingen flere liv å miste, skriver Mads Gilbert og Tor Ingebrigtsen.

lørdag 30.01 2021

Lørdagskommentaren

Hva med å spise fisken?

Fisk betyr penger, arbeidsplasser og bosetting. Men la oss ikke glemme hva det faktisk egentlig er for noe.

fredag 29.01 2021

Debatt:

Kirkevalget forstyrrer offentlige valg

Innleggsforfatterne mener at kirkevalget og kommune- og stortingsvalg bør skilles fra hverandre.

torsdag 28.01 2021

Debatt:

Ingen gode grunner til å endre vaksinasjonsstrategi nå

Innleggsforfatterne mener at hvis mutantviruset får spre seg utenfor Oslo-området, vil det faktisk være mer rasjonelt å vaksinere i de kommunene hvor det i dag er lite smitte.

Debatt:

Korfor aukar utsleppa i Tromsø

Pål Julius Skogholt (SV) svarer på hvorfor utslippene har økt i Tromsø de siste årene.

onsdag 27.01 2021

Debatt:

Vegvesenet finner ikke veien?

Tilsvar til Vegvesenets direktør Unni Gifstad som skriver på nettsidene 24. januar og i papiravisa 26. januar.

Debatt:

Senterpartiet får ikke kaste EØS-avtalen til havs

EØS-avtalen sikrer norske arbeidsplasser og lar oss selge produkter vi er stolte av. Norge og verden blir bedre av å bygge broer, ikke murer.

Kommentaren

Den frie samtalen lever i beste velgående

Ryktene om ytringsfrihetens nært forestående endelikt er sterkt overdrevne. Det har aldri vært friere og lettere å slippe til med meningene sine.

Debatt:

«Stortingsvalget i år avgjør om vi får en sterkere velferdsstat for alle»

Arbeiderpartiet og fagbevegelsen bygde landet og velferdsstaten. Stortingsvalget i år avgjør om vi får en sterkere velferdsstat for alle, eller om den skal svekkes bit for bit.

tirsdag 26.01 2021

Debatt:

Arbeiderpartiet sikrer ny studentmilliard - med mer stipend

- Det har aldri vært lukrativt å være student, skriver innleggsforfatterne

Debatt:

Ny strømrekord er et godt klimategn

Strømmen blir stadig viktigere. Ikke bare for at vi skal ha lys og varme i hjemmene våre, men også for at vi skal klare å ta vare på kloden og gjøre den beboelig for kommende generasjoner.

Debatt:

Vi skal være stolte av bryggeritradisjonene i Nord

Innleggsforfatteren ønsker at lokale bedrifter skal kunne merke drikkevarer med internasjonale priser.

mandag 25.01 2021

Debatt:

Støtt de streikende i Fagforbundet og Fellesforbundet!

Siden 9. januar har det vært streik i Norge. De streikende er ansatte i private omsorgsbedrifter. Hvorfor streiker de?

Debatt:

Digitale løsninger styrker havnæringene

Innleggsforfatterne mener at digitale løsninger i form av offentlig-privat partnerskap er nødvendig for å forvalte havnæringene.

Debatt

E8 og faren for kvikkleireras: På alle disse andre stedene gikk det galt

Innleggsforfatteren lurer på når Statens vegvesen og politikerne i Tromsø «tar til vett».

lørdag 23.01 2021

Debatt:

Høyre kan ikke få i både pose og sekk i alkoholpolitikken

Generalsekretær i Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan Pernille Huseby har skrevet et svar til Høyre-politiker Kent Gudmundsens innlegg.

fredag 22.01 2021

Debatt:

«Eldre må involveres og inkluderes – de er en ressurs!»

Nesten ni av ti eldre klarer seg godt uten kommunal omsorg. De er ressurser, skriver innsenderen av dette debattinnlegget.

torsdag 21.01 2021

Forskjellen på Ap og Sp

Jeg blir ofte spurt om det betyr noe om man stemmer Ap eller Sp. Svaret er ja, skriver nestlederen i Ap.

EØS – det verst tenkelige alternativ

EØS-avtalen er en katastrofe for Norge, skriver innsenderen av dette debattinnlegget.

onsdag 20.01 2021

Marine næringsparker kan gi økt verdiskapning og mindre konflikt

Stadig flere aktører ønsker å benytte havet.

Debatt:

Koronautgifter for skoler og barnehager

Kommunesektoren har brukt mange hundre millioner kroner på smitteverntiltak i skole og barnehage, men trenger fortsatt trygghet for at alle utgiftene blir dekket.

Debatt:

Jeg er redd for sikkerheten til befolkningen i Tromsø

Selv om risikoen for ulykker om bord på atomubåtene er antatt lav, vil den alltid være underliggende, skriver andrekandidaten for Rødt Troms i dette innlegget.

Debatt:

Lei av å bli lurt i kjøttdisken

Grønnvasking skjuler dyrenes faktiske levekår, fratar forbrukeren makt til å gjøre informerte valg og gjør det vanskelig for bøndene som faktisk satser på bedre dyrevelferd å skille seg ut i mengden.

Debatt:

Trygghet for arbeidsfolk og bedrifter

Smitteverntiltak og økonomiske hjelpetiltak må gå hånd i hånd. Derfor har Arbeiderpartiet igjen tatt ansvar og fått med oss de andre opposisjonspartiene på viktige støttetiltak for arbeidsfolk og bedrifter.

1

Debatt:

Ett grep kan løsne knuten i boligmarkedet

Lenge har byene kompensert for den store fraflyttingen fra Nord-Norge. Slik er det ikke lenger. Når boligmarkedet i byene er blitt så tøft at ungdom ikke har råd til å etablere seg, finnes det ikke lenger noen fallskjerm. Da er vi nødt til å tenke nytt.

tirsdag 19.01 2021

Debatt:

Lille Venstres store miljøseier

Innleggsforfatteren er bekymret for strømbehovet dersom det settes om en mengde nye ladestasjoner for elbil.

Debatt:

Arbeiderpartiet har en plan

Arbeiderpartiet har en plan for nordområdene. Det trengs, etter åtte år med sentralisering og idétørke fra høyreregjeringen.

mandag 18.01 2021

Debatt:

SV peiser på for oppdeling av Troms og Finnmark neste år. Er dere med, Sp og Ap?

Vi skal levere det vi har lovet, skriver Tommy Berg (SV).

Debatt:

Det vil være katastrofe for nordnorsk næringsliv om Senterpartiet avvikler EØS-avtalen

Senterpartiet prøver å fremstille seg selv som partiet som lytter til folk og næringsliv. Men da må de faktisk gjøre det også, skriver Erlend Svardal Bøe (H).

fredag 15.01 2021

DNA-analyser i Tromsø

Daglig leder ved Rettsgenetisk senter svarer på kritikken fra Truls Simensen ved Oslo universitetssykehus.

torsdag 14.01 2021

Debatt:

Regjeringen og de rødgrønne skal straffe bilistene

Forfatterne bak debattinnlegget er kritiske til at regjeringen vil la lokalpolitikere bestemme hvor man kan kjøre bensin- og dieselbiler.

onsdag 13.01 2021

Debatt:

Sterkere innsats mot flom og skred

Forfatteren bak dette debattinnlegget mener det er et stort behov å øke bevilgningene til forebyggende flom- og skredsikring.

Debatt:

For trygghet og arbeidsplasser

For sosialdemokratiet er vår viktigste oppgave å sørge for at alle har trygge og gode liv.

mandag 11.01 2021

Debatt:

Regjeringens klimaplan spiller på lag med landbruket

Utslippene fra jordbruket kan ikke fullt ut fjernes og det er derfor rimelig at jordbruket reduserer sine utslipp i mindre grad enn andre sektorer, skriver forfatteren bak dette innlegget.

Debatt:

Ap vil ha mer torsk til kystflåten

Arbeiderpartiets budskap er at det nå må bli vanlige folk sin tur.

Debatt:

Korona-pengene må gis til skolene 

I året som gikk har lærere og skoleledere over hele landet jobbet hardt og imponert stort. Nå er det viktig at de ekstra korona-pengene også når frem til skolene. Kommunene kan ikke kutte i skolebudsjettene og skylde på korona.