Tema

onsdag 20.10 2021

Debatt:

Norge på verdenstoppen i hoftebrudd

På årets osteoporosedag minner vi om denne alvorlige tilstanden.

tirsdag 19.10 2021

Debatt:

Takk til vår nye regjering for et distriktsvennlig tiltak

Uttalelse fra årsmøtet 2021 i Østre Vannøy utviklingslag vedrørende gratis ferge.

Debatt:

Gode bydelssentrum er nøkkelen til bærekraftig byutvikling

Tromsø vil bli en av de første 100 klimanøytrale byene i Europa. Da er gode bydelssenter en viktig del av løsningen.

Debatt:

Et tilbud om hjelp til å fatte kunnskapsbaserte politiske beslutninger om fremtidens eldreomsorg

Det finnes tilgjengelig kunnskap som kan være til hjelp når politikerne skal utforme politikk for fremtidens eldreomsorg, skriver innleggsforfatteren.

søndag 17.10 2021

Debatt

Helseattesten for eldre bilførere opprettholdes

Tidligere i år ble det furore på Stortinget – Frp og SV fikk med seg resten av gjengen på Løvebakken og fikk flertall for å fjerne krav om helseattesten for bilførere over 80 år.

Debatt

Nå skal det gå rundt for deg!

Skal du i fremtiden være konkurransedyktig og tiltrekke deg nye kunder må du tilpasse deg nye forbruksvaner, kunders forventning om mer gjenbruk, strengere miljøkrav og ny teknologi.

Sett fra sidelinja:

Er det rart boligprisene har gått til himmels og vanlige folk blir tvunget til å forlate byen? 

– Nå er det vanlige folks tur, har Arbeiderpartiets leder og kommende statsminister Jonas Gahr Støre proklamert. Synd det ikke omfatter unge folks mulighet til å kjøpe bolig.  

tirsdag 12.10 2021

Debatt:

Jøss, imponerande, iTromsø!

Innleggsforfatteren er uenig med iTromsøs lederartikkel «Meningsløs reversering av domstolreformen».

Bekymringsmelding fra nord må tas på alvor

Mandag forrige uke kom fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp), med en bekymringsmelding om utviklingen av kysten i nord.

Debatt:

Kjære stortingsrepresentanter fra nord

Med en regjeringserklæring på plass og jobben med å styre landet starter: Ikke glem bedriftene i nord. Ikke glem at det er de som bidrar til å holde liv i bygd og by – at det er de som skaper fremtiden i gode bo- og arbeidsregioner.

fredag 08.10 2021

Debatt:

Håndhygienen kan ha både en mor og en far

I et tilsvar til spaltist Ina Gravem Johansens kommentar der hun tilskriver Florence Nightingale å være håndhygienes mor, trekker Kari Nerdrum Tangen frem at det er Ignaz Semmelweis som er håndhygienes far.

onsdag 06.10 2021

Debatt:

Tromsøprester og ny kirkeordning

Men hvordan skal folkekirken organiseres? Og hvem skal bestemme, spør innleggsforfatteren.

Debatt:

Språk og litteratur må med på plattformen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandler i disse dager om plattformen for en ny regjering. Det er viktig at norsk språk og litteratur løftes frem som et viktig område i dette regjeringssamarbeidet.

tirsdag 05.10 2021

I dag hylles lærerne

Den 5. oktober er Verdens lærerdag. I dag hylles lærere verden over.

mandag 04.10 2021

Debatt:

Legg stolthet til side, sett dere sammen og skvær opp

Dette sa landets fremste kvinnelige skihopper, Maren Lundby, nylig. Det var ei oppfordring om å rydde opp i kaoset rundt hoppsjef Clas Brede Bråthen sin rolle i norsk hoppsport.

torsdag 30.09 2021

Debatt:

Samene er ikke kollektivt ansvarlig for verken uskyld eller skyld

«Ta å skyt rein eier», sto det i et kommentarfelt i et redaktørstyrt mediene, etter en sak hvor en hund ble skutt etter å angivelig ha løpt i en reinflokk, og det angivelig foreligger mistanke om dyremishandling.

onsdag 29.09 2021

Debatt:

Inkluderingsdugnaden er ikke ferdig

Altfor lenge har mennesker med funksjonsnedsettelser blitt sett på som belastninger fremfor ressurser. Mange unge kommer aldri ut i arbeid eller utdannelse. Det taper vi som samfunn stort på.

Debatt:

Ta sinnet ut, sett ord på opplevelsene og be om hjelp

Skammen er en del av fortvilelsen og sorgen, skriver innleggsforfatteren.

tirsdag 28.09 2021

Debatt:

Økt bruk av havet, men mindre konflikt?

Marine næringsparker kan redusere arealkonflikter til havs, gjøre vern enklere og øke verdiskapningen. Men det vil kreve mer helhetstenkning og samordning fra både næringsliv, politikere og byråkrati.

Debatt:

Takk for innsatsen kamerater

Etter 561 dager med nedstengninger og restriksjoner åpnet endelig Norge på lørdag. Tusen takk til alle dere som har stått i førstelinjen og som har bidratt til at det tross alt har gått bra med landet vårt i denne perioden.

tirsdag 21.09 2021

Debatt:

Klimaendringene endrer måten bankene arbeider på

Bankene må jobbe annerledes i klimakampen, mener innleggsforfatterne.

Debatt:

Levetidsmerking på produkter kan redusere forbruket

Enkeltindivider kan ikke alene ta ansvar for å redusere overforbruket. Vi trenger kraftfulle politiske grep. Med levetidsmerking på produkter kan vi kjøpe produktene som varer lengst.

Debatt:

Hva kan gjøres med måseproblemet i Tromsø?

En viktig årsak til måseinvasjonen i Tromsø er at det her er tilgang på mat, skriver Gunnar Pedersen.

mandag 13.09 2021

Debatt:

Forsvarets tilstedeværelse må gi mer tilbake til lokalsamfunnene!

Forsvaret skal investere for milliarder i vår region. Dette gir enorme muligheter for våre bedrifter!

Debatt:

Det grønne skiftet – en mulighet for Tromsøregionen

Er det grønne skiftet en trussel eller mulighet for næringslivet i nord? Vi tror en ambisiøsmiljøsatsing er nøkkelen til vekst i Nord-Norge, og nå haster det med å komme i gang.

Debatt:

Svekket hørsel innebærer mye mer enn å miste evnen til å oppfatte lyd

Det å høre dårlig er et nasjonalt handikap som berører oss alle. enten det gjelder deg selv, familie, venner eller kolleger. Ta i bruk høreapparatet og få et bedre liv.

søndag 12.09 2021

Debatt:

Vi har ingen matjord å miste!

Matjorda er det mest verdifulle arealet vi har. Likevel tillater politikere omfattende nedbygging. Bryr de seg ikke? Det handler om vår rett til trygg og bærekraftig matproduksjon.

Debatt:

Cora Sandel gjenbesøkt

fredag 10.09 2021

Valg 2021

Brølet fra 90-tallsbarna

«Mange velferdsordninger vi kanskje tar for gitt – men som det krevde politisk mot å prioritere.»

torsdag 09.09 2021

Valgkronikk

Med Arbeiderpartiet får vanlige folk mer i lommeboka

Nå øker forskjellene i Norge. De siste åtte årene har de rike fått en stadig større del av både inntekten og formuen, mens de med minst faller fra.

tirsdag 07.09 2021

Rødt vil sikre skeives rett til gode liv

Skeive har også svakere sosiale nettverk enn andre, utestenging fra familie og gamle venner fører fremdeles til ensomhet og dermed lavere livskvalitet, skriver innleggsforfatterne.

Prøver og eksamener er ikke alltid gode indikatorer på elevenes prestasjonsevner

MDG mener at byggesteinen for å skape et trygt og godt miljø i skolen, er å ta et krafttak mot mobbing, trusler og vold mot både lærere og elever, skriver innleggsforfatteren.

Høyre sin «satsing på psykisk helse» står til stryk

Vi ser en utvikling der barn og unge trenger mer psykisk støtte og helsehjelp enn tidligere. Da må vi ha behandlinger som hjelper, skriver innleggsforfatteren.

Tromsø trenger en bedre boligpolitikk

Det kan ikke være slik at familier velger å flytte fra kommunen på grunn av for høye boligpriser, skriver innleggsforfatteren.

Samferdselspolitikk i Tromsø - en utflytters betraktning

«Det føles godt at mine skattepenger ikke skal gå til Tromsø lenger.»

søndag 05.09 2021

debatt

En stemme til Borch og Sp betyr mer makt til MDG og Rødt

Per Willy Amundsen (Frp) svarer på uttalelsene til Sandra Borch (Sp) i dette debattinnlegget.

lørdag 04.09 2021

Debatt:

Styrket helikopterberedskap i hele nord

Det har skjedd veldig mye bra for beredskapen i nord med Høyre og Erna ved roret. Det er svaret til spørsmålet Senterpartiets toppkandidater i Nord-Norge stilte om hva Høyre og regjeringen har gjort for beredskapen i Nord-Norge, skriver forvarsministerens rådgiver.

Lørdagskommentaren

Slapp av, det går ikke til helvete

Det har selvsagt noe å si for landet hvem det er som blir sittende ved maktas ror etter valget. Hvis ikke hadde vi ikke trengt å ha valg.

Debatt:

Hva er egentlig Arbeiderpartiet sin visjon for norsk fiskerinæring?

Høyres fylkesledere stiller spørsmål ved Arbeiderpartiets firskeripolitikk i dette innlegget.

fredag 03.09 2021

Debatt:

Arbeiderpartiet er en garantist for et sterk nord, norsk sikkerhet og bygging av landet

Innleggsforfatterne fra Arbeiderpartiet tar for seg forsvarspolitikk, næring og bosetting.

torsdag 02.09 2021

Debatt:

Tromsø Jeger- og fiskerforening har opptrådt hensynsfullt

Etter at TJFF gjenopptok vår lovlige aktivitet på skytebanene i august, ble vår aktivitet rammet av personer som bevisst tok seg inn i sikkerhetssonen under skyting for å sabotere virksomheten, skriver Øyvind Hilmarsen.

onsdag 01.09 2021

Derfor bør politikerne jobbe for idretten

Hvorfor er idretten som den største frivillige bevegelsen så usynlig i valgkampdebattene?, spør Troms og Finnmark idrettsrekts.

tirsdag 31.08 2021

Debatt:

Det er nok sentralisering nå – på tide med ny kurs for landet 

Årets valg er et retningsvalg. Det handler om hvilken utvikling vi ønsker for landet vårt, og det handler om hvem som skal styre landet.

Debatt:

Hva vil dere gjøre for Karlsøy, Senterpartiet?

Det er mulig å stabilisere folketallene i distriktene i årene som kommer, men det krever en aktiv distriktspolitisk innsats, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Dette fortjener velgerne å få vite i Troms

Marta Hofsøy mener at det er på høy tid at Erlend Svardal Bøe svarer på om han vil at luftambulansetjenesten bør være et statlig ansvar eller på anbud.

Debatt:

Bom, bom og bom i Barentshavet

Med FNs nylig fremlagte klimarapport er det på høy tid for alle å si stopp, skriver innleggsforfatterne.

Debatt:

I år baseres min stemme på hvilket parti som viser handlingskraft mot måsene

Måsene kan temmes, slik som i Bodø eller Svolvær, hvor måsene står veloppdragent og venter på avfall fra fiskerne, og nærmest takker og bukker etter å ha blitt servert, skriver innleggsforfatteren i dette måseriet.

Debatt:

Lovfest miljøterapeuter i skolen

Mens Norges politiske elite i forrige uke samlet seg under Arendalsuka, samlet førsteklassinger seg for første gang i skolegården. Politikk avgjør om de får hjelpen de trenger.

Debatt:

Elefanten i byrommet

Når Tromsø kommune i lørdagsavisa inviterer til debatt om byutvikling og fokuserer på «gode byrom», mener jeg at kommunen starter i feil ende. Jeg vil begrunne det nærmere.

Debatt:

Venstre vil fortsette kampen for rusreformen

Dagens strafferegime er feilslått – det viser overdosedødsfall-statistikken.

Debatt:

Nord-Norge må bli ledende på bærekraftig og grønn luftfart

Det grønne skiftet er godt i gang, og Nord-Norge har mye å bidra med for å få ned klimagassutslippene i Norge og i verden. Høyre er opptatt av at vi skal kutte utslippene, men ikke utviklingen.

Debatt:

Med NSR og Nordkalottfolket som ytterkanter trenger Sametinget et ansvarlig sentrum

I rikspolitikken kjenner folk Arbeiderpartiet som et trygt sosialdemokratisk alternativ. På Sametinget danner vi i tillegg også et naturlig sentrum, mellom to ytterblokker som på hver sin måte blir mer og mer radikale, skriver innleggsforfatterne.

mandag 30.08 2021

Debatt:

Stans i oljeleting vil ha lite å si for norsk økonomi

En vanlig innvending mot at Norge skal avslutte letingen etter mer olje og gass, er at de tapte inntektene vil bety økonomisk kollaps på statsbudsjettet. Dette er – heldigvis – en innvending som ikke stemmer.

Debatt:

På sporet av jernbane i nord

Vi mener det er både økonomisk og teknisk mest fornuftig å starte med oppgradering av Nordlandsbanen og bygge Tromsbanen, skriver innleggsforfatterne.

Debatt:

Vi må beholde fraværsgrensen

Når fraværsgrensen ble innført i 2016 var det til store protester fra mange. Nå viser resultatene at den har vært en tydelig suksess.

Debatt:

Politikerne må redde liv

324 personer døde av overdose i fjor. Det er det høyeste antallet siden 2001. Nå må politikerne få på plass et bedre ettervern for å hindre at flere mister en de er glad i.

Debatt:

Dette bør du vite om arbeidsgivers styringsrett

Som saksbehandlere ved Jusshjelpa i Nord-Norge mottar vi mange henvendelser som omhandler arbeidsforhold. En av de arbeidsrettslige problemstillingene som går igjen, er omfanget av arbeidsgivers styringsrett.

Debatt:

Vårt kulturløfte

Markedet må aldri få definere alene hva som e god og dårlig kunst og kultur. Derfor må vi ha en offensiv kulturpolitikk som ivaretar bredden og mangfoldet.

lørdag 28.08 2021

Senterpartiet søker samarbeid og regjeringsmakt med SV, Rødt og MDG

Erlend Svardal Bøe mener Senterpartiet blir avhengig av støtte fra SV og Rødt eller MDG og at det vil gi Norge en mer radikal rødgrønn politikk

fredag 27.08 2021

Kommentaren

Ka sku vi ha gjort uten olja? Sku vi ha bært bilan?

De store spørsmålene i livet og verden har meldt seg på nå.

Tiden moden for kursendring

For meg er det et stort paradoks at vi i sluttfasen av en Stortings-valgkamp, opplever at begrepet verdiskaping synes å være totalt fraværende., skriver Tor Husjord i Maritimt Forum Nord.

torsdag 26.08 2021

Debatt:

Vet du hvordan Konfliktrådet kan bidra i håndtering av mobbing?

I avisa Tromsø den 12. august 2021 settes det fokus på et viktig tema i debattinnlegget - å håndtere mobbing i skolen - skrevet av Svein-Erik Andreassen, Sture Grønli, Gunstein Egeberg og Ådne Svendsen. Innholdet i artikkel gjør at Konfliktrådet ønsker å si noe om hvordan vi kan bidra til å håndtere mobbing i skolen.

onsdag 25.08 2021

Debatt:

Fremmedfrykt og kunnskapsløshet er en dårlig miks

Venstres førstekandidat i Troms reagerer på Per-Willy Amundsens innlegg på Facebook.

iTromsø stiller stortingskandidatene til veggs

Ganske nøyaktig 12 dager før valget må samtlige toppkandidater for de ni stortingspartiene svare for seg, under iTromsøs valgdebatt. Da vil avisas lesere få svar på hvorfor - eller hvorfor ikke - de bør stemme på noen av de håpefulle politikerne.

Debatt:

Sametingsskuta må snus

Innleggforfatterne mener skuta må snus, dersom vi skal ha et levedyktig samfunn i distriktene i fremtiden.

tirsdag 24.08 2021

Debatt:

Jo, Høyre, ulikheten øker

Høyres viktigste budskap om økonomi i valgkampen: SV-politikk er farlig. Men hva er så farlig med lavere skatt til folk flest, gratis SFO og tannhelsereform?

Debatt:

Ta en prat med fagforeningene på skipsverftene, Moxnes

Bjørnar Moxnes i Rødt generaliserer ut fra enkelteksempler. Det er en dårlig metode.

mandag 23.08 2021

Debatt:

Aksepterer ikke innskrenking av samisk ytringsfrihet

La det være helt klart. Vi lever i en demokratisk rettsstat. Det innebærer at vi har ytringsfrihet og at både enkeltmennesker, grupper og rettighetshavere kan få sine saker prøvd i rettssystemet når det er nødvendig – også når staten er motpart.

Debatt:

Et skjebnevalg for Nord-Norge

Regjeringens distriktsfiendtlige politikk der tjenester fjernes fra folk, og verdiskapingen basert på hele landets ressurser sentraliseres, sentraliserer landet mer og mer hver eneste dag. 

Debatt:

Rusreformen og legalisering

Jeg tror få ord kan føre til en så utbredt kognitiv dissonans og redusert dømmekraft som begrepene avkriminalisering og legalisering.

1

Debatt:

Årets skolestart blir ekstra viktig

Hvert eneste barn som går gjennom de portene har ulike forventninger, men viktigst av alt ulike forutsetninger for mestring og læring. Vi vil at alle skal møte en skole som gir like muligheter for alle.

Vil ha konkrete svar om næringspolitikk fra stortingskandidatene

Mandag er førstekandidatene fra samtlige ni stortingspartier invitert til Verdensteateret i Tromsø for å bli stilt til svars av byens samlede næringsliv.

Debatt:

Venstre: Brems nedbygging av natur i byutviklingen!

Vi sier ikke kategorisk nei til at noen nye områder åpnes opp for boligbygging. Arealregnskapet vil derimot hjelpe kommunen å se det i en større helhet, skriver innleggsforfatterne.

søndag 22.08 2021

Debatt:

Nord-Norge er avhengige av EØS-avtalen

Å være mot EØS-avtalen betyr egentlig at man har gitt opp å skape vekst i nord, skriver Arbeiderpartiets toppkandidater i Nord-Norge i dette innlegget.

Debatt:

Frps motorveiplaner vil øke utslippene og torpedere norsk togsatsing

Frp vil ha firefelts motorveier mellom de store byene. Klimaet, naturen og folk i distriktene blir taperne når Frp skal svi av hundretalls milliarder på motorveier i sør, mener MDGs nestleder og førstekandidat i Troms, Kriss Rokkan Iversen.

Nå er det studentenes tur

I disse dager fylles auditorier og lesesaler opp av spente og forventningsfulle studenter. Nå skal kursen for framtida stakes ut, kunnskapen skal fylles på og grunnlaget for yrkeslivet skal legges.

lørdag 21.08 2021

Debatt:

Personangrep eller politikk

Personangrepene mot Toril Bakken Kåven er ikke bare usmakelig, men også direkte udemokratisk, skriver innleggsforfatteren

Debatt:

Nordkalottfolket skaper fiendebilder i samepolitikken

Om og om igjen ser vi at partiet Nordkalottfolket med sin leder Toril B. Kåven bruker sin tid og spalteplass på å skape fiendebilder i samepolitikken, ikke bare nå i valgkampen, det har vært deres politiske stil gjennom flere år. 

Debatt:

Stemmefiske i «kristenfolkets dam»

Ethvert valg er et valg om verdier. Derfor angår høstens valg oss alle. For det handler om våre liv. 

Debatt:

Boligprisveksten er ikke et Tromsøfenomen, men et storbyfenomen

SVs ungdomskandidat i Troms skriver om boligprisene i Tromsø og landets øvrige storbyer.

fredag 20.08 2021

Debatt:

La læreren være lærer

Lærermangelen i Norge er stor. Nå må vi politikere gjør mer for å ansette flere, og la de lærerne som er i skolen få tid til å faktisk være lærer. 

Debatt:

Mattilsynet er en viktig bidragsyter for å holde oppdrettsfisken frisk

Tilsvar til Ståle P. Fremnesvik og Naturvernforbundet.

Debatt:

Tilbake til strikkepinner hvis KrF får bestemme

Det er utrolig trist at vi har en barneminister som helst skulle sett at jenter vokser opp uten å ha mulighet til å ta dette valget selv og uten informasjon til å velge.

Debatt:

Kvinnehelse er ikke bare et kvinneproblem

Alle skal sikres tilgang til nødvendige helse- og velferdstjenester, uavhengig av sosial, kulturell, språklig og geografisk tilhørighet. Dette gjelder også for kvinner.

Debatt:

Hvordan ser fremtiden for de unge ut i Tromsø?

Min oppfordring til byens politikere er at de legger om kursen og fører en fremtidig politikk som bidrar til næringsutvikling og billigere boligbygging utenfor bykjernen.

Debatt:

Det er Arbeiderpartiet som har styrt Tromsø kommune de siste seks årene, ikke regjeringen

Denne uken kom det nye tall fra SSB som viser at Tromsø i 1. kvartal opplever fraflytting fra kommunen. Dette er ikke bra, skriver Høyres stortingskandidater i dette innlegget.

tirsdag 17.08 2021

Sosialistisk studentpolitikk

To av SVs stortingskandidater tar til orde for å styrke studentene økonomisk, i dette innlegget.

mandag 16.08 2021

Debatt:

Torgeir på Tinget - hvorfor?

Torgeir Knag Fylkesnes er den politikeren på Stortinget som har vist best innsikt i fiskeripolitikken, ifølge innleggsforfatterne.

lørdag 14.08 2021

Kommentaren:

Forsøpling kan være så mangt

Det er sannelig deprimerende at vi har kommet hit.

fredag 13.08 2021

Debatt:

Vilje og makt for verdiskaping på kysten

Senterpartiet har lenge arbeidet systematisk for å bringe fisken tilbake for verdiskaping i de fiskeriavhengige kystsamfunnene og er klar til gjennomføre dette i en ny regjering, skriver innsenderen av dette debattinnlegget.

«Hvorfor må vi i nord finne oss i at vi skal være den eneste regionen som må velge mellom bedre veier og tog?or

Vi må brette opp ermene og kaste all mulig underlegenhet til side. Det kler ikke oss å akseptere så dårlige valgmuligheter som å måtte velge vei eller tog, skriver innsenderen av dette debattinnlegget.

Debatt:

Kommunens ansatte representerer en god arbeidskultur

Innsenderen av dette debattinnlegget oppfordrer kommunedirektøren til å kommentere påstanden om ukultur i kommunen.

Debatt:

Har Sp nok en gang snudd?   

Det velgerne nå lurer på er om Sp nok en gang har snudd i bompengesaken, skriver innsenderen av dette debattinnlegget.

torsdag 12.08 2021

Debatt:

Pollestad vil gi hele folket regninga 

Hanne McBride i Discovery svarer på Geir Pollestads kommentar om OL.

Debatt:

Limis poltergeist

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) svarer på Hans Andreas Limi (Frp) sitt innlegg om arveavgift.

onsdag 11.08 2021

Debatt:

Tiden for klimahandling er nå

Verdens klima er i unntakstilstand. Aldri før har det hastet mer med tiltak som virker. Vi må både kutte utslipp og styrke naturens evne til å lagre karbon. Da må staten ta en langt mer aktiv rolle for å kutte utslipp og skape nye grønne jobber.

Skytebanen i Tromsdalen:

Advokat Ulf E. Hansens alternative virkelighet

Skytebaneansvarlig i Tromsø jeger- og fiskerforening (TJFF) tar til motmæle mot Ulf E. Hansen som tirsdag politianmeldte TJFF for ulovlig skyting i Tromsdalen.

Debatt:

Stabilitet, samhold og samarbeid på Sametinget

NSR mener at Sametinget er best når vi står sammen om de viktige sakene.

Debatt:

Valgkampen 2021 og jernbanebygging i nord

Blant de tre partiene som ligger an til å vinne valget, så må velgerne i nord vurdere hvem som er mest å stole på i jernbanesaken.

tirsdag 10.08 2021

Debatt:

Arveavgiften må forbli i graven

Fremskrittspartiet gravla den kyniske og usosiale arveavgiften i 2014. Nå truer venstresiden med å gjeninnføre den. Om de får viljen sin vil det få store konsekvenser for både folk og næringsliv.

Useriøst og sårende fra Moxnes

Innleggsforfatteren svarer på et innlegg fra Bjørnar Moxnes.

Debatt:

Gi olympiske leker tilbake til folket

Innleggsforfatteren mener OL burde vises på NRK eller TV 2.

Debatt:

Bruk stemmeretten!

Mellom 10. august og 10. september kan man forhåndsstemme før Stortingsvalget som avgjøres 13. september.

Debatt:

Nordkalottfolket er garantist for likeverdig forvaltning av naturen 

Mens NSR og Arbeiderpartiet på Sametinget freder Statskog i Troms og Nordland, er Nordkalottfolket garantisten for at befolkningen i Troms og Nordland selv skal forvalte sine områder.

Debatt:

Å håndtere mobbing i skolen

Et nytt skoleår står for tur. Noen gleder seg og andre gruer seg kanskje litt.

mandag 09.08 2021

Debatt:

På tide å bytte ut Ingebrigtsen

Nivået ledende høyrepolitikere har lagt seg på i debatten om formuesskatten er først og fremst trist, mener Cecilie Myrseth.

Debatt:

Klimakrisen løses ikke med symboltiltak

Klimadebatten har blitt en så stor konkurranse i å grønnmale seg selv, at det går på bekostning av klimatiltakenes effekt og skattebetalernes penger.

Debatt:

Hvordan ville Stortinget sett ut om barn fikk bestemme? 

Redd Barna og Nordic Screens arrangerer valg for barn i august.

Debatt:

Ei stund sida statsråden har satt sin fot i en vanlig norsk kommune?

Innleggsforfatteren svarer på Henrik Asheims «Rødgrønn kommunebløff». 

fredag 06.08 2021

Fasit etter åtte år med Robin Hood fra bakvendtland ved roret

De som har mest har fått enda mer. De som har minst fra før har betalt regninga, skriver innleggsforfatterne.

Vi trenger både kollektivsatsing i byene og bedre fylkesveier!

Senterpartiet må snart begynne å ta ansvar for sin egen politikk og sine egne prioriteringer, skriver innleggsforfatteren.

onsdag 04.08 2021

Nedsnakking og tomme ord er dårlig politikk

De unge Høyrepolitikerne mener at Cecilie Myrseth rakker ned på og mistenkeliggjør Høyre.

tirsdag 03.08 2021

Debatt:

Fredsnasjonen Norge blir nå en militær nasjon

Jeg håper at det ved årets stortingsvalg vil bli valgt inn representanter som vil overholde Norges nøytralitet, i stedet for å gi USA retten til å opprette militære baser i Rygge, Sola, Evenes og Ramsund, skriver innleggsforfatteren.

mandag 02.08 2021

Debatt:

Smålige kutt, store konsekvenser

Jeg skjønner at Solberg og Høyre er lei av å høre om skattekuttene til landets rikeste, men det er jo like sant: De har prioritert å kutte i formuesskatten, og sendt regninga til AAP-mottakere, svaksynte barn eller kronisk syke med behov for fysioterapi, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Kompetansekrav for elevenes beste

Den aller viktigste enkeltfaktoren for en god skole er dyktige lærere. Derfor har Høyre innført kompetansekrav til lærere som underviser i norsk, matte og engelsk, og over 47.000 lærere har fått tilbud om videreutdanning. Det gir resultater. Elevene lærer mer, er mer til stede på skolen og flere fullfører videregående skole. Hvorfor ønsker da Senterpartiet og Arbeiderpartiet å fjerne kompetansekrav til lærerne?

lørdag 31.07 2021

Debatt:

Innleie-forbud vil ta knekken på mange industribedrifter  

I løpet av de fire siste årene har Arbeiderpartiet og Senterpartiet kopiert Rødts retorikk i arbeidslivspolitikken. Begge partiene vil nå forby innleie. 

Debatt

Mormor Haldis - en uønsket nordlending i Oslo

Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, skriver her historien om sin nordnorske mormor og hennes yrkesliv.

torsdag 29.07 2021

Debatt:

Sp og regjeringspartnere

Hvem skal Sp samarbeide med om det også blir brudd med Ap? spør innleggsforfatteren

Debatt:

Gir sekstimersdagen mer velferd?

Svaret er nei, mener innleggsforfatteren.

Debatt:

Skogbruket blir ikke mer bærekraftig av å endre måten vi hogger på

I overgangen til et fornybart samfunn, er vi avhengig av tømmer som kan erstatte fossile ressurser. Å forby flatehogst i Norge vil verken være bra for klimaet eller plante- og dyrelivet i skogen.

Debatt:

En fritid uten fordommer kommer ikke av seg selv  

Som likestillingsminister har Abid Raja et ansvar for å stoppe diskrimineringen barn med funksjonsnedsettelser utsettes for, skriver innleggsforfatteren.

tirsdag 27.07 2021

Debatt:

Tre ting Senterpartiet ikke forteller om samferdsel i nord

Senterpartiets Ivar B. Prestbakmo skriver i flere aviser om Høyres satsning på samferdsel i nord. Men det er spesielt tre ting han ikke forteller folk når han presenterer sin alternative historie.

søndag 25.07 2021

Debatt

Heltid, en viktig politisk sak for Høyre

For Høyre er ufrivillig deltid viktig å bekjempe og vi vil fortsatt jobbe for at de som ønsker det skal få en fulltidsjobb.

Debatt

Biblioteket i Tromsø – et unikt og inspirerende møtested – for oss alle

Innleggsforfatteren kommer med en hyllest til byens bibliotek.

fredag 23.07 2021

Debatt

TILs fattigmannsoppskrift

Innsenderen av debattinnlegget mener TIL må få opp entusiasmen, dersom laget skal begynne å prestere på banen.

Debatt:

«Det å løsrive dyrehold fra den siste rest av hva som kan sies å være et dyrs naturlige væremåte, er dramatisk»

Gjennom gjentatte portforbud for utegående høns viser  Mattilsynet sin intensjon om å ensrette husdyrholdet i Norge.

Debatt:

Snakk om å dekke over sannheten, Johansen  

SV-leder Audun Lysbakken svarer på Anja Johansens kritikk i dette debattinnlegget.

torsdag 22.07 2021

Debatt:

«Vi vet at ekstremisme ikke oppstår plutselig og tilfeldig»

I dag er det ti år siden vi mistet 77 glade, engasjerte, gode og umistelige mennesker til handlingene fra en høyreekstrem terrorist. Den gang lovte vi alle at vi aldri skulle glemme, vi lovte aldri mer 22. juli. 

Debatt:

«Det er opprørende at mange overlevende opplever hets fra høyreekstremister i dag»

Den mørkeste dagen, 22. juli, er et vedvarende sår for ofre, familier og nasjonen. 

tirsdag 20.07 2021

Debatt:

Dobbel plastregning til forbrukerne

I tillegg til at du selv gjør jobben med kildesortering av plastemballasje, betaler du for gjenvinning. To ganger.

Debatt:

Ikke godt nok statsminister!

Politikere fra regjeringspartiene, både nasjonalt og lokalt, har tydeligvis et stort behov for skrive sin historie om samferdselspolitikken de siste åtte årene. Sist ut er statsministeren selv i flere aviser.

Debatt:

Dagligvaregigantene spiser bøndenes subsidier. Det kan ikke fungere.

Handelen forsyner seg grovt av statlige subsidier og av den verdiskapingen som foregår i norsk matproduksjon. Smulene overlates til dem som står bak all verdiskapingen – nemlig norske jordbrukere.

Debatt:

«Mange av de uholdbare og ulovlige momentene som Arkivverket peker på i sin rapport, har nok flere enn meg reagert på og registrert»

Det er med forferdelse jeg leser oppslagene i lokalavisene Nordlys og iTromsø 12. juli, med oppfølging de påfølgende dagene.

mandag 19.07 2021

Debatt:

Vi har et ansvar for at det ikke skjer igjen

Nå har det gått ti år siden terrorhandlingen. Utøya er oppe og går, men oppgjøret er langt fra ferdig.

Debatt:

Høyspent i nord

Rødt-politikere Hanne Stenvaag og Jens Ingvald Olsen svarer Lars Echroll.

Debatt:

Uansvarlige stortingskandidater

Lars Echroll kommenterer en kronikk fra Rødt-politikerne Hanne Stenvaag og Jens Ingvald Olsen i dette innlegget.

Debatt:

Psykisk helse og post-traumer fra Utøya

Det er forstemmende å lese utsagn fra noen av de som overlevde Utøya-tragedien 22. juli 2011.

søndag 18.07 2021

Debatt:

Ap-garanti uten reelt innhold

Skjæran burde heller svare på hvordan Aps såkalte «læreplassgaranti» skal utgjøre en positiv forskjell fra det vi har i dag, og hvordan den skal virke i praksis, skriver innleggsforfatteren.

lørdag 17.07 2021

Debatt:

La oss bygge hele Norge

Vi kan snu sentraliseringa og bygge hele landet - hvis vi vil. Det har blitt gjort før.

Debatt:

Alle skal ha mulighet til å jobbe heltid

Fagforbundet mener at alle som har et ønske om det skal kunne arbeide heltid. Det bør være en rett til heltid, på linje med en lønn å leve, en solid pensjon og et godt arbeidsmiljø.

Debatt:

Ei storsatsing på yrkesfag

Venstre og regjeringa sitt svar på mangel på læreplasser er at de skal ha læretida i skolen. Som om du kan bli en god helsefagarbeider, tømrer, elektriker, rørlegger eller barne- og ungdomsarbeider bare ved å sitte på skolebenken.

Debatt:

Åtte år er mer enn nok!

Landet trenger en annen politikk. En politikk der mer av verdiskapinga blir igjen lokalt, der arbeidsplasser finnes i de mange lokalsamfunn og ikke sjongleres med på børsen, skriver forfatteren bak debattinnlegget.

Debatt:

Audun, du lyver!

Det er mange utfordringer å ta tak i for at norsk skole skal bli bedre. Én av dem er rødgrønn elendighetsbeskrivelse, skriver innleggsforfatteren.

fredag 16.07 2021

Debatt:

Dyrene tar ikke sommerferie

Under koronapandemien har mange fått kjæledyr. Det er hyggelig at mange har funnet selskap i dyr, men de er ikke ordinære varer med en byttelapp. Med et kjæledyr følger også et stort ansvar.

Debatt:

«Nå fortjener vi alle en fest!»

Norge og resten av verden er på vei ut av en pandemi som har lammet viktige sosiale arenaer innen idrett og kultur i nesten ett og et halvt år. Det er derfor ekstra gledelig at vi den 5. august kan ønske velkommen til en ny utgave av Arctic Race of Norway.

Debatt:

Det farlige ekstreme

Hvorfor har ikke samfunnet, det politiske liv, et større fokus på farligheten og det avskyelige i de ekstreme holdninger? spør tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg.

torsdag 15.07 2021

Debatt:

En mulig folkehelsekrise

Nye tall for narkotikautløste dødsfall ble nettopp offentliggjort av FHI, med et høyere tall enn de fleste årene på 2000-tallet. 324 døde i fjor, 49 flere enn i 2019. Det er både triste og bekymrende tall.

Debatt:

Vi kan ikke fremskynde utryddelse av utrydningstrua arter

Innleggsforfatteren synes ikke noe om at Høyre-politiker Gunnar Pedersen vil ha vekk bymåsen.

mandag 12.07 2021

Debatt:

Statsminister Solbergs politikk skaper økte forskjeller!

Det er utrolig provoserende at Høyre skryter av at landets rikeste har blitt rikere samtidig som barn av arbeidsfolk har mistet brillestøtten, skriver innleggsforfatteren.

lørdag 10.07 2021

Statsminister Solbergs politikk skaper økte forskjeller

Solbergs holdning illustrerer forskjellene mellom Ap og Høyres politikk på en presis og utmerket måte, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Høyre tar Norge videre

Krisen har vært utfordrende for norsk næringsliv, men vi har klart oss godt sammenlignet med andre land. Fremover skal vi legge til rette for å skape flere arbeidsplasser og økt eksport.

Debatt:

Samspill om læreplasser – ikke tvang

Alle partiene ønsker økt gjennomføring og flere fagbrev. Spørsmålet er hvordan, skriver innleggsforfatteren.

fredag 09.07 2021

Debatt:

Foreldre må ta ansvar før dødsulykken kommer

Maset om elsparkesykkel slutter aldri, og Ung i Trafikken ser med skrekk på at veldig mange barn og unge kjører rundt i gatene uten hjelm, to på en og bryter trafikkreglene.  I verste fall kan en dødsulykke bli en realitet.

torsdag 08.07 2021

Debatt:

Høyres helsebløff

Høyre skaper et falsk premiss om at valgfrihet bare er noe som kan sikres med økning av kommersielle aktører, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Av med solbrillene i sommer

Vær en voksen som tar av seg solbrillene og får øynene opp for at vold og overgrep mot barn skjer midt iblant oss – også når det er sommerferie.

Debatt:

FrP vil sette et tak på eiendomsskatten

Eiendomsskatten skal fjernes. Ingen burde betale eiendomsskatt, men når viljen er vrang hos alle de andre partiene på Stortinget, for å få den fjernet så tvinges Frp til å tenke nytt.

onsdag 07.07 2021

Debatt:

Flytt eldre til toppen

Bruk retten til å endre på stemmeseddelen, og flytt eldre kandidater til toppen av lista. Det er Eldreombudets klare budskap til velgerne.

Debatt:

På tide å vitalisere bydelene

Hvis Tromsø fortsatt skal utvikle seg som en attraktiv by, er vi nødt til å vitalisere bydelene.

tirsdag 06.07 2021

Debatt:

En start, men vi er ikke i mål – fergene bør være gratis

Det er gledelig at det er bred politisk støtte til at fergeprisene skal ned, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Hvor er Senterpartiet og Venstre i helsedebatten?

Innleggsforfatteren ønsker at Senterpartiet og Venstre viser seg mer i helsedebatten.

Debatt:

Skir – Et fantastisk hjem for mange, en klagemur for noen få

Området er fortsatt en byggeplass, men vil snart fremstå for de aller fleste som en perle i byen, skriver innleggsforfatteren.

mandag 05.07 2021

Debatt:

Den brutale politikken fortsetter

Et politisk flertall på stortinget har gitt pisken fornyet tillit som pedagogisk verktøy i ruspolitikken

lørdag 03.07 2021

Debatt:

Sett ned foten og si nei til deponi i Kattfjord

Flertallet i KOBY (kommune- og byutviklingsutvalget) mener at Kattfjord grustak kan brukes til fremtidig søppeldeponi for aske fra Kvitebjørn Varme og for annet forurenset avfall. Grustaket ligger som et sår i terrenget, og det sies at det kan bli veldig pent om 50-60 år.  

fredag 02.07 2021

Debatt:

Nasjonalt romsenter til Tromsø

Innleggsforfatteren ønsker et nasjonalt romsenter til Tromsø.

Debatt:

Fordeler med kontanter

Innleggsforfatteren peker på flere fordeler med å bruke kontanter i samfunnet.

tirsdag 29.06 2021

Debatt:

«Som et sivilisert samfunn må vi gjøre alt for å unngå lignende tragedier i framtiden»

Som folkevalgte må vi se på hvor systemsvikten kan ha skjedd og om vi faktisk har systemer og ordninger som «snakker» sammen for å hjelpe de som trenger det.

Debatt:

Timebestilling har kommet for å bli

Statens vegvesen har nå hatt timebestilling for alle tjenester ved trafikkstasjonene i over ett år. Erfaringene er så gode at det er ikke er noen vei tilbake.

lørdag 26.06 2021

Debatt:

Hvordan snakke med barnet ditt om LHBTI?

Pride er en god anledning til å ta praten om seksuell orientering, identitet og kjønnsuttrykk med barn. Mange barn er nysgjerrige på hvorfor vi feirer eller hva LHBTI betyr.

Debatt:

En tiltaksløs sirkulærstrategi

Den nasjonale strategien som skal omstille Norge til en grønn, sirkulær økonomi, som regjeringen lanserte 16. juni, er tilnærmet blottet for konkrete, nasjonale tiltak.     

Debatt:

Vær en matredder i sommer!

Tenk at noe så hyggelig som å spise opp maten, faktisk er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å ta bedre vare på jorda vår!

Debatt:

Høyre vil la unge under 30 år få beholde mer av egen inntekt

Et jobbskattefradrag lar folk beholde mer av sine egne penger, samtidig som vi får flere i jobb, skriver innleggsforfatterne.

Debatt:

Promillegrensen legitimerer hardfyll på «bøljan den blå»

Promillegrensen legitimerer hardfyll på havet, mener innleggsforfatteren.

Debatt:

Skjønner vi hvor stor Utøya-innsatsen var?

I sommer er det ti år siden bombingen av regjeringskvartalet og massedrapene på Utøya 22. juli 2011. Fortsatt er terroren et nasjonalt traume.

fredag 25.06 2021

Debatt:

Fylkene må styre opptak til videregående skole

Lokalpolitikere i hele landet gikk til valg på blant annet utvikling av videregående opplæring så sent som høsten 2019. Da er det uhørt at det blir overstyrt kort tid etterpå.

Debatt:

Ny avtale mellom Norge og Russland styrker sikkerheten i nord

I en tid med større internasjonal spenning, er oppdateringen av Incidents at Sea-avtalen (INCSEA) mellom Norge og Russland et viktig bidrag til sikkerhet og stabilitet i nord.

Debatt:

En liten faktasjekk

Forfatteren svarer på innlegget fra Tor Egil Sandnes.

torsdag 24.06 2021

Debatt:

Ett ugress er sådd

Tromsøpalmen kom til Tromsø på midten av 1800-tallet. Den ble tatt hit for sin prakt og skulle smykke hagene og omgivelsene. Ettertiden har vist at Tromsøpalmen slett ikke er noen pryd, men snarere ett ugress som kommunen og innbyggerne bruker store ressurser på å få bort.

Det nye landet og utenforskap

Hva kan vi lære av Fagerengtragedien?

tirsdag 22.06 2021

Debatt:

Nei til lekser

Innleggsforfatteren mener skolen burde slutte med lekser.

søndag 20.06 2021

Er tillitsreformen i Tromsø kommune gått i hvilemodus?

I Tromsø kommune opplevde jeg ofte et umenneskelig arbeids- og tidspress, skriver innleggsforfatteren.

iTromsø mener:

Den langsiktige hjelpen må vi alle bidra med

En rekke lokale bedrifter i Tromsø har hatt svært tunge dager gjennom pandemien. Ønsker man å hjelpe dem ut av krisen, må vi forbrukere først og fremst bruke dem.

fredag 18.06 2021

Debatt:

Ingen skal grue seg til sommerferien

Vi er på vei tilbake til en normal hverdag, og det viktigste vi nå gjør er å gi alle barn og unge den hjelpen de trenger, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

På stedet hvil for sykepleiere og lærere?

Vi har et spektakulært problem med å beholde sykepleiere og lærere, skriver innleggsforfatteren.

Fra sidelinja:

Kattebestanden bør reduseres kraftig

Spaltist Ina Gravem Johansen mener at en redusert kattebestand i norske hjem vil gjøre at katter kan leve livene sine på egne premisser.

onsdag 16.06 2021

Endring av tekst på Munchs bilder og tvangsendring av navn på tettsteder

I mange tilfeller er det byråkratene som har den reelle makta og ikke politikerne, skriver innleggsforfatteren.

Debatt

Hvem eier arven fra våre forfedre og hvem kan selge koftekopierte plagg?

Hvem eier samisk immateriell kulturarv? spør innleggsforfatteren.

tirsdag 15.06 2021

Debatt:

Vi må ha regler for bruk av elsparkesykler – men førerne har også et ansvar

På kort tid er elsparkesyklene blitt veldig populære.

Debatt:

Samisk hele livet

I en situasjon der man mottar helsehjelp er man på sitt mest sårbare. Når man skal forklare hvordan man har det og når man skal snakke om vanskelige ting som sykdom, vil man gjerne, forståelig nok, kunne snakke på det språket som står en nærmest for å gjøre en tung situasjon litt lettere.

mandag 14.06 2021

Debatt

Det pekes kun på utgiftene for Langsundforbindelsen og ikke mulige innsparinger for samfunnet

Det er mye å spare på å bygge Langsundforbindelse, mener innleggsforfatteren.

Vi utfordrer fylkestinget til å gjennomføre en folkeavstemning om bompenger så snart som mulig

Det er gode grunner til at hele befolkningen i stor fylket skal få mene noe om hvorvidt dem støtter pengebruken i Tromsø eller ikke, skriver innleggsforfatteren.

Debatt

Jeg ble anklaget av Erna Solberg for å være utdatert

Jeg ønsker å ta vare på det Norge vi er så glade i. Det Norge der det er små forskjeller. Små forskjeller mellom rik og fattig og bygd og by, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

søndag 13.06 2021

«Vellykket klimaomstilling og ambisiøs industrisatsing kan gå hånd i hånd»

Skal Norge nå sine klimamål, og samtidig bidra til at verden kan oppfylle FNs bærekraftsmål, må vi sørge for at norsk næringsliv er «fit for fight».

Debatt:

«Vi bør løfte samisk bruk for å sikre en bedre naturforvaltning»

Samisk bruk av naturen er variert og tilpasset til omgivelsene man tradisjonelt har bosatt seg i, og omfatter et mangfold av levemåter som baserer seg på fornuftig og bærekraftig bruk av naturressursene, skriver Muotka og Jåma.

Debatt:

«Klimapolitikk eller meningsløs symbolpolitikk?»

Ved Stortingsvalget 2021 bør folket vurdere å stemme nytt, skriver lederne i Industri- og Næringspartiet som er innsenderne av dette innlegget.

«Piggdekkbruken har sikkert en del av skylda, men hva med all annen aktivitet som forpester lufta?»

Innsenderen av dette innlegget oppfordrer til en edruelig debatt om piggdekk og luftkvalitet.

Debatt:

«Er politikerne og innbyggerne på samme planet?»

fredag 11.06 2021

Debatt:

Unge voksne må få muligheten til å bli boende i Troms og Finnmark

Våre unge skal ha inntekt, frihet og mulighet til å leve det livet det drømmes om i Troms og Finnmark.

Debatt:

Arbeiderpartiet sier nei til privatiseringen av eldreomsorgen!

En felles offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er det beste bolverket mot økte forskjeller.

torsdag 10.06 2021

Debatt:

Erna si ukuelege tro på innovasjon

Måten Solberg mobiliserte ein (per i dag) ikkje-eksisterande teknologi som motsvar til Nord-Norgebanen er symptomatisk for mykje av dagens politikk, der teknologi blir ei erstatning for å føre aktiv politikk.

onsdag 09.06 2021

«Bent Høie må sørge for en åpen høringsrunde om UNN Åsgård»

«Denne saken er for viktig til at et splittet UNN-styre skal være toneangivende for nedslagsfeltet for Psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Nord-Norge.»