Tema

tirsdag 19.02 2019

Debatt:

– Gravplassforvaltning bør overlates til kommunene

Likebehandling gir varige ordninger, skriver Human-Etisk Forbund i dette innlegget.

mandag 18.02 2019

Du snakker ikke for Nord-Norge, Egon

Høyre-politikeren reagerer på Egon Holstads innlegg om gruvedriften i Kvalsund.

Debatt

Regjeringen bryter EØS-rettens regler i Repparfjorden

Professor i rettsvitenskap stiller spørsmålstegn ved regjeringens planer om å dumpe gruveavfall i Repparfjorden er lovlig.

søndag 17.02 2019

Debatt:

Roper vi på værulven?

I mediene snakkes det ofte om å spare «krigstypene» til krigen bryter løs for alvor. Noe å tenke på i disse tider med mye vær, skriver Stenulf Henriksen, ansvarlig redaktør i Folkebladet.

Debatt:

Språklig giftdumping i avisspaltene

Det er ikke morsomt å se alvorlige samfunnsproblemer behandlet overflatisk og innsiktsløst, mener Kristoffer Rypdal (MDG) om Egon Holstads innlegg om Nussir-saken.

fredag 15.02 2019

Debatt:

”Mine reina” – og annen reindrift

I min barndom ble reinen jaget bort fra innmarka, den skulle beites av ku og sau så langt det lot seg gjøre. Nå jager jeg ingen rein, jeg bare filosoferer over tingenes tilstand.

Debatt

Fra en småbarnsmor til en annen

Noe av det viktigste vi kan gjøre for at våre barn skal kunne ha en fin oppvekst og leve gode liv i Tromsø, er å sørge for at veksten i personbiltrafikken ikke fortsetter å øke.

Det er bare meget naive politikere som tror at veivesenet er objektive og nøytrale i de utredningene som leveres

Debatt

Hurra for politikerne i Byutvikling

Hundrevis av berørte beboere og velgere takker politikerne i Byutvikling for det helt riktige vedtaket som nettopp er gjort.

torsdag 14.02 2019

Debatt:

Hvorfor lytter ikke regjeringen i dag til Forsvarets folk?

Som journalist i Morgenbladet før og ved krigsutbruddet har min far, Per Johansen, etterlatt en del såkalte petiter, forfattet under pseudonymet "Pierre.”

Fra sidelinja

«Nå må det snart skje noe nytt»

Den digitale tidsalder er over oss, ingen tvil om det. Med den kommer det både nye forretningsmodeller og nye jobber, nye maskiner og roboter og kanskje et eller annet selvkjørende. Men det kommer også en hel del tull og tøys og hype, og historiefortellinger helt uten rot i virkeligheten.

tirsdag 12.02 2019

Debatt

Hvorfor bør vi IKKE høre på Joshua French?

Debatt

TIPHs partiskhet

Det er merkelig å se hvordan anti-Israelske røster fullstendig neglisjerer hva både internasjonal lov og vedtatt bindende, gjeldende folkerett  svart på hvitt sier om Israels eksistensberettigelse.

mandag 11.02 2019

Debatt

Bent Høie styrer sykehusene etter Joker Nord-prinsippet

Tillitsvalgte sier klart ifra om at prosessen er udemokratisk og uten plan, men Høie er programleder og han bestemmer reglene, skriver en trio av stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet i sitt innlegg.

Debatt

Den desentraliserte skolestrukturen i Troms må bestå når fylkene slås sammen

En modell med fritt skolevalg i Troms vil undergrave den desentraliserte skolestrukturen for videregående opplæring i Troms.

Debatt:

Akuttmedisinsk beredskap er avgjørende for trygge lokalsamfunn i hele Troms

Troms Senterparti vil ha en reell sikring av akuttmedisinsk beredskap i alle fylkets kommuner.

Det nordnorske slektstreet, med sin samiske grein

Det nordnorske slektstreet er stort, og med mange greiner. Det favner vidt, og over mange folkeslag.

Debatt

Troms Sp krever styrking av Forsvaret

Debatt

Et ønske om en bedre debatt

Debatt

Hvordan kan ordføreren forsvare bompenger når hun samtidig inviterer utslippsverstingene i cruisenæringen hit?

Hvis "Tromsø kommune ønsker å gå foran i reduksjon av klimautslippene i alt vi gjør“, og hvis “det er viktig at Tromsø som arktisk hovedstad blir en foregangskommune i nord", må vi også oppføre oss slik og ikke selge våre egne miljøprinsipper for noen glinsende perler som masseturismen etterlater seg.

fredag 08.02 2019

Debatt

Et hjertesukk om bompenger…kan vi snu i tide?

Å gjøre Tromsø om til en bompengeby kommer til å forfølge oss i 15–20 år

Debatt

Om Hella skal kunne komme i drift inneværende år, trengs det nå en politisk vilje fra de rødgrønne

Debatt:

Fra lav utbygging til høyblokker i fjæra

Hvordan kan Byutvikling i Tromsø kommune skifte mening så totalt uten et eneste holdbart argument? Hvorfor hører dere mer på utbyggeren Eiendomgruppen enn på oss beboerne?

torsdag 07.02 2019

Debatt:

GPS, bompenger og drivstoffavgift

Debatt:

Ingen skal se Israels overgrep

Debatt:

Korrupsjon og tillitssvikt i offentlig sektor?

Det er svært viktig at både politikere og offentlige ansatte holder seg til at tillit er noe man gjør seg fortjent til og noe man har til låns. Den kan fort mistes.

Debatt:

Satellittbasert vegprising i Tromsø?

Debatt:

Begynnelsen på slutten for folkebibliotekene?

Folkebibliotekene er – enn så lenge – de mest brukte og likte kultur- og læringsarenaene i landet.

1

Debatt:

«Jeg forholder meg til norsk offentlighet»

Svar til Trond Bruun-Hansen om samenes nasjonaldag.

Debatt:

«Jeg synes det er flott at samene har samlet seg om å feire denne dagen som en festdag, men noen nasjonaldag er det ikke.»

I sin kommentar i iTromsø 6. februar om «Hvorfor samene skal ha egen nasjonaldag?» skriver Holstad blant annet: «Men det er altså forskjell på nasjon og stat. Nasjon betyr folk, og vi har flere folk i Norge.»

onsdag 06.02 2019

Debatt:

Helikoptre – hva nå?

Debatt

Vel nynorsk i skolen!

Debatt

Det virker som om Ap har en systematisk plan for å bygge ned byens grøntområder

Debatt:

Tromsø trenger et transportløft som virker

Målet er bedre miljø, mindre kø, tryggere trafikk og en enklere, bedre hverdag for Tromsøs innbyggere.

Debatt:

Det er på tide at vi slutter å snakke om samer og nordmenn

1

Debatt

En alternativ 6. februar-fortelling

6. februar markerer sametingspresident Aili Keskitalo (Norske Samers Riksforbund, NSR) samefolkets dag med en tale. I likhet med sametingspresidenten er også jeg etterkommer av finske innvandrere. Jeg er norsk. Keskitalo ble urfolk, har fått særrettigheter og krever selvbestemmelse. Jeg må nøye meg med medbestemmelse.

tirsdag 05.02 2019

Debatt

Bompenger, GPS-tracking og "skitne triks i Ludo”

Debatt

Tromsø – ingen enklave i det nye fylket

Det vi minst trenger nå er ytringer om at Tromsø skal være en enklave som henter ut en relativ andel av fylkesbudsjettet til kollektivtrafikk og videregående opplæring.

Debatt

Leirbakken og Ramfjords risiko for leirras

mandag 04.02 2019

Debatt:

Om klima og barn, politikere og forskere

Så har skolestreikene i Europa nådd Norge. Trondheim er først ute her til lands. Der har tre småjenter på 11 år tatt affære.

Debatt

Blir hotellet realisert på denne tomta, blir byens profil kraftig endret

I likhet med Benidorm blir det nå satset på turisme også i Tromsø med en storstilt utbygging av hotell spesielt i sentrum av byen.

Debatt:

«Slike utspill som har kommet fra Høyre skaper usikkerhet blant velgerne og næringslivet»

søndag 03.02 2019

Fra sidelinja:

Siste pip fra Eirik Jensen

Haka datt nok ned på de fleste av oss da det ble kjent at dommerne i saken mot Eirik Jensen forkastet dommen som juryen hadde kommet fram til etter en liten uke med drøftinger.

lørdag 02.02 2019

Pris må ikke være utslagsgivende kriterium for busstildelingen

Nobina-sjefen reagerer på uttalelsene til Troms Transportarbeiderforening.

fredag 01.02 2019

Debatt:

Storm i et vannglass eller et medieshow med samepolitiske konstruksjoner?

Debatt:

Begrensede muligheter for cruiseanløp på Vestlandet kan gi en ny, stor mulighet for Nord-Norge

Nord-Norge har nå tidenes mulighet til å ta tilbake den posisjonen landsdelen hadde.

Debatt:

Åpent brev til helseministeren

Foretakstillitsvalgte og konserntillitsvalgte fra Fagforbundet og LO Stat er sterkt kritisk til regjeringens kommende pålegg om at Finnmarkssykehuset skal bli en del av UNN.

torsdag 31.01 2019

Fra sidelinja:

Det fins få som har ødelagt så mye for byutvikling, som såkalt ekte bygutter

Da Jan-Frode Jansson tiltrådte som banksjef i Sparebanken Nord-Norge introduserte han seg som «nordlending med talefeil». En morsom vri som sjarmerte sitt publikum. Og likevel en tankevekker. Er det så nøye om han er nordlending?

Debatt:

Tromsø – bekymringens kommune?

Thorbjørn Jagland snakket i sin statsministertid om Det norske hus.

Debatt:

TIFF-armbånd til besvær?

Etter årets TIFF, det 29. i rekken, har det kommet noen kritiske innlegg om TIFFs tradisjon med krav om at man må kjøpe armbånd til 150 kr for å få delta på festivalen.

Debatt:

FrP vil ikke endre sameparagrafen

I grunnlovens paragraf 108 står det i dag at man skal legge til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og samfunnsliv.

tirsdag 29.01 2019

Debatt:

Det er forskjellige meninger om hva TIL er og skal være, noe som kommer til uttrykk i sosiale media, rundt kafebordet og i lokalpressen

TIL er ekstase og fantastiske øyeblikk, men også kontroverser og spenninger. Dette kan delvis forklares med sprikende interesser, ulike ambisjoner og forskjellige målsettinger om hva TIL skal være. Så hva er egentlig TIL?

Sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset:

Det er ikke utredet hvordan en sammenslåing vil påvirke livsviktige funksjonene for befolkningen i hele landsdelen

Sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset må utredes, krever tre tidligere direktører ved UNN og Finnmarkssykehuset.

mandag 28.01 2019

Debatt:

Kontrollutvalgets leder på glattisen

I Tromsø kommune har kontrollutvalget en svært viktig rolle i å føre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.

fredag 25.01 2019

Debatt

Lofottorsk fra Kina?

Oppslagene på NRK om norsk fisk som sendes til Kina, der den fylles med vann og kjemikalier før den returneres til Europa, er dårlig nytt.

Debatt

Brukeravgift kontra skatt på bilbruken, hva ønsker vi?

Etter å ha fulgt med i diskusjonen om bompengeinnføring på Tromsøya er det noen spørsmål som krystalliserer seg. Er dette en brukeravgift som politikerne ønsker, eller er dette en ny skatt?

torsdag 24.01 2019

Debatt:

Ran av bilistene

Bilistene i Tromsø har i økende grad tatt ansvar for å kjøpe mer og mer miljøvennlige biler. Hvorfor skal bilistene da fortsatt belastes med fiskale avgifter til kommunekassen?

DEBATT:

Lægland får spalteplass til å stemple personer som ikke deler hans syn på virkeligheten

Lægland ser det han vil se, og øyner derfor ikke at samelandsbevegelsens «aksjon stadsnavn på samisk» er et virkemiddel for Sametinget til å skaffe seg legitimitet for å fremme nye samepolitiske krav om mer politisk makt og innflytelse, skriver Karl-Wilhelm Sirkka.

onsdag 23.01 2019

Debatt:

Nei, UiT brukte ikke 21 millioner til «festmiddager» og «lystige lag»

UiTs bevertningsutgifter på 21 millioner kroner i 2018 gikk ikke til “festmiddager” og “lystige lag”, som avisa iTromsø hevdet i et oppslag på nett og papir i desember, men i all hovedsak til bevertning på faglige arrangementer.

1

Sideblikk:

Ser vi på offentlige overskridelser som monopolpenger?

At vi lever i et samfunn der mange av oss har rimelig stor takhøyde for bruk av penger, er ikke noen nyhet. Og slett ikke noe spennende tema i årets første Sideblikk. Men kanskje det er det?

Debatt:

Dette er helt nødvendige investeringer, Karlsen

I flere aviser uttrykker John Karlsen seg kritisk til pengebruken, og da særlig de høye låneopptakene i fylkeskommunene i Finnmark og i Troms i forkant av sammenslåingen av fylkene. Som ansvarlige for budsjett og økonomiplan for Troms fylkeskommune så mener vi at det vedtatte budsjettet har fornuftige prioriteringer innenfor en ansvarlig pengebruk.

Debatt:

Ukritiske vogntogkontroller bidrar ikke til bedre sikkerhet på veiene

Både eksportører og veivesen har et stort ansvar for sikker transport på våre veier. Det må være økonomisk unødvendig at oppdrettsnæringa fortsetter å benytte det absolutte lavmål av østeuropeiske transportører.

tirsdag 22.01 2019

Debatt:

Reindrømmen – et åpent brev til NRK

I avisreportasjen i iTromsø 18.01.2019 hevder NRK ved programsjef Tone Lein at Per Kitti har fått anledning til å si nei til Fridjof Kjærengs filmprosjekt tidligere. Han har bare ikke benyttet seg av muligheten.

mandag 21.01 2019

Debatt:

Kritikken mot Amundsen: Det viktige hysteriet

Maria Zãhler kaller i nordnorsk-debatt 20.01 kritikken mot stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen for «hysteri» som ødelegger debatten rundt barnetrygd. Jeg mener derimot Zãhlers innlegg viser at «hysteriet» er nødvendig.

Debatt:

1650 ansatte i Vegvesenet mister ikke jobbene sine

Det er skapt et inntrykk av at en rekke ansatte i Statens vegvesen mister jobbene sine. Dette er feil.

søndag 20.01 2019

Debatt:

«Tragisk om samisk i Tromsø»

Bodil Ridderseth Larsen fra Høyre skriver i et innlegg i iTromsø 20. januar at det er «tragisk» at steder i Tromsø skal få samiske navn. Sjeldent har ordet tragisk blitt mer misbrukt, skriver Barbara Vögele, førstekandidat for Tromsø MDG.

Debatt:

«En liten forsvarstale for en «radikalisert» Harstad-væring»

Moderasjon er noe vi alle kan utvise når diskusjonen blir het, skriver Johannes Hansen i dette debattinnlegget.

Debatt:

«Tromsø har aldri vært en samisk by»

17. januar informeres innbyggerne i Tromsø gjennom iTromsø at 19 grender, bygder og bydeler i kommunen har fått navn på samisk. Her skal det også skiltes på samisk, hvis saksbehandlerne i kommunen får det som de vil, skriver Høyres Bodil Ridderseth Larsen.

fredag 18.01 2019

Debatt:

«– Vi prøver å lure en hel befolkning ved å kalle dette en nærpolitireform»

Debatt

Fem gode grunner til å spise norsk rødt kjøtt

Skal du spise kjøtt, spis norsk kjøtt. Det er bærekraftig og klimavennlig.

torsdag 17.01 2019

Debatt:

«Arctic Frontiers – møteplass og spydspiss»

Arctic Frontiers i januar er en av de viktigste arenaene for å løfte fram de gode eksemplene og diskutere arktiske utfordringer.

Debatt:

Forslag om endringer av finnmarksloven

Dersom sammenslåingen av Finnmark og Troms tvinges gjennom på tvers av befolkningens vilje, må Finnmark bestå som egen valgkrets.

onsdag 16.01 2019

Debatt:

SV svekker Norges sikkerhet

Debatt:

Høyresidens tukling med abortloven har én oppside

Hvis det har kommet noe godt ut av høyresidens tukling med abortloven i fjor høst, er det at kunnskapsnivået har økt, myter har blitt knust og bløffen om «sorteringssamfunnet» avslørt.

tirsdag 15.01 2019

Debatt:

Hvordan bereder vi grunnen best for fremtiden i det nye fylket?

I vårt gode demokrati må vi alle forholde oss til stortingsflertallet, og vi som politikere må gjøre det beste for våre innbyggere og berede grunnen best mulig for fremtidig vekst og utvikling

Debatt:

Ambulanse når du trenger den

Ingvild Kjerkol (Ap) har i innlegg kritisert Senterpartiet for å ville lovfeste responstidskrav for ambulansen. I Stortinget i fjor høst hindret Arbeiderpartiet flertall for dette. De stemte med Høyre og regjeringen i saken.

Debatt:

Frp prioriterer sykepleierne

Om bare 12 år vil Norge mangle 75.000 sykepleiere. Situasjonen på sykehus og sykehjem er allerede kritisk flere steder i landet, og situasjonen vil forverres hvis vi ikke tar grep nå.

Debatt:

Posten skal hva?

Det er regjeringen og samferdselsministeren som har ansvaret for å følge opp Posten slik at jobben blir gjort. I mange av disse sakene er det helt stille fra Jon Georg Dale.

Debatt:

Norge trenger flere barn

Å få, eller ikke få barn er en dypt personlig avgjørelse, som den enkelte kvinne og den enkelte familie ikke fatter på samfunnsøkonomisk grunnlag.

Debatt:

Kommentar til Widnes innlegg om taxfree-ordningen

Konsekvensene av å avvikle taxfree-ordningen, er at alkoholkjøpet i vesentlig grad flyttes til utlandet eller til flyet

Debatt:

Ja til GPS-løsning i finansiering av trafikktiltak

Dagens innkreving av brukerfinansiering er basert på bompenger. Det er på mange måter gårsdagens teknologi og oppfattes i tillegg som lite rettferdig.

1

Debatt:

Vi må snakke med én felles stemme

mandag 14.01 2019

Debatt:

«Nordnorsk krav til samferdselsministeren»

Nord-Norge krever at regjeringen ved samferdselsministeren kommer med sterkere tiltak overfor utenlandsk tungtransport i landsdelen.

Krever handling nå!

Vi har en situasjon på veiene våre som er helt uakseptabel. Den fortvilelsen som nå brer seg i nord deler jeg fullt ut.

Fra sidelinja:

En hensynsløs gruveindustri

Gruveindustrien i Norge er på fremmarsj i nord. Og det blir stadig tydeligere at norske myndigheter vil legge blindt til rette for en hensynsløs mineraljakt.

fredag 11.01 2019
1

Styringsslitasje? Hvilken styringsslitasje?

Fire nye år med sosialistisk styre, med Gunnar Wilhelmsen som ordfører.

FRA SIDELINJA:

Finnmark – et påtvunget konkursbo

Et konkursbo ligger i nordøst og venter på de nye eierne som Stortinget vårt har bestemt at skal fusjonere med oss i Troms.

Debatt:

Suksess med skreimerking

Kvalitetsmerket skrei betyr at du er garantert et produkt i toppklasse. Den har aldri vært mer ettertraktet i det internasjonale markedet, men hvor blir det av entusiasmen hos norske forbrukere?

torsdag 10.01 2019

Debatt:

Lotteritilsynet bør samarbeide

I et innlegg i iTromsø 4. januar hevder den midlertidige direktøren i Lotteritilsynet Gunn Merete Paulsen at undertegnede kommer med påstander som ikke «er forankret i virkeligheten».

onsdag 09.01 2019

Debatt:

Når minuttene teller

For tiden viser NRK dokumentarserien 113 om akuttberedskapen i ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Den er virkelig å anbefale.

tirsdag 08.01 2019
1

Kommentaren:

Legg ned turismen

Tromsø har blitt voksen. I dag ser vi muligheter vi absolutt ikke evnet å se for 20 år siden – muligheter som gjør byen både morsommere og mer velbeslått.

Debatt:

SV nedprioriterer det viktigste for elevene

Det skal ikke være tilfeldig om barna våre får en god skole. Det skal ikke avhenge av sosial bakgrunn, adresse eller hvilken klasse man havner i. Derfor har Høyre prioritert lærernes kompetanse.

Debatt:

Finansieringen av Norges flyplasser kan ikke være avhengig av alkoholsalg

Reagerer sterkt på Stordalens (Frp) kommentar om taxfree-næringen.

mandag 07.01 2019

Debatt:

Klima- og jernbanefornektere i 2019?

Tida er over for handlingslammelse når det gjelder bygging av Norges viktigste togprosjekt.

Debatt:

Nå må Alfheim svømmehall reddes

I dagens Tromsø finns det en rekke enkeltpersoner og firmaer med god økonomi som bør ta et tak for å redde bygget for fremtiden.

Debatt:

Bommer på spillreglene

I en artikkel i denne avis 18. desember leser vi om hva som skjer i hjernen når spillavhengighet etableres.

søndag 06.01 2019

Debatt:

– En bønn til bilførere

Farten dreper. Hver time på dagen blir mange dyr lemlestet og drept i trafikken.

fredag 04.01 2019

Debatt:

Du kan hjelpe verdens klima

En fersk undersøkelse gjort av tankesmien Agenda viser at det nordmenn frykter mest i fremtiden er klimaendringer.

Debatt:

Felles løft for dem med dårlig råd

Ved juletider ser vi stor giverglede og gode initiativ fra våre lokalsamfunn. Denne viljen til å hjelpe dem med dårlig råd ønsker vi å se mer av hele året, skriver Linda Hofstad Helleland (H), Barne- og likestillingsminister.

Debatt:

Et godt budsjett for familiene

Familien er samfunnets viktigste sosiale fellesskap.