Tema

mandag 18.11 2019

Debatt:

Det kristne menneskesynet

Ifølge Wikipedia baserer det kristne menneskesynet seg på de to hovedpilarene nestekjærlighet og forvalteransvaret.

fredag 15.11 2019

Debatt:

Rettssystemet bidrar til familievold

Psykisk vold mot barn fra foreldre eller nære relasjoner er et samfunnsproblem, men vi kan ikke fortsette med at også de som tar avgjørelser til barnets beste skaper traumer som utgjør en alvorlig helserisiko.

torsdag 14.11 2019

KrF-lederen svarer Egon: «Holstads tekst oser av forakt»

Egon Holstads tekst oser av forakt. Å løfte en debatt om menneskesyn og miljøengasjement er det dummeste man kan gjøre, dersom du tror iTromsøs leder publisert 13. november, skriver KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

onsdag 13.11 2019

Debatt:

Tidlig og tett på i skolen

En av de største utfordringene i den norske skolen er at barn og unge ikke får den hjelpen de trenger tidlig nok. Vi vet at en god start i barnehagen, og mestring av grunnleggende ferdigheter, har stor betydning for å lykkes på skolen.

Debatt:

Kjære politikere, gjør barna våre trygge!

Vold og overgrep rammer barn oftere og nærmere enn vi tror. Det skjer over hele landet. Det skjer også i Tromsø kommune.

Debatt:

Hva om vi dropper det grønne skiftet og reduserer forbruket i stedet?

Det hevdes fra enkelte hold at klimamålene i Parisavtalen fra 2015 kan nås ved å redusere forbruket av energi og stanse veksten i fornybar energiproduksjon, eller begrense den til det som kan produseres uten å beslaglegge nye arealer til storskala solkraftanlegg og vindparker. I denne kronikken skal jeg på en enkel måte illustrere hvilken forbruksreduksjon som skal til for at dette skal kunne lykkes.

tirsdag 12.11 2019

Debatt:

Aktiv dødshjelp er ikke svaret

Vi som kommune skal kunne ta vare på alle våre innbyggere på en god og verdig måte, uansett hvor i livet man befinner seg.

Debatt:

Naturens tur til å vinne

Naturen og friluftslivet har vært taperne i vindkraftutbyggingen vi har sett i Norge de siste årene. En viktig årsak er dagens konsesjonsregime og hvordan det har vært praktisert. Vi har lagt altfor liten vekt på naturverdiene som går tapt når vindturbiner plasseres i urørt natur.

Debatt:

«Hvem sin oppgave er det å drive voksenopplæring av privilegerte, hvite, gående mennesker?»

Det er vanskelig for folk å forstå at funksjonshemmedes kamp er rettighetskamp, skriver Sissel Eidhammer, daglig leder i Norges Handikapforbund Ungdom.

lørdag 09.11 2019

Fra sidelinja:

Den forunderlige oljedebatten

Å forholde seg til den norske oljedebatten kan saktens være litt krevende for en helt vanlig person.

torsdag 07.11 2019

Debatt:

Hvorfor frede det gamle Tromsø Museum i Muségata 2?

Musegt. 2 er et sjeldent eksempel på et utstillingsbygg fra 1800-tallet, og trolig det eneste nord for Bergen.

Debatt:

«Da synes jeg faktisk mer synd på dem som ikke har reist, men som er blitt hjemme etter advarslene hos Nav»

Det man kan bebreide Nav for, er at ledelsen har brukt så lang tid på å rydde opp. De visste om problemet for lenge siden, skriver tidligere høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum.

onsdag 06.11 2019

Debatt:

E8 – hva kan gjøres fra politisk hold for å få denne veien ferdigbygget?

Det hadde vært hyggelig å høre hva lokalpolitikerne har av tanker om E8-prosjektets fremdrift.

Debatt:

Den offentlige gapestokken

Frp finanspolitiske talsmann vil lukke skattelistene for «vanlige folk».

tirsdag 05.11 2019

Forventninger til en ny nordområdemelding – nord må ses fra nord

Arbeidet med ny Nordområdemelding er i full gang. Nordområdene er og vil være Norges viktigste satsingsområde i uoverskuelig fremtid.

mandag 04.11 2019

Debatt:

«Når skal staten virkelig trygge veiene vi ferdes på?»

Man leser og ser mange spenstige filmer i media om diverse hendelser med tungtransporten over hele landet. Sist utenfor Tromsø, hvor det bare var flaks og en liten dose dyktighet hos sjåføren i personbilen som berget situasjonen.

søndag 03.11 2019

Debatt:

Blir skolen mer relevant av fagfornyelsen?

Vi må alle gå på skolen. Alle har gått på skolen, enten de er politikere, bussjåfører, musikere, frisører eller tannleger. Alle har en mening om skolen, om hvordan den bør være og om hva som er viktig å lære.

torsdag 31.10 2019

Debatt:

Legitimering til besvær

I en rekke medieoppslag den siste tiden settes det søkelys på bankenes pålegg om at alle kunder skal legitimere seg. Hva er det som ligger bak dette kravet, og hva er egentlig reglene?

Fra sidelinja:

«Finnmark underpresterer ikke. De har overprestert i 75 år»

Den skal være både hode- og hjerteløs som ikke blir berørt av de historier fra frigjøringen av Finnmark som har strømmet mot oss de siste dagene i forbindelse med 75-årsmarkeringen.

Debatt:

Sauen må tilbake på middagsbordet

Sauen bør inn igjen på tallerkenen. Det vil gi økt bærekraft og hindre at vi kaster mat som vi bør spise – og som smaker godt.

onsdag 30.10 2019

Kommentar:

Kokettering, slapstick og duckface: Derfor hater jeg fransk film

Når skal franskmennene innse at de bør holde seg til østers og Champagne?

tirsdag 29.10 2019

Debatt:

Olje og gass er bærebjelken i klima- og velferdssystemet vårt

Vil vi virkelig legge til rette for økt utvinning i andre land med større olje og gassreserver enn Norge, spør Frps Ida Gårseth Hov.

mandag 28.10 2019

Debatt:

Merk deg nummeret: 116 00620279546

Ingen skal måtte stå alene i de traumene vold og overgrep kan medføre.

Studiesentrene må sikres økonomisk

Fylkestinget registrerer et stadig sterkere behov for å få flere utdannet til profesjonsyrkene i utdannings- og helsesektoren, og økt videreutdanning for et arbeidsmarked i sterk endring. Med lavere ungdomskull trenger vi å tilføre formell kompetanse til flere voksne.

søndag 27.10 2019

Debatt:

«Det er sikkerhetsmessige årsaker til at mange bilister i vinterbyen Tromsø og omlandet rundt velger piggdekk» 

Her handler det ikke om å gi bilister «rangen», skriver Ann-Sissel Enoksen.

Debatt:

Fra stambane til banestubb?

Dagen etter Næringslivsdagen Nord sitt kveldsarrangement 22. oktober på Storgata Camping der Nord-Norgebanen (NNB) var tema, presenterte Nordlys kortversjonen av BaneNOR sitt høringssvar til Jernbanedirektoratet.

Debatt:

Den glemte landsdelen

fredag 25.10 2019

Debatt:

TIL satser på jentene!

De siste dagene har det vært flere oppslag om jenter og kvinner som vil bli gode fotballspillere, men som opplever at de blir motarbeidet av egen klubb. Tromsø IL er en av klubbene som er omtalt i disse sakene. Fokuset i media er at jentene mangler tilfredsstillende garderobefasiliteter.

Debatt:

Alle husstander bør lagre ni liter vann per person

Hva er planen din hvis vannet plutselig skulle forsvinne? Eller hva hvis vannet er forurenset og strømmen er gått?

torsdag 24.10 2019

Debatt:

Vi fikk begge brystkreft, men ble behandlet helt forskjellig

Hver dag får ni kvinner i Norge beskjed om at de har brystkreft. Vi har begge vært blant de ni, men historiene våre er svært ulike.

Debatt:

Ei skjebnetid for Troms og Finnmark

Førstkommende mandag skal det nye fylkestinget konstituere seg i Harstad. De tre samarbeidende partiene skal presentere sin politiske plattform. Styringsform skal avgjøres denne mandagen – det blir en viktig beslutning for veien videre. Samme dag skal det nye fylkestinget ta stilling til logo. En viktig identitetsmarkør.

onsdag 23.10 2019

Debatt

Troms og Finnmark Idrettskrets – en sammenslåing til beste for idretten i nord

Når norsk idretts øverste organ, Idrettstinget, har vedtatt at idrettskretsene skal følge de samme regiongrensene som de nye fylkeskommunene, passer dette svært godt sammen med de to kretsenes ønsker om en mer effektiv organisering.

Svar:

Vanvitige feilslutningar frå Martin Lægland

Skogholt forsvarer sin partifelle og partiet sitt.

tirsdag 22.10 2019

Debatt:

UiT setter seil for Our Ocean Youth Leadership Summit

mandag 21.10 2019

Debatt:

Selv nordmenn er mennesker

Man begynner jo å føle litt på den friksjonsfylte luften som oser ut av mediene og dagsaktuelle samtaleemner for tiden.

Debatt:

Flere innvandrere skal ut i arbeid og utdanning

For noen uker siden fikk jeg dele ut Mangfoldsprisen 2019, statens pris til virksomheter som på en fremragende måte tar i bruk kompetansen til innvandrere.

Debatt:

Bevar skatteinnkrevinga i kommunene

Fagforbundet er sterkt bekymret for og kritisk til forslaget fra regjeringen om legge ned og statliggjøre alle 237 kommunale skatteoppkreverkontor og overføre skatteoppkrevingen til 56 statlige skattekontor.

lørdag 19.10 2019

Debatt:

Et annenrangs politisk utvalg?

Kommunestyret i Tromsø er konstituert, vervene er fordelt og komiteene er opprettet. Jeg har ikke vært særlig aktiv i Tromsø-politikken på noen år, men fra sidelinjen registrerer jeg at man har børstet støv av den gamle idéen om et utvalg for Miljø-, klima- og samferdsel (MKS?).

fredag 18.10 2019

«Vi klarer ikke bekjempe fattigdom hvis halve befolkningen holdes utenfor»

torsdag 17.10 2019

Debatt:

Norsk Revmatikerforbund forholder seg til norsk lov

Norsk Revmatikerforbund er en av Norges største pasientorganisasjon. Vi jobber for å gi over en million mennesker med revmatisk sykdom eller muskel- og skjelettproblemer økt livsmestring, og for forskning som kan løse sykdomsgåten.

Debatt:

Hva vil politikerne med sentrum? Hva vil de med Storgata?

onsdag 16.10 2019

Borgerlige sosialdemokrater

Den borgerlige regjeringen presenterte nylig det største statsbudsjettet noensinne, med en økning på 4,8 prosent fra 1.377 milliarder kroner totalt i 2019 til 1.443 milliarder totalt i 2020.

tirsdag 15.10 2019

Debatt:

Skroter Norge EØS-avtalen, ryker Bodøs kulturby-status

Hele Nord-Norge jubler med rette over at Bodø er tildelt den ærefulle rollen som europeisk kulturhovedstad i 2024. Fra alle leire og politiske miljøer er det unison hyllest.

mandag 14.10 2019

Debatt:

Verken trakassering eller diskriminering bør godtas

På lederplass 8. oktober tar iTromsø avstand fra angivelig rasistiske utrop mot samiske fotballspillere. I denne forbindelse forsvarer avisen straffelovens § 185. Avisens begrunnelse holder ikke mål.

søndag 13.10 2019

Debatt:

Kulturtilbud og fritidsaktiviteter for alle

I Tromsø kommune er vi rik på tilbud innenfor kulturlivet. Det ”sprudler” av konserter, arrangementer og festivaler. Idretts-, fritids- og sosiale tilbud er fint og variert. Men flere av tilbudene burde ha hatt bedre tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne.

1

Kommentar:

Derfor elsker jeg Donald Trump

Den dagen den amerikanske presidenten blir tvunget til å gå av, må jeg finne meg en ny hobby.

fredag 11.10 2019

Debatt:

Politiet må bruke sunt skjønn. Dette var en overreaksjon

Hypotesen om at jeg, om jeg falt ned, kunne drepe eller skade en forbipasserende, er kort og godt tull.

Debatt:

Europeisk kulturhovedstad – en stor mulighet for Nord-Norge

Konserndirektøren er glad for at Bodø ble Europeisk kulturhovedstad.

torsdag 10.10 2019
1

Kommentar:

Gidder du ikke ta videreutdanning i matematikk? Bryr du deg virkelig så lite om barna dine?

Jeg er fullstendig oppdatert på 8. klassematematikk. Jeg har for tredje gang lært meg fotosyntesen. Nå er det ikke lenge før Det periodiske system igjen sitter spikret.

1

Debatt:

På vei mot null utslipp

Verdensdag for psykisk helse:

Alle har en psykisk helse

onsdag 09.10 2019

Verdensdagen for psykisk helse:

Disse modige mennene

Kirkens SOS har 40 års erfaring som krisetjeneste, og vi vet så altfor godt at det kan være både utrolig viktig, og vanvittig vanskelig, å snakke om at man ikke har det bra.

tirsdag 08.10 2019

Svar:

iTromsø bør snarest våkne fra dvalen

Selve eksistensen av Human Rights Service (HRS) er en kontinuerlig plage for både mediene og politikere flest. Hvorfor? Fordi vi i årevis har dokumentert innvandringens problematiske sider - som forblir uløste, skriver Hege Storhaug i sitt svar til iTromsøs leder.

Debatt:

Er UiT en pilot for bærekraft eller et nyttig redskap for petroleumsindustrien?

Vår ledelse har over tid gitt tvetydige signaler om hvor de står med hensyn til en bærekraftig utvikling, mener en rekke forskere, lærere og studenter ved UiT.

Leserinnlegg:

IF Skarp – en frisk og sunn 100-åring

Sist sommer fylte Tromsøs eldste fotballklubb 100 år. Som leder gjennom syv år i klubben hadde jeg den glede å bli invitert på jubileumsfesten lørdag 22. september, skriver Harald Markussen.

Debatt:

Regjeringens triste budsjetthilsen til samene

- Det overrasker meg gang på gang at en sånn forskjellsbehandling enda forekommer mot samene i 2019, skriver Runar Myrnes Balto om årets statsbudsjett.

Debatt:

Bomring i Tromsø har ikke flertall

Det er flere som har tatt til orde for at bompengekampen er tapt og at bomstasjoner vil nå bli innført snarest mulig. Det er ikke tilfelle, skriver Terje Walnum.

Debatt:

Nå er det nok, Erna!

Ikke før de første sårene etter et sviende valgnederlag – spesielt i Nord-Norge – har fått mulighet til å gro, legger regjeringen et nytt egg i sentraliseringskurven: Nedbygging av Brønnøysundregistrene. Dette føyer seg inn i rekken av tiltak som alle har én ting til felles: Sentralisering uten saklig begrunnelse.

mandag 07.10 2019
1

iTromsø mener:

Human Rights Service bør ikke få statsstøtte

Det fremmedfiendtlige og islamkritiske nettstedet Human Rights Service mottar (HRS) nok en gang millionstøtte over statsbudsjettet.

1

Debatt:

Vil styrke domstolene i nord

Domstolkommisjonen har nylig kommet med sitt forslag til fremtidig struktur for domstolene i Norge, herunder forslag til etablering av færre men større domstoler i Nord-Norge.

Debatt:

Bærekraftig havfisketurisme er mulig

Regulerer vi riktig, vil havfisketurisme gi store ringvirkninger i kystsamfunn i hele landet i årene som kommer.

lørdag 05.10 2019

Debatt:

«Pleie og omsorg i fremtiden»

Debatt:

«Hvordan kan Tromsø Senterparti samarbeide med Miljøparti De Grønne?»

POLITIKK: For Senterpartiet har distriktspolitikken vært en viktig sak.

Debatt:

«Vekkelse for våre verdier?»

TRO: Vi bærer som alle andre på ulike erfaringer og livshistorier.

fredag 04.10 2019

Debatt:

Et gjennombrudd for jernbane i nord

Sjømat Norges positive innspill til Jernbanedirektoratet om utbygging av jernbane i nord er et historisk gjennombrudd. Det er første gang at en ledende bransjeorganisasjon ser klart at jernbanen er fundamental for utvikling av sjømatnæringen i Nord-Norge.

torsdag 03.10 2019

Debatt:

«På tribunen møter jeg de ekte TIL-patriotene»

Vi som er på Alfheim, de som ser på TV eller bare leser referat i aviser, har til felles et engasjement og usvikelig tro på seier for TIL.

onsdag 02.10 2019
1

Debatt:

Å fjerne en kjepp

«Vi bedrifter trenger ikke at absolutt alt skal legges til rette for oss. Det vi først og fremst trenger er fravær av kjepper i hjulene».

Debatt:

Vindkraft til besvær

Vi er ikke mot vindkraft som sådan. Vi har bare sagt nei til mange prosjekter som ødelegger for fugler og urørt natur på irreversibelt vis.

tirsdag 01.10 2019

Debatt:

Kjære nyvalgte kommunestyrerepresentant

Debatt:

«Vel bekomme til dem som blir igjen i byen!»

Kjell Sundfær oppsummerer valget.

mandag 30.09 2019

Debatt:

Ja, vi gjør ting sammen i et samfunn, men det er uklokt å sløse

Det er interessant å registrere hvordan forvrengte utsagn spres, selv etter at de flere ganger er tilbakevist, skriver Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita.

Debatt:

Tilsettingsutvalgets leder snakker mot bedre vitende

søndag 29.09 2019

Debatt:

Mangfold i Civita?

lørdag 28.09 2019

Fra sidelinja:

«Selv om vi som innbyggere skal betale vår andel gjennom bompenger, så er det staten som tar mesteparten av spleiselaget»

Man kan lure på om Civita har forståelse for hva et samfunn faktisk er, skriver spaltist Jonas Stein om deres utregning av Nord-Norgebanen.

Den internasjonale dagen for trygg abort:

Trygg abort?

Vi skal ikke glemme at aborter fortsatt i Europa er utrygge, skriver Ingrid Rabbe Larsen i Kvinnefronten i Tromsø i anledning den internasjonale dagen for trygg abort.

Debatt:

«Angående tilsetting av toppledelse i Troms og Finnmark fylkeskommune»

Ulf T. Ballo, tilsettingsutvalgets leder, svarer fagforeningene i Troms og Finnmarks bekymringer angående tilsettingsprosessen.

torsdag 26.09 2019

Debatt:

Markering av FNs mål om total avskaffelse av atomvåpen

Den 26. september markeres den internasjonale dagen for avskaffelse av atomvåpen.

tirsdag 24.09 2019

Debatt:

Ap bør ikke tvinges til å velge mellom Fellesforbundet og MDG

For noen år siden hadde jeg en humoristisk gjennomgang av Miljøpartiet De Grønnes partiprogram på Facebook, et partiprogram som bar preg av å være laget av et parti helt i støpeskjeen, med formuleringer og vedtak som til tider var både urealistiske, komiske og latterlige.

mandag 23.09 2019

Debatt:

«Hvordan skal vi som bor litt utenfor bykjernen komme oss hjem uten et reelt busstilbud?»

Hvorfor skal vi som ikke bor i bykjernen være annenrangs byborgere når det kommer til et reelt tilbud om kollektivtrafikk?

søndag 22.09 2019

Debatt:

Uten jernbane må Nord-Norge fritas fra klimaforpliktelsene

fredag 20.09 2019

Debatt:

«Det er beklagelig at prosessen for tilsetting av toppledere blir så mangelfullt gjennomført»

De nye toppsjefene i Troms og Finnmark fylkeskommune er nå tilsatt. Tilsettingsprosessen skulle være åpen, tillitsfull og inkluderende, arbeidslivets spilleregler skulle følges og fagforeningenes medvirkning skulle sikres. Erfaringene fra tilsetting av de 5 toppsjefene er imidlertid en skuffelse for våre medlemmer og oss som tillitsvalgte.

torsdag 19.09 2019
1

Kommentaren:

Fra blodrødt til rødgrønt i Tromsø

Få ble overrasket da det onsdag ble klart at Senterpartiet peker mot venstresiden, og forsøker å danne flertall sammen med Ap, SV og MDG.

Debatt:

Venstre fortsetter i opposisjon i Tromsø

Velgerne forventer at vi som politikere leverer gode løsninger, og vi mener disse ligger i sentrum av politikken.

onsdag 18.09 2019

Debatt:

Ikke samtykk til politiets førerkortbeslag

Midlertidig beslag av førerkortet fungerer som en kraftig forhåndsstraff uten at vilkårene for beslaget er rettslig prøvd av en domstol.

Debatt:

Fremdeles feil om Aps eldreløfter

Antall nye årsverk i løpet av åtte rødgrønne år var ikke 12.000, som du mener var lovet, men hele 22.000!

Debatt:

Bedre forbindelser mellom tog og buss nord for Fauske

Mens vi venter på en baneforlenging i nord må vi kunne fokusere på forbedringer som kan gjennomføres på forholdsvis kort sikt.

tirsdag 17.09 2019
1

Kommentaren:

Når bruden sminkes for kraftig

Senterpartiet har sopt gulvet med de andre partiene i Nord-Norge under årets kommune- og fylkestingsvalg. Det er nå problemene begynner – når alle løftene som ble gitt under frieriet skal innfris.

mandag 16.09 2019

Debatt:

Velgerne har levert sin ordre: «Fixit»

SV vil allerede på konstituerende fylkesting foreslå at det jobbes med å rigge Troms og Finnmark for oppløsning.

Demensdagene 2019

Hvordan vil vi leve med demens?

Kunst bidrar til utvikling av den «vi-følelsen» som trengs for å leve og være sammen på like vilkår til tross for forskjelligheten mellom oss.

Demensdagene 2019

Vi lever et liv som ligner deres

Opplevelsen av å ikke bli tatt på alvor, å bli oversett og møtt som ubetydelige personer er trist for alle. For personer med demenssykdom er det en dobbel nedverdigelse.

Debatt:

Å tenke det, ønske det, ville det. Men gjøre det?

Vil Støre egentlig snøre av heie Nord-Norge? Eller er hensikten å nærme seg sperregrensen for sitt eget parti?

lørdag 14.09 2019

«Jeg ble nektet å ha med min personlige assistent inn i valgavlukket»

Da jeg skulle avlegge min borgerplikt under årets kommunevalg ble jeg, som mange andre med funksjonsnedsettelser, nektet å ha med meg min personlige assistent inn i valgavlukket.

Debatt:

Endelig dyrepoliti i Troms

Etablering av dyrepoliti i alle politidistrikter med dedikerte personer som jobber med dyrevelferdskriminalitet vil bidra til at saker om dyrevelferd vil få høyere prioritet

Fra sidelinja:

Bare ett monopol her i landet har folkets utvilsomme støtte

onsdag 11.09 2019

Leserinnlegg:

«Nå er skiltene kommet opp og verden går videre»

Kystsamene ved nestleder Kurt Stormo er fornøyd med innføringen av samisk skilting.

Debatt:

Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge

Pårørende bidrar mye og lenge. Hensikten med hjelp og støtte til pårørende må ikke være å ruste dem til å utføre flere og mer omfattende omsorgsoppgaver.

tirsdag 10.09 2019

Debatt:

Forsvaret er den store taperen i valget

Mens det var tilnærmet militær unntakstilstand i havområdet mellom Nord-Norge og Svalbard i månedsskiftet august-september, kranglet norske politikere for eller imot bompenger, skriver Einar Sørensen.

Debatt:

Redningsskip på Middelhavet fører ikke til flere drukninger

Etter at Ocean Viking reddet 356 mennesker på flukt over det sentrale Middelhavet i august, har Leger Uten Grenser flere ganger blitt beskyldt for å tiltrekke flere mennesker til å legge ut på havet, og dermed også bidra til at flere drukner. Dette er feil og en rystende påstand, mener Kyrre Lind, programsjef i Leger Uten Grenser.

mandag 09.09 2019
1

Blomseths seiersmarsj – og plutselige bråstans

Hvis det er én tendens dette valget har bydd på, som man aldri har opplevd tidligere, er det bompengemotstandens markante inntog – og gradvise forvitring.

Verdensdagen for selvmordsforebygging:

Hva med fokus på selvmordsforebygging?

Vi ønsker oss at alle partiene våger å snakke om psykisk helse og forebygging av ensomhet og selvmord – selv om det kanskje ikke er mulig å komme med enkle løsninger, skriver Gry Heggås Jensen, leder for Kirkens SOS Nord-Hålogaland i anledning verdensdagen for selvmordsforebygging.