Tema

onsdag 25.11 2020

Debatt:

«Nordområdemeldinga må satse på den arktiske regionen»

Fylkesrådslederen skriver i dette innlegget om fylkesrådets forventinger til nordområdemeldinga som regjeringa legger frem 27. november.

mandag 23.11 2020

Debatt:

Tidligere forslag om nedlegging av korttidsplassene i Lakselvbukt har blitt stemt ned i kommunestyret

Mange av oss som er pensjonister i vårt distrikt er både urolige og bekymret for det fremtidige helsetilbudet i Lakselvbukt når vi igjen leser i avisa om nedleggelser av korttidsplassene.

Debatt:

Fremtidens infrastruktur i Troms og Finnmark

Selv om vi alle kjenner til vår felles Nordnorske historie, så oppstår det ofte mer enn en følelse, når vi minnes på at det var våre forfedre som betalte byggingen av Bryggen i Bergen og Nidarosdomen i Trondhjem.

Debatt:

Full støtte til de streikende vekterne

Representantskapet i Fagforbundet Troms har vedtatt følgende uttalelse om vekterstreiken.

Debatt:

Næringslivet bedre enn myndighetene

Uansett politisk farge så har det i Norge lenge vært en politisk målsetting å få overført transport fra vei til bane.

Debatt:

Barn og unge blir ikke prioritert

Like sikkert som at det dukker opp julebelysning i Storgata og julegavetips i byens butikkvinduer når vi nærmer oss desember, kommer kommunedirektørens forslag til kutt i oppvekst og utdanning – så også i år.

Debatt:

Slå ring om bydelsbiblioteket

Selv om økonomien er dårlig nå,  må vi ha visjoner og retning på utviklingen av lokalsamfunnet, både i og etter krisen.

fredag 20.11 2020

Debatt:

Langsundforbindelsen: 1 milliard kroner dekkes av ferjeavløsningsmidler og bompenger

Forfatteren av innlegget mener fylkesadministrasjonen har begått en grunnleggende feil når de har regnet på finansiering av Langsundforbindelsen.

tirsdag 17.11 2020

Kulturskole og bibliotek: Det er fine ting!

Arbeiderpartipolitiker skriver om kutt i kultursektoren i Tromsø.

Debatt:

Er korttidsplassene i Lakselvbukt en hemsko for administrasjon i Tromsø?

Vi vil aldri klare å få likt helsetilbud, og det bør heller aldri være et mål i seg selv. La oss heller heie på dem som får det til, at brukerne trives og har det bra og at vi legger til rette for gode tjenester uansett hvor du bor.

Debatt:

Ett steg frem og to tilbake!

At det ennå i 2020 finnes politikere der ute som for alt det er verdt prøver å forsvare det faktum at kvinner tjener vesentlig mindre enn menn, er ikke annet enn pinlig!

mandag 16.11 2020

Debatt:

Skjebnetid for Tromvikvegen – FV 7768

Rødt har i lang tid engasjert seg for utbedring av sikkerheta langs Tromvikvegen. Fra Rødt har vi derfor, både i fylkestinget og i Tromsø kommune, tatt initiativ til å sikre at det nå blir gjennomført en samferdselsinvestering som gir varig trygghet for brukerne av Tromvikvegen. 

Debatt:

Vestre-vridde politikere i fritt fall?

Et viktig moment som må understrekes overfor alle involverte, er at vestre E8 knapt er en halv løsning.

1

Debatt:

Fra i dag jobber kvinner gratis

16. november er det likelønnsdagen. Den markerer at kvinner i teorien jobber gratis ut året.

fredag 13.11 2020
1

Debatt:

Plass til all slags rein

Å bruke regnbueflagget som symbol markerer en tydelig støtte til alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet – uansett hvordan reinen som er i kommunevåpenet vårt måtte definere seg.

torsdag 12.11 2020
1

Debatt:

Det er greit å snakke om det

Selv om man følger anbefalte tiltak, så skaper pandemien usikkerhet for oss personlig

onsdag 11.11 2020

Debatt:

Bakvendt smittehåndtering

Det vi trenger nå er klare signaler, fokus på smittevern og bruk av det digitale skoletilbudet, for å få kontroll over smitten.

Debatt:

Barn må få bedre beskyttelse mot overgrep

Alle barn har rett til å være trygge, og beskyttet mot overgrep. Det står i FNs barnekonvensjon, og det står i Norges lover. Likevel opplever altfor mange barn og unge at denne rettigheten brytes.

Debatt:

Høyhus i Tromsø sentrum

«Sannsynligvis finner arkitekter og medlemmer av byutviklingsutvalget at bygget er en arkitektonisk perle som «kommuniserer med Tromsdalstinden» - eller noe sånt sludder». Innleggsforfatteren skriver om planene for høyhus i Tromsø kommunes sentrumsplan.

Debatt:

Senterpartiet – bølgen som ruller over landet

«Sp-bølgen kommer fordi store grupper merker det negative med liberaliseringen, globaliseringen, frisleppet og sentraliseringa som dagens Stortingsflertall fortsatt forfekter på 8. året», skriver forfatteren av debattinnlegget.

tirsdag 10.11 2020

Debatt:

Sikkerhetsnettet må beholdes så lenge pandemien varer

Arbeidsfolk og bedrifter trenger forutsigbarhet og trygghet. Nå er tiden inne for å slå endelig fast at vi i fellesskap skal stille opp for hverandre så lenge pandemien varer.

Debatt:

Brukere og pårørende skal ikke være kommunale kasteballer

Vi trenger å skape tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne som er forutsigbare og stabile over tid.

mandag 09.11 2020

Debatt:

På med ledertrøya

Denne uken er det ventet at fylkesrådet i Troms og Finnmark skal legge frem sitt forslag til budsjett for 2021-2024. Det er på tide at den politiske ledelsen viser hva de ønsker med fylket, og viser hvordan fylkeskommunen skal bidra til vekst og utvikling i regionen vår.

Debatt:

Tromsdalen bibliotek ser ut til å være historie, for nå trues det med nedleggelse

Tromsdalen skole, barnehagene i Tromsdalen og resten av beboerne må få beholde det flotte biblioteket vårt. Det er nyttig, forebyggende og helt nødvendig.

søndag 08.11 2020

Debatt:

Pappa er også gravid

8. november er det farsdag, og i hele landet sitter det pappaer som skal feire dagen for aller første gang.

torsdag 05.11 2020

Debatt:

«Vi visste ikke lenger hvem vi var»

Med hvem er det folk blir bedt om å dele det som for mange er deres mest smertefulle og såre minner, spør innleggforfatteren.

Debatt:

Ikke steng igjen!

Innleggforfatteren mener en nedstenging er vanskelig for eldre sykehjemspasienter.

Debatt:

Høyres glansbilde av nærpolitireforma

Jenny Klinge svarer på Peter Frølichs innlegg om Senterpartiets politipolitikk.

Debatt:

Den «inngrodde skepsisen» mot laksenæringa er faktabasert

Det er misvisende av fiskeri- og sjømatministeren å fremsnakke oppdrettsnæringen uten å nevne de mange og alvorlige miljøproblemene den fører med seg.

Debatt:

Byutvikling med mennesker i sentrum

Hva må til for å skape et levende og attraktivt sentrum i Tromsø? Vi tror det handler om å sette menneskene som bor her i sentrum.

tirsdag 03.11 2020

Debatt:

Styrket beredskap i nord

Vi skal få sterkere sivil og militær beredskap i nord. Dette er en viktig del av den nye nordområdemeldingen, som regjeringen snart skal legge frem for Stortinget.

Debatt:

Senterpartiets politibløff

I altfor lang tid har Senterpartiet fått spre billig retorikk om politiet og trygghet i distriktene. Det er nok nå. 

Debatt:

Undergraver drosjetilbud og drosjenæringa

1. november ble H, Frp, V og Krf sin politiske kjepphest med liberalisering av drosjenæringa iverksatt.

mandag 02.11 2020

Debatt:

Vi må tenke nytt om psykisk helsehjelp!

Barn og unge er vår mest dyrebare ressurs. En investering i barn og unges helse er en investering i framtiden for oss alle sammen, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Reiselivet trenger lav moms og høyere kompensasjon

2021 er året reiselivet i nord skal begynne å reise seg igjen etter tidenes verste krise for norsk reiseliv. Det er avgjørende at stortingspolitikerne sikrer reiselivsbedriftene tilstrekkelig kompensasjon og en fornuftig overnattingsmoms på seks prosent.

Debatt:

Norge trenger et senter for kunnskap om bærekraftig havøkonomi

Norge er en havnasjon med havet som viktigste kilde til verdiskapning, sysselsetting og velferd.

Debatt:

Droppe kort-onsdag i skolen

Jeg leser i Nordlys 20. oktober om politioverbetjent Kenneth Helbergs bønn til kommunen om å endre praksis med kort dag for skolene, og siden kommunen har et så «lett» svar, provoseres jeg til å si litt om hvorfor dette startet og hva det har betydd for elever og lærere. 

torsdag 29.10 2020

Debatt:

Spelemannen Tore Morten

Tore Morten Figenschou Andreassen ble født det Herrens år 1969, og på samme måte som Obelix falt i den berømte styrkedråpe-gryta, må Tore Morten som liten, ha falt i musikk-gryta.

Debatt:

En bolig skal være et hjem, ikke et investeringsobjekt

Boligprisene og den nasjonale gjeldsgraden øker i høy takt. En hel generasjon unge står uten mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Vi må gjenreise den sosiale boligpolitikken, det må skje raskt, og arbeidet må starte i nord.

onsdag 28.10 2020

Debatt:

Økonomiske utfordringer i Troms og Finnmark fylkeskommune

Da Troms og Finnmark fylkeskommuner ble sammenslått var tiden knapp. Organisasjonen har sikkert satt verdensrekord i å slå sammen to store komplekse offentlige organisasjoner, der fylkesrådet har hatt et konsolidert budsjett fra de tidligere fylkeskommuner som utgangspunkt, og en organisasjonsmodell formet av fellesnemnda.

Debatt:

Fylkesvegnettet, en skam for nasjonen

Etterslepet på fylkesveinettet i nord øker for hvert år.

Debatt:

Tromsøs samiske historie på Kvaløya bør formidles

På Kvaløya i Tromsø finnes det en rik samisk historie, med sjøsamiske bygder og reindrift. Mye av historien er ikke synlig i dag, takket være samisk skikk med at det skal være minimale avtrykk igjen etter vår naturbruk.

Debatt:

UiT i Narvik: En drivkraft i nord

Når UiT i Narvik fredag slår opp dørene til et campus renovert for 260 millioner kroner, er det samtidig et signal til landsdelen om ingeniør- og teknologimiljøets posisjon som en av UiTs pilarer innen forskning og utdanning.

Debatt:

Kommunen er på bærtur når de fjerner sykehjemsplasser før de har nye

Kommunen skaper et kjempepress på eksisterende tjenester, økt press på ansatte, ekstra lidelser på eldre og andre som trenger hjelp på høyt omsorgsnivå, skriver innleggsforfatteren.

tirsdag 27.10 2020

Debatt:

Kastrati bør få to års utestengelse

Den siste tiden har det vært flere stygge tilfeller av hetsing av forskjellig slag i norsk fotball, det har vært rasehets, homohets, mer rasehets, rasehets igjen, og nå sist homohets igjen.

Debatt:

Nei til underregulering av pensjonene

Det er pensjonistenes egne innbetalte penger staten tar. I andre sammenhenger kalles dette tyveri.

Debatt:

Derfor har ikke Tromsø plikt til å motta atomubåter

Uansett hva som har skjedd eller ikke skjedd ved tidligere besøk av amerikanske ubåter, kan uhell med store konsekvenser skje når som helst. Det vil kunne ramme både miljø og sikkerhet.

mandag 26.10 2020

Debatt:

Skredsikring eller skredtårn?

Fiskeribygda Tromvik ligger i utkanten av Tromsø kommune. Bygda ligger «i enden av Fylkesveg 57» (nåværende FV7768), slik Ragnar Olsen uttrykker det i Sangen om Tromvika. Eneste kjørbare vei til Tromvika er denne fylkesveien, når veien er stengt er båt eneste alternativ. 

Debatt:

Et tydelig signal fra sykepleierne om den kritiske sykepleiermangelen vi står framfor

Sykepleierforbundet har forkastet resultatet etter lønnsforhandlingene med KS.

Debatt:

Sviktet igjen

Innholdet i det fantastiske tilbudet Dreis, en modell som Tromsø kommune viste fram internt og eksternt, et tilbud som ble hyllet også av de som varslet om økonomiske feilsteg, må ikke drukne i anmeldelser og fokus på økonomi.

Debatt:

Bypakke: Veien fremover for Tromsø

Både Harstad og Bodø har fått til sine bypakker slik og der er folk stort sett veldig fornøyde. Det har vært et løft for byene. Nå skal vi løfte Tromsø! 

Debatt:

Aktiv dødshjelp: Lettvint løsning på komplekse problemer?

Debatten angående aktiv dødshjelp lider av et av den moderne moralfilosofiens største skavanker, nemlig et manglende hierarki av verdier.

Debatt:

Unge uten arbeid er et faresignal vi må ta på alvor

Havner unge arbeidstakere utenfor arbeidslivet kan det få senvirkninger i mange tiår etterpå.

mandag 19.10 2020

Krigens folkerett, Høyre og Tromsø havn som ubåtbase

Lege Eiliv Lund kommenterer her forslaget om å bruke Tromsø havn eller Olavsvern som ubåtbase.

søndag 18.10 2020

Debatt:

Lønnsforskjeller – en verkebyll i årevis fremover?

Lektorlaget oppfordrer politikerne i Fylkestinget å følge opp slik at et lønnspolitisk dokument snarest blir utarbeidet. 

fredag 16.10 2020

Debatt:

Frp går imot enhver form for boligbeskatning

For Frp vil det alltid være prinsipielt galt å beskatte hjem og hytter.

torsdag 15.10 2020

Forsvarlig saksbehandling i Troms og Finnmark fylkesting?

Jan Skogheim fra Sørreisa reagerer på hvordan fylkestinget bedriver saksbehandling.

onsdag 14.10 2020

Kommunens verdige omsorg for sine pleietrengende innbyggere

Sylvia Labugt skriver her et åpent brev til Tromsø kommune, Avdeling for helse og omsorg og leder for Helse- og velferdsutvalget, Gunhild Johansen.

tirsdag 13.10 2020

Debatt:

Atomvåpen på norsk territorium

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen legger et utidig og respektløst press på Tromsøs lokalpolitikere.

Debatt:

Varsler om kutt og nedlegging truer hele verdigrunnlaget som sykepleien er grunnlagt på

Svar til leder i helse- og velferdsutvalget, Gunhild Johansen, og avdelingsdirektør for helse og omsorg, Margrethe Kristiansens, innlegg i avisa ITromsø 08.10.20.

Debatt:

Samferdsel – håpløs veiplanlegging

Dagens fylkesstyre som veiplanlegger er helt utgått på dato.

Debatt:

Hurtigruta – fra stolthet til skam

Den som skriver denne triste overskrifta er født og oppvokst på ett av de 34 anløpsstedene til hurtigruta. Hun har i sitt politiske virke stått opp for økonomisk støtte til denne Kystens riksveg nr.1, både som ordfører og stortingsrepresentant. Nå har hun nesten «gått i land».

Ny sjanse for dem som mangler vitnemål

Statsbudsjettet for 2021 er tidenes satsing på at flere kan få et vitnemål eller fagbrev i hånden, mener forfatteren bak dette debattinnlegget.

mandag 12.10 2020

Debatt:

Koronaberedskapen bør bli permanent

Det skaper en ekstra trygghet i at ambulansen faktisk kan komme dit det trengs, når det trengs. Vi mener dette er en trygghet som innbyggerne i Troms og Finnmark bør ha hele tida, ikke kun under korona.

Debatt:

En unge med instrumentkasse kaster ikke stein

Vi er mange som har erfart at å få dyrke og utvikle en interesse sammen med venner, innenfor trygge rammer og med dyktige fagfolk som veiledere, legger et godt grunnlag for å mestre de utfordringene vi vil møte videre i livet.

Debatt:

En mer rettferdig debatt

Lars Kolbeinstveit svarer på Nils Kristen Sandtrøens kritikk i dette debattinnlegget.

Debatt:

Mennesker trenger mennesker

Vi mennesker trenger hverandre, og vi trenger å være sammen. Sosial isolasjon og ensomhet påvirker både fysisk og psykisk helse. Selv om jeg vet at de fleste unge har god psykisk helse, og har gode venner og familie rundt seg, bekymrer det meg at mange unge føler seg mer ensomme på grunn av pandemien, skriver statsminister Erna Solberg.

søndag 11.10 2020

Tromsø i Nord-Norge: lokomotiv eller støvsuger?

Den gamle debatten er kommet opp igjen med spørsmålet: Er Tromsø bare seg selv nok?, spør Venstre-politiker Morten Skandfer.

1

Forebygging gjøres best med formidling av kunnskap og fakta

Marino Jonassen og Tonje Jevari i Foreningen for human narkotikapolitikk svarer på Arne Bratlands debattinnlegg.

lørdag 10.10 2020

Debatt:

Gutta, vi må snakke

I dag er det verdensdagen for psykisk helse.

Debatt:

Hvordan har du det – sånn egentlig?

10. oktober er det Verdensdagen for psykiske helse, og årets tema er spør mer.

Debatt:

Tromsø må legge til rette for alliert tilstedeværelse i nord

Høyres Erlend Svardal Bøe mener det må legges til rette for alliert tilstedeværelse ved Grøtsund industri- og offshorehavn.

Hva er poenget med å «konfirmere» seg borgerlig?

Borgelig konfirmasjon er bare en litt skrudd gimmick for å få fart på gavebordet, skriver Herman Kristoffersen.

fredag 09.10 2020

Debatt:

Tromsøs rolle som storebror

Hvis Tromsø skal bli en god storebror for resten av Nord-Norge, må vi som bor i Tromsø lære oss å forstå hvorfor resten av Nord-Norge frykter Tromsøs dominans.

torsdag 08.10 2020

Debatt:

Koronaen – er den livsfarlig?

Gunnar Nerdrum mener reaksjonene mot koronaviruset er overdrevne.

Debatt:

Alarmen går for Tromsø

Nå må det snart kime høyt i vår kollektive alarmsentral, og det er ingen av oss som kan fraskrive oss et ansvar og si at vi ikke hørte alarmen eller så tegnene.

tirsdag 06.10 2020

Debatt:

Ikke lån retorikken til Ap, Jan Tore!

Folk flest er tjent med at det er lokale bedriftseiere i Norge som har et generasjonsperspektiv, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Politisk uenighet, ikke kulturkrig

NSR-leder Runar Myrnes Balto overdriver. Det må han gjerne gjøre. Vi fortsetter vårt arbeid for mer likeverdighet i det samiske samfunn. 

Debatt:

«MÅ» kontra «MÅL» – helt bak mål

Dobbeltspor på Ofotbanen «MÅ» realiseres, det samme gjelder eksisterende Nordlandsbane som «MÅ» videreutvikles, mens realisering av NNB bare er et «MÅL», det er helt bak mål, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Umenneskelig praktisering av koronaregler

Over 2.400 utviklingshemmede har blitt nektet besøk av sine kjære under koronapandemien, det er ikke greit, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Er det rettferdig at pensjonistene som har bygd landet, skal gå i minus?

Forskjellene har blitt store, det er ikke rettferdig, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Reinpolitiet moderniseres

Etter at det ble kjent at Politiet i Finnmark nå endrer på struktur og organisering av Reinpolitiet har jeg mottatt mange spørsmål om hva dette vil bety for reindriftsnæringen og befolkningen. 

mandag 05.10 2020

Debatt:

Bli med og berg arbeidsplasser

Vi trenger flere med på laget. Et lag som ikke avlyser, men som tvert imot arrangerer møter og andre aktiviteter på hoteller, restauranter og hos andre reiselivsbedrifter. Selvsagt med smittevern i høysetet.

Debatt:

Sjøtransport i Troms og Finnmark må prioriteres!

Sjøtransporten er forpliktet til å kutte klimagassutslippet med 40 prosent innen ti år. I en tid med rask utvikling mener innleggsforfatteren at gårsdagens trender ikke bør videreføres.

Debatt:

Til deg som kjører edru: Tusen takk!

Takk til deg som kjører ungene på trening i rusfri tilstand, takk til deg som kjører edru til butikken og takk til deg som ikke fyllekjører hjem fra fest.

søndag 04.10 2020

Debatt:

«Det skal bo folk i husan», eller?

«Hvorfor får førstegangsetablerere ikke lov til å kjøpe seg et billig hus i kommunen? Hus som ellers vil forfalle», skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Arbeid til alle er jobb nummer én!

«Grunnmuren i vår politikk er vissheten om at vi får til mer sammen enn hver for oss», skriver Cecilie Myrseth (Ap).

Debatt:

NAVs praksis – en fare for rettssikkerheten?

Forfatterne av innlegget er medarbeidere ved Jusshjelpa i Nord-Norge.

Debatt:

Ti forventninger til statsbudsjettet

«I dette statsbudsjettet må regjeringen vise at de legger til rette for det de hittil bare har snakket om», skriver fylkesrådet.

fredag 02.10 2020

Innlegg i anledning den internasjonale Sosialpedagogdagen 2. oktober 2020

Gratulerer med dagen!

«2. oktober er den internasjonale sosialpedagogdagen. Derfor vil vi i FO gratulere våre medlemmer som jobber med sosialpedagogisk praksis.»

torsdag 01.10 2020

Debatt:

Går det mot den siste ville tundrareinen i Norge?

Innleggsforfatteren skriver om villreinbestanden i Norge.

Debatt

Nordlys’ raljering med UiT

«Nordlys ønsker å påvirke UiTs ledelse til å gripe inn for å styre retning av og innhold i forskning som drives i de enkelte fagmiljøene, og det i en retning som passer enkeltstående og selvoppnevnte kommentatorer uten noen som helst faglig legitimitet», skriver forfatteren av debattinnlegget.

Debatt:

Troms Senterkvinner krever økt fokus på likelønn i årets lønnsforhandling

«Årets lønnsforhandlinger vil skje i disse dager, og derfor er det desto viktigere å påminne alle ledere, fagforeninger og forhandlere om at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn i Norge fremdeles er for stor, og dere kan gjøre noe – i dag», skriver forfatterne av debattinnlegget.

Debatt:

Miljøvennlig infrastruktur i Troms og Finnmark

Forfatteren av debattinnlegget skriver om behovet for togbane, også i Finnmark.

onsdag 30.09 2020

Skal vi avkriminalisere narkotika? Hvem trenger 30 til 50 brukerdoser hasj?

Innsenderen av dette debattinnlegget reagerer på rusreformutvalgets forslag på terskelverdier de foreslår å avkriminalisere.

Debatt:

Dette sier Tromsø Ap nei til i dag

«I dag sier Tromsø Ap nei til planen om å etablere et hyttefelt i Håkøybotn. Dermed sier også Arbeiderpartiet nei til en gylden mulighet til å gi Tromsø et etterlengtet løft som en bedre by å bo i og en mer attraktiv by å besøke», skriver daglig leder i Arctic Center.

tirsdag 29.09 2020

Debatt:

Arbeiderpartiet sliter

«Velgerne svikter partiet, og det synes umulig å komme opp på gamle høyder», skriver forfatteren av debattinnlegget.

Debatt:

Lei av misvisende taler fra politikere

Politikere som snur og vender på tall for å tilbakevise påstanden om kutt i Kriminalomsorgen må ta inn over seg fakta bak tallene de forsvarer seg bak.

Debatt:

Søker ikke hjelp, får ikke hjelp

Hvert år kalles rundt 8.000 ungdommer inn til førstegangstjeneste i Norge. Noen av dem velger en karriere i Forsvaret, gjerne med internasjonale oppdrag. Hvordan sikrer vi at den psykiske helsen til soldatene holder? Svaret er kort: Vi sikrer det ikke.

mandag 28.09 2020

Debatt:

Venstre på lag med framtida på Finnheia

Tromsø Venstre har bestemt seg for å stemme mot planene om Arctic Center, det skriver Venstres gruppeleder Morten Skandfer.