Tema

mandag 24.06 2019
1

Kommentar:

«Det er et mørkt bilde påtalemyndigheten tegner av vår tidligere fylkesmann, kalt "onkel Svein" av en av de fornærmede»

Hvorfor ta asylsøkere med på hotell, dersom man bare vil hjelpe dem?

Debatt

«I fremtiden må det offentlige i enda større grad spille på lag med frivilligheten»

Eldreomsorgen i Tromsø kommune er under sterkt press. Behovet for ressurser øker, og kommunen melder om budsjettoverskridelser og kutt i tilbudene.

søndag 23.06 2019

Debatt

Advarer mot sentralisering av landets domstoler

Det er avgjørende at vi har domstoler som er nær folk og har høy tillit i befolkningen.

lørdag 22.06 2019

Leserinnlegg:

«Hans store sorg er at «alle andre» mottar dette beviset med tall på»

I dag står jeg her som stolt og rørt mamma til en 10.-klassing. Og min ungdom skal motta sin bekreftelse og anerkjennelse for at disse årene er fullført. Med alle de erfaringer vi har gjort oss underveis, både positive og negative. Jeg kan ikke bli mer stolt!

fredag 21.06 2019

Debatt:

«Vi lanserer herved en open call til å hacke utstillingene våre»

Direktør Nordnorsk Kunstmuseum lanserer en open call til å hacke utstillingene deres.

Debatt:

«Ubehaget fra "Han Roald som Betzy" eller ubehaget av dagens usynliggjøring av kvinner. Hva vil vi ha?»

Uten ubehaget rundt «Han Roald som Betzy» risikerer vi å vedlikeholde de skjevhetene og maktstrukturene vi ønsker å tro tilhører Betzys tid og ikke vår egen.

Debatt:

Alle må bekjempe forskjellsskolen

Høyre skal selvsagt stille opp med redskapene i norsk skole.

torsdag 20.06 2019

DEBATT:

Derfor vil SV ikkje ha privat heimeteneste

I fire år har Tromsø kommune eksperimentert med bruk av private tilbydarar av heimeteneste. Det er mange og gode grunnar til at vi avsluttar dette eksperimentet.

onsdag 19.06 2019

Debatt:

Arktisk klimakunnskap hjem i TV-stua

Klimaendringene er dramatiske. I Arktis skjer oppvarmingen over dobbelt så raskt som lenger sør, og det er viktig at UiT Norges arktiske universitet (UiT) forsker på årsaker til og virkning av klimaendringene samtidig som det forskes på hvordan vi kan tilpasse oss de forandringen som vil komme.

Debatt:

Kast Amundsen på havet

Folk har blitt provosert over ukas kunststunt på statuen av Roald Amundsen, og feilaktig tatt plankene og inskripsjonene for å være vandalisme. Personlig er jeg provosert over Amundsen i det hele tatt får stå på en sokkel i Tromsø sentrum. Det er langt mer enn han fortjener.

Debatt:

Hva ville kunstmuseets direktør si om noen rigget til et «opptrinn» på et av maleriene i hans utstilling?

Innleggsforfatteren reagerer på Nordnorsk kunstmuseums endringer på statuen av Roald Amundsen.

tirsdag 18.06 2019
1

Kommentaren:

Høyres ynkelige skoleopprør

De siste ukene har Høyre nasjonalt drevet en retorisk kampanje hvor de slår fast at lokale skoleeiere må skjerpe seg.

mandag 17.06 2019

La svenskene bygge og drive Tromsbanen

Det er vanskelig å overdrive virkningene av at svenskenes SJ (Statens Järnvägar) på en suveren måte vant konkurransen om ansvar for driften av jernbanetrafikken i Trøndelag og Nord-Norge foran «Vy».

SKYTEBANESAKEN:

Når en nå må flytte fra Tromsdalen, var en i ferd med å gjøre samme tabbe en gang til

Skytebanesaken har engasjert mange, også Huseiernes Landsforbund som ivaretar beboeres interesser. Kommunens behandling var en grov og unødvendig overtramp av disse interesser.

1

Kommentaren:

Det er viktig å bli sett – men kanskje ikke på den måten

Norsk overvåking er en demokratisk skandale, ifølge ham som sannsynligvis kan faget aller best.

Debatt:

Staten må ta større ansvar for barnevernet

søndag 16.06 2019

Debatt:

Svar til Alf Inge Iversen – betaling etter kjørelengde

Debatt:

Skytebanen i Kjoselvdalen – den samme debatten som på 70-tallet

Debatt:

Fakta og feil om Langsundforbindelsen

fredag 14.06 2019

Debatt:

Nordlysfestivalen i «harmonisk samspill»?

Innsenderen reagerer på Nordlysfestivalens samarbeid i forbindelse med deres sommerfest.

torsdag 13.06 2019

Leserinnlegg:

Ris og ros til kommunen for lysløypa på Kvaløya

Bjørnar J. Pettersen vil ha skiløype og «sommerløypa» sørover til Åslandfeltet.

Debatt:

vi kan ikke både gi dem som slutter tidlig like høy pensjon som før pensjonsreformen

Per Olaf Lundteigen forsto ikke konsekvensene da regjeringen Stoltenberg II (utgått blant annet av Senterpartiet) foreslo det han nå mener er grovt urimelig.

onsdag 12.06 2019

Tilsvar til Ron Røstad:

«Det er så enkelt å kritisere i ettertidens "klokskap". Men hva kan man forvente av en som aldri opplevde byen før brannen»

Kaare Nilsen har skrevet svar til Ron Røstads innlegg om sentrum etter bybrannen i 1969.

tirsdag 11.06 2019

Debatt:

– Gi pelsdyrbøndene full erstatning

Mener regjeringspartiene må betale kompensasjon til pelsdyrbøndene.

Debatt:

Ønsker å etablere eget galleri for lokale kunstnere

Hallvard Birkeland mener at Tromsøs kunstneriske identitet har ligget for lenge i det skjulte

fredag 07.06 2019

Debatt:

«Regjeringen på lag med lokalavisene»

Uten redaktørstyrte aviser og tv-kanaler kan man ikke kalle seg et demokrati. Regjeringen sørger derfor for å tilby så gode rammevilkår som mulig, uansett geografi og tematikk, skriver Tage Pettersen, Høyres mediepolitiske talsperson.

Debatt

Skal avgiften være for å forbrenne drivstoffet eller for å fylle drivstoffet?

7

Hva er en samisk forfatter?

Tilsvar til Øyvind Hilmarsen

Tilsvar til avisinnlegg ”Vi må godta at det bygges vindmølleparker” fra iTromsø-spaltist Øyvind Hilmarsen.

torsdag 06.06 2019

Betaling etter kjørelengde rammer folk i distriktene?

Overskriften er med unntak av et spørsmålstegn identisk med et innlegg av Ann Sissel Enoksen i iTromsø 5. Juni.

1

Bill.mrk.: Nordnorske nettverk til salgs

Demokratiet svekkes i tråd med at skillelinjene mellom politikk og PR viskes ut.

Hvorfor snakker ingen om flyplasstunnelen?

Tenk Tromsø med flyplasstunnelen i spissen er den viktigste satsingen på infrastruktur siden tunnelutbyggingene på 90-tallet. Et ensidig fokus på finansieringsløsning er i ferd med å sette Tromsø 25 år tilbake i tid.

Skytebane-saken

Forskjellen på ett skudd og 500.000 skudd

På muntlig høring (23 mai) om regulering av ny skytebane i Kjoselvdalen og gjennom en rekke avisinnlegg har det kommet fram svært mange gode argumenter mot å bygge et stort skyteanlegg i nærhet til et boligområde og i et ettertraktet turområde.

Krever et hørselsvennlig arbeidsliv

Har du kolleger med nedsatt hørsel eller har du selv problemer med hørselen? Hørselstap er et økende folkehelseproblem. I 2020 vil en million nordmenn være hørselshemmet. Støy, hørselsskader og økt levealder er viktige årsaker til dette.

Debatt:

Kjoselvdalen – uriktige påstander om folkehelse

Tidligere bedriftslege Anders Christensen har den 4. juni et innlegg der han fremsetter påstander som må imøtegås.

onsdag 05.06 2019

Debatt:

Er økonomitiltakene i kommunen realistiske og gjennomførbare?

tirsdag 04.06 2019

Debatt:

«Det er et faktum at vi i året 2019 ser en gruppe lønnstakere i Norge som går ned i lønn»

I år har det vært hovedforhandlinger imellom mannskapsseksjonen og båteierseksjonen.

Debatt:

Importforbud er en nødvendig oppfølger til pelsforbudet!

Endelig skal det bli en slutt på pelsdyroppdrett i Norge.

Debatt:

«Pensjonister har behov for samme realinntektsvekst som alle andre»

I etterkant av trygdeoppgjøret er det usikkert hva pensjonistene egentlig har fått, skriver Sigrid Furu Berg, tillitsvalgt i Fagforbundet Troms.

Debatt:

«Kommunehelseloven kan med stor sannsynlighet vise seg å være en alvorlig snubletråd hva gjelder å kunne bruke en fullskala skytebane i Kjoselvdalen»

Var det noen som snakket om høyt og vedvarende konfliktnivå? Tidligere bedriftslege Anders Christensen ser på støysituasjonen ved etablering av skytebane i Kjoselvdalen i sitt innlegg.

Debatt:

«Nei til mer landbasert vindkraft – for fuglenes skyld»

Tilliten til forvaltningssystemet er tynnslitt, og vi krever stans i all vindkraft på land, skriver Norsk Ornitologisk Forening i sitt innlegg.

mandag 03.06 2019
1

Debatt:

Det nye fylkestinget kan oppheve sammenslåinga av Troms og Finnmark

Det borgerlige stortingsflertallets vedtak om å slå sammen Troms og Finnmark kan gi oss tidenes mest kortvarige fylkeskommune.

Debatt:

Haster med handling

Veiene blir ikke bedre av å skylde på hverandre, tror jeg vi må bli enige om hvis vi skal komme oss videre når det gjelder vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.

Debatt:

GPS – den usynlige inngjerdingen av Tromsøya

Selv om flertallet av kommunens ordførerkandidater nå ønsker satellittbasert veiprising (GPS) istedenfor bomstasjoner, er dette kun ei navneendring og ei endring i måten bompengene skal kreves inn på.

Debatt:

Jeg er en stolt kulturpolitiker i Frp

Vi skjønner at kultur både er hyggelig og har positive virkninger. Men det hjelper ikke med kulturtilbud hvis du ikke har helse til å komme deg dit eller oppleve det, skriver Anni Skogman (Frp).

søndag 02.06 2019
1

Kommentaren:

Den nye flyskammen

Ett av nyordene jeg har kommet over i 2019 er «flyskam». Godt at noen omsider tar bladet fra munnen, og sier fra om hvor elendig maten på fly har blitt.

Debatt:

Postnummer forsinker pasientbehandling

Som sykepleier ved Lakselvbukt omsorgstjeneste, har jeg sett meg grundig lei av alle problemene som postnumrene skaper både for pasienter, pårørende og oss som arbeider i tjenesten.

fredag 31.05 2019

Fra sidelinja:

Vi må godta at det bygges vindmølleparker langs kysten vår

I løpet av noen korte måneder høsten 2019 vil Tromsøs utseende og silhuett endres. På Sør-Kvaløya vil Norges nest største vindmøllepark vokse fram og i sentrum vil Solseilet reise seg og bli svært synlig i bybildet.

Debatt:

Bompengemotstandere demoniseres, og latterliggjøres.

Gode gamle hersketeknikker kommer raskt fram når makta kritiseres: «Folk forstår ikke sammenhengen», «det står om fremtiden til våre barn», «ensakspartiene har ingen politikk for andre viktige saker», «Høyres svik» og «pinlig».

torsdag 30.05 2019

Debatt:

SVs bompenger i Tromsø, CO2 og svevestøv

Er det rimelig å straffe bilbrukerne med ekstra bompenger når de har besørget radikal CO2-reduksjon uten bompengetvang?

onsdag 29.05 2019

Debatt:

Kvinner får dårligere helsetjenester enn menn

Vi kan ikke fortsette å akseptere at kvinner får dårligere helsetjenester enn menn. Det er for stor mangel på kunnskap om kvinnehelse.

Debatt

Er vi rigget for å yte service?

Jeg ønsker at Tromsø blir en kommune der vi har åpne helsestasjoner, eldresenter og andre kommunale tjenester i nærheten av der folk bor.

Debatt

Det som skjer i Norges Arktiske Studentsamskipnad er et avvik fra det som er vanlig og etablert i bransjen

Det er praksis i Tromsø kommune at tillitsvalgte deltar i tilsettingsutvalg både i offentlig og privat sektor. Det som skjer i Norges Arktiske Studentsamskipnad er dermed et avvik fra det som er vanlig og etablert i bransjen og området.

Debatt

Politikk måles i handling, ikke i ord

Hvis dere spør Høyre, har vi mange gode tiltak som skal sørge for at Tromsø kommune gjør enda mer i kampen mot klimakrisen.

tirsdag 28.05 2019

Debatt

Gratis skolemat er et luftslott

Det er ingen ting det lukter mere valgflesk av enn det stadig tilbakevendende forslaget til politikere om gratis skolemat til alle elevene i grunnskolen.

Debatt

Det er ikke bompengene i seg selv som er usosiale. Det er samfunnet vi lever i som er usosialt

Hvis vi skal ha en by i fortsatt vekst, må vi legge til rette for det.

Debatt

«Dette er dramatiske forslag, og rent samfunnsøkonomisk helt forkastelig»

Høyre støtter ikke forslaget om å stenge ned 17 plasser på Helsehuset.

mandag 27.05 2019

Debatt

Sentrum er der det er nettdekning

Skal vi skape sterkere fellesskap i landet vårt, må vi også bekjempe lettvinte klisjeer og myter om ulikheter i levd liv i byer og i distrikter

Debatt

Venstre sier ja til byvekstavtale

Bompengedebatten ruller videre. Men den er en avsporing fra de to egentlige temaene for byvekstavtale: Behovet for et trafikkløft og hensyn til klima og det lokale miljøet.

Debatt

Når visjon blir til en desillusjon

Det som nå er i ferd med å skje er at de brukerne som er innvilget plass avsatt til yngre demente, og som er innvilget et sårt tiltrengt tilbud, er blitt lurt oppi skyene, hvilket er Tromsø kommune uverdig.

Debatt

Dropp innfartsveien til Tromsø og bygg supermoderne jernbane Tromsø – Ramfjord!

Utviklingen går nå så fort og klimaforpliktelsene blir så enorme at vi er nødt til å tenke raskt og helt nytt.

Debatt

Stå opp for likeverd!

Skal Tromsø være en by som behandler sine innbyggere likeverdig og respektfullt? Eller skal Tromsø være en kommune der de utviklingshemmede gjøres til annenrangs borgere, som kan utsettes for prosesser vi aldri ville akseptert om det var andre deler av befolkningen det gikk utover?

søndag 26.05 2019

Debatt:

Høyres svik i Tromsø

Debatt:

Kjoselvdalen skytebane i skuddlinjen

På vegne av befolkningen i lokalområdet håper jeg politikerne gjennomskuer Knagenhjelms ensidige innspill i et verdivalg som i virkeligheten handler om å vurdere beboernes helse og velferd (psykososiale forhold) opp mot skytternes krav, skriver Anders Christensen.

fredag 24.05 2019

Vi trenger en plan for reiselivet

Nå står sommeren for døra, og snart får vi besøk av turister fra hele verden som kommer for å oppleve fjorder og fjell, byer og bygder. Dette gir reiselivsnæringen vår mange og gode muligheter, men det følger også noen utfordringer med.

– Høyre er ikke et sykkelparti

Tromsø er ingen sykkelby. Påstanden kommer fra Høyres ordførerkandidat Hans Petter Kvaal i forbindelse med debatten om bompenger, men inneholder bare halve sannheten. En riktigere påstand fra Kvaal ville vært: "Tromsø er ingen sykkelby fordi Ap og Høyre aldri har prioritert sykkel.”

Reduksjon av tilbudet Brukerstyrt personlig assistanse – en fallitterklæring

Anna Amdal Fyhn (Høyre) reagerer på forslaget om å redusere BPA.

FRA SIDELINJA

Lenge leve småborgerligheten

Jeg ble halvt fornærmet her i helga, av en kompis. Han påsto at jeg var småborgerlig, og at det var nærmest genetisk betinget, folk som er oppvokst på Finnsnes har noe småborgerlig over seg, sa han.

torsdag 23.05 2019

Debatt:

Regjeringspartiene kan stoppe nedleggelsen av trafikkstasjonene

Å sentralisere tjenester har vært regjeringens favorittøvelse siden de overtok i 2013.

Kuttene i helse og omsorg:

Utviklingshemmede blir igjen utsatt for store belastninger og nedprioriteringer

Brukerrådet for Avlastninga for barn og unge med utviklingshemming er sjokkert over de innsparingsforslag som er presentert av Tromsø kommune.

onsdag 22.05 2019

Debatt:

SV ønsker at Tromsø skal være en god by for alle – uansett funksjonsnivå

Tromsø SV ønsker å være en pådriver for at Tromsø skal bli en fullt ut universelt utformet by.

Debatt:

Hvorfor er vi så slemme mot måsene?

År etter år skjer det samme. Så snart måsene starter hekkingen, starter klagingen.

tirsdag 21.05 2019

Debatt

Sjømannskirken feirer 150 års nærvær i Nord-Norge

I løpet av de årene Sjømannskirken har eksistert, har den blitt et solid varemerke for veldig mange nordlendinger.

Debatt:

Arbeiderpartiet, studenter og troverdighet er tre ord som ikke hører sammen

I et innlegg i Khrono 20. mai, påstår nasjonale talspersoner for Arbeiderpartiets studentlag at regjeringen bedriver forræderi mot studentene. For det første er det feil, og for det andre har ikke Arbeiderpartiet eller noen av dets underorganisasjoner troverdighet når det kommer til studentpolitikk.

Debatt

Sterkere grep om bosettingen av innvandrere

Den viktigste målet i integreringsstrategien er at landets nye borgere skal komme i jobb. Et viktig tiltak er å styre bosettingen til kommuner der forholdene ligger best mulig til rette for dette.

Debatt:

«Til alle dere som lider etter et TIL -tap, kan dere være så snill og holde det for dere selv?»

Jo da, jeg forstår at fotball er uhyre viktig for noen, men dere trenger ikke fortelle hele verden det, gang, på gang på gang, flere ganger i uka.

Debatt

Politiske forskjeller?

Ulike syn på tiltak for miljøet er helt greit, det forteller noe om hvordan man tenker og hvem man ønsker å prioritere. Det som derimot ikke er helt på sin plass, er å tilpasse fakta slik at den passer inn i egne argumenter.

Debatt

Når vi nå skal møte skjerpede krav om lave utslipp fra transporten, blir det synlig hvor sårbare vi er i nord

Når vi nå skal møte skjerpede krav om lave utslipp fra transporten, blir det synlig hvor sårbare vi er i nord, nesten helt avhengige av fossilt drivstoff og et transportnett som ikke henger godt sammen.

lørdag 18.05 2019

Debatt:

«Farvel til drosjen?»

torsdag 16.05 2019

En middelaldersk bymur

Det er noe middelaldersk over en bomring.

Fra sidelinja:

– Nord-Norge blør – og hva gjør vi med det?

Reis smart!

Torsdag 16. mai klokka 08.15 hadde Framtiden i våre hender Nord en uhøytidelig konkurranse.

Debatt:

Om troverdighet og slikt

I forbindelse med FrPs landsmøte nylig har både Nordlys og iTromsø slaktet FrP på kommentarplass.

Vil gjera hurtigbåtane utsleppsfrie

Transportsektoren står for 60 prosent av alle utslepp for område som ikkje er omfatta av klimakvotar.

tirsdag 14.05 2019

Tredjeklassinger om heliumballonger: – Det er mye mer fornuftig å kjøpe andre ting for pengene. For eksempel sukkerspinn, godteri og kjeks

Tre tredjeklassinger ved Storelva skole har skrevet hvert sitt leserinnlegg om heliumballonger.

FRA SIDELINJA

Hva kan vi lære av byen som er litt som Tromsø, bare større og lengre fram i utviklingen?

Å reise fra Tromsø til Reykjavik er det dummeste du kan gjøre. Mer av det samme. Lave temperaturer, lave trær. Høye fjell og høye priser. En nasjon bygget av nordlendinger og vestlendinger som fikk nok av Norge og startet sin egen nasjon til havs.

Debatt:

«Pengesluket TIL»

Nå ropes det igjen høylytt om mer.

mandag 13.05 2019

Debatt

Palestinerne trenger vår støtte

Folk i Gaza tørster. Folk i Gaza sulter. Folk i Gaza har ikke jobb.Folk i Gaza har ikke livsnødvendige medisiner. Folk i Gaza har strøm bare noen timer om dagen.

1

Kan vi leve av helsenæring?

For å innfri folks forventninger om et langt og godt liv og økt kvalitet i helsetjenesten, trenger vi en innovativ helsenæring som kan utvikle enda bedre medisiner, tjenester og behandlingsutstyr.

Debatt:

Nødvendige endringer i lovverket for kjøp og salg av bolig

Regjeringspartiene har nå satt ned foten for useriøse aktører i eiendomsbransjen.

Debatt:

Vi treng plass til hus, grøntområde og leikeplassar og vi treng armslag og luft som er fritt for støv

Vil bompengar kontrollere livet ditt? Svaret på det er nei. Tvert i mot.

søndag 12.05 2019
1

Debatt:

Lover og regler i Finnmark og Troms

I avisenes spalter og ute blant folk har den forestående sammenslåing av de to fylkene lenge vært ett hett tema med til dels steile fronter.

Debatt:

Skal den kommunale selvråderetten trumfe alt i snøskutersaken?

Snøskuter kan danne grunnlaget for splid og konflikter i et lokalsamfunn.

Debatt:

Bjella på katten

I avisa iTromsø for 10. mai skriver tidligere ordfører i Tromsø, Herman Kristoffersen, en meget presis analyse om jernbane i nord.

lørdag 11.05 2019
1

iTromsø mener:

«Å snakke om egen politikk er noe alle politikerne bør bestrebe, heller enn å falle for fristelsen til å slenge dritt»

Å klistre politiske motstandere til nazismen, såkalt «hitling», er noe av det mest nedrige man gjør.

fredag 10.05 2019

Debatt

Senior Høyre ønsker å markere avstand fra bompengeforslaget for Tromsøya

Uttalelse fra Tromsø senior Høyre.

Debatt

Bygger barnehage og nekter boligbygging

Det nytter lite å påpeke at man skal legge til rette for gode lokalsamfunn, hvis dette ikke gjenspeiles i hverdagspolitikken.

torsdag 09.05 2019

Debatt

Vi trenger en byvekstavtale for å gjøre Tromsø til en bedre by å leve i

Konsekvensen av å skrote bompenger, som Enoksen og Magnussen ønsker, er at veinettet i Tromsø vil kollapse om noen få år.

Debatt

Vil SV kontrollere livene våre ved hjelp av bompenger?

Bompenger handler om å kontrollere folk sine vaner og ikke om å finansiere veier.

Debatt

Å være fastlege er dessverre ikke lenger forenelig med et moderne familieliv

I Tromsø har det sluttet, og skal slutte, til sammen fem kvinnelige fastleger, og dette i en periode på bare 7-8 måneder. Det er et alvorlig tegn på at nå må virkelig noe gjøres fra kommunens side for å beholde de kvinnelige legene i allmennpraksis.