Tema

tirsdag 22.09 2020

Debatt:

Åpent brev til Troms og Finnmark fylkesting

En helårsferge løser INGEN problemer. Bare forsterker dem. Kan det være så vanskelig å forstå, spør innleggsforfatteren.

Debatt:

Boligpriser i Tromsø – alle veit jo det

Alle vet jo at du kan selge et slitent rekkehus i Tromsø og få en fin enebolig med epletre i hagen for samme pris, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Verdien av et godt smil

Gunnar Kvernenes (61) takker UNN etter 20 dagers opphold.

Debatt:

Tromsø kommune trenger mye mer enn bare en Alpinpark

En god politiker må ha en kunnskap om hva folket trenger, og denne kunnskapen må alltid vokse, til fordel for folket. En god leder er ikke en som foreslår utallige prosjekter, men en som vet å fokusere på det som er nødvendig for samfunnet som helhet.

Debatt:

Ny kunnskap må bli avgjørende i saken om alpinlandsby på Finnheia

Den 14. september gikk Høyres Erlend Svardal Bøe ut i lokal mediene og ga sin tilslutning til Arctic Center og planen om å bygge en alpinlandsby på Finnheia uten at det var et nytt standpunkt eller noe særlig kontroversielt. 

mandag 21.09 2020

Debatt:

Fortjeneste fremfor fiskevelferd

Agroøkolog skriver om fisk, næring og fiskefølelser i dette debattinnlegget.

lørdag 19.09 2020

Demensdagene 2020:

«Bare forskning kan stoppe demens!»

Sykdommen demens er en stor utfordring for samfunnet, og det er en tragedie for dem som rammes. Men nyere forskning gir grunn til å være forsiktig optimist!

Debatt

«Velferdsstaten er under angrep. Hva betyr det for deg?»

Mindre ressurser ser ut til å være de borgerliges svar på de fleste spørsmål som gjelder offentlig sektor, skriver forfatteren av debattinnlegget.

Debatt:

Demensdagene 2020: Det er hjelp å få

Personer med demens og pårørende kan oppleve mangelfull informasjon etter diagnose. Selv om noen tilbud varierer ut fra hvor du bor, er det hjelp å få.

Debatt:

Arktiske uterom?

Tromsø er arktisk hovedstad, blant annet i kraft av vår arktiske historie og vår geografiske posisjon. Dette er et utgangspunkt som gir oss store muligheter, men også en og annen utfordring.

tirsdag 15.09 2020

Debatt:

Tromsø må ta imot 50 flyktninger fra Moria nå! 

Tromsø Venstre ber kommunen ta imot 50 flyktninger.

Debatt:

«Jeg kan ikke med beste vilje se hva som skulle være fristende med å bo i en slik hytteghetto»

Forrige søndag ettermiddag gikk jeg en flott tur fra gravlunden i Håkøybotn og inn til Finnheia. Det ble god tid til refleksjon rundt Arctic Center.

Debatt:

For Finnheia finnes ikke noe kompromiss

«Turistnæringen skyves foran med fagre ord. Merkelig nok har ingen turistaktører kunnet sannsynliggjøre at byens turistnæring lider under fraværet av Arctic Center», skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Tromsø IL 100 år

«En høyst aktiv hundreåring ser fremover mot nye år med stor aktivitet, hardt arbeid, sterkt fellesskap, ekstatiske opplevelser og heftige diskusjoner», skriver innleggsforfatterne.

mandag 14.09 2020

Debatt:

Indirekte karakterdrap på Jeremie McGowan

Debatten mellom kunstner Amund Sjølie Sveen og advokat Oddmund Enoksen er over, men én påstand fra debatten rammet en tredjesperson, skriver innleggsforfatteren.

Debatt:

Den nye bolignøden

Tromsø står midt i en stor boligkrise. Jeg har fire klare utfordringer til kommunen, som kan bidra til å løse problemet.

Debatt:

Arbeiderpartiet lover en tydelig og betydelig satsing på distriktene

Høyre, KrF og Venstre har ikke ambisjoner for distriktspolitikken, skriver Stein Erik Lauvås (Ap).

Debatt:

Et direktorat som tjener hele landet

Debatten har rast etter at Ap la frem sine forslag for nordområdeutvalget. Dette mener fiskeridirektøren.

Debatt:

Regjeringen og Frp dobler avgiften på reiseliv

Reiselivsnæringen behøver ikke flere utgifter nå, skriver stortingsrepresentant Geir Pollestad.

Debatt:

Ja, vi elsker velferdslandet!

«Det er ikke næringsliv som vil skape velferd. De som skaper rikdom og sosial velferd for en nasjon er arbeiderne», skriver forfatteren av debattinnlegget.

Debatt:

Store forventninger om ny fylkesvei i Karlsøy

«Nå er det Karlsøy sin tur!», skriver Karlsøy-ordføreren.

Debatt:

Vi trenger ikke stagnasjon, men vekst og utvikling i Tromsø

«Avsløringene til iTromsø i helgen viser en ordfører som gang på gang ikke forstår sin egen rolle», skriver Høyres gruppeleder i Tromsø.

søndag 13.09 2020

Debatt:

Rypeforvaltning, utmarksbyråkrater og Statskog i fri dressur

«Heller ikke i år blir det noe rypejakt langs Altevatn» skriver forfatteren av debattinnlegget.

Debatt:

Et ja til Arctic Center er et brudd på Tromsøerklæringa

«I dag er Finnheia et populært friluftsområde som er gratis å benytte og tilgjengelig for alle. Å bytte dette ut med en hytteby forbehold de med best råd, rimer dårlig med målet om å redusere ulikhet», skriver lederen av MDG Tromsø.

Debatt:

Reiselivet må få nødvendig pustehjelp til å overleve koronatiden

«Konkurser og oppsigelser er tragedier for enkeltmennesker og familier, og dette er arbeidsplasser som ikke er lett å erstatte», skriver Senterpartiets fylkesstyre.

Debatt:

Skal dyrevelferden ofres for sommermelk?

«Hvert år avdekkes nye tilfeller av brudd på mosjonskravet. Graverende tilfeller gjelder båsfjøs der ingen kyr har vært ute på mange år», skriver forfatteren av debattinnlegget.

lørdag 12.09 2020

Debatt

«Vann over haue»

«Vi er i den svært uvanlige situasjonen at Mattilsynet (for første gang?) har avgitt innsigelse på forslaget til vannforsyning». Jens Ingvald Olsen (Rødt) skriver om planene for Arctic Center, og forslaget om vannforsyning på Finnheia.

Debatt:

Vi må stoppe Arctic Center

Pål Julius Skogholt skriver om SVs syn på Arctic Center.

fredag 11.09 2020

Debatt:

«Byvekstavtale og Arctic Center – Lar det seg uten videre forene?»

Kun én sak skulle diskuteres da samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) 8.sept hadde møte med Tromsø kommune: Den såkalte byvekstavtalen for Tromsø – et tenkt spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og kommunen. 

Debatt:

«Å utsette dyr for pinefull død må føre til streng straff»

Innsenderen av dette innlegget tar til orde for strengere straffer i tilfeller hvor dyr utsettes for en pinefull død.

Debatt:

«Langsundforbindelsen lanseres som et fergeavløsningsprosjekt av regjeringspartiene og Frp»

«Det eneste vi har mye av, er lite penger.» Utsagnet kom fra en Vestlands-ordfører for en del år sida. Etter at fylkestinget i Troms og Finnmark reviderte økonomiplanen i junimøtet, gjelder utsagnet så avgjort her óg.

torsdag 10.09 2020

Debatt:

Troms Senterkvinner krever at Norge må ta imot barn og barnefamilier fra Moria nå!

«Norge har sagt ja til å ta imot 50 personer, men det er alt for lite», skriver forfatterne av debattinnlegget.

Debatt:

50 er alt for lite!

«Hva skal regjeringen gjøre nå? Føler KrF, Venstre og Høyre at de har gjort nok?», skriver fylkestingsrepresentanten fra SV.

Debatt:

Nord-Norge trenger reiselivet

Arbeiderpartiets fylkespolitikere krever krisepakke til turistnæringen.

Debatt:

«Vi snakker daglig med mennesker som kjemper for å holde seg i live»

«I dag, 10. september, er det verdensdagen for selvmordsforebygging.  Å høre at noen en kjenner og er glad i, ikke vil leve lenger er en tøff opplevelse», skriver forfatteren av debattinnlegget.

tirsdag 08.09 2020

Debatt:

Generasjonskløft i boligmarkedet

«De siste 15 årene har boligprisene i Norge steget med rundt 130 %. Trenden er tydelig, også i Tromsø», skriver forfatteren av debattinnlegget.

Debatt:

Er vi et samfunn i balanse?

Forfatteren av debattinnlegget skriver om medienes rolle i Finnheia-saken: «Utbyggingsplanene skriker etter et redaktørstyrt medie som tar sitt samfunnsoppdrag på alvor».

mandag 07.09 2020

Debatt:

«Nordområde nok til alle»

«Direktørene Rogne og Misund ber Aps nordområdeutvalg tenke stort og modig, men gjør det motsatte selv. Med større ambisjoner er det nordområde nok til alle», skriver Martin Henriksen (Ap) i sitt svar til direktørene i Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt.

Debatt:

Felles løft for Nord-Norge

«Fallende folketall gjør at hver eneste nye innbygger representerer en stor ressurs som det er viktig å ta godt imot og bidra til trivsel og bolyst i nord», skriver forfatterne av debattinnlegget.

DEBATT:

Vi lever i Per og Pål tider

Vi lever sannelig i Per og Pål tider og det vil koste våre etterkommere dyrt, skriver innleggforfatteren.

DEBATT:

Maska faller for Nordkalottfolket

Runar Myrnes Balto svarer på Toril Bakken Kåvens innlegg.

DEBATT:

Arctic Center kan ikke realitetsbehandles

Arctic Center går vekk fra viktige punkter i planen for Finnheia. Saken bør trekkes.

DEBATT:

Auksjoner gir videre vekst i havbruksnæringen

Fiskeriministeren mener det er viktig å ha variert eierstruktur i oppdrettsnæringen.

DEBATT:

Kunnskap gjort om til tjenester

BarentsWatch svarer Polarinstituttet og Havforskningsinsituttet på deres innlegg.

DEBATT:

Ett folk kan ikke bestemme over de to andre 

«Regjeringen må si nei til forslaget fra NSR, Arbeiderpartiet og Senterpartiet på Sametinget om at vi samer skal ha vetorett i utmarksspørsmål.»

Mer skatt på arbeidsplasser og verdiskapning er ikke Norges vei ut av koronakrisen

Mandag legger høyre frem utkast til nytt stortingsvalgprogram. I neste stortingsperiode trengs vekstfremmende skattelettelser, mindre reguleringer og mindre byråkrati, skriver Høyres Kent Gudmundsen og Linda Hofstad Helleland.

torsdag 03.09 2020

Debatt:

«Ungdom i Troms og Finnmark fortjener bedre»

«Det er ikke en synd å ta abort. Det er ikke noe galt i å skille seg. Hvis du er homofil så er det helt i orden», skriver forfatteren av debattinnlegget.

onsdag 02.09 2020

Når returordningen kollapser

Denne sommeren ble avtalen Remiks og flere avfallsselskaper i Norge har på retur av plast, sagt opp av returselskapet Grønt Punkt. Konsekvensen er – enkelt forklart – at innbyggerne i Tromsø og Karlsøy må finansiere returordningen for plast i vår region, skriver Britt Mathisen Limo, administrerende direktør i Remiks.

Debatt:

Det er ingen skam om dere ikke snur

Er det utelivsbransjen eller kommentatorer med bakgrunn fra bransjen som skal utforme statens politikk for å bekjempe koronaepidemien, spør professor Kristoffer Rypdal i dette debattinnlegget.

Debatt:

«Sats på vegetarisk veimat!»

«Det er mange grunner til å velge planter fremfor kjøtt», skriver forfatterne av debattinnlegget.

Debatt:

«Vi må bygge heile banen»

«Ein bane frå Fauske til Tromsø vil binde landsdelen saman og kople dei nordlegaste delane på eit nasjonalt jernbanesystem», skriver SVs Pål Julius Skogholt i debattinnlegget.

tirsdag 01.09 2020

DEBATT:

Når returordningen kollapser

Vi kan ikke tillate at returordningene kollapser – her må sentrale myndigheter på banen, skriver administrerende direktør i Remiks.

DEBATT:

«Fra grunneierens perspektiv, om å bli hørt i Arctic Center-saken»

Åpent brev til Tromsø Senterparti.

DEBATT:

«Restitusjon – en rettsregel for å reparere urett overfor urfolk»

Karasjokutredningen vil trolig også ha relevans i andre forhold der samer i nyere tid er fratatt bruk og herredømme over tradisjonelle naturbruksområder.

mandag 31.08 2020

Debatt:

E8 og Tindtunnelen etter 26. august 2020

«Kommunestyret har nå anledning til å bestemme så raskt man vil at østre reguleringsplan fra 2017 skal justeres og fremlegges til behandling. Det blir eneste mulighet til å få fart på E8-saken», mener styret i Tindtunnelen.

fredag 28.08 2020

DEBATT:

«Vi ønsker alliert aktivitet i Norge»

Vi støtter og styrker NATO både gjennom å bidra ute og legge til rette for alliert trening hos oss. Slik kan vi legge grunnlaget for fortsatt fred, frihet og sikkerhet, skriver forsvarsministeren.

DEBATT:

«Sutring og tull med tall, fiskeriminister?»

Kommuner og fylker bør få en større andel av Havbruksfondet enn de har i dagens ordning, mener fylkesråden.

DEBATT:

«Riktige signaler fra ny forsvarssjef»

Troms og Finnmark fylkeskommune står beredt, sammen med Forsvarsforum Nord, til å ta imot generalen, og ser fram til å videreføre samarbeidet mellom Forsvaret og Norges strategisk viktigste region, skriver fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.

torsdag 27.08 2020

DEBATT:

«Gratulerer, Synvis!»

Kunstner Synvis Nordin sitt verk «Heksebrenning» skal stilles ut på Nasjonalmuseet.

onsdag 26.08 2020

DEBATT:

«På tide med oppvask i bilvaskbransjen»

Svart omsetning, utnytting av ansatte og brudd på arbeidsmiljøloven er hverdagen i den useriøse delen av bilvaskbransjen, skriver Arild Grande.

«Kommunestyret inviteres til å forhåndsgodkjenne en ekstrem utbygging»

Rødt vil advare på det sterkeste mot å godkjenne den foreslåtte opsjonsavtalen mellom PEAB Eiendom AS og Tromsø kommune, skriver Jens Ingvald Olsen.

tirsdag 25.08 2020

DEBATT:

«Det er nå vi må bygge»

Nå trengs et ekstra løft for å redde arbeidsplasser, da må regjeringen komme med penger – og det raskt, skriver innleggforfatteren.

DEBATT:

«Den planlagte dobbeltkryssingen av fjorden er et revynummer i særklasse»

Innleggsforfatteren oppfordrer partiene til å gå i seg selv før vedtaket av den nye innfartsveien til Tromsø.

«Barnehagen er til for barna»

Eierne av Læringsverkstedet-barnehagene skriver om barnehager og eiendom i dette innlegget.

mandag 24.08 2020

De siste årene har pensjonistene hatt en sammenhengende nedgang i kjøpekraften

Pensjonistene har de samme utgiftene som alle andre. Hvorfor skal da ikke pensjonistene få ta del i lønnsutviklingen på lik linje med alle andre?

Sats på kyst og grønn transport!

Når regjeringen i disse dager gjør de siste justeringene på statsbudsjettet for 2021, har de en unik mulighet til å satse på kyst og grønn transport.

Debatt

Utøverne av skytesporten fortjener en endelig skytebane for å slippe sin nomadetilværelse med stadig flytting

Onsdag 26. august skal politikerne i Tromsø behandle to viktige tema: Skrote planen om fullskala skytebaneanlegg på Langmoen samt stemme over mulige forslag til å videreføre og utvikle desentraliserte og mindre skytebaneanlegg. 

Debatt:

Dette er ikke første gang regjeringen tar seg et skamløst bad i skattebetalernes pengebinge og serverer en tvilsom film i retur

Kringkastingsloven forbyr reklame for livssyn og politiske budskap på TV. Ina Gravem Johansen mener at loven bør oppdateres til også å gjelde radio og nett.

søndag 23.08 2020

Debatt

«Jeg vil takke Petter Northug»

Rusomsorg i Norge er dessverre klassedelt på linje med samfunnet ellers, skriver forfatteren av innlegget.

lørdag 22.08 2020

Debatt

«Vi skal ha et bedre flytilbud i landsdelen, ikke dårligere»

Det siste vi trenger nå er å skape usikkerhet om flytilbudet i distriktene, skriver forfatterne av debattinnlegget.

fredag 21.08 2020

DEBATT:

«Landbruks- og matminister – Hør på fremtidsråd fra unge samvirkebønder»

Kjære statsråd Olaug Bollestad. Hvis du hjelper oss med dette, lover vi å gjøre alt vi kan for at landbrukssamvirkene skal fortsette å levere bærekraftig, sunn og god mat til det norske folk i fremtida, skriver innleggsforfatterne.

DEBATT:

«Ta ballen! Ikke Høyre»

Nicolai Øyen Langfeldt (H) svarer Fagforbundet Troms.

torsdag 20.08 2020

DEBATT:

«Kommunen er i sin fulle rett til å kreve utslippsfri oppdrett»

Naturvernforbundet krever utslippsfrie oppdrettsanlegg, som Tromsø og Alta kommune ønsket inn i sine kommuneplaner.

DEBATT:

«Northug er dessverre ikke alene»

Vår store skiprofil er faktisk bare én av 5629 som hittil i år har blitt anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

DEBATT:

«Vi må heie på våre kunstnere!»

Hallvard Birkeland mener flere burde møtt opp under onsdagens åpning av «Galleri Klaudius».

tirsdag 18.08 2020

DEBATT:

«Grønt lys for dårlig dyrevelferd»

Det er ikke velferd å være innesperret hele livet, omgitt av stålrør, gitter og betong. Når vi erkjenner at dette ikke er et leveverdig liv kan debatten om virkelig dyrevelferd begynne, skriver innleggsforfatteren.

DEBATT:

«Barnehagelov for barna»

Bjørnar Moxnes svarer på Torstein Tvedt Solberg (Ap) sitt innlegg om barnehager.

DEBATT:

«Små og mellomstore melkebruk må få 1 milliard i ekstra investeringsstøtte»

Kravet om løsdrift i kufjøsene gjør mange av dagens fjøs uegnet om få år, mener innleggsforfatteren.

1

Debatt:

Gratulerer Klaudius!

Så har byens store kunstner og humorist, og en av landets skarpeste og beste avistegnere, omsider fått sitt eget galleri. Det var på høy tid, skriver Hallvard Birkeland.

Debatt:

Erfaringer fra en bærtur på Kvaløya i slutten av juli

Alt var så stille og rart denne dagen, skriver Herbjørg A. Svendsen.

mandag 17.08 2020

Debatt:

«Arctic Center – hva er planene for anlegget?»

Om kort tid skal de folkevalgte i Tromsø Kommunestyre ta stilling til om de vil godkjenne en reguleringsplan fremlagt av Arctic Center

«Et verdiløft i skolen»

– Skolens rolle i samfunnet er helt avgjørende for å sikre at alle barn skal ha frihet og like muligheter til å lykkes i livet, uavhengig av hvor du bor eller kommer fra, skriver Guri Melby (V), kunnskaps- og integreringsminister

søndag 16.08 2020

Debatt:

«Atomfartøyer i Tromsø er ikke noe nytt»

«På journalistisk tullespråk får man høre om ‘topphemmelige’ baser og ditto ‘militærskip’. Det er så dumt som det kan få blitt», skriver forfatteren av debattinnlegget.

Debatt:

«Nei til færre norsktimer!»

Formannen i Riksmålsforbundet skriver om å bevare norsktimene.

Debatt:

Til eierne av selskapet Arctic Center AS

Forfatteren av debattinnlegget har en klar oppfordring til utviklerne av Arctic Center.

Debatt:

«Jeremie McGowan-hendelsen består av en hel skokk med vanskelig forenlige elementer»

«Denne hendelsen er så pikant at det er som å kaste en rosinbolle til måsen. Da kommer en hel skokk og tilværelsen blir en stund helt kaotisk», ifølge forfatteren av debattinnlegget.

lørdag 15.08 2020

Debatt:

«Selv om noe er lov er det ikke nødvendigvis rett! Avstå fra sommerjakt på elg og hjort»

«Vi kan bare håpe at jegerne avstår fra å skyte voksne hunndyr tidlig i jakta, og at de ikke skyter kalver som bare er noen uker eller dager gamle», skriver forfatteren av debattinnlegget.

torsdag 13.08 2020

DEBATT:

«Tenk om fjøskrakken kunne fortelle»

Vi produserer for mye melk, mener innleggforfatteren.

tirsdag 11.08 2020

Debatt

«Arbeiderpartiets tomme jobbgaranti»

«Sist Arbeiderpartiet satt i regjering innførte de en ventetidsgaranti som aldri ble innfridd, en kreftgaranti som ikke ga resultater og en verdighetsgaranti uten innhold», skriver Høyres Heidi Nordby Lunde i debattinnlegget.

Debatt:

«Arbeiderpartiet maler et dystert og vrangstilt bilde av private barnehager» 

«Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg trekker frem lovbrudd i enkeltbarnehage i håp om å svartmale hele barnehagesektoren. Det er uredelig. En god og mangfoldig barnehagesektor er det beste for barna», skriver Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.

Debatt:

«Ny bydel Breivikeidet og Ramfjordmoen?»

Tromsø er en by uten samlende strategier, visjoner eller løsninger for store spørsmål i byutviklingen.

DEBATT:

«Et Svarteper-spill om skytebane?»

Hvordan har Kjoselvdalen havnet i denne situasjonen, spør forfatteren i dette debattinnlegget.

DEBATT:

«Gamlebyen trenger et ansiktsløft»

Forfatteren bak debattinnlegget etterlyser at gamlebyen får seg en ansiktsløftning.

mandag 10.08 2020

Misvisende om private barnehager fra Tvedt Solberg

Forfatteren av debattinnlegget skriver om uttalelsen fra Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg om private barnehager.

søndag 09.08 2020
1

Debatt:

Kommunens veiutgifter vokser sterkt ved vestre E8-valg

I Vegvesenets forslag til vestre E8-trase unnlater Vegvesenet å utrede hva som skjer med kommunale veiutgifter, ved at kommunen må overta noen av dagens veistrekninger fra fylkesveier og E8.

Debatt:

«Vanlig prestisje-holdning hos Vegvesenet»

E8s høringsrunde hadde frist 9. juni, og Vegvesenets behandling av merknadene ble oversendt til kommunen 1. juli. Kommunen har ventet med offentliggjøring til 4. august, det vil si en uke før behandlingen i byutviklingsutvalget.

lørdag 08.08 2020

«Måtte den glade hjemturene fortsette som i de første syv seriekampene»

Regner det på presten, så drypper det på klokkeren. Et ordtak som får meg til å tenke på Bodø Glimt i Eliteserien og Tromsø i 1. divisjon, skriver innleggsforfatteren.

Debatt

«Barnehagen er til for barna!»

Samtidig som Høyre-regjeringen har utsatt ny barnehagelov tre ganger selger kommersielle aktører barnehagebygg for milliarder. For Arbeiderpartiet er det viktig at skattepengene blir brukt til barnehage, ikke økonomisk gevinst, skriver Torstein Tvedt Solberg, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson.

torsdag 06.08 2020

«Det er en fallitterklæring at SFO flere steder er så dyrt at barn blir stående utenfor»

SFO hadde vært gratis for alle førsteklassinger med Arbeiderpartiet i regjering

«Hele folket i arbeid»

Varsellampene lyser for oss som ønsker at Norge skal være en velferdsstat med trygghet og framtidstro for det brede laget av befolkningen.