Tema

fredag 12.11 2021

Debatt:

Eldre trenger trygge boliger

Ordningen var klar for å iverksettes. Dessverre sviktet den nye regjeringen på oppløpssiden. Hvorfor? 

torsdag 28.10 2021

iTromsø mener:

VR-briller og kjøttkaker på blå resept

Tromsø kommune har landet på at det lureste de kan gjøre i sentralkjøkken-saken, er å kjøpe seg tid til å gjøre en skikkelig jobb. Det er bra, og var åpenbart nødvendig.

onsdag 27.10 2021

Sentralkjøkken-saken

Flengende kritikk mot Gunhild Johansen (SV): – Hadde vi hatt byråd, hadde hun vært ferdig

Leder for Helse- og omsorgsutvalget fikk sterk kritikk for den politiske håndteringen av sentralkjøkken-saken, som har versert flere måneder. Selv tar hun ikke ansvar for fadesen.

tirsdag 19.10 2021

Sentralkjøkken-saken:

Kjøkkensjefen på ISS fortvilet: – Mortensnes må rives

Tirsdag fikk politikerne selv se forskjellen på sentralkjøkkenet til ISS, og alternativet på Mortensnes. Da han som har vært kjøkkensjef begge steder ble spurt om sin mening, var det første gang han ble konferert i saken.

Debatt:

Et tilbud om hjelp til å fatte kunnskapsbaserte politiske beslutninger om fremtidens eldreomsorg

Det finnes tilgjengelig kunnskap som kan være til hjelp når politikerne skal utforme politikk for fremtidens eldreomsorg, skriver innleggsforfatteren.

mandag 18.10 2021

Sentralkjøkken-saken:

Ny juridisk vurdering: Kommunen kan overta lokalene, maskinene og de ansatte i ISS

Det vil være fullt lovlig om kommunen overtar ISS-kjøkkenet med mann og mus. Alternativet har blitt løftet fram av de ansattes fagforening. SV har bedt fagforeningens advokater komme med en ekstra juridisk vurdering - i tillegg til kommunens egen.

fredag 15.10 2021

Debatt:

Den nye vellagede «kommunematen» bør tas i bruk på rådhusets kantine

Harald Heide Steen og Rolf Wesenlund moret oss en gang med sin fremføring av «Supperådet», som umiddelbart kommer en i hug etter siste ukes avisreportasjer.

mandag 11.10 2021

Usikker fremtid for de ansatte ved ISS' sentralkjøkken

Politikerne i Tromsø vil at de ansatte ved det private sentralkjøkkenet skal bli med over til nytt, kommunalt sentralkjøkken. Kommunedirektøren vil derimot utlyse stillingene på vanlig måte.

lørdag 09.10 2021

Hudfletter kommunen for priseksplosjonen på sentralkjøkken: «Bløff», «makkverk» og «inkompetanse»

Fremskrittspartiets gruppeleder Bjørn Gunnar Jørgensen reagerer i svært sterke ordelag på omdreiningen i saken om å ta tilbake matlagingen for kommunens eldre til Mortensnes sykehjem. – Tilliten til kommunedirektøren er svekket i Frp, sier han.

Sjekket ikke lokalet: Prislappen for kommunal sykehjemsmat tidoblet fra 2,7 til 27 millioner på fem måneder

Nytt kjøkken for Tromsøs eldre skulle koste bare 2,7 millioner - nå er den nærmere 27 millioner. Årsak: Kommunen sjekket ut de aktuelle lokalene på ordentlig vis.

fredag 08.10 2021

Debatt:

Mangelen på sykehjemsplasser en skam

Til politikerne har jeg en innstendig oppfordring: Rust opp eldreomsorgen og få bygd ut sykehjemsplasser slik at de som virkelig har behov for det, får dekket behovet, skriver Willy Widding.

fredag 11.06 2021

Debatt:

Arbeiderpartiet sier nei til privatiseringen av eldreomsorgen!

En felles offentlig helsetjeneste, styrt av felleskapet og finansiert over skatteseddelen, er det beste bolverket mot økte forskjeller.

torsdag 06.05 2021

Nå skal kommunale kokker holde i sleiva på nytt sentralkjøkken

Helt siden 2015 har kommunen hatt avtale med selskapet ISS om å levere mat til kommunens sykehjem og institusjoner, og til hjemmeboende eldre. Fra neste år vil imidlertid kommunen selv stå for matlagingen dersom politikerne støtter forslaget fra administrasjonen.

tirsdag 06.04 2021

Fritt brukervalg for eldre: «Tromsø valgte imidlertid å plukke fra hverandre hele ordningen»

Helsepolitisk talsperson i Høyre mener flere kommuner bør ta i bruk fritt brukervalg av omsorgstjenester for eldre.

mandag 05.04 2021

Nedleggelsen av Kvaløysletta sykehjem:

Tromsø mangler 200 helsefagarbeidere – ordføreren vil ha kulturendring, mens opposisjonen peker på omdømmeproblem

Nedleggelsen av Kvaløysletta sykehjem, med tvangsflytting av beboere, har synliggjort store utfordringer innenfor helse- og omsorg.

fredag 22.01 2021

Debatt:

«Eldre må involveres og inkluderes – de er en ressurs!»

Nesten ni av ti eldre klarer seg godt uten kommunal omsorg. De er ressurser, skriver innsenderen av dette debattinnlegget.

torsdag 26.11 2020

Bydelsaksjon på Kvaløysletta: Syv kilometer lang lyslenke skal fange politikernes oppmerksomhet

Søndag ettermiddag samles etter planen over tusen av Kvaløyslettas innbyggere, som er lei av å bli nedprioritert av kommuneledelsen.

lørdag 21.11 2020

Mobiliserer for å beholde korttidsplasser

På mindre enn et døgn klarte initiativtakerne å skaffe over 300 navneunderskrifter bak kravet om å stoppe planene på nedleggelse av korttidsplasser ved bo- og servicesenteret i Lakselvbukt.

torsdag 05.11 2020

Debatt:

Ikke steng igjen!

Innleggforfatteren mener en nedstenging er vanskelig for eldre sykehjemspasienter.

tirsdag 03.11 2020

Johanne har kun fått lov til å besøke bestemoren (94) to timer i uka: – En misforståelse, svarer Helsehuset-sjefen

Pårørende opplever høstens besøksbegrensninger ved Helsehuset som uverdig.

onsdag 28.10 2020

Debatt:

Kommunen er på bærtur når de fjerner sykehjemsplasser før de har nye

Kommunen skaper et kjempepress på eksisterende tjenester, økt press på ansatte, ekstra lidelser på eldre og andre som trenger hjelp på høyt omsorgsnivå, skriver innleggsforfatteren.

onsdag 14.10 2020

Kommunens verdige omsorg for sine pleietrengende innbyggere

Sylvia Labugt skriver her et åpent brev til Tromsø kommune, Avdeling for helse og omsorg og leder for Helse- og velferdsutvalget, Gunhild Johansen.

torsdag 08.10 2020

Debatt:

La Kvaløysletta sykehjem bestå

Å legge ned Kvaløysletta sykehjem er en dårlig løsning på problemet med økonomien.

tirsdag 06.10 2020

Debatt:

Er det rettferdig at pensjonistene som har bygd landet, skal gå i minus?

Forskjellene har blitt store, det er ikke rettferdig, skriver innleggsforfatteren.

mandag 05.10 2020

Kjemper for et bo- og velferdssenter på Vikran: – Jeg har selv sett hva som skjer når mine nærmeste havner på sykehjem i sentrum

Hilde Ovesen (56) og resten av Vikran utviklingslag kjemper for at de en dag skal få et bo- og velferdssenter på Vikran. Så langt har de ikke fått gjennomslag hos kommunen.

onsdag 30.09 2020

Etter 30 år fikk Vigdis (66) pris for sitt arbeide med demente

Vigdis Mellem har i 30 år brukt mye av tiden sin til å øke livskvaliteten for demenssyke. Torsdag fikk hun en utmerkelse for sitt arbeide.

søndag 20.09 2020

Helsehuset skal være et korttidstilbud, likevel er rundt en tredjedel av plassene okkupert av pasienter som har rett på sykehjemsplass

Tromsø kommune har fem sykehjem, men snart legges ett av dem ned. Det vil skape enda større press på eldreomsorgen.

lørdag 19.09 2020

Demensdagene 2020:

«Bare forskning kan stoppe demens!»

Sykdommen demens er en stor utfordring for samfunnet, og det er en tragedie for dem som rammes. Men nyere forskning gir grunn til å være forsiktig optimist!

mandag 03.08 2020

DEBATT:

«Ta vare på bestemor under Korona-krisen»

Innleggsforfatteren ber om at de eldre blir tatt vare på under koronakrisen.

mandag 29.06 2020

Ensomme eldre får krisepakke

Sylvi Listhaug skriver om hvorfor hun mener de eldre har fortjent en krisepakke på 400 millioner kroner.

søndag 21.06 2020

Debatt:

Hvis eldre skal bo lengst mulig hjemme, må de bo godt!

«Koronakrisen og tiltakspakkene som er fremmet i den forbindelse, er en ypperlig anledning til å bruke krisen til å løse en stor og viktig samfunnsoppgave», skriver forfatterne av debattinnlegget.

onsdag 20.05 2020

Stor usikkerhet blant de ansatte og beboerne på Kvaløysletta sykehjem etter vedtak om å utsette nybygging

– Vi har vært i omstilling helt siden jul. Nå vil det ta enda lengre tid, og skape enda mer usikkerhet.

tirsdag 19.05 2020

Politikerne utsetter vedtak om Kvaløysletta sykehjem

Det kan gå mot å skrote de nåværende planene for bygging av nytt bo- og velferdssenter som skal avløse Kvaløysletta sykehjem. Formannskapet vedtok tirsdag å utsette saken til i høst når neste års budsjett skal behandles.

Faste hjemmehjelpere: – Hjemmetjenesten preges av for lite kontinuitet

Innsenderen av dette debattinnlegget mener at det er for mange som arbeider i deltidsstillinger i hjemmetjenesten.

søndag 03.05 2020

Debatt:

«Trygghet er en følelse med viktig betydning»

En trygg og verdig eldreomsorg oppnås best i et samfunn der folk bryr seg om hverandre og tar ansvar, skriver debattanten.

lørdag 18.04 2020

Eldre frykter korona-smitte fra hjemmepleien

Eldre personer er ekstra utsatt for koronaviruset. I hjemmetjenesten har flere eldre bedt om mindre besøk.

onsdag 15.04 2020

Uverdig eldreomsorg på helligdager

Innsenderen av dette debattinnlegget mener at eldre ikke får tilstrekkelig dusjing på helligdager.

tirsdag 03.03 2020

Debatt:

Den kritiske eldreomsorgen

Eldreomsorgen i Norge er god. Det bygges og rehabiliteres flere heldøgns omsorgsplasser enn noen gang tidligere, og tilbudet de eldre får blir gradvis bedre. Allikevel er vi ikke i mål.

tirsdag 25.02 2020

Debatt:

Vår misnøyes vinter

Er det en fordel for pasienter å motta hjemmetjenester i sitt eget hjem fremfor heldøgns institusjonsplass, spør sykepleier Jan-Thore Lockertsen.

torsdag 23.01 2020

Kvaløysletta sykehjem:

Usikkerhet og fortvilelse blant de 120 ansatte: – Jeg er bekymret for at mange søker seg bort

Lederen ved sykehjemmet frykter at kompetansen og arbeidsmiljøet vil gå oppløsning som følge av stengingen.

onsdag 22.01 2020

Debatt

Syv grep som vil bedre krisen i helse- og omsorgssektoren

Tromsø Høyre skriver i dette leserinnlegget at Kurbadet og Skibotn Helse og Rehab kan ta imot pasienter fra UNN umiddelbart, og til en lavere pris enn det kommunen betaler i døgnbøter til sykehuset.

tirsdag 21.01 2020

Kvaløysletta sykehjem:

Harry (83) frykter at kroppen ikke tåler flyttingen: – De gir pokker i oss

Harry Hanssen er blant beboerne på Kvaløysletta sykehjem som frykter konsekvensene om de tvangsflyttes.

mandag 20.01 2020

Ordføreren: – Vi har skapt en situasjon der folk er bekymret

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er lei seg for at det er skapt så mye oppstyr rundt fremtiden til Kvaløysletta sykehjem.

søndag 19.01 2020

Elida (30) trekker seg fra protestgruppe: – Jeg er skikkelig sliten, mentalt og fysisk

For tre dager siden skapte Elida Marie Andersen (30) protestgruppa «Nei til nedleggelse av Kvaløysletta sykehjem». Nå trekker hun seg fra sin rolle som administrator.

Debatt:

«Dette er politisk ansvarsfraskrivelse»

Politisk ansvarsfraskrivelse sier Krfs Helga Marie Bjerke om situasjonen ved Kvaløysletta sykehjem.

Debatt:

Vil dere ta fra oss den trygghet som vi ønsker å gi til våre pasienter?

Det er brutalt å vite at dørene skal stenges, uten å vite noe om fremtiden konkret, skriver Natalija Klazer, fag- og kvalitetskoordinator ved Kvaløysletta sykehjem.

Nedleggingen av Kvaløysletta sykehjem må til politisk behandling i kommunestyret!

Vi vil be om at ordføreren legger denne saken fram for politisk behandling. Kravet vil bli fremsatt i formannskapet allerede på tirsdag.

Renovering av Kvaløysletta sykehjem – både innsparing og utvikling

Beslutningen om renovering og midlertidig lukking av Kvaløysletta sykehjem har skapt mye diskusjon i avisene de siste dagene. «Hvor skal de gjøre av beboerne»? «Hva skal skje med de ansatte»? «Dette vil ikke spare penger».

Hvor går den nedre grensen for den kommunale omsorgen for kommunens gamle, syke og pleietrengende? 

Svært mange av innbyggerne i Tromsø kommune fikk kaffen i vrangstrupen og en svært ubehagelig overraskelse på torsdag / fredag, da de kunne lese i byens aviser at kommunen planlegger å stenge Kvaløysletta sykehjem.

lørdag 18.01 2020

Fakkeltog i protest mot stenging av Kvaløysletta sykehjem

Med brennende fakler og folkerop hadde en stor mengde kvaløyværinger samlet seg i protest mot den planlagte stengingen av Kvaløysletta sykehjem.

torsdag 16.01 2020

Pårørende aksepterer ikke stenging av Kvaløysletta sykehjem, og retter skarp kritikk: – Et overgrep

Pårørende stiller seg fullstendig uforstående til planer om å stenge Kvaløysletta sykehjem, og mener beboerne vil bli utsatt for enorme påkjenninger.

onsdag 15.01 2020

Forskjellen på å barbere seg og å skjære av seg haka

140 millioner skal spares i Tromsø kommune – koste hva det koste vil.

Tillitsvalgt fortviler stengeplaner av Kvaløysletta sykehjem:

– Horribelt og urealistisk

Hovedtillitsvalgt Ingrid Lettrem Olsen i Fagforbundet mener administrasjonens forslag om å stenge sykehjemmet ikke lar seg gjennomføre.

tirsdag 14.01 2020

Beboere fortviler over mat-kutt på Helsehuset: – Det er helt «hoill i hauet»

At det skal spares på egg ved Helsehuset, ser ikke ut til å være et problem for den politiske ledelsen og administrasjonen i Tromsø kommune.

mandag 13.01 2020

Helsehuset kutter i egg til pasientene for å spare penger

Stramme økonomiske rammer gjør at egghungrige pasienter må finne seg i andre, billigere proteinkilder.

torsdag 28.11 2019

Debatt:

Gamlinger og verdig liv

Det å få et verdig liv som tungt pleietrengende, synes slett ikke å være noen selvfølge. Dette skremmer mange av oss, gjør oss nedtrykte og i mange tilfeller deprimerte.

mandag 11.11 2019

Debatt:

Hva skal vi med alle disse gamlingene?

I  Norge blir man nesten daglig, både nasjonalt og lokalt, informert om hvor mange eldre/gamle vi er og ikke minst blir – bølgen er snart en tsunami. Videre er det sentrale temaet hvor mye vi koster i pensjon og dernest i kostbare helsetjenester.

søndag 13.10 2019

Gir seg som frivillig på Heracleum etter 17 år: – Jeg må si opp her

Gjennom 17 år har Kristin Fjellheim engasjert seg som frivillig og blant annet laget julaften for beboerne på Heracleum. Nå har hun gjort det for siste gang.

fredag 20.09 2019

Pårørendedagen søndag 22. september

Pårørende skal ikke stå alene med ansvaret for sine nærmeste

– Å yte omsorg, pleie og helsehjelp til eldre som trenger det er, og bør forbli, en oppgave for fellesskapet.

onsdag 18.09 2019

Debatt:

Fremdeles feil om Aps eldreløfter

Antall nye årsverk i løpet av åtte rødgrønne år var ikke 12.000, som du mener var lovet, men hele 22.000!

tirsdag 10.09 2019

Fra sidelinja:

«Hva hjelper det å slippe unna bompengene et par år fremover, når eiendomsskatten er den eneste plassen lokalpolitikerne kan hente inn mer midler?»

Sannheten er at ingen partier i denne valgkampen har hatt skikkelige forslag på hvordan kommunen skal få et budsjett i balanse uten store kutt i skole og eldreomsorg, mener Øyvind Hilmarsen, spaltist og tidligere byrådsleder for Høyre.

onsdag 28.08 2019

Valgkronikk:

«Senterpartiet vil ha kjøkken tilbake på sykehjemmene i Tromsø»

Senterpartiets ordførerkandidat i Tromsø, Marlene Berntsen Bråthen, skriver om deres visjon for eldreomsorg.

mandag 12.08 2019

Debatt:

«Tromsø kommune har aldri hatt fritt brukervalg innen hjemmetjenester»

De kommer heller ikke til å få det uansett hvor mye Høyre og Frp påstår at de har innført det og at de skal gjeninnføre det om det blir borgerlig flertall ved kommunevalget i Tromsø i 2019. Det er simpelthen ikke praktisk mulig.

fredag 09.08 2019

Debatt

En hån mot Privat Omsorg og klientene de har i dag

På vegne av eldre og syke som trenger hjelp hjemme, vet jeg at det er riktig å kjempe for at fritt brukervalg bør bestå.

tirsdag 18.06 2019
11

Full rulle på rullator- og rullestolløpet rundt sykehjemmet

Rundt 70 spreke eldre stilte på startstreken da rullator- og rullestolløpet gikk av stabelen på Mortensnes sykehjem. TILs juniorspillere stilte som ledsagere.

tirsdag 07.05 2019

Debatt:

Om å leve mens man lever?

fredag 03.05 2019

Nabo har saksøkt dement enke (82) som sitter i rullestol og bor på sykehjem: – Vi er sjokkert

I neste uke må en svært syk og gammel dame møte i retten, da naboen har saksøkt henne for ikke å vedlikeholde huset sitt.

torsdag 02.05 2019

Fra sidelinja:

Kan skoler og omsorgsboliger bygges sammen med butikker og boliger?

Offentlige bygninger og institusjoner skaper omsorgsørkener i flere bydeler, mener spaltist Øyvind Hilmarsen.

onsdag 01.05 2019

«En dag skal også du inn i den grå massen ’gamle folk’. Den reisen kan bli lang og deprimerende, hvis ikke hverdagen er fylt med mening»

lørdag 13.04 2019

Debatt:

Ingen med faglig integritet og omsorgsfulle hjerter klarer å stå oppreist i en fysisk og psykisk krevende jobb over tid hvis ressursene mangler

I sykehjemseksjonen finnes det dessverre ingen gode tiltak av størrelse uten å ta ned aktiviteten i form av avvikling av antall sykehjemsplasser, skriver enhetslederne ved byens sykehjem.

torsdag 11.04 2019

Edith (96) protesterer mot matkutt: – Skal de gjøre oss enda slankere?

At det nå foreslås å kutte kostverter og redusere antall måltider ved sykehjemmene får ansatte, beboere og eksperter ved UNN til å reagere.

tirsdag 09.04 2019

Foreslår å kutte korttidsplassene i Lakselvbukt: – Jeg vil bare bli værende her, sier Hanna (91)

Seksjon for hjemmetjenester har igjen foreslått å legge ned korttidsplassene ved Lakselvbukt bo- og servicesenter. Verken enhetsleder, avdelingsleder, ansatte eller beboere ble rådført først.

onsdag 27.03 2019

Debatt:

Tar man bort en stilling, vil det få store konsekvenser for beboeres hjelpebehov og trivsel

Dersom resultatet skal være en trygg og god omsorg, er det vanskelig å forstå hvordan et sykehjem kan driftes forsvarlig med færre ansatte enn det gjøres i Tromsø kommune.

søndag 24.03 2019

Debatt:

Bedre norskkunnskaper i eldreomsorgen

lørdag 16.03 2019

Bevegelseshemmede Hally (82) blir isolert i fire uker på grunn av ødelagt heis: – Som å være innelåst i et fengsel

På Laureng bo- og servicesenter er heisen ute av drift. Flere eldre vil bli isolerte i 28 dager, ifølge kommunen.

fredag 15.03 2019

Etterlyser ungdommer:

Vil ha de unge inn på eldrehjem

Kommunen går nå ut og etterlyser ungdommer mellom 15 og 16 år som kan tenke seg å hjelpe de eldre på byens sykehjem til å få en morsommere hverdag i sommer.

tirsdag 22.01 2019

35 saker om overgrep mot eldre og funksjonshemmede meldt inn på kun et halvt år

Ifølge Bufdir er mørketallene store. Siden september har det rent inn med saker til Tromsø-kontoret om sårbare voksne som blir utsatt for både overgrep, vold og sosial kontroll av sine nærmeste.

torsdag 03.01 2019

Debatt:

Det bor en Aud i ditt nabolag også

Frivillig sektor har en nøkkelrolle i kampen mot ensomhet, skriver Tuva Moflag, eldrepolitisk talsperson i Ap.

onsdag 05.12 2018

Kandidat til Årets tromsøværing 2018:

Kristin har jobbet som frivillig i over 17 år: – Ensomheten er den største sykdommen blant de eldre

I 17 år har Kristin Fjellheim jobbet frivillig for de eldre på Heracleum. I 15 år av disse årene har hun tilbrakt julekvelden sammen med dem.

fredag 09.11 2018

Pasienter blir liggende og vente i flere måneder på sykehjemsplass

Psykolog Martin Bystad ved Alderspsykiatrisk avdeling på Åsgård undrer seg over hvorfor Tromsø ikke klarer å finne sykehjemsplasser til de som har behov for det. Nå vil han at kommunen tar tak i problemet.

søndag 21.10 2018

Debatt:

Er vi eldre en belastning?

– De siste årene har det vært en del oppslag i mediene der eldre blir sett på som en belastning for samfunnet. Mange eldre har offentlig gått ut og protestert mot betegnelsen «eldrebølgen», og mener det er en form for eldrediskriminering.

lørdag 29.09 2018

Debatt:

Markedstankegangen kan ikke anvendes likt på en forbruksvare som brød og en døgnkontinuerlig sykepleietjeneste

Åpnet kafé på sykehjem: – Tror dette kan bli en fin møteplass for de eldre

Kjøkkenet ved Mortensnes sykehjem har stått tomt de siste ti årene. Tirsdag ble det igjen tatt i bruk da Håpet kafé åpnet på sykehjemmet.

mandag 24.09 2018

Debatt:

Kvaliteten på tjenestene bidrar til en trygg og verdig alderdom

Regjeringens nye eldrereform «Leve hele livet» med eldre- og helseminister, Åse Michaelsen (Fremskrittspartiet) i spissen, har endelig satt de eldre i førersetet.

torsdag 20.09 2018

Debatt:

Huff, kan vi ikke snakke om noe annet enn demens?

Hvert tredje sekund … der! … får et menneske demens, skriver Elin Marie Fredriksen i sitt innlegg.

torsdag 23.08 2018

Debatt

«Avtalen med ISS må sies opp i løpet av året - kan vi håpe på støtte fra Høyre?»

Det er ingen skam å snu, og ingen blir mer fornøyd enn SV dersom Høyre nå vil støtte partiet i å rekommunalisere matproduksjonen i kommunen, skriver Gunhild Johansen (SV), leder i helse- og velferdskomiteen.

onsdag 22.08 2018

Høyre vil ta tilbake kjøkkentjenestene fra private aktører:

ISS: – Vi leverer mat av topp kvalitet

Høyres programkomites forslag om å rekommunalisere kjøkkentjenestene ved kommunens sykehjem faller i dårlig jord hos kjøkkensjefen hos dagens leverandør.

Høyre vil ta tilbake kjøkkentjenestene fra private aktører

Høyres programkomité vil gi kommunen ansvaret for matlaging til sykehjemmene.

tirsdag 14.08 2018

Beboerne på Kroken sykehjem har vært uten alarm siden 1. august:

– Moren min på 83 år har sovet i en stol i nesten to uker

De 76 beboerne på sykehjemmet får ikke ringt på alarmen. – Tenk om det skjer noe akutt. Da får de ikke varslet pleierne.

søndag 15.07 2018

Avviksmeldingene:

Bemanningen i eldreomsorgen kuttes – til tross for problematisk lav bemanning

Det fremgår av avviksmeldingene at lav bemanning er et utbredt problem blant byens sykehjem. Det hindrer ikke kommunen fra å kutte mer.

fredag 13.07 2018

Avviksmeldingene

Fylkeslegen om feilmedisineringen: – Noen medisiner farligere enn andre

Fylkeslegen sier de har hatt klagesaker knyttet til feilmedisinering, der lav bemanning har vært en av de tingene som har vært vurdert.

350 avvik knyttet til medisinering av sykehjemspasienter:

Døende pasient lå 11 timer uten lindrende behandling

350 av 1.178 avviksmeldinger omhandler medisinering av brukere. I enkelte tilfeller har feilene fått alvorlige konsekvenser.

6

Edith (95) og de andre beboerne på sykehjemmet fikk besøk: Purr glede!

Beboerne på Mortensnes sykehjem har opp gjennom årene fått besøk av hunder og geitekillinger, men aldri før har kattunger inntatt gangene der.

torsdag 12.07 2018

Avviksmeldingene:

Les alle avviksmeldingene knyttet til vold ved sykehjemmene i 2017

Vold, seksuelt krenkende atferd og trusler. Dette er hverdagen i Sykehjems-Tromsø.

Avviksmeldingene:

Over 175 voldsepisoder på sykehjemmene i fjor: – Vi trenger flere sykehjemsplasser og flere fagutdannede

Av alle avvikene innrapportert i 2017 fra sykehjemmene i Tromsø, er 175 av dem knyttet til vold mellom beboere eller av beboere mot pleiere. I flere av meldingene varsles det om mer enn én voldsepisode. Fagforbundet mener årsaken er ressursmangel.

onsdag 11.07 2018

Avviksmeldingene:

Registrerte over 1.000 avvik ved kommunens institusjoner

Ett dokument på til sammen flere hundre sider dokumenterer avvikene ved kommunens sykehjem og langtidsinstitusjoner i 2017.

Avviksmeldingene:

Her er skrekkhistoriene fra Tromsøs sykehjem

Pasienter som har blitt liggende i egen avføring, manglende stell, feil medisin eller mangelfull omsorg er noe av det som blir omtalt i avviksmeldingene fra Sykehjems-Tromsø.

fredag 15.06 2018

Seniorrevyen:

Vil endre inntrykket av eldre

Torsdag kveld var hovedscenen på Kulturhuset fylt av latter, liv og røre. Det var klart for årets premiere på Seniorrevyen.

mandag 11.06 2018

Slutt å se på eldrebølgen som et problem, se på det som en ressurs

mandag 04.06 2018

Debatt:

«Siv Jensen holder norske pensjonister for narr»

Årets trygdeoppgjør gjør at landets pensjonister taper kjøpekraft for fjerde året på rad, skriver Tuva Moflag (Ap).

onsdag 16.05 2018

Innfører «Det fjerde måltid» på byens sykehjem:

Nå slipper de eldre å spise middag midt på dagen

En ernæringsrevolusjon har pågått i det stille på byens sykehjem. Nå får beboerne nemlig spise middag på ettermiddagen, i stedet for midt på dagen.

torsdag 05.04 2018

Debatt:

«Det er de som ikke er villige til reformer i dag, som svikter de gruppene som trenger velferdsstaten mest i morgen»

Vi må altså sørge for at vi i snitt jobber mer, gjennom flere i arbeid, mindre deltid og mindre sykefravær, skriver Høyres Heidi Nordby Lunde.

torsdag 22.02 2018

Debatt:

«Kjære politikere: Stol på oss og gi oss i omsorgstjenesten tilstrekkelige rammer»

Enhetsleder Britt Fosse skriver at det å bli møtt med nye sparekrav i millionstørrelser tar motet fra både ansatte og ledere.

tirsdag 20.02 2018

Frykter kutt kan føre til lovbrudd

Brukerrådet ved Kroken Sykehjem mener de foreslåtte kuttene i pleie- og omsorgssektoren vil ramme lovpålagte tilbud på kommunens sykehjem.

onsdag 07.02 2018

Helse og omsorg:

Her er direktørens kuttliste

Tirsdag i neste uke skal politikerne i formannskapet bestemme seg for om de skal støtte en kuttliste på 200 millioner kroner for helse- og omsorgssektoren.

onsdag 17.01 2018

Edith (83) måtte selv betale for seks mils taxitur til avlastningshjem i Ullsfjord

Edith Nyvoll (83) mener hun burde fått reise med Pasientreiser, men endte med å tømme TT-kortet og betale av egen lomme.

mandag 15.01 2018

Ruth (63) og Grete (71) viser fram det som kan bli Norges første seniorhus

lørdag 11.11 2017
1

Veronika arrangerte julefest for de eldre og vant 10.000 kroner til en god sak – nå kan du gjøre det samme

mandag 25.09 2017

Debatt

«Takk, Kristoffer Kanestrøm! Takk for at du avklarer en viktig forskjell mellom deg og meg»

torsdag 14.09 2017

Stjernekokker laget festmåltid på sykehjem – Karen (93) er storfornøyd

Med rød løper, fotovegg og en meny laget av to av byens stjernekokker fikk beboerne på Mortensnes sykehjem en helaften med skikkelig Hollywood-schwung over seg.

torsdag 10.08 2017

Debatt

«Evner ikke å tenke nytt»

lørdag 05.08 2017

Her får beboerne på Sør-Tromsøya møte ponnien Jarl

fredag 04.08 2017

– Det er ingenting som tilsier at det blir forsinket på noe vis

Debatt

«Det er behov for fornyelse og reformer i omsorgspolitikken»

Det er behov for fornyelse og reformer i omsorgspolitikken her i landet. Det mener utvilsomt Arbeiderpartiet med lanseringen av sin nye plan for en trygg omsorg for alle de neste fire årene.

lørdag 29.07 2017

Debatt

«Velferdsstaten trenger private aktører, Gunhild»

I et innlegg 25. juli hevder Gunhild Johansen (SV) at tall Virke opererer med er udokumenterte.

fredag 28.07 2017

Ap vil innføre «samboergaranti» for eldre på sykehjem, men er ikke sikker på kostnadene

mandag 24.07 2017

Debatt

«Derfor trenger vi privat eldreomsorg i Tromsø»

fredag 14.07 2017

Eldreomsorg

«Trim for eldre»

Eldre kan ikke bare bli syke av å sitte mye stille. De kan bli syke av å sitte mye alene også.

fredag 07.07 2017

Debatt

«En pensjonist med 300.000 kroner i inntekt, ville fått om lag 7.400 kroner mer i pensjon med Arbeiderpartiets modell»

Fremskrittspartiet og Høyre går langt i å avvise Arbeiderpartiets forslag om mer rettferdig og stabil pensjon. Det illustrerer hvor langt unna den jevne pensjonists hverdag regjeringspartiene befinner seg.

mandag 03.07 2017

Ny forskning: Kosttilskudd kan være farlig for folk med demens

tirsdag 27.06 2017

Debatt

Dagens eldreomsorg trenger et løft

fredag 23.06 2017

Einar (86) rasende etter omsorgsvedtak - nå får han støtte fra ministerhold

Einar Johansen (86) er forbannet over måten kommunestyret behandlet saken om fritt brukervalg. Frustrasjonen deler han med kommunalminister Jan Tore Sanner.

mandag 05.06 2017
1

Kommentaren:

«Når sluttet man å bry seg om hva som var det beste for folket?»

Kommunen har begynt å gjøre de første grepene for å få bukt med overskridelsene innen pleie- og omsorgssektoren – ved å fjerne den eneste delen som faktisk fungerer som den skal.

fredag 02.06 2017

«Utfordringen er ikke fargen på skjorta til den som kommer. Utfordringen er å sørge for at et tilstrekkelig antall faglærte sykepleiere kommer hjem til pasientene.»

Fotball og sykepleie har vi alle greie på. Hvor vanskelig kan det nå være å sparke en ball inn mellom to målstenger? Like lett som å gi et glass vann til og stryke over pasientens feberhete panne med ei øm hånd.

fredag 26.05 2017

Debatt

«De skal ikke klare å knekke Privat Omsorg»

Jonas Gahr Støre har fått råd fra eldrerådet i Arbeiderpartiet.

Debatt

«Bård Hoksruds useriøse bruk av tall kan med andre ord arkiveres i skuffen for reinspikka tøv»

Tove Karoline Knutsen svarer Bård Hoksrud.

fredag 19.05 2017

Debatt

«Landets eldre har rett og slett ikke tid til Arbeiderpartiets passive holdning i eldrepolitikken»

Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen skryter uhemmet over egen eldrepolitikk i sitt innlegg 26. april, og særlig over sin såkalte satsing på flere sykehjemsplasser. Jeg synes det er verdt å minne Knutsen på at Arbeiderpartiet i regjering lovet å bygge 12.000 nye sykehjemsplasser.

søndag 14.05 2017

Debatt

«Bedre eldreomsorg og skole – viktigere enn skattelette»

Alle kjenner vi eldre som kunne trengt mer omsorg, eller barn som ikke får tilpasset opplæring.

søndag 30.04 2017

Nå skal flere av kommunens helse- og omsorgsansatte tilbys heltidsstillinger

Tromsø kommune har inngått en avtale med fagforeningen for å tilby ansatte i helse- og omsorgstjenesten høyere stillingsprosenter.

fredag 28.04 2017

Debatt

«Fremskrittspartiets eldrebløff»

tirsdag 25.04 2017

Inviterer til Lego-bygging på sykehjem

Hvorfor skal ungene ha enerett på Lego, spør en kunstnerduo. Nå tar de med seg legoklosser rundt om på sykehjem for å leke med eldre.

fredag 21.04 2017

Debatt

«Ja, Ap, det trengs penger i eldre- omsorgen»

I et innlegg 20. april går Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen til angrep på regjeringen for å bruke for mye penger på eldreomsorg.

torsdag 20.04 2017

Debatt

«Jeg har ikke anklaget norske kommuner for å drive feilslått eldrepolitikk, det er regjeringen som har sviktet.»

Takk til Roald Ferdinand Pettersen som svarer på min kronikk om eldrepolitikk i et innlegg i iTromsø. Det gir meg mulighet til å oppklare en misforståelse.

torsdag 23.03 2017

Debatt

Fortid og fremtid

fredag 17.03 2017

Debatt

«Det er viktig å engasjere de yngre eldre som en ressurs for samfunnet»

mandag 13.03 2017

Debatt

«Fire år med feilslått eldrepolitikk. Det er på tide å tilby eldre mennesker noe bedre enn dette.»

I en felles pressekonferanse nylig sto Erna Solberg, Siv Jensen og Bent Høie fram og fortalte at nå – eller rettere sagt til våren – skal regjeringen begynne arbeidet med en «eldrereform».

onsdag 08.02 2017

Debatt

«Vi ønsker å sikre at flere kan ta i bruk velferdsteknologi i eget hjem»

onsdag 25.01 2017

Debatt

«Pårørende og representasjonsrett»

onsdag 28.12 2016

Debatt

«Frp synes det er viktigere med skattekutt til de som har mest fra før, fremfor å styrke eldreomsorgen»

torsdag 01.12 2016

Debatt

«Norske politikere må se fakta i øynene, og tørre å ha et mangfold av tilbud til landets eldre i alle kommuner»

Eldreomsorgen må bli bedre.

mandag 14.11 2016

Sykehjem isolert etter hissig noro-utbrudd

Flere beboere og ansatte ved Omsorgstjenesten Jadeveien har fått påvist noroviruset og det er nå full isolasjon ved sykehjemmet.

søndag 13.11 2016

– Johansen inntar en formynderholdning

Tidligere helsebyråd Kristoffer Kanestrøm (Frp) reagerer med vantro på de rødes forslag om stans i privatisering av hjemmetjenesten.

fredag 11.11 2016
2

Pårørende sabler ned blodrødt helseforslag: – Det kan virke som at politikerne lever i en helt annen verden

Gunhild Johansens (SV) påstander om at pårørende velger privat hjemmetjeneste av ideologiske årsaker, mener de pårørende er riv ruskende galt.

torsdag 10.11 2016

Kommunen smeller døra igjen for private aktører i hjemmetjenesten

Mens Trude Wester er skuffet, ønsker ikke Gunhild Johansen (SV) at brukere skal få velge mellom privat og offentlig omsorg. – Det er ingen forskjell mellom de to, sier hun.

tirsdag 11.10 2016

Debatt

«Ved hvert valg kommer fine lovnader om at NÅ skal det satses på pleie omsorg, nå skal alt bli bedre, men skjer det? Nei.»

Atter en gang er økonomien i fokus i kommunen og da spesielt helse og omsorg.

onsdag 21.09 2016

Debatt

«Nye Otium – et løft for eldreomsorgen»

Realiseringen blir et etterlengtet og nødvendig løft for eldreomsorgen i Tromsø kommune.

mandag 05.09 2016

Avlyser konferanse etter laber interesse

Tromsø eldreråd avlyser Vårkonferansen.

mandag 15.08 2016

Debatt

«Helseministeren snur blikket vekk fra fadesen og lar Frp få viljen sin.»

Høyres Kristin Ørmen Johnsen er ute og forsvarer regjeringens eldrepolitikk, etter at flere representanter for Frp har erklært offentlig at de ikke er fornøyd med regjeringens eldresatsing. Johnsen prøver seg derfor med kjent taktikk: hun flytter fokus over på Arbeiderpartiet.

onsdag 10.08 2016

Debatt

«Et løft for eldreomsorgen»

Samlet sett vil vi gi et løft for eldreomsorgen. Det fortjener de eldre.

tirsdag 21.06 2016

Måtte utlyse psykologstilling to ganger: – Vi var ekstremt uheldig

søndag 22.05 2016

Debatt

«Stort behov for mer kunnskap om eldre og rus»

Undersøkelser viser at bruk og misbruk/feilbruk av alkohol og psykofarmaka er et økende problem blant den eldre del av befolkningen.

onsdag 18.05 2016

Alle som ble innstilt takket nei til ettertraktet stilling – nå må kommunen ut på ny jakt

onsdag 11.05 2016

Vil rekruttere 100 demenshjelpere - bare syv møtte opp

mandag 09.05 2016

Politiet stoppet og brøt seg inn i bilen til Andreas (56)

Andreas Schmidt (56) ønsket å ta sin 90 år gamle mor med på kjøretur. Problemet var at han ikke varslet sykehjemmet.

«Det er ikke her det skal spares»

tirsdag 26.04 2016

Helsehus mangler gyldig tomteavtale

Fylkeskommunen og kommunen inngikk intensjonsavtale om tomtebytte for å få kommunalt helsehus og fylkeskommunal bussterminal. Avtalen er ennå ikke gyldig.

fredag 22.04 2016

Adolf (84) var modell på Heracleums moteshow: – Damene kleip meg

tirsdag 19.04 2016

Debatt

«Trygghet for sykehjemsplass»

Eldre pleietrengende skal ha trygghet i hverdagen og gode og verdige helse- og omsorgstjenester.

onsdag 06.04 2016

Debatt

Hurra for Balsfjord

I ei tid med stor forvirring om kommunene skal slå seg sammen og i tilfelle med hvem, er det grunn til å glede seg over at Balsfjord kommune har greid å stå imot presset fra regjering og fylkesmann.

mandag 21.03 2016

Snøfall gir flere oppdrag for «Eldrehjelpa»

Får 10–15 oppdrag i uka med «Eldrehjelpa».

torsdag 03.03 2016

Bruker millioner på revolusjonerede teknologi

Tromsø kommune har inngått en millionavtale med Atea om levering av velferdstjenester for eldre. Nå skal Mortensnes sykehjem få teste det.

torsdag 17.12 2015

Renovering skaper trøbbel for pleietrengende

Renoveringingen av det gamle vanførehjemmet, gjør tilgjengeligheten vanskelig. Det skaper fortvilelse blant de ansatte.

onsdag 09.12 2015

Kjellaug (88) ønsker «Eldrehjelpa» velkommen

Markus Mortensen starter bedrift for å bistå eldre og pårørende med daglige gjøremål.

mandag 23.11 2015

Helsehuset blir minst 40 mill. kroner dyrere

Det planlagte helsehuset i Breivika vil bli minst 40 millioner kroner dyrere enn planlagt.

Debatt

«Øk aktivitetstilbudet i eldreomsorgen»

«I forbindelse med behandlingen av årets statsbudsjett vil Senterpartiet styrke det forebyggende folkehelsearbeidet, også for eldre.»

fredag 16.10 2015
3

Gerd (84) tilkalte hjelp – fikk beskjed om at ingen kunne komme

fredag 09.10 2015

Nektes sykehjemsplass

Får ikke demenssyk far hjem

Cathrine Arntsen (40) har i flere måneder kjempet for å få sin Alzheimer-syke far hjem til Tromsø. Nå har familien fått endelig avslag fra kommunen.

onsdag 30.09 2015

Vil sikre at sårbare sykehjemsbeboere blir tatt hensyn til

Fylkesmannen i Troms mener det handler om å følge lover og regler, og ikke smidighet, når de fremmer innsigelse til Otium-planene.

Sjokkrapport om svikt i eldreomsorgen

Debattinnlegg av Johannes Hansen, Marislett.

fredag 25.09 2015

Omsorgen våre eldre fortjener

Omsorg handler ikke om skjema, kontroll og rapportering. Det handler ikke om privatisering og profitt. Pleie og omsorg handler om å gi syke mennesker den hjelpen de trenger. Våre eldre fortjener en trygg og verdig eldreomsorg.