Tema

torsdag 23.09 2021

Gatemagasinet Virkelig sliter med å betale strøm og husleie – får 125.000 kroner av kommunen

Gatemagasinet Virkelig har mottatt 3,5 millioner kroner i støtte fra kommunen siden 2010. Tirsdag fikk de et ekstra tilskudd direkte fra formannskapet, men ikke uten protester fra Jan Blomseth i Nei til bompenger.

tirsdag 21.09 2021

Formannskapet sender saken om Inga Sparboes vei tilbake til administrasjonen: – Dette er en suppe av en sak

Flere politikere i formannskapet rettet hard kritikk mot administrasjonen i kommunen. Kommunestyret kan tidligst behandle saken om boligene i Inga Sparboes vei i oktober.

tirsdag 07.09 2021

Skal dele ut 18 mill. kroner i korona-støtte: – Jeg mener vi bør ha politisk kontroll over de største beløpene

Nei til Bompengers Jan Blomseth mener at koronastøtte over 100.000 kroner ikke bør bestemmes av byråkratene på rådhuset, men av de folkevalgte politikerne.

tirsdag 29.06 2021

Tverrpolitisk enighet om Trollvassbu – avviser grunneiers klage

Tromsø formannskap gjorde kort prosess i spørsmålet om tvangskjøpet av Troms Turlags populære hytte Trollvassbu.

tirsdag 15.06 2021

Ordføreren åpner for å oppheve bilforbudet i Skippergata

Om det skulle oppstå kritiske situasjoner vil Gunnar Wilhelmsen oppheve stengingen av Skippergata i sommer.

Formannskapet

Tromsø skal bli karbonnøytral innen 2030

Formannskapet sa ja til å melde inn Tromsø som kandidatby til EU-program.

onsdag 19.05 2021

Vedtok «kriseplan» for pleie- og omsorgssektoren

Politikerne i formannskapet vedtok det som nærmest er å regne som en akutt kriseplan for pleie- og omsorgssenter frem til et nytt bo- og velferdssenter på Kvaløysletta er ferdigbygd.

Vedtok at kommunen skal overta sentralkjøkkendrift

Fra våren 2022 skal kommunen selv stå for produksjon og distribusjon av mat i kommunen.

tirsdag 04.05 2021

Formannskapet

Skogholt (SV) oppgitt over at Bøe (H) driver valgkamp i politiske møter

En diskusjon om elevers utbytte av skolehverdagen under pandemien, ble til en partipolitisk krangel mellom SV og Høyre.

tirsdag 20.04 2021

Kommunen er ikke klare for en eventuell atomkatastrofe: – Vi mangler nødvendig trening og materiell

Kommunedirektør Stig Tore Johnsen erkjente under tirsdagens formannskapsmøte at de ikke har det som trengs dersom noe skulle gå galt når de tar imot atomubåter.

fredag 09.04 2021

Krisemidler fra staten

Myrseth (Ap) kritisk til utspill fra Bøe (H): – Kun opptatt av å forsvare sine egne

Erlend Svardal Bøe (H) synes imidlertid kritikken fra Cecilie Myrseth (Ap) handler for mye om hvem som er den beste nordnorske politikeren, og for lite om hvordan næringslivet skal hjelpes gjennom pandemien.

onsdag 07.04 2021

Høyre-Erlend er svært skuffet over nei til kommunal krisehjelp til næringslivet

I tirsdagens formannskapsmøte foreslo Høyres Erlend Svardal Bøe at kommunen skulle sette av syv millioner kroner til akutthjelp til det lokale næringslivet – like mye som staten spyttet inn. Imidlertid ble forslaget stemt ned av en samlet politisk ledelse.

tirsdag 06.04 2021

Nye Stakkevollvegen er forsinket: – Å gå i gang før vi har finansiering vil være håpløst

Fremdriften i det store veiprosjektet er satt på vent mens kommunen venter på svar fra Statsforvalteren som ikke holder tidsfristene sine.

Huken Brygg fratas skjenkebevillingen, men ikke mens det er skjenkestopp

Med 14 prikker fra skjenkekontroller i løpet av to år, inndras skjenkebevillingen for åtte dager.

tirsdag 16.03 2021

Flyttingen av fiske- og fangstmonumentet skal opp i kommunestyret: – Brukes mest som snødeponi

Nå skal kommunestyret avgjøre om det skal gjennomføres en utredning for å flytte monumentet på Stortorget.

Strid om Trollvassbu-eiendom: Skal i dialog med grunneier

Gunnar Wilhelmsen skal i dialog med Trollvassbu-grunneieren for å komme fram til en løsning alle kan være fornøyde med.

søndag 14.03 2021

Fraråder gjenåpning av Alfheim svømmehall

Kommunedirektøren gir tommelen ned for et ønske om å gi krisehjelp for å kunne gjenåpne Alfheim svømmehall.

tirsdag 02.03 2021

Kritisk til at reiselivet får pengestøtte: – Helgebesøk gir økt smitte

Barbara Vögele (MDG) reagerer på at kommunen gir støtte til reiselivsprosjekter både av hensyn til klima og koronasmitte.

Fire bedrifter søkte om krisemidler. Kun de to som er eid av kommunen fikk støtte: – Ser ut som man favoriserer egne selskap

Formannskapet deler ut 740.000 kroner til Visit Tromsø og Tromsø Sentrum AS og gir avslag til to eksterne søkere.

Søker om støtte til ny satsing: Vil gjøre Tromsø til «Norges København»

Kommunen tømmer næringsfondet og deler ut 370.000 kroner til to prosjekter.

tirsdag 16.02 2021

Jørgensen reagerer på at kommunen ikke søkte om trafikksikkerhetsmidler

Bjørn Gunnar Jørgensen var overrasket over at Tromsø kommune ikke hadde søkt om trafikksikkerhetsmidler hos Troms og Finnmark fylkeskommune.

Frykter at datapirater skal angripe kommunen

SVs Pål Julius Skogholt mener at kommunen må ha gode og sterke beskyttelsesmurer rundt datasystemene. Ellers risikerer kommunen å bli et lett bytte for datapirater.

Vil skjenke på skuta

Passasjerer om bord i turbåten MS «Tromsø» skal få anledning til å ta seg en ankerdram dersom de har lyst.

tirsdag 02.02 2021

Wilhelmsen anklaget for rolleblanding:

Høyre om ordføreren: – Skader kommunens omdømme

Ordfører Gunnar Wilhelmsen måtte nok en gang svare på spørsmål om habilitet og sammenblanding av interesser i formannskapet.

tirsdag 19.01 2021

Wilhelmsen lover 4G-dekning på Kattfjordeidet: – Vi skal finne pengene

Kommunestyret vedtok i 2018 at det skulle inngås avtale med Telenor om å bygge ut mobildekningen på Kattfjordeidet. Nå spør opposisjonen hvorfor det fortsatt ikke er gjort.

tirsdag 12.01 2021

Debatt:

Foreslått kjøp av «Slottet» er oppfølging av et politisk vedtak

Avisa iTromsøs leder 10. januar 2020 hevder at forhandlinger om kjøp av Ringvegen 70, «Slottet» har pågått uten at formannskapet er gjort kjent med saken, og at dette skal ha skjedd «på bakrommet». Dette stemmer ikke.

onsdag 06.01 2021

Stemte imot forslaget om å flytte arbeidsplasser ut i distriktet: – Tror det kan bli veldig kostbart

Resten av formannskapet støttet Pål Julius Skogholts (SV) forslag om å tilby kommunalt ansatte kontorplass på bygda.

Wilhelmsen tar selvkritikk: Opposisjonen fikk ikke beskjed om planlagt kjøp av eiendom til 90 millioner kroner

Siden i fjor sommer har administrasjonen forhandlet om å kjøpe «Slottet», men først nå fikk opposisjonspolitikerne høre om planene.

tirsdag 05.01 2021

Bekymra for kvikkleireras i Tromsø: – Det verste en lokalpolitiker kan være med på

Tone Marie Myklevoll (Ap) ber kommunen følge opp NVEs rapport om kvikkleire i Tromsø etter mange år med ekstremvær siden rapporten ble laget i 2012.

tirsdag 10.11 2020

Frp vil ha stopp på homo-rein: – Ei regelrett herping og misbruk av kommunevåpenet

Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) vil verken ha regnbueflagg eller kommunevåpen i regnbuer. Får han det ikke som han vil, kommer han til å ta opp saken i Tromsø kommunes formannskap.

fredag 23.10 2020

Politikerne er uenig om hvem som bør bli ny kommunedirektør

Politikerne er ikke enstemmig om hvem de ønsker som ny kommunedirektør. – Det var et stort, stort flertall, forsikrer ordfører Gunnar Wilhelmsen.

tirsdag 20.10 2020

Dette kan Tromsø få med bompenger

20. oktober vedtok formannskapet å gå får bypakke alternativ to, som inneholdt etablering av bompenger. Sjekk hvilke tiltak kommunen ønsker å gjennomføre med bompengeinntektene.

Formannskapet:

Boligkrisen i kommunen: – Vi jobber intenst med å få på plass et natthjem

Det er et akutt behov for både midlertidige og varige boliger i omsorgssektoren. Kommunen jobber nå på spreng for å få på plass et natthjem.

mandag 17.08 2020

Politikerne kan ikke redde Sjømatfestivalen fra avslag på millionsøknad: – Er det ikke midler, så er det ikke midler

Verken posisjonen eller opposisjonen vil gi penger til Sjømatfestivalen når det er tomt i kommunekassa.

Kommunen vil avslå søknad fra Sjømatfestivalen på 1,9 millioner kroner

Festivalledelsen er overrasket over at det legges opp til avslag, men forventer å få støtte på ny søknad for 2021.

torsdag 25.06 2020

Aurora Fokus ber kommunen trekke tilbake millionstøtte og fakturere husleie som normalt: – Sånt er vi ikke vant til

Formannskapet hadde vedtatt å gi kinoen 4,1 millioner, men fattet tirsdag et nytt vedtak hvor støtten reduseres til 2,3 millioner.

tirsdag 23.06 2020

Kommunen tar 345 kvadratmeter av Julios tomt på Bjerkaker mot hans vilje - får bare 60.000 kroner

I et halvt år har kommunen forsøkt å få en avtale med grunneier Julio Albertsen, men nå gir de opp. Tirsdag vedtok formannskapet å ekspropriere deler av næringseiendommen hans.

Formannskapet

Får kritikk fra opposisjonen for at SALT-prosjektet glipper

Jarle Heitmann (Ap) mener at det fortsatt er håp for prosjektet, mens Morten Skandfer (V) tror løpet er kjørt allerede.

tirsdag 09.06 2020

Sier ja til piggdekkavgift

Formannskapet sa ja til å innføre piggdekkavgift i Tromsø. Dermed kan avgiften få flertall i kommunestyret for å innføre ordningen allerede fra i høst.

tirsdag 05.05 2020

Formannskapet

Visit Tromsø får 300.000 kroner til å markedsføre byen for sommerturister

Gunnar Wilhelmsen jobber for å finne ytterligere 2,5 millioner til reiselivet.

tirsdag 07.04 2020

Fatter nytt vedtak om «søringkarantene» i dag

I et ekstra formannskapsmøte i kommunen fatter Tromsø et nytt syvdagersvedtak om å beholde strengere lokale karantenebestemmelser enn de nasjonale retningslinjene.

fredag 21.02 2020

Notkevich (SV) vil ikke bygge ny ungdomsskole i nykjøpte Mellomvegen 110: – Vi har verken råd eller behov

Tromsø kommune kjøper tomt og bygningsmasse på Sør-Tromsøya for 172 millioner av Statsbygg. Kommunen vet fortsatt ikke hva kjøpet skal brukes til, men er sikker på at det vil bli økonomisk lønnsomt.

torsdag 30.01 2020

Støtter strengere turistfiskekrav

Kommunen stiller seg bak regjeringens forslag om strengere krav til turistfiskenæringen.

onsdag 22.01 2020

Debatt:

Lakseeventyr i Tromsø?

Kan Tromsø kommune virkelig få mellom 20 og 30 millioner kroner per år fra oppdrettsnæring? Ikke uten en formidabel tildeling av nye sjøarealer, mener Rødt.

tirsdag 21.01 2020

Utsetter kjøp av Ikea-tomta

Formannskapet utsatte vedtaket om å kjøpe tilbake den såkalte Ikea-tomta på Langnes.

tirsdag 07.01 2020

Frustrert over brevet fra Jon Georg Dale (Frp): – Vi blir vingeklippet

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har sendt et brev til kommunen med nye føringer for byvekstavtalen. Det skaper forvirring og frustrasjon hos politikerne.

Politikerne vil kjøpe skytebanen fra Forsvarsbygg, men ikke forplikte seg til å selge den videre til skytterlaget

Formannskapet vil melde sin interesse for å kjøpe eiendommen i Kjoselvdalen, men vil vente på anbefalingen fra skytebaneutvalget før de bestemmer hvem som skal få kjøpe den.

tirsdag 17.12 2019

Vil bruke Mc Arena-penger til andre formål

Kommunen vil be Kulturdepartementet om å få omdisponere 2,3 millioner kroner.

torsdag 14.11 2019

Vil lære av feilene som er gjort i arbeidet med Storelva-hallen

Tirsdag sendte politikerne i formannskapet klarsignalet for bygging av Storelva-hallen videre til kommunestyret med en kostnadsramme på 145 millioner kroner.

tirsdag 12.11 2019

Formannskapet

Pål Julius Skogholt (SV) om Stakkevollvegen: – Hvor mye tid skal vi bruke på et prosjekt som vi ikke har råd til?

Politikerne fikk en orientering om oppussingen av Stakkevollvegen, men hang seg mest opp i de oppjusterte kostnadene som nå ligger på 500 millioner kroner.

Formannskapet

Gunnar Wilhelmsen (Ap) hevet møtet for å få med seg SV på å stemme for Høyres forslag om fiskerihavnutvalg

Erlend Svardal Bøe (H) tok til orde for et kommunalt fiskerihavnutvalg. Da Bøe møtte på kvist hos SV, hevet ordføreren møtet. Kort tid etter ble forslaget vedtatt.

torsdag 07.11 2019

Vil gi skjenkeløyve til ny kafé

Kaféen skal åpne i underetasjen til restauranten Kala i Grønnegata på nyåret.

Avviser forslag om integreringsbarometer

Tromsø kommune er ikke tjent med å innføre et såkalt integreringsbarometer, mener administrasjonen.

tirsdag 29.10 2019

Utsetter salget av Muségata 2

Formannskapet vedtok tirsdag å ikke gå inn for salg av bygget der Tromsø Kunstforening er leietaker - ennå.

Utsetter vedtak om storhall på Storelva

Like før målstreken snudde politikerne i formannskapet. Vedtaket om å bygge ny storhall i tilknytning til Storelva skole utsettes.

Vil skyve på Prostneset park og pusse opp nordre del av Storgata

Posisjonen i kommunen vil skyve på - og nedskalere - investeringene på Prosneset park for å spare penger. Samtidig vil man at det skal utredes hvordan nordre del av gågata i Storgata skal få et nødvendig løft.

mandag 28.10 2019

Utsetter nok en gang behandling av intensjonsavtalen om salg av Muségata 2

Ordfører Gunnar Wilhelmsen har tidligere uttalt at han ikke ønsker å selge Muségata 2, nå utsettes det mulige salget nok en gang.

fredag 25.10 2019

Formannskapet har delt ut 3,3 mill. under Røymo - disse fikk penger

Tidligere ordfører Kristin Røymo (Ap) ledet formannskapet gjennom nesten fire år. I løpet av perioden ga politikerne 3,3 millioner i tilskudd til ulike aktører.

tirsdag 15.10 2019

Formannskapet

Gunhild Johansen (SV) reagerer på at det lyses ut kommunale stilllinger mens det er full ansettelsestopp i kommunen

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sier at det kun er innført full ansettelsestopp i de avdelingene som ikke klarer å holde seg innenfor budsjettrammene sine. Helse og omsorg har ansettelsesstopp med mindre det er «fare for liv og helse».

tirsdag 08.10 2019

Formannskapet:

Ordføreren får støtte til å bli med i forum for arktiske ordførere

4,3 millioner innbyggere i Arktis vil nå få en felles stemme gjennom Arctic Mayors Forum som skal stiftes på Island senere denne uka.

tirsdag 01.10 2019

Formannskapet:

Lukket møtet for å diskutere overskridelser i Tromsøbadet

Kommuneadvokaten anbefalte politikerne å lukke formannskapsmøtet for offentligheten da de skulle diskutere håndteringen av høye regninger fra entreprenører involvert i bygging av det nye badelandet.

Brannvesenet orienterte formannskapet:

– Brannen i tråleren hadde fått utvikle seg i minst en halvtime før vi fikk meldingen

Enhetsleder Jonny Magne Nilsen orienterte politikerne i formannskapet om oppgaven som møtte brannvesenet da de rykket ut til melding om brannen i tråleren i Breivika.

tirsdag 24.09 2019

Alpinparken skylder kommunen 3,5 millioner:

Heitmann hadde hemmelig møte med alpinparken: – Å slå selskapet konkurs er ikke nødvendigvis det lureste

Arbeiderpartiets gruppeleder Jarle Heitmann møtte ledelsen i Tromsø Alpinpark AS i forrige uke.

tirsdag 17.09 2019

– Lite sannsynlig at det er penger å hente fra Tromsø havn

Havnedirektør Jørn Even Hansen orienterte politikerne om den nye havneloven under formannskapsmøtet tirsdag.

tirsdag 10.09 2019

Ap, SV og Rødt dropper kutt på 81 millioner kroner

Arbeiderpartiet, SV og Rødt presenterte tirsdag sitt forslag til kommunebudsjett og økonomiplan for de neste fire årene. I forslaget reduserer de kutt for til sammen 81 millioner kroner.

mandag 26.08 2019

Tromsøbadet må ha seks millioner kroner i driftsstøtte: – Vi må gå flere runder for å finne penger

Kun noen dager etter åpningen av Tromsøbadet må politikerne i formannskapet ta stilling til om det skal gis seks millioner kroner i driftsstøtte til det nye anlegget.

tirsdag 13.08 2019

Tromsøbadets største basseng lekker fortsatt vann

I juni ble det avdekket to lekkasjer i det største bassenget på Tromsøbadet. Det største hullet er tettet og hvis alt går etter planen så tettes det siste natt til torsdag.

mandag 01.07 2019

Anmelder mulig misbruk av offentlige midler: – Det er så alvorlig som det kan bli

Ordføreren innkalte mandag til ekstraordinært formannskapsmøte for å bli orientert om hvordan kommunen jobber med saken om mulig misbruk av offentlige midler.

onsdag 26.06 2019

Dette er det nye skytebaneutvalget

Da kommunestyret behandlet reguleringsplan for etablering av skytebane i Kjoselvdalen 19. juni ble det vedtatt å opprette et skytebaneutvalg som skal jobbe videre med saken.

tirsdag 25.06 2019

Utsetter salget av Kunstforeningen: – Vi har ikke kontroll

Intensjonsavtalen mellom kommunen og UiT skulle behandles i formannskapet tirsdag, men er nå utsatt til september.

SVs Gunhild Johansen kalte hyttelandsby på Finnheia en «voldtekt av området» – fikk advarsel

Varaordfører Jarle Aarbakke reagerte på språkbruken i formannskapet.

mandag 24.06 2019

Full strid om falleferdig millionprosjekt: Mener kommunen ikke eier bygget de vil selge

Tirsdag avgjør formannskapet om Muségata 2, som må pusses opp for 20 millioner, skal selges til UiT. Leietakerne i det falleferdige bygget frykter å bli kastet på gata, og sår nå tvil om kommunen i det hele tatt er rettmessig eier.

Byråkratene klager på politikernes dispensasjon for badstu i fjæra

Seksjon for eiendom klager på formannskapets vedtak om dispensasjon for bygging av badstu/bod i Sorgenfri-fjæra.

tirsdag 18.06 2019

Kommunens drikkevann har høy kvalitet, men mange får vann fra private vannverk

Administrasjonen sier de har god kontroll på vannsikkerheten i egne anlegg, men sier at kommunen har 15 private vannverk som drives selvstendig. Nå skal det vurderes om kommunen skal overta driften av også disse vannverkene.

onsdag 12.06 2019

Formannskapet vil bytte ut kystsoneplan etter fire år: – Det er for tidlig

Etter fire år er dagens kystsoneplan moden for skraphaugen. Arbeidet med å etablere en ny skal starte allerede nå.

lørdag 08.06 2019

Vil avvikle driften av svømmehall før tiden

Administrasjonssjefen vil ha fullmakt til å avvikle driften ved Stakkevollan svømmehall tidligere enn planlagt.

Støtter Vervet-navn

Tirsdag skal formannskapet ta stilling til forslag på veinavn i bydelen Vervet.

tirsdag 04.06 2019

Formannskapet gjør hastevedtak om umiddelbar stans av skyting i Tromsdalen

I går begynte Tromsø jeger- og fiskerforening å skyte på leirbuebanen i Tromsdalen. Nå setter formannskapet foten ned - igjen.

fredag 31.05 2019

Formannskapet gir dispensasjon for badstu i fjæra

Tiltakshaver klaget, og får medhold i formannskapet.

onsdag 22.05 2019

Tromsøbadet får 100.000 i støtte til åpningsarrangement

Politikerne nektet først å gi Tromsøbadet støtte fra én tilskuddsordning, men snudde seg deretter for å tildele støtte fra formannskapets egen konto.

tirsdag 21.05 2019

Tromsøbadet legger fram flere tiltak for å unngå årlig underskudd på tolv millioner

Tromsøbadet KF mener de kan unngå et varslet årlig underskudd på tolv millioner kroner med ny vei, subsidierte bussbilletter og flere parkeringsplasser.

lørdag 18.05 2019

Åpner for å strømme alle politiske møter, men vil ikke filme partimøtene

I dag er det kun kommunestyremøtene som strømmes på deres nettsider. Nå vil politikerne videooverføre både formannskaps- og komitémøter for å øke åpenheten rundt de politiske prosessene.

tirsdag 07.05 2019

Vil forlenge drivstoffavgiften i to år

Politikerne i formannskapet vedtok formelt å søke Stortinget om å få forlenge drivstoffavgiften ut 2020.

tirsdag 30.04 2019

Spørsmål om «bensinkrona» førte til full krangel om E8 og byvekstavtalen

Det gikk hett for seg i formannskapet da Høyre etterspurte svar om forlenging av drivstoffavgifta.

tirsdag 23.04 2019

SALT får ja til etablering i Tromsø: Røymo forkasta administrasjonens forslag

Administrasjonens saksfremlegg ble kritisert for å være unødvendig omfattende og problemorientert. Formannskapet forkasta hele forslaget og instruerer kommunen om å finne en løsning på saken.

fredag 12.04 2019

Mens det varsles store kutt i helse- og omsorgssektoren, blar kommunen opp 100.000 kroner til folkefest i Narvik

Kommunen gir tilskudd fordi den mener at VM i Narvik vil kunne ha store ringvirkninger for hele landsdelen. Anni Skogman (Frp) kaller pengestøtten «galskap».

tirsdag 09.04 2019

Tok opp «de glemte barna» i formannskapet: – Helt uakseptabelt at det er slik

Flere partier reagerer på at så mange som 336 barn var i kontakt med Utekontakten i 2018, og ber om tettere oppfølging fra kommunens side.

Politikerne ut mot kuttliste: – Dette er fryktelig og urovekkende å lese

Formannskapet var ikke nådig i tilbakemeldingen på kuttforslaget administrasjonen la fram tirsdag. – Dette er politisk umulig.

tirsdag 26.03 2019

Helse- og omsorg-omstillingen:

Vil måtte kutte 264 årsverk for å få balanse i budsjettet

Høyre fikk med seg Venstre og Frp på et forslag som gikk imot bemanningsreduksjonen som administrasjonssjefen foreslår, men opposisjonen fikk ikke gjennomslag i formannskapet.

tirsdag 19.03 2019

Egon har skjenkebevilling på kjøpesentre i 16 andre kommuner: – Uforståelig at vi ikke skal få det samme i Tromsø

Både Egons driftsleder i Nord-Norge og Jekta-leder Laila Myrvang stiller seg uforstående til at kommunen igjen nekter Egon å servere alkohol på Jekta.

Egon får ikke skjenkebevilling på Jekta: – Direkte næringsfiendtlig

Frp og Høyre mener det er urettferdig å gi skjenkebevilling til restauranter i havneterminalen og ikke på Jekta, men posisjonen viser til ruspolitisk handlingsplan som ikke tillater alkoholservering på kjøpesentre.

onsdag 13.03 2019

Vil bygge nytt kontorbygg på Langnes

Planforslaget til næringsbygg i inntil tre etasjer i Sjølundvegen 3–5 legges ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 19. april.

tirsdag 12.03 2019

Etterlyser kutt også i toppledelsen

Høyres Anna Amdal Fyhn krever at det ikke bare kuttes på gulvet.

Varsler merforbruk på 185 mill. kr:

– Må redusere bemanningen innen helse- og omsorg

Fortsatt klarer ikke sektoren å holde seg innenfor budsjettrammene. Nå varsler administrasjonssjefen bemanningsreduksjoner og lavere tjenestetilbud.

tirsdag 05.03 2019

Ap-politiker reagerer på utallige runder for utelivsaktør: – Uheldig

Nitty Gritty har møtt mange hinder på veien mot å åpne restauranten i Storgata. Brage Larsen Sollund (Ap) mener kommunen kunne ha løst saken på en smidigere måte.

tirsdag 19.02 2019

Vil bygge parkeringshus ved Fløyahallen

Posisjonen i kommunen vil ha parkeringshus ved siden av Fløyahallen for å bøte på parkeringsplassmangelen ved Tromsøbadet.

søndag 17.02 2019

Kvensk flagg blir offisielt i Tromsø

Tromsø kommune skal heise det kvenske flagget på kvendagen den 16. mars.

fredag 08.02 2019

14 år etter at han var i Tromsø kan det komme Mandela-statue: – Frustrerende at ting tar tid

Etter Mandela-konserten i Tromsø i 2005, tok en komité initiativ til å hedre Mandela med en statue. 14 år senere er planene endret, og nå samles det inn penger til en kunstinstallasjon.

fredag 01.02 2019

Ny festival vil bygge hoppbakke på biblioteket

Musikkfestivalen Winterland vil åpne årets event med gratisarrangement i sentrum, men venter på tillatelse fra politiet til å stenge Grønnegata.

mandag 28.01 2019

Ber politikerne si nei til palestinsk vennskapsby

Tromsø bør si nei til invitasjonen fra palestinske Dura om å bli vennskapsby, mener administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.

onsdag 23.01 2019

Bodil Ridderseth Larsen slår tilbake:

– Jeg er ikke rasist

Bodil Ridderseth Larsen (H) får kritikk fra eget parti, men står fast på at kommunen ikke bør bruke tid og penger på å finne opp nye samiske stedsnavn.

Vanja Terentieff (H) om sameutspillet til Bodil Ridderseth Larsen (H)

– Tromsø Høyre har ikke et sameproblem. Vi har Bodil.

Partikollega rykker ut mot Bodil Ridderseth Larsens (H) utspill om samiske stedsnavn, som hun mener ikke hører hjemme i Høyre.

tirsdag 22.01 2019

Nå blir det nye samiske og kvenske stedsnavn i Tromsø

Formannskapet vedtok å godkjenne 19 nye samiske navn på grender, bydeler og områder i Tromsø, samt et helt nytt kvensk navn på Tromsø.

Bydrift skal orientere politikerne om snørydding:

Rødt-politiker bekymret for folks sikkerhet

Jens Ingvald Olsen (Rødt) har bedt Bydrift orientere Formannskapet om arbeidet med snørydding tirsdag morgen. Han vil vite om Bydrift har kontroll på situasjonen, eller om det kreves ekstraordinære tiltak for å sikre trygg ferdsel i trafikken.

torsdag 10.01 2019

Tromsøbadet og TUIL Arena får alt av tippemidler fram til 2021

tirsdag 08.01 2019

Formannskapet:

Kommunen sier ja til SALT

Åtte av ni i formannskapet vil legge kunst- og kulturprosjektet SALT på den kommunale tomta mellom Framsenteret og HT.

mandag 07.01 2019

Venstre: – Vi må ikke gjøre dette så problematisk at SALT glipper

Venstres Morten Skandfer mener SALT vil trekke folk til Tromsø sentrum.

1

Dette kan bli sentrums nye kultursenter, men tomta skaper uenighet

Et storslått aktivitetssenter foreslås flyttet fra Oslo til Tromsø, men administrasjonen går imot kommunens opprinnelige tomteplaner i sentrum.

tirsdag 11.12 2018

Ville ikke gi svar om korttidsavdelingen i Mellomveien 100

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg ville ikke gi noen klare svar om fremtiden til Mellomveien bo- og rehabiliteringssenter.

tirsdag 27.11 2018
1

Kommentaren:

At administrasjonssjefen har lagt opp til ei et storstilt plyndringstokt av byens barn og unge er helt vanvittig

Samtidig som kommunen legger opp til kutt i skole, barnehage og barnevern, er mantraet til det sosialistiske regimet at «det er full kontroll over økonomien i kommunen», skriver politisk redaktør Martin Lægland i sin kommentar.

Vil ikke kutte i skole for å finansiere helse og omsorg

Barn og unge skal ikke betale overskridelsene i pleie- og omsorgssektoren, mener et bredt flertall i kommunen.

Nabokommuner reagerer på Tromsøs oppdretts-vedtak

Kommunestyrets vedtak om å kun tillate lukkede oppdrettsanlegg skaper problemer for det videre arbeidet med kystsoneplanen.

tirsdag 13.11 2018

Støtter utredning av zipline:

– Vil utvikle reiselivet i byen

Formannskapet stiller seg bak å sende ut planene på etablering av zipline i Tromsdalen.

tirsdag 09.10 2018

Åpner for flytting av Rotvold-kiosken

Rotvold-kiosken i Strandveien kan få et nytt og forlenget liv noen andre steder.

Høyre kan snu om E8-trasé i Ramfjord.

Ordfører Kristin Røymo ber formannskapet om å stille seg bak et felles krav om at E8 gjennom Ramfjord bygges på vestre side. Høyre åpner nå for å stille seg bak kravet.

Her åpner politikerne for vestre E8-alternativ

mandag 01.10 2018

Toppledere i Tromsø kommune får ikke karantene

tirsdag 25.09 2018

Reagerer på merforbruket: – De evner ikke å prioritere

Tirsdag varslet administrasjonssjefen om merforbruk på 230 millioner kroner i pleiesektoren. Anni Skogman og Erlend Svardal Bøe er kritisk til at Jarle Heitmann fortsatt bedyrer at de har kontroll på kommuneøkonomien.

Varsler avvik på rundt 230 millioner kroner hos pleie og omsorg

Administrasjonssjefen er veldig bekymret for den økonomiske situasjonen, og prognoser tilsier at det ikke er mulig å drifte videre ut året innenfor bevilget økonomisk ramme.

torsdag 13.09 2018

Formannskapet lukker møte om skiskytterstadion

I et ekstrainnkalt formannskapsmøte torsdag skal politikerne få informasjon om stoda for den forsinkede skiskytterstadion på Templarheimen.

tirsdag 21.08 2018

Avviksmeldingene:

Høyre krevde svar om avvik i eldreomsorgen

Høyres Anna Amdal Fyhn ville i formannskapet ha svar på hva kommunen gjør for å minke antall avviksmeldinger i pleie- og omsorgssektoren.

onsdag 08.08 2018

Utekontakten ble invitert til formannskapsmøte etter iTromsø-serie:

– Første gang vi er her siden 90-tallet

Tidligere møtte Utekontakten jevnlig i kommunestyret og formannskapet. Så ble det stille. Etter iTromsøs artikler om «De glemte barna», vil politikerne igjen ha årlige rapporteringer fra tiltaket.

tirsdag 26.06 2018

Opphetet krangel om fondsmidler i formannskapet

Posisjonen og opposisjonen barket sammen om bruken av penger til veldedige formål.

tirsdag 29.05 2018

Vedtok ny «superavdeling» – kan spare kommunen for 130 milloner kroner i året

Formannskapet vedtok tirsdag å etablere en ny og sentralisert seksjon for innkjøp og opphandling.

Remiks vil ikke gi aksjeutbytte

Til tross for nesten ti millioner kroner i overskudd, vil ikke styret i Remiks gi eierne aksjeutbytte.

Bygdefolket krever toalett til nordlysturistene

Tromvika er et av de mest yndede utfartsområdene for nordlysturister. Samtidig mangler bygda offentlig toalett.

tirsdag 22.05 2018

Protesterer på NVE-vedtak om vindmøller

Formannskapet vedtok å klage på et vedtak fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedrørende vindmølleparken på Raudfjell.

tirsdag 08.05 2018

Kommunen vil kutte drastisk i planene for prestisjepark

Prostneset Park skulle bli den storslåtte inngangsporten til Tromsø og fikk en prislapp på 84 millioner kroner. Nå blir planene kuttet med nesten en tredel.

mandag 30.04 2018

Får støtte til skuterkjøp

Norsk Folkehjelp bør før 60.000 kroner i støtte fra kommunen til å kjøpe en ny snøskuter.

tirsdag 17.04 2018

Høyre vil la private ta over kommunens investeringer

Med en gjeldsrate på 120 prosent, vil Høyre nå ta grep for å endre på investeringsplanene til kommunen.

Enstemmighet om det dyreste hall-alternativet

Formannskapspolitikerne vedtok tirsdag at den planlagte idrettshallen på Storelva ikke skal bygges i en lightutgave.

Får kjøre med snøskuter

Arctic Center i Håkøybotn får tillatelse til å drive investorkjøring med snøskuter og beltet ATV.

tirsdag 10.04 2018

Vedtok forbud mot salg av heliumsballonger

Formannskapet vedtok tirsdag forbudet.

torsdag 05.04 2018

Nå blir dette offisielt Tromsø-flagg

Nå innarbeides regnbueflagget i det offisielle reglementet i Tromsø.

onsdag 04.04 2018

Arctic Center: Varslede innsigelser gir minst ett års forsinkelser

Byggestart for hyttelandsbyen knyttet til Arctic Center i Håkøybotn kan bli et helt år forsinket etter at det er kommet kritiske innspill til planene.

tirsdag 03.04 2018

Flytting av handikappede: Ville ha svar om årsak og fremdrift

– Det er en svært uheldig situasjon som er oppstått, og den går ut over de svakeste i kommunen.

tirsdag 13.03 2018

Vedtok å kutte 200 millioner i helsesektoren

Politikerne i formannskapet ga – etter flere måneders politisk tautrekking – tommelen opp for kutt på 200 millioner kroner i helse- og omsorgssektoren.

Troms Kraft vil fusjonere med Hålogaland Kraft

Troms Kraft-sjef Semming Semmingsen vil bruke 2018 til å få på plass en sammenslåing med Hålogaland Kraft.

I dag behandler de gigantkutt i helse og omsorg på 200 millioner

I tirsdagens formannskapsmøte vil administrasjonens forslag på kutt innenfor helse- og omsorgssektoren nok en gang opp til behandling.

onsdag 28.02 2018

Nå kan du si ditt om disse planene i Kroken

Reguleringsplanene for 400 nye boliger på oversiden av lysløypa i Kroken skal nå legges ut på offentlig høring.

tirsdag 20.02 2018

Frykter kutt kan føre til lovbrudd

Brukerrådet ved Kroken Sykehjem mener de foreslåtte kuttene i pleie- og omsorgssektoren vil ramme lovpålagte tilbud på kommunens sykehjem.

onsdag 07.02 2018

Helse og omsorg:

Her er direktørens kuttliste

Tirsdag i neste uke skal politikerne i formannskapet bestemme seg for om de skal støtte en kuttliste på 200 millioner kroner for helse- og omsorgssektoren.

tirsdag 06.02 2018

Her har det plutselig blitt parkeringsforbud

Hvorfor er det helt plutselig blitt parkeringsforbud nattetid flere steder i sentrum?

Høyre sier blankt nei til å bygge et nytt rådhus

Til tross for trangboddhet, høye husleier og dårlig faglig samhandling så vil Høyre ikke støtte forslaget om å utrede et Rådhus 2.

fredag 19.01 2018

Bygger nytt avløp og toalett i Grøtfjord

Kommunen bygger ut og drifter et helt nytt avløpsnett, samt et nytt friluftstoalett i Grøtfjord.

tirsdag 09.01 2018

Formannskapet:

Nå får opp til tusen personer penger fra kommunen for å bytte til piggfrie dekk

Ap, SV og Rødt knep igjen pengesekken og vedtok en moderert versjon av administrasjonssjefens forslag om piggdekkpant.

mandag 08.01 2018

Heitmann ny gruppeleder for Arbeiderpartiet

Jarle Heitmann blir gruppeleder i kommunestyret for Arbeiderpartiet.

mandag 18.12 2017

I 2014 skrev de en turistguide på to uker. Den ble utsolgt – nå skal guiden relanseres

Den uavhengige turistguiden skal gis ut på nytt i april.

fredag 15.12 2017

Debatt

«Økonomirapport for Tromsø kommune per oktober 2017 er sjokkerende lesning.»

Økonomirapport for Tromsø kommune per oktober 2017 er sjokkerende lesning.

onsdag 06.12 2017

Kommunen sletter Gatemagasinet Virkeligs milliongjeld

Gatemagasinet Virkelig får en stor julegave fra Tromsø kommune.

tirsdag 14.11 2017

Varaordføreren: – Glem ordføreren, dette er det viktigste vervet i byen

Formannskapet har valgt nye medlemmer til 17. mai-komiteen i Tromsø.

Evakueringsheis på kinoen vedtatt i Formannskapet: – Pinlig at den ikke er på plass ennå

Formannskapet vedtok enstemmig å bruke åtte millioner kroner på en heis for at rullestolbrukere skal kunne gå på kino uten ledsagere.

onsdag 08.11 2017

Kommunen vil ha leilighetsbygg i sentrum lavere enn vedtatt: – Jeg blir så frustrert at jeg nesten rister

I august vedtok formannskapet at boligprosjektet i Storgata 104–108 kan bygge en innskutt 7. etasje. Men i vedtaket fra kommuneadministrasjonen manglet bygget en etasje. Det gjør formannskapsmedlem, Erlend Svardal Bøe, svært irritert.

tirsdag 31.10 2017

Jonas Stein etter avsløringen om Visit Tromsø: – Har ikke tillit til styrelederen

Jonas Stein (V) er tydelig på at han ikke lenger har tillit til styreleder Monica Lyngh i Visit Tromsø.

Vil innlemme regnbueflagget i kommunens flaggregler

Jarle Heitmann (Ap), Jens Ingvald Olsen (R) og Ingrid Marie Kielland (SV) ber om at regnbueflagget blir et fast innslag på rådhuset under Tromsø Arctic Pride.

tirsdag 24.10 2017

«Ett PCI-senter for hele Nord-Norge»

Styret i Helse Nord skal 25.10.2017 behandle sak om en eventuell etablering av et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø.

onsdag 04.10 2017

Kommentaren

«Lønnsgarantifolket»

Det er et eller annet veldig absurd ved at noen bare kan bevilge seg selv 186.000 mer i lønn. At man deler broderlig og gir like mye til sin egen «bror», hjelper ikke.

mandag 25.09 2017

Debatt

«Den nye regionen blir en svær mulighet politisk, økonomisk og kulturelt. Den muligheten må vi som leder Nord-Norges største by gripe.»

tirsdag 19.09 2017

Utsetter behandlingen av niqab- og burkaforbud

Regjeringen vil forby plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i private og offentlige barnehager og utdanningsinstitusjoner i Norge. I dag skulle formannskapet behandle kommunens høringssvar, men slik ble det ikke.

torsdag 14.09 2017

Mener vedtak om byggestopp i Robukta er i strid med Grunnloven

Advokat mener formannskapsvedtak er i strid med Grunnloven.

onsdag 06.09 2017

Politikerne ante ikke hvor mange skjenkeløyver byen har - nå har de fått svaret

Tromsø har i dag nesten 130 skjenkeløyver som skal dekke etterspørselen etter alkohol fra byens faste innbyggere og alle tilreisende.

tirsdag 22.08 2017

Historisk samling holdt på å råtne – nå får de penger

Tromsøs brannhistoriske samling får 50.000 kroner fra kommunen.

Må endre navn på gravlund

Sandnessund gravlund får ikke lov til å hete nettopp det, isteden må kommunen endre det til Sandnessundet (med et-endelse).

Kommunen og grunneiere enige om videre bygging av Sherpa-trappa

Grunneier Barlindhaug ville slå på bremsene som følge av det de mente var uakseptabel oppførsel fra kommunens side. Nå er partene kommet til en enighet.

onsdag 16.08 2017
1

Kommentaren

«Beslutningen tåler virkelig ikke dagens lys, og kommunen bør snarest komme til enighet med selger om pris, mens dette ennå er en mulighet.»

Tirsdag ble den betente saken om Robuktas fremtid tatt opp i formannskapet. Og jaggu fikk ikke historien enda en overraskende vending.

onsdag 02.08 2017

Ramberg kan slippe karantenetid

onsdag 28.06 2017

Vil ha gratis internett i hele Tromsø: – Såpass bør vi få til i det 21. århundret

Daglig leder i Visit Tromsø, Christopher Hudson, satser på at man kan benytte seg av gratis internett i sentrum før vinteren.

tirsdag 27.06 2017

Bøe krever svar: – Hvorfor blander Mohåg seg i Hurtigrute-konflikten?

Gruppeleder i Høyre og formannskapsmedlem Erlend Bøe har bedt kommuneadministrasjonen svare på hvorfor byutviklingssjef har kastet seg ut i konflikten mellom Tromsø Havn og Hurtigruten.

tirsdag 20.06 2017

Formannskapet går imot ekspertutvalg: Vil skjerme Narvik-fakultet

Tromsø kommune stiller seg bak kravet om at det fortsatt skal være et eget ingeniørvitenskapelig fakultet som skal styres fra Narvik.

onsdag 14.06 2017

Dekker med Arktisk hovedstad-penger

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg vil bruke penger avsatt til Arktisk hovedstad på et annet prosjekt.

tirsdag 13.06 2017

Vil gi pengestøtte til Musikkfest Tromsø

Formannskapet skal tirsdag beslutte om man ønsker å støtte Musikkfest Tromsø med 100.000 kroner i driftsstøtte.

tirsdag 16.05 2017

Utsetter høringen for dette storprosjektet

Tirsdag vurderte formannskapet hvorvidt for planforslaget til Norgesgruppen Nords prosjekt på Strandveien 108, med inntil 100 boliger fordelt på tre blokker og 3.000 m² næringsareal, skulle legges ut på høring.

Vedtok motvillig E8-høring

– Vi kan ikke legge dette ut på høring, men jeg lukker øynene og stemmer for

Til tross for sterk misnøye fra flere medlemmer, vedtok et enstemmig formannskap tirsdag å legge planen for østre E8-trasé i Ramfjord ut til offentlig ettersyn i åtte uker.

Slik skal kommunen motarbeide mafiavirksomhet

Ordfører Kristin Røymo (Ap) har bedt administrasjonen om å opprette et eget tverrfaglig senter for kontrolletatene for å motvirke mafiavirksomhet i byggebransjen.

tirsdag 09.05 2017

Kunstforeningsbygget:

Praktbygget råtner på rot - nå ber de kommunen overta det

Ledelsen i Tromsø kunstforening ber kommunen overta det formelle eierskapet og ansvaret for foreningens lokaler.

onsdag 03.05 2017

Får tomtefesteavtale:

Skal bygge nytt kattehus

Dyrebeskyttelsen får – troligvis – en 40-årig tomtefesteavtale med kommunen slik at man kan bygge nytt hjelpesenter for katter.

søndag 23.04 2017

Her vil kommunen leie ni parkeringsplasser

Administrasjonen i kommunen anbefaler å inngå en 10-årig leieavtale for ni parkeringsplasser i Strandgata 41.

onsdag 19.04 2017
1

Kommentaren

«Det er ikke uproblematisk at man sier ja til sykkelfesten uten verken å kjenne summen eller vite hvor pengene skal hentes fra»

Det er en tynn linje mellom å vise handlekraft og å være for rask på avtrekkeren.

onsdag 29.03 2017

Utsetter planen for Stakkevollveien: - Det er en kompleks sak

Kommunedelplanen for Stakkevollveien kommer ikke til behandling i formannskapet innen første kvartal slik administrasjonen tidligere har antydet.

tirsdag 28.03 2017

Overskridelser på 100 millioner kroner bare på to måneder

De borgerlige partiene i formannskapet gikk til kraftig angrep på det de mente var handlingslammelse fra den politiske ledelsen i kommunen.

tirsdag 21.03 2017
1

Kommentaren

«En skamløs knebling av velgerne»

Er politikerne redde for at folket skal bli hørt?

tirsdag 14.03 2017

Administrasjonssjefen i hardt vær for lønnsbonanza til sine nærmeste kollegaer

Administrasjonssjefen fikk kjørt seg i formannskapet hvor samtlige partier var kritisk til lønnsøkningen til kommunens ledergruppe.