Tema

torsdag 11.06 2020

I fjor installerte UiT et giga-solcelleanlegg på taket. Før det har blitt tatt i bruk er mange av panelene knust av snø

Statsbygg har levert reklamasjon på solcellepanelene som skulle tåle nordnorsk vinter.

onsdag 11.03 2020

Kvitebjørn Varme:

Frykter at byen skal «gå tom» for fjernvarme

Om ikke Kvitebjørn Varme får fordoble sin produksjonskapasitet risikerer selskapet å ikke kunne levere nok fjernvarme til kundene.

tirsdag 03.03 2020

Det blir ikke kraftverk i Sjøvassbotn: – Endelig kan vi få den roen vi søkte da vi flyttet hit til bygda

Etter ti år med planer om å bygge småkraftverk i Turrelva-området, ble det 28. februar klart at Olje- og energidirektoratet avslår søknad om kraftverkutbygging i Sjøvassbotn.

søndag 19.01 2020

Det vil være svært lave strømpriser i lang tid fremover

Prisen på strøm har ikke vært så lav på mange, mange år - og prisene vil holde seg på bunnivå i overskuelig fremtid.

onsdag 13.11 2019

Debatt:

Hva om vi dropper det grønne skiftet og reduserer forbruket i stedet?

Det hevdes fra enkelte hold at klimamålene i Parisavtalen fra 2015 kan nås ved å redusere forbruket av energi og stanse veksten i fornybar energiproduksjon, eller begrense den til det som kan produseres uten å beslaglegge nye arealer til storskala solkraftanlegg og vindparker. I denne kronikken skal jeg på en enkel måte illustrere hvilken forbruksreduksjon som skal til for at dette skal kunne lykkes.

søndag 27.10 2019

Nå stiger strømprisene - men ikke like mye i nord som i sørtverk

I vinter vil strømkunder i Nord-Norge trolig måtte betale 40 øre per kilowattime. Det er billigere enn det man må betale i sør.

tirsdag 15.10 2019

JM Hansen inngår samarbeid for å styrke sin posisjon i markedet for smarte bygg

Avtalen mellom JM Hansen og Schneider Electric skal gjøre dem i stand til å drive innovasjon og samarbeid for smartere bygg, bedre infrastruktur og høyere energieffektivitet.

torsdag 18.07 2019

Debatt:

Kraftnett, energilagring og vindkraft trengs for å løse klimaproblemet

torsdag 28.03 2019

Statkraft dropper videre satsing på vindkraft i Norge

Statkraft skal droppe utbygging av vindkraft i Norge etter å ha bygget ferdig tre vindparker de har konsesjon til. Vindkraftforeningen Norwea er skuffet.

mandag 23.07 2018

Sametinget refser NVE – all vindkraft fra Kvaløya skal ut av fylket

I fjor ble det kjent at all vindkraftproduksjon på Kvitfjell/Raudfjell skal gå til aluminiumsproduksjon på Helgeland. Samiske interesser mener dette svekker tilliten til NVEs konsesjonsprosess.

tirsdag 27.02 2018

Kulde:

Varsler fortsatt høye strømpriser

Så lenge kulden vedvarer vil strømprisene holde seg langt høyere enn normalt.

tirsdag 14.11 2017
1

Kommentaren

«Når vinden blåser i lokaldemokratiet»

I en tid da verden skriker etter fornybar energi, er det lett å gå seg blind i de gode intensjoners blodtåke.