Tema

onsdag 05.05 2021

Huset ble bygd 53 cm for høyt og Statsforvalteren avslår dispensasjon: – De har vært maksimalt uheldige

Da huset skulle bygges, ble det først sendt ut feil informasjon fra kommunen. Deretter gjorde husfabrikken en feil og huset ble 53 cm for høyt. Nå slår Statsforvalteren fast at de ikke vil gi dispensasjon for høyden.

onsdag 21.04 2021

Må holde atomubåtøvelse digitalt

Fredag vil blant annet Statsforvalteren, politiet, UNN, Forsvaret, samt kommunene i Tromsø, Karlsøy, Lyngen og Skjervøy ha en øvelse om mottak av reaktordrevet fartøy til Grøtsund havn. Øvelsen vil skje foran skjermen.

tirsdag 09.03 2021

Ni skoler i Tromsø bryter opplæringsloven: Kan bli nødt til å redusere kvaliteten i skolen

Ni grunnskoler i Tromsø kommune har for få lærere per elev, noe som strider mot opplæringsloven. Nå kan skolene bli nødt til å fjerne psykososiale tiltak for å komme innenfor lovkravet.

lørdag 07.11 2020

Fylkesmannen hindrer stenging av videregående skoler: – Vi burde kunne ta noen beslutninger selv

Fredag informerte Troms og Finnmark fylkeskommune om at de ville ha en digital opplæring i de videregående skolene. Det vil ikke Fylkesmannen ha noe av.

onsdag 04.11 2020

Får 14 mill. ekstra for koronahåndtering: – Fortsatt langt unna å få dekket alle kostnadene våre

Fylkesmannen har hittil i år tildelt Tromsø kommune 25,5 millioner kroner i forbindelse med korona og smittevern.

mandag 26.10 2020

Vally (73) døde etter å ha ringt 113 seks ganger uten å få hjelp:

Ny rapport sier at AMK-sentralen kunne ha forhindret dødsfallet. – Det har vært mye brannslukking og bortforklaring, sier Vallys barnebarn

Vally Irene Salos etterlatte får nå støtte i en uavhengig sakkyndig vurdering av kommunikasjonen mellom avdøde og 113.

onsdag 21.10 2020

Helsehuset får kritikk av Fylkesmannen: Pasient fikk tilsyn av lege først etter at kona krevde det

Helsehuset satte ufaglært personell til å jobbe med en pasient som hadde fått behandling ved UNN for hjerneblødning. Mannen utviklet lungebetennelse og ny hjerneblødning mens han lå på Helsehuset uten at det ble oppdaget.

tirsdag 13.10 2020

Klager E8-vedtak inn til Fylkesmannen

Etter at kommunestyret vedtok vestre trase for E8 i Ramfjord, har mange benyttet seg av muligheten til å klage på vedtaket til Fylkesmannen. Alle klagere vil ha østre trasé.

mandag 17.08 2020

Fylkesmannen har talt: Blir ny behandling av Arctic Center-saken

Fylkesmannen mener det ble gjort saksbehandlingsfeil da Arctic Center-planene ble avvist, og at saken nå må opp til ny behandling.

mandag 10.08 2020

Slik granskes Hurtigruten: – Undersøker både Hurtigruten som foretak og enkeltpersoner

Både politiet, Fylkeslegen og Sjøfartsdirektoratet undersøker om Hurtigruten har brutt smittevernloven som følge av smitteutbruddet på MS «Roald Amundsen».

fredag 26.06 2020

Fikk tre millioner kroner til kraftsamling for å hjelpe barn og unge som sliter

Tromsø kommunes forebyggende gruppe U16 har fått tre millioner kroner fra Fylkesmannen for å hjelpe og støtte barn og unge som sliter.

mandag 18.05 2020

Fører digitalt barnevernstilsyn i koronakrisen: – Delte erfaringer

På grunn av koronapandemien, må Fylkesmannens tilsyn hos barnevernsinstitusjoner i noen tilfeller gjennomføres digitalt.

lørdag 16.05 2020

Kommunen har ikke laget plan for støymålinger i boliger – nå truer Fylkesmannen med tvangsmulkt

Fylkesmannen i Troms og Finnmark etterlyser en fremdriftsplan for å kartlegge innendørs støynivå, og truer med tvangsmulkt om de ikke får den før juni er omme.

torsdag 26.03 2020

Fylkesmannen: Ligger an til at regjeringa åpner for lokale karanteneregler

Regjeringa vil snart legge fram sin veileder for kommunale tiltak mot korona-smitte. Den vil åpne for lokale karanteregler, skal vi tro fylkesmann Elisabeth Aspaker.

tirsdag 24.03 2020

Fylkesmannen sjekker lovligheten i lokale karantenebestemmelser

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har pålagt kommunene i fylket som har innført lokale karantenebestemmelser om å oversende disse til fylkesmannen.

mandag 16.03 2020

Enda mange turister igjen i nord:

Nå ber fylkesmannen Airbnb-utleiere ta ansvar: – Be turistene reise hjem

Kun 21 dokumentert smittet med korona i Troms og Finnmark, men fylkesmann Elisabeth Aspaker frykter at det finnes store mørketall.

mandag 03.02 2020

Fylkesmannen kalte kommunen inn på teppet: Tok opp den anstrengte økonomien

Sist fredag var Tromsø kommune kalt inn på teppet til fylkesmannen for å svare på spørsmål om den anstrengte kommuneøkonomi.

fredag 10.01 2020

Kvaløysletta skole får tilsynsbesøk av fylkesmannen – valgt ut fordi det er størst sjanse for å finne brudd på regelverk der

Skolesjef Grete Ollila ser fram mot tilsynet og håper alle skolene i kommunen kan lære noe av det.

mandag 30.12 2019

Gigantprosjektet på Håpet får fortsatt nei – mener det ikke er godt nok støydempet

De planlagte 620 leilighetene - fordelt på 16 blokker på Håpet - er ennå ikke godkjent. – Fylkesmannen sier indirekte at innglassing av balkonger ikke er bra nok, til tross for at det gjøres andre steder, sier prosjektleder.

onsdag 09.10 2019

Sier ja til omstridt oppdrettsanlegg på 48 tusen kvadratmeter ved Sommarøya

Fylkesmannen tillater Lerøy Aurora å etablere nytt oppdrettsanlegg ved Veggneset nord for Sommarøy.

tirsdag 01.10 2019

Fylkeslegen har fått bekymring- og avviksmeldinger om Babcock

Fylkeslegen i Troms og Finnmark hadde møte med Helse Nord og Luftambulansetjenesten mandag for å få en redegjørelse for situasjonen.

fredag 05.07 2019

Pålegger nye miljøundersøkelser i Eidkjosen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark pålegger Eidkjosen Industripark å gjennomføre flere undersøkelser på havbunnen i Eidkjosen.

tirsdag 25.06 2019
1

– Vi er for det meste enig med Fylkesmannens funn

Som eier av de videregående skolene er Troms fylkeskommune i gang med å ta tak i lovbruddene Fylkesmannens tilsyn avdekket.

Avdekket alvorlige lovbrudd etter tilsyn på videregående skole

torsdag 11.04 2019

Klager på Fylkesmannens skytebane-ja

Skytebanemotstanderne påklager Fylkesmannens opphevelsesvedtak om skytebanen i Tromsdalen.

mandag 01.04 2019

Kommunen må redegjøre for snødumping ved flyplassen

Fylkesmannen ber kommunen redegjøre for dumping av snø i sjøen ved flyplassen.

fredag 15.02 2019

Fylkesmannen vil ha Robukta som friområde

Ber også kommunen vurdere om det bør tilrettelegges for sykkelparkering i området.

mandag 11.02 2019

Fylkesmannen ut mot planene for Nordlyskvartalet: – Strider mot nasjonale interesser

onsdag 06.02 2019

Reiser innsigelser til Nordbyen-plan

Fylkesmannen i Troms fremmer to innsigelser til områdeplanen for Nordbyen.

onsdag 23.01 2019

Skolene har brutt aktivitetsplikten i over halvparten av mobbesakene i Troms

For mange skoler i landet bryter aktivitetsplikten, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

onsdag 09.01 2019

Lemper på skytetider

Fylkesmannen kommer med forslag angående skytetider ved skytebane i Kjoselvdalen.

Avklaring om innsigelse i forbindelse med nye Stakkevollveien

Tromsø kommune lurer på om Fylkesmannen vil trekke innsigelsen om støy og støv i forbindelse med planene for Stakkevollveien.

tirsdag 25.12 2018

Fylkeskonservatoren vil gi tillatelse til Skansen-graving

Gravingen gjøres for å fjerne forurensede masser på slippen på Skansen.

onsdag 28.11 2018

Aspaker erklærer seg inhabil: – Trist sak for alle involverte parter

Elisabeth Vik Aspaker begrunner inhabiliteten med at hun tidligere har hatt kontakt med Svein Ludvigsen på mange arenaer.

lørdag 24.11 2018

Aleris brøt loven: «Vikarbonanza» ved barnevernsavdeling på Hansnes

Barna har krav på ei stabil voksengruppe. På 25 dager var imidlertid hele 19 ulike ansatte, flere av dem vikarer, innom det privatdrevne botilbudet.

fredag 23.11 2018

Kjempeutbygging ved Alfheim møter motstand hos Fylkesmannen

Fylkesmannen setter spørsmålstegn ved at det er gjort endringer i planforslaget for området.

tirsdag 13.11 2018

Fylkesmannen mener helse- og omsorgsbudsjettet for 2019 er urealistisk

I september klaget opposisjonen på behandlingen av kommunebudsjettet til Fylkesmannen. Nå har svaret kommet. – Ikke uventet, sier Rødts Jens Ingvald Olsen.

fredag 09.11 2018

Ber Fylkesmannen stå ved skytebaneinnsigelse

Mens kommunen ber Fylkesmannen frafalle innsigelsen til ny skytebane i Kjoselvdalen, ber motstanderne om at innsigelsen opprettholdes.

tirsdag 06.11 2018

Håper å lokke kronprins Haakon til vitenskapelig konferanse

Teknisk-naturvitenskapelig forening har invitert kronprins Haakon til å åpne konferansen Bioprosp_19 i Tromsø 25. februar 2019.

mandag 05.11 2018

Får lov til å skifte vinduer

fredag 02.11 2018

Fylkesmannen anbefaler avslag for badstua på Sorgenfri

Frank Øynes har søkt om dispensasjon for badstua som ligger i 100-meterssonen i fjæra ved Sorgenfri. Nå anbefaler Fylkesmannen at Tromsø kommune avslår søknaden.

mandag 29.10 2018

Lindgård blir assisterende fylkesmann for Troms og Finnmark

Stian Lindgård blir ny assisterende fylkesmann sammen med Bård Magne Pedersen.

onsdag 26.09 2018

Fylkesmannen kritisk til gigantisk boligprosjekt på Håpet

Fylkesmannen i Troms fremmer innsigelse til reguleringsplanen for Einerhagen på Håpet.

fredag 21.09 2018

Nå er blokka på ni etasjer godkjent

Fylkesmannen avviser klagene på blokka i ni etasjer i Vestregata 20-22, dermed kan JM Hansen Eiendom starte salget av leiligheter til boligprosjektet ved Kongsparken i løpet av høsten.

tirsdag 18.09 2018

For snart tre år siden ble planen for oppgradering av Stakkevollveien vedtatt:

Kommunen varsler omstart for Stakkevollveien-plan

For snart tre år siden ble planen for oppgradering av Stakkevollveien vedtatt. I sommer opphevet Fylkesmannen vedtaket. Nå gjør kommunen et nytt forsøk på å få planen vedtatt.

tirsdag 28.08 2018

Skoler fulgte ikke opp halvparten av mobbesakene

tirsdag 21.08 2018

Straks tar den assisterene fylkeslegen over for Svein Steinert (65)

Svein Steinert (65), som har vært fylkeslege i Troms i snart seks år, slutter som fylkeslege allerede 1. september - fire månender før hans arvtaker tar over.

torsdag 16.08 2018

Fylkesmannen satte foten ned. Nå setter de i gang nytt planarbeid

Tidligere i sommer ga fylkesmannen tommelen ned for kommunens reguleringsplan for Stakkevollveien. Nå er arbeidet med en ny plan i full gang.

tirsdag 07.08 2018

Nå har de fjernet fredningen av bjørka på Storhaugen

Den mye omtalte fredede bjørka er nå slettet som fredningsobjekt.

mandag 06.08 2018

Fylkesmannen stanser gigantplaner for Stakkevollveien

Etter flere års klagebehandling har nå «dommen» kommet fra fylkesmannen: Kommunens reguleringsplan godkjennes ikke på grunn av omfattende saksbehandlingsfeil.

fredag 06.07 2018

Nedjusterer beredskapsnivået for luftambulansen

Helse Nord anser bemanningssituasjonen som stabil.

tirsdag 26.06 2018

Kommunen fikk medhold i Robukta-klagen:

Får fremdeles ikke bygge nytt i Robukta

Fylkesmannen stadfester Tromsø kommunes vedtak om midlertidig forbud mot tiltak på Robukta-eiendommene. Dermed tas klagen fra Total Prosjekt AS ikke til følge.

onsdag 06.06 2018
6

Fylkesmannen, kommunen og skyttere på befaring i Tromsdalen:

Skytebanens fremtid skal avgjøres etter sommeren

Konflikten om skytebanen i Tromsdalen har pågått i mange år. Onsdag var representanter fra Fylkesmannen på befaring på anlegget.

fredag 18.05 2018

Plukket over tre tonn plast: – Det var enorme mengder søppel

Enorme mengder med plast preger Troms-strendene. I løpet av tre timer fikk et stort ryddeteam bare pirket i overflaten av problemet.

onsdag 09.05 2018

Dette blir Fylkesmannens ledergruppe

I alt ni menn og kvinner skal være fylkesmann Elisabeth Vik Aspakers nærmeste medarbeidere.

søndag 08.04 2018

Friluftsrådet får penger til strandrydding og holdningsarbeid

Seks selskaper og friluftsråd får økonomiske midler fra Miljødirektoratet for å rydde opp i marin forsøpling.

torsdag 05.04 2018

Slik blir det nye fylkesmannsembetet

Ledelsen skal sitte i Vadsø, men noen avdelinger skal ledes fra Tromsø. Torsdag ble det klart hvordan organisasjonskartet for det nye fylkesmannsembetet ser ut.

mandag 26.03 2018

Avdekket flere avvik ved avfallsmottak - frykter alvorlige konsekvenser om noe skulle gå galt

Fylkesmannen gir Remiks Produksjon AS og Perpetuum Miljø AS beskjed om å rydde opp.

fredag 23.03 2018

Hoper seg opp med pasienter på UNN – nå slår sykehuset alarm

«Ansatte har mistet troen på at kommunen vil makte å løse problemet» skriver sykehusledelsen i et brev til Fylkesmannen.

lørdag 17.03 2018

Flere skilte seg i fjor enn året før

I løpet av 2017 fikk fylkesmannen i Troms flere søknader om separasjon og skilsmisse enn året før.

onsdag 14.03 2018

Store mengder hestemøkk ved rideskolen vekker bekymring

Etter at Troms idrettskrets satte Tromsø Ryttersportsklubb under administrasjon, er idrettskretsens leder nå bekymret for hestemøkka som har hopet seg opp de siste årene.

Aktiviteten utenfor Troms-kysten øker betydelig: – Det er behov for en redningshelikopterbase i Troms. Det er det ikke tvil om.

Fylkesrådet, Fylkesmannen, politimesteren og Hovedredningssentralen Nord-Norge skal møtes for å diskutere det som ligger an til å bli en betydelig reduksjon i beredskapen i Troms.

tirsdag 06.03 2018
1

Kommentaren

«La hestkuken dø i fred»

Den nordnorske humoren har lenge surfet på gammel storhet, men i møte med en alvorstynget verden, har den bukket under, og ligger nå på sotteseng med respirator.

lørdag 03.03 2018

Lokalt engasjement kan bli avgjørende for fremtiden til Alfheim

– Vi kjenner til Alfheim svømmehall. Den har vært på radaren vår ei god stund. Det er ingen tvil om at arkitekt Jan Inge Hovig har tegnet et ikonisk bygg, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran hos Riksantikvaren.

torsdag 01.03 2018

Nå ber flere om askespredning

Stadig flere søker om å få spre asken etter seg selv eller sine kjære utenfor de tradisjonelle gravlundene. Men til tross for en liberalisering av lovverket, er Alfheim fortsatt ikke øde nok.

tirsdag 27.02 2018

Over halvparten av fosterbarna får ikke tilsynet de har krav på

Fylkesmann Elisabeth Aspaker ser svært alvorlig på utviklingen i Tromsø kommune.

Tromsø berget veksten for hele Troms fylke

Tromsø vokste med 1.097 innbyggere i fjor. Det førte til at Troms fylke vokste med 867.

fredag 23.02 2018

Tromsø Mekaniske har fått beskjed om å stanse virksomhet i Eidkjosen

– Vi har tabbet oss ut, sier daglig leder ved skipsverftet, Åge Jonny Hansen.

onsdag 21.02 2018

Minneord: Martin Johannes Toralf Buvik (14.01.1923-17.02.2018)

«En ruvende skikkelse i Troms-samfunnet har hatt sin siste vakt»

Tidligere stortingsrepresentant og fylkesmann Martin Buvik gikk nylig bort i en alder av 95 år.

mandag 29.01 2018

Skal bygge blokk - mener leireskredfare ikke er godt nok vurdert

Både Fylkesmannen og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener faren for kvikkleireskred og flom ikke er godt nok utredet før byggingen av 65 boliger i Solstrandvegen kan begynne.

mandag 22.01 2018

Må slukkes eller fjernes

Flere elever sier de blir mobbet

Rekordmange skoleelever besvarte elevundersøkelsen i 2017.

fredag 05.01 2018

Fylkeskulturetaten anmelder gravrøysskade

Kvitebjørn ber om endring av utslippstillatelsen

onsdag 03.01 2018

Nå er klagesaken om asfaltverket ved Olavsvern endelig avgjort

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om midlertidig tillatelse til etablering av mobilt asfaltverk på Olavsvern.

onsdag 20.12 2017

Ny mobbelov gir store utslag: Mangedobling av henvendelser til Fylkesmannen

I fjor kom det inn fem mobbesaker til Fylkesmannen i løpet av høsten. Etter at den nye mobbeloven trådte i kraft 1. august i år, har det kommet inn 30 saker.

onsdag 06.12 2017

Disse oppgavene kan bli lagt til de nye fylkeskommunene

Regjeringens ekspertutvalg skal foreslå hvilke oppgaver de nye fylkeskommunene kan få. – Jeg tror vi vil komme med så djerve forslag, at mange vil forbauset, sier Svein Ludvigsen.

mandag 20.11 2017

Mer strid rundt vindmøllene på Raudfjell og Kvitfjell

Fylkesmannen vil stoppe anleggsarbeid i kontroversielt vindmølle-prosjekt

Fylkesmannen har klaget på at anleggsarbeidet er i gang på Raudfjell og Kvitfjell og har bedt om at det stoppes.

fredag 27.10 2017

Sjekk hva fylkestingspolitikerne tjener

Med en inntekt på nærmere 3 millioner kroner, tjener Ap-politiker og fylkesordfører Knut Werner Hansen nesten tre ganger så mye som nestemann på lista.

tirsdag 24.10 2017

Nå skal områder rundt Rystraumen få samiske navn

Tromsø kommune sender nå navneforslagene ut på høring.

torsdag 19.10 2017

Debatt

«Det er ingen medisinsk forskning som rimeliggjør at støy fra skytebanen i Kjoselvdalen utgjør en trussel mot helsa til innbyggere»

Jeg ønsker ikke å bidra til en opphetet debatt omkring skytebanestøy i byen vår, og jeg har ingen tro på at en dialog i avisa vil påvirke Anders Christensens standpunkt i saken om skytebanen i Kjoselvdalen. Når jeg likevel svarer på hans innlegg, er det fordi temaet behøver å belyses.

onsdag 13.09 2017

Naboer klagde på Blå Kors-bolig - ble avvist

Naboer har klagd på at kommunen ga dispensasjon fra byggegrensen da Blå Kors bygde omsorgsboliger på fastlandet.

fredag 01.09 2017

Utbygger vil ha meglingsrunde med Fylkesmannen rundt innsigelse på storprosjekt

onsdag 30.08 2017

Her blir det utfylling på 110.000 kubikkmeter i sjøen

Fylkesmannen i Troms gir Vervet Eiendom tillatelse til å fylle steinmasser i sjøen ved Nordjeteen, over forurensede bunnmasser.

fredag 25.08 2017

Hun blir ny fylkesmann

Elisabeth Aspaker ble i dag utnevnt som ny fylkesmann for Troms og Finnmark.

fredag 18.08 2017

I halvparten av UNN-sakene får ikke Fylkesmannen svar: – Det er svært alvorlig

Fylkeslege Svein Steinert gjorde det klart hvor skoen trykker i det ekstraordinære UNN-syremøtet.

onsdag 09.08 2017

Disse vil bli ny fylkesmann i Troms og Finnmark

Både fylkesmann i Troms, Elisabeth Aspaker (54) og fylkesmann i Finnmark, Ingvild Aleksandersen (49), har søkt på jobben.

mandag 31.07 2017

Skal kartlegge skog og natur i Tromsø

Fylkesmannen i Troms kartlegger i sommer natur i fylket, blant annet i Tromsø.

tirsdag 25.07 2017

Politimesteren frykter for beredskapen i nord

mandag 17.07 2017

Forlenger høringsfrist

Høringsfristen for den nye E8-traséen i Ramfjord har blitt forlenget.

mandag 10.07 2017

Ber om ny høringsfrist for E8

torsdag 06.07 2017

Trekker innsigelsen til dette boligprosjektet

fredag 30.06 2017

Fylkesmannen godkjenner masseuttak i Tønsvika

Masseuttak og steinbrudd i Tønsvika vil ikke gå utover vannkvalitetet, mener Fylkesmannen.

Avvik ved avfallsanlegg

Avslørte flere avvik ved asfaltverk

onsdag 28.06 2017

Fylkesmannen varsler kommunen om tilsyn

mandag 19.06 2017

Rystraumen blir vernet

fredag 16.06 2017

Tillitsvalgt om sammenslåingen: – Ansatte ønsker å beholde jobben og bli der de er

De tillitsvalgte ved Fylkesmannen i Troms er klar på at det er et sterkt ønske fra de ansatte å bli værende i Tromsø.

Fylkesmannen flyttes til Vadsø - ingen garantier for tromsøansatte

Regjeringen har besluttet at Fylkesmannen i Troms og Finnmark slås sammen, og at det nye hovedsetet legges til Vadsø.

onsdag 14.06 2017

Kan vente pålegg og hyppige tilsyn

Bare 25 prosent av kommunene i Troms har tilfredsstillende beredskapsplaner: – Uakseptabelt, mener beredskapssjef Per Elvestad.

tirsdag 13.06 2017

Får 30.000 kroner til Tromsøpalme-kamp

Fylkesmannens miljøvernavdeling bevilger 30.000 kroner til Tromsø kommune til bekjempelse av tromsøpalme og andre svartelistede arter på Tromsøya og øyene på yttersida.

mandag 29.05 2017

Kommunen skal under lupen for sin brevkorrespondanse

Komrev Nord skal undersøke om kommunen overholder forvaltningsloven.

fredag 26.05 2017

Vil legge omstridt boligprosjekt ut på høring

Planen for 51 leiligheter i Storgata 164–168 kan bli lagt ut på høring etter at det har vært byggestopp det sist året.

torsdag 25.05 2017

Dette må løses før planen om ny skytebane kan behandles politisk

Innsigelsen fra Fylkesmannen om støy og forurensning må løses før planen om ny skytebane kan behandles politisk.

tirsdag 23.05 2017

Fylkesmannen forventer tiltak mot svevestøv

torsdag 18.05 2017

Dispensasjon for p-plass

tirsdag 09.05 2017

Arrangerer åpen fjellskredkonferanse

Kommunene Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord er bare noen av de som skal være med på fjellskredkonferansen.

søndag 07.05 2017

Skal hjelpe med klarhet i lovverket: – Enkelte kommuner har etablert ulovlig praksis

Motorforum ønsker å hjelpe kommunene som er usikre på motorferdselloven og dens bestemmelser for kjøring i utmark.

fredag 05.05 2017

Klager på vedtak om Folkeparken: – Planen er ugyldig på grunn av myndighetsmisbruk

Opplysningsvesenets fond (OVF) klager kommunens vedtak om reguleringsplan for Folkeparken til Fylkesmannen i Troms.

torsdag 04.05 2017

Kjenner du noen som fortjener årets økomatpris? Nå vil Fylkesmannen ha ditt forslag

For femte året på rad deler fylkesmannen ut Nordnorsk økomatpris, og de trenger dine forslag for å finne ut hvem som fortjener premiepotten på 50.000 kroner.

mandag 17.04 2017

Debatt

«Ja til bruk av snøscooter!»

Lov om motorferdsel i utmark gir anledning til å gi dispensasjon for kjøring med snøscooter til hytte med 2,5 km avstand fra vei.

onsdag 12.04 2017

Debatt

«I Troms må vi ta vår del av ansvaret for regjeringens målsettinger om å ta i bruk de muligheter digitaliseringen har»

Kommunene må komme i førersetet i offentlig digitaliseringsarbeid.

mandag 10.04 2017

Retter sterk kritikk mot saksbehandling av Tromsøbadet

Fylkesmannen purrer om svar i innsynssak for femte (!) gang.

torsdag 06.04 2017

Fylkesmannen fremmer innsigelser til planforslaget for Breivika havn

onsdag 05.04 2017

Slik skal de forbedre luftkvaliteten i Tromsø

Etter at kommunen fikk nye spørsmål fra Fylkesmannen om hva som gjøres for å bedre den lokale luftkvaliteten, foreligger nå svarene.

onsdag 29.03 2017

Kommunen krever at denne skråningen sikres

En skråning langs Ringveien på Skattøra må sikres med veirekkverk, krever kommunen.

mandag 27.03 2017

Svevestøv

Lover bot og bedring etter tilsyn

Kommunen har ikke gitt gode nok forklaringer til hvorfor man ikke har godkjente målingsrutiner for svevestøv.

onsdag 01.03 2017

Protesterer mot hemmelighold:

Jonas Stein klager inn kommunen til Fylkesmannen

Stein mener å ane en trend hvor flere saker blir unntatt offentligheten i kommunen. Han mener ordfører og administrasjonssjefen trenger en vekker.

torsdag 23.02 2017

Krever nesten 240.000 kroner fra Fylkesmannen i skytebane-saken

onsdag 15.02 2017

Fylkesmannen avslutter tilsyn mot kommunen

Barnevernet friskmeldt

Fylkesmannen mener at driften av barnevernstjenesten igjen er under kontroll. Nå avsluttes tilsynssaken hvor to lovbrudd ble avdekket.

torsdag 02.02 2017

Fylkesmannen opphever skyteforbudet

mandag 16.01 2017

Så mange byggesaksklager ble opphevet eller omgjort

Tall fra Fylkesmannen viser at 40 prosent av alle byggesaksklager ble enten opphevet eller omgjort.

tirsdag 10.01 2017

Vil ikke omgjøre vedtak om dette sentrumsbygget

Nå ber kommunen om nye tegninger.

onsdag 04.01 2017

Barnevernet får ny kritikk - denne gangen for tidsbruk

Kommunens barnevernstjeneste får ny kritikk fra fylkesmannen – denne gangen for tidsbruk på hver enkelt sak.

tirsdag 27.12 2016

Vil nekte turistbedrift å kjøre opp hundeløype med snøskuter

Fylkesmannen i Troms mener Tromsø kommune fattet et vedtak i strid med motorferdselsloven da Tour In Lyngenalps fikk lov til å kjøre opp løype for hunde- og reinkjøring med snøskuter på Breivikeidet.

fredag 23.12 2016

Ga ikke forsvarlig helsehjelp da pasient fikk hjerneslag

Fylkesmannen har i en tilsynssak konkludert med at kommunen brøt loven da en av pasientene ved Omsorgstjenesten Sentrum fikk hjerneslag.

tirsdag 20.12 2016

Går av som minister: Kan likevel ikke begynne i jobben som fylkesmann før til høsten

I dag ble det kjent at Elisabeth Aspaker (H) går av som EU- og EØS-minister. Det betyr likevel ikke at hun kan starte i jobben som fylkesmann i Troms før etter valget i 2017.

onsdag 14.12 2016

Fylkesmannen vil verne disse tre havområdene

Fylkesmannen har sendt verningsplaner for Ytre Karlsøy, Ryastraumen og Rossfjordstraumen ut på høring.

torsdag 08.12 2016

Kritiserte barnevernstjenesten - nå er nye tiltak på plass

torsdag 24.11 2016

Debatt

«Fylkesmannens troverdighet»

Det som en gang sto fjellstøtt som en trygg og uhildet instans, Fylkesmannen i Troms, kommer stadig vekk i fokus for manglende troverdighet. Nå for å ha gått ærend for TIL, i saken om fotballhall på Bjerkaker.

onsdag 23.11 2016

Fylkesmannen tar til motmæle mot anklager

Fylkesmannen i Troms avviser at TIL eller andre har noen kanaler inn til dem i forbindelse med behandling av klagesaken om Bjerkaker fotballhall.

onsdag 16.11 2016

Slik skal man unngå konflikter mellom kommunene og reindriftsnæringa

Ved å oppdatere og forbedre distriktsplanene for de ulike reinbeitedistriktene, håper man å skape en bedre og mer kunnskapsbasert plattform for dialog mellom reindriftsnæringa og kommunene.

fredag 11.11 2016

TIL må ta regningen for fortau og busslomme

TILs klage på adkomst og opparbeidelse av infrastruktur er ikke tatt til følge av Fylkesmannen.

Fylkesmannen avviste naboklagene: Nå kan det bli ny idrettshall

Fylkesmannen i Troms avviser klagene fra naboene til TILs planlagte idrettshall på Bjerkaker. – Nå er vi realistiske optimister, sier prosjektleder Frode Rinnan.

mandag 31.10 2016

Fylkesmannen fant fire avvik etter tilsyn på Tromsø lufthavn

Fylkesmannen gir Avinor frist til 31. desember med å rette opp i de fire avvikene som ble avdekket etter en inspeksjon i mai.

mandag 26.09 2016

Etterlyser flere verger i Troms

Fylkesmannen i Troms etterlyser folk som kan være verge for voksne og barn.

torsdag 22.09 2016

Refses for håndtering av luftkvaliteten: Kommunen mangler kunnskap

Fylkesmannen kritiserer Tromsø kommunes håndtering av lokal luftkvalitet. Både manglende kunnskap og dårlig oppfølging ble avdekket under et tilsyn.

onsdag 21.09 2016

Åsgårdmarka

Fylkets byggsjef tordner mot kommunal utsettelse av plan for 450 boliger

Bygg- og eiendomssjef Jan Inge Hille har problemer med å forstå kommunestyrets begrunnelse for å usette boligprosjektet i Åsgårdmarka, etter flere års planlegging.

tirsdag 20.09 2016

Ber kommunen forklare lukket bompengemøte

Fylkesmannen stiller spørsmål ved om det forelå en rettslig adgang til å lukke bompengemøtet tidligere i måneden.

Frykter at nye helsekrav gir tøffere legehverdag

Fra 1. oktober revideres helsekravene til førerkort. Det innebærer blant annet at fastleger pålegges å gi pasienter kjørenekt.

onsdag 14.09 2016

Avviser klage fra naboer til utbygging på skipsverftstomta

Fylkesmannen i Troms tar ikke klagen fra beboere i Skansegata og Verftsgata til følge etter at de klaget på reguleringsplanen for skipsverftstomta.

mandag 12.09 2016

Fylket feirer 150-årsjubileum

I oktober vil Fylkesmannen i Troms holde ”bursdagsselskap” på fylkeshuset med prominente gjester, musikk og mat.

mandag 29.08 2016
4

Fikk pålegg

Kommunen skal hindre avgassing fra gammelfyllingen

Kommunen er i full gang med å sikre områdene ved småbåthavna i Tromsdalen slik at ikke gasser og sigevann forurenser.

onsdag 24.08 2016

Ka e greia?

Hva er forskjellen på fylkeskommunen og Fylkesmannen?

Hold deg fast, og forbered deg på et lynkurs i norsk offentlig forvaltning.

Fylkesmannen gir mer penger

For å hjelpe Barneverntjenesten med å rydde opp i lovbruddene som ble avdekket i rapporten, bidrar Fylkesmannen med økonomisk tilskudd.

onsdag 10.08 2016

Skeptisk til uttak av korallsand

Tromsø kommune ønsker ikke at det gjennomføres prøveuttak av korallsand på yttersida av Kvaløya, slik rederiet Gerd Stensen AS har søkt om.

– Overdreven frykt

– En del av frykten ved prøveuttakene er overdreven, sier forsker og rådgiver Karl-Jan Erstad, som jobber for rederiet som har søkt om prøveuttak.

fredag 01.07 2016

Utskrivningsklare pasienter kan bli tvunget ut av kommunen

Utskrivningsklare pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge kan bli nødt til å forlate Tromsø kommune.

torsdag 09.06 2016

Frykter diesellekkasje i gamle brannstasjonen

Det er sendt inn en bekymringsmelding om at det i årevis skal ha lekket diesel fra nedgravde tanker på eiendommen i Parkgata.

søndag 05.06 2016

Tilsyn med luftkvaliteten

tirsdag 31.05 2016

Nå må kommunen megle om boligområder

Hyttefelt, handelsareal og boligområdet mellom Mortensnes og Hamna; det er bare noen av sakene som skal diskuteres når kommunen, fylkeskommunen og Fylkesmannen møtes til megling onsdag.

mandag 09.05 2016

Barnevernet:

– Dette må vi ta på alvor

Byråd Brage Larsen Sollund (Ap) varsler økt åpenhet i barneverntjenesten etter at Fylkesmannens tilsyn avdekket alvorlige lovbrudd. Flere tiltak skal iverksettes for å forbedre tjenesten.

tirsdag 26.04 2016

Da denne skolen fikk kritikk, tok lærerne grep. Nå er de flinkest i klassen

Lærere og administrasjonen på Grønnåsen har med stort hell involvert elevene i opplæringen. Nå vil de bli enda bedre.

torsdag 07.04 2016

Godkjenner TUIL arena-garantien

Fylkesmannen har godkjent kommunens garanti på lånet som skal sikre trinn to av TUIL arena.

Vil heve kompetansen i barnehager

Utdanningsdirektoratet har gitt Fylkesmannen i Troms fullmakt til å dele ut kompetansemidler til kommuner og barnehager i 2016.

fredag 01.04 2016

Må stoppe byggingen av ny storbutikk

Rema 1000 skal bygge ny storbutikk på Tomasjord, men naboklager har forsinket prosessen.

fredag 25.03 2016

Slik skal kommunen rydde opp i barneverntjenesten

Kommunen har nå kommet fram til fire tiltak for å rydde opp i barneverntjenesten. Det skal de gjøre blant annet ved hjelp av Skype og nye ansettelser.

fredag 18.03 2016

Mener barnehagen ikke har godt nok tilbud

Flere tilsyn ved Workinnmarka barnehage har de siste årene ført til flere avvik og merknader. Kommunen lukket saken mot barnehagen i januar, på tross av at det konkluderes med «stort forbedringspotensial i barnehagens arbeid og ledelse».

mandag 07.03 2016

Kloakksaken fra Sandneshamn endte i retten

Slik endte den årelange kloakkstriden

Hanne Kristiansen og Øistein Karlsen har fått rettens medhold i at de stort sett har sitt på det tørre i kloakkstriden i Sandneshamn.

mandag 29.02 2016

Prostitusjonsmiljøet i Tromsø skal kartlegges

Tromsø kommune skal kartlegge omfanget av prostitusjon og seksuelle overgrep.

søndag 21.02 2016

Tilbakeholder 12 millioner

mandag 15.02 2016

Undersøker om steinfylling er ulovlig

tirsdag 09.02 2016

UNN brukte halvannet år på å gi Fylkesmannen svar

Pasient- og brukerombudet og Fylkesmannen refser Universitetssykehuset for trege svar på deres opplysningsforespørsler i klage- og tilsynssaker.

onsdag 27.01 2016

Fylkesmannen gir naboene medhold i Vestregata

Fylkesmannen i Troms omgjør byutviklings vedtak om dispensasjon fra høydebegrensningene for Vestregata 2 som Totalrenovering fikk i fjor.

tirsdag 05.01 2016

Fylkesmannen gir Kystverket tillatelse til mudring i Kvalsundet

mandag 07.12 2015

Opphever kaosvedtak i kommunestyret

Etter at Fylkesmannen opphevet kommunestyrets vedtak om kommuneplanens arealdel kan ikke byrådet si når ny plan vedtas.

tirsdag 01.12 2015

Butikker nektes å utvide åpningstiden på søndag

Sentrumsbutikkene ville ha søndagsåpent fra klokken 12.00 to søndager før jul, men det får de ikke lov til.

tirsdag 20.10 2015

– Elevene drukner i systemet

Trond Lind, leder i Dysleksi Tromsø, beskriver elevenes situasjon som uholdbar.

3

Tromsø kommune får smekk for ulovlige og uforsvarlige ventelister

fredag 09.10 2015

Nektes sykehjemsplass

Får ikke demenssyk far hjem

Cathrine Arntsen (40) har i flere måneder kjempet for å få sin Alzheimer-syke far hjem til Tromsø. Nå har familien fått endelig avslag fra kommunen.

tirsdag 06.10 2015

Ny søskenstrid om kloakklukt

For fjerde gang skal Fylkesmannen se på kloakktvisten mellom tre søsken i Sandneshamn. Årsaken er krangelen om hvem som forårsaker den vonde lukten i nabolaget.

torsdag 01.10 2015

Fylkesmannens arbeid med støy – Otium

onsdag 30.09 2015

Vil sikre at sårbare sykehjemsbeboere blir tatt hensyn til

Fylkesmannen i Troms mener det handler om å følge lover og regler, og ikke smidighet, når de fremmer innsigelse til Otium-planene.

fredag 25.09 2015

Fylkesmannen aksepterer ikke Otium-planen