Tema

onsdag 21.08 2019

Kaller inn til møte om jernbaneplan neste uke

Utredning av ny jernbane Fauske-Tromsø (Nord-Norgebanen) står på dagsordenene når fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp) inviterer alle Troms-kommunene til et regionalt høringsmøte.

søndag 07.07 2019

5.836 ungdommer har fått plass på videregående skole til høsten

Første inntak til videregående opplæring er nå klart, og 5.836 ungdommer har fått tilbud om skoleplass. Over 92 prosent av alle som har søkt til videregående opplæring i Troms har fått sitt førstevalg oppfylt.

fredag 31.05 2019

Øker prisen for bussparkering fra seks til ni millioner

Fylkesrådet vil godkjenne leieavtale for bussdepotet på Gimle.

torsdag 23.05 2019

Skal bruke 600.000 kroner på å utvide fylkestingssalen

Antall sitteplasser i fylkestingssalen på Fylkeshuset må utvides som følge av sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommune.

torsdag 18.04 2019

Vil ikke ha forsinket skolestart for gutter

Gutter og menn havner i utenforskap – slik vil fylkesrådet løse det.

mandag 08.04 2019

Skal bruke 175 millioner kroner på ny asfalt til fylkesveiene i Troms

167 kilometer fylkesvei skal få nytt dekke. På deler av strekningen skal de bruke mer miljøvennlig asfalt.

tirsdag 26.03 2019

Håpløs løsning for Troms Kraft

Troms fylkesting skal i løpet av de neste månedene ta en endelig beslutning om hva som skal skje med fylkets eierskap i Troms Kraft.

mandag 25.03 2019

Vil bruke 3 millioner på å skape 2.000 nye arbeidsplasser

Fylkesrådet vil gi støtte.

tirsdag 19.03 2019

Hun blir Ørnebakks nye rådgiver

Mari Martinsen Siljebråten (29) blir politisk rådgiver for Willy Ørnebakk.

onsdag 13.03 2019

Drysser millioner over Urban Arctic

Prosjektet er en videreføring av det toårige prosjektet Arktisk Forum som ble avsluttet i februar i år.

Trenger 712.000 kroner for å gjøre fylkeskommunen til miljøfyrtårn

Tirsdag skal fylkesrådet ta stilling til om Troms fylkeskommune skal sertifiseres som miljøfyrtårn.

torsdag 07.03 2019

Syv tromsøfestivaler får avslag om støtte

Av 37 festivaler som har søkt Troms fylkeskommune om støtte, får 12 avslag, syv av dem i Tromsø.

mandag 25.02 2019

Fylketsrådet gir over 2 millioner i støtte til samisk språk

Fordeler i alt 2.150.000 kroner til samiske språk- og kultursentre i Troms for 2019.

tirsdag 19.02 2019

Ett steg nærmere atomubåter ved Tønsnes havn: – Folk skal føle seg trygge

Etatene er positive til reaktordrevne militærfartøy til kai i Tromsø, som kan bli en realitet allerede i år. Forsvaret ønsker en åpen kommunikasjon med befolkningen om sikkerheten.

onsdag 13.02 2019

Vil ha tilbud på større ferge i nytt fergeanbud

Fylkesrådet ønsker tilbud på større ferge mellom Brensholmen og Botnhamn som følge av økt trafikk.

torsdag 07.02 2019

Matfestival får 1,2 millioner kroner i tilskudd

Fylkesrådet i Troms har inngått en samarbeidsavtale med Smakfestivalen.

mandag 28.01 2019

Dette får museene i støtte i år

Får millionstøtte.

onsdag 23.01 2019

Debatt:

Dette er helt nødvendige investeringer, Karlsen

I flere aviser uttrykker John Karlsen seg kritisk til pengebruken, og da særlig de høye låneopptakene i fylkeskommunene i Finnmark og i Troms i forkant av sammenslåingen av fylkene. Som ansvarlige for budsjett og økonomiplan for Troms fylkeskommune så mener vi at det vedtatte budsjettet har fornuftige prioriteringer innenfor en ansvarlig pengebruk.

onsdag 12.12 2018

Aps planer om Norges dyreste fylkesråd skaper reaksjoner: – Jeg kan ikke drømme om at vi skal støtte noe slikt

Aps planer om et nytt fylkesråd med åtte medlemmer – en økning med tre heltidspolitikere – får ikke støtte på verken venstre eller høyresiden.

torsdag 22.11 2018

Innkaller til høring om den kontroversielle havneterminalen

Nå er datoen satt for fylkeskommunal høring om den nye havneterminalen.

onsdag 21.11 2018

Fylkesrådet la trolig fram det aller siste Troms-budsjettet

Da fylkesrådet presenterte budsjettet og økonomiplanen for Troms onsdag, kan det være siste gang det skjer. Neste gang kan det bli for en ny region bestående av Troms og Finnmark.

tirsdag 20.11 2018

Ørnebakk sykemeldt – Prestbakmo blir fungerende fylkesrådsleder

Er ute med 100 prosent sykemelding ut måneden.

torsdag 15.11 2018

Her samarbeidet Høyre og Ap i årevis: – Det fungerte greit

Pia Svensgård (Ap) og Kent Gudmundsen (H) samarbeidet i fylkesrådet i Troms. Men ingen av dem har troa på et samarbeid mellom Ap og Høyre i Tromsø.

tirsdag 06.11 2018

Reagerer kraftig på ny lærerplan i gym

Mener en rekke kompetansemål er fjernet.

mandag 29.10 2018

Tilbakeviser utsatt ferdigstillelse av Tromsø lufthavn

– Ingenting er utsatt, sier lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen i en kommentar til fylkesrådets høringsuttalelse om at sluttåret for flyplassutvidelsen skyves på mot 2022.

onsdag 03.10 2018

Fylkesrådet lyser ut 58 millioner til samfunnsutvikling

58 millioner kroner settes inn i fylkeskommunalt næringsfond.

fredag 28.09 2018

Nå har dette skadedyret dukket opp på Fylkeshuset

Etter at en ansatt på Fylkeshuset meldte fra om funn av det uønskede småkrypet i vår, startet kampen for å bekjempe dem.

onsdag 25.07 2018

Fylkesråd Sani går ut i permisjon – ny fylkesråd er oppnevnt

Widar Skogan (KrF) fra Balsfjord er oppnevnt som ny fylkesråd mens Ane-Marthe Sani er ute i fødselspermisjon fra onsdag av.

mandag 16.07 2018

Fylkesrådet gir 2,8 millioner kroner til FilmCamp

Troms fylkeskommune har over flere år fokusert på utvikling av filmbransjen i fylket. Nå styrkes arbeidet ytterligere gjennom nytt driftstilskudd til FilmCamp.

mandag 04.06 2018

Fordeler 53 millioner kroner til aktivitetsanlegg

Fylkesrådet gir 53,5 millioner kroner til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Troms.

mandag 07.05 2018

Etterslepet på veiene er den største hindringen for næringsutvikling

Torsdag 3. mai hadde Stortinget muligheten til å ta sin del av ansvar for utfordringene med det gigantiske vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i landet på over 60 milliarder kroner, av det nærmere 8 milliarder i Troms og 20 milliarder i Nord-Norge.

onsdag 25.04 2018

Han er ny fylkesutdanningssjef

fredag 20.04 2018

Disse Tromsø-bygningene får pengestøtte

Deler ut midler til fredede bygninger og bygninger tilknyttet kystkultur.

onsdag 11.04 2018

Derfor er det viktig at ungdom blir sett og hørt i utformingen av det nye fylket

Vi forventer at fylkespolitikerne i både Troms og Finnmark tar ansvaret sitt på alvor, og at de er tydelige på at de vil prioritere de beste løsningene for ungdom når de tar fatt på arbeidet med å bygge en ny fylkeskommune.

tirsdag 10.04 2018

Disse tromsøfestivalene får millionstøtte

Tromsøfestivalene stikker av med nesten hele tildelingsrammen for Troms.

lørdag 07.04 2018

Får 3,4 millioner til idrettsformål

Troms idrettskrets får 3,4 millioner kroner til ulike idrettsformål.

torsdag 05.04 2018

– Går glipp av en del måneder med arbeid, mens andre fylker sikrer sine interesser

Det haster med å komme i gang med arbeidet i fellesnemnda, om man skal bli ferdig innen sammenslåingen i 2020, mener fylkesrådslederen.

fredag 30.03 2018

Fylkesrådet blar opp 1,4 millioner til friluftsliv: Gir penger til lavvo, turskiltprosjekt og benker

onsdag 14.03 2018

Aktiviteten utenfor Troms-kysten øker betydelig: – Det er behov for en redningshelikopterbase i Troms. Det er det ikke tvil om.

Fylkesrådet, Fylkesmannen, politimesteren og Hovedredningssentralen Nord-Norge skal møtes for å diskutere det som ligger an til å bli en betydelig reduksjon i beredskapen i Troms.

tirsdag 06.03 2018
1

Kommentaren

«La hestkuken dø i fred»

Den nordnorske humoren har lenge surfet på gammel storhet, men i møte med en alvorstynget verden, har den bukket under, og ligger nå på sotteseng med respirator.

torsdag 08.02 2018

Regionreformen:

Nå må fylkene til mekler

De mislykkede sammenslåingsforhandlingene mellom Troms og Finnmark har nå fått kommunalminister Monica Mæland til å miste tålmodigheten.

mandag 18.12 2017

Fylkesråd vil inngå ny millionavtale med TIFF

Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) vil forlenge samarbeidsavtalen med TIFF.

fredag 17.11 2017

Første forhandlingsmøte mellom Troms og Finnmark er gjennomført: Dette ble de enig om

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk har i to dager vært i Kirkenes for å forhandle. Det første møte har gjort ham optimistisk.

lørdag 11.11 2017

Her er det nye ungdomsrådet

Victoria Figenschou Mathiassen (19) skal lede ungdommenes fylkesråd (UFR) det neste året.

tirsdag 31.10 2017

Leietakere hyrer advokat for å stoppe parkeringsavgift: – Vi nærmer oss smertegrensen økonomisk

Leietakerne på fylkeskultursenteret Kysten tar advokat for å stoppe innføringen av parkeringsavgift fra 1. november. Advokaten mener avgiften inngår i den månedlige leia de betaler.

fredag 27.10 2017

Fylkesrådslederen: – Forståelig at Finnmark er redd for å bli overkjørt

Willy Ørnebakk (Ap) lar seg ikke affisere av fylkesrådmannens anbefalinger.

torsdag 19.10 2017

40 kunstnere mener de tjener for dårlig til å betale for parkering

40 kunstnere på Troms fylkeskultursenter (Kysten) ber Fylkesrådet omgjøre vedtak om innføring av parkeringsavgift. De mener de ikke har økonomi til å betale en avgift på 60 kroner dagen.

tirsdag 26.09 2017

Åpner for busskur-reklame på fylkesveiene, men vil luke ut bilder som gir økt kroppspress

Det kan bli reklamefinansierte busskur også på fylkesveiene, med forbehold om at det ikke fører til økt kroppspress.

mandag 18.09 2017

Nesten fem mill. til arktisk hovedstad

Fylkesrådet bevilger 4,8 millioner kroner til Tromsøs prosjekt «Arktisk hovedstad».

onsdag 30.08 2017

Vil støtte aktivitetshus med 600.000 kroner mindre enn de søkte om

tirsdag 22.08 2017

Sjekk hvem som har invitert kongen på besøk

Kaaanskje kommer kongen hit til fylkeseldrerådet som arrangeres i Tromsø neste år. Kongeparet er i hvert fall invitert.

onsdag 16.08 2017

Bussbruken øker – igjen: – Derfor tar vi bussen oftere

Tromsøværingene blir flinkere og flinkere til å bruke buss – og i juli økte bussbruken nok en gang.

mandag 17.07 2017

Fylket fortsetter med samme ferge

MF «Helgøy» vil fortsette å gå ruten Brensholmen-Botnhamn til og med 3. september.

onsdag 28.06 2017

Fylkesråd fremmer innsigelse mot ny E8-trasé i Ramfjord

«Fylkesrådet fremmer innsigelse mot reguleringsplanforslaget for østre trasé i Ramfjord da forslaget etter loven ikke ivaretar automatisk freda kulturminner». Det er innstillingen til fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) som fylkesrådet skal ta stilling til førstkommende tirsdag.

fredag 16.06 2017

Willy Ørnebakk forteller hvorfor han satset på Fylkespolitikken istedenfor Stortinget: – Vi kan ikke dra til Oslo alle sammen

Willy Ørnebakk er ny fylkesrådsleder i Troms. Han er en av politikerne som ikke har noen drøm om å reise til Oslo og drive «storpolitikk».

5

Her er det nye fylkesrådet

Det nye fylkesrådet er nå konstituert - og som tidligere annonsert er det Arbeiderpartiets Willy Ørnebakk som skal være øverste leder.

Roar Sollied fortsetter i fylkesrådet

Venstres Roar Sollied fortsetter som fylkesutdanningsråd.

onsdag 07.06 2017

Fylkesrådet går av i slutten av neste uke

I neste uke avholdes det siste fylkestinget før sommeren. Under møtet vil fylkesrådet melde sin avgang.

torsdag 25.05 2017

Fylkesrådet bruker 300.000 på fugletitter-turisme: – De er i utakt med innbyggerne

Leder i Tromsø Høyre, Markus Halftan Akselbo Johansen mener fylkesrådet bruker offentlige skattepenger feil.

mandag 22.05 2017

Fylkesrådslederen sykemeldt

Fylkesrådsleder, Cecilie Myrseth (Ap), er sykemeldt etter en operasjon.

Satser 3,4 millioner kroner på unge gründere

Fylkesrådet i Troms bevilger 3,4 millioner kroner til «Idégeneratoren».

mandag 08.05 2017

Politisk rådgiver meldte fylkesrådslederens avgang ved en glipp

Da Robert Greiner skulle oppdatere Linkedin-profilen sin var han litt vel ivrig.

fredag 05.05 2017

Samisk språksenter får støtte

torsdag 04.05 2017

Vil gi millioner til idégenerator

tirsdag 25.04 2017

Debatt

«Høyre/Frp-regjeringa har lagt fram et forslag til regionreform som er en politisk- og administrativ pinlighet»

søndag 23.04 2017

Høyre-politiker forlanger at fylkesrådet sier hva de mener om regionreformen – eller går av

Høyre gir posisjonen det glatte lag for saksbehandlingen av regionreformen.

lørdag 15.04 2017

Disse turløypene i Troms skal merkes i år

Fylkesrådet har fordelt 900.000 kroner til prosjekter som skal bidra til økt og trygg friluftsferdsel i Troms fylkeskommune.

torsdag 13.04 2017

Gir hundretusener til filmproduksjon til barn og unge

onsdag 22.03 2017

Fylkesrådet har vedtatt å øke antall reservedrosjeløyver

Tirsdag vedtok fylkesrådet å øke antall reservedrosjeløyver i Tromsø. Reserveløyver med tilknytningspunkt til Din Taxi økes med tre, til total ni.

Her vil de vurdere å sette inn ei større ferge

Fylkesrådet har vedtatt at kontrakten for drift av fergesambandet Brensholmen-Botnhamn for perioden 27. april til 3. september 2017 tildeles Torghatten Nord AS.

mandag 20.03 2017

Får 650.000 kroner til videreutvikling

Fylkesrådet gir 650.000 kroner til næringsklyngen Biotech North.

lørdag 18.03 2017

Dette er Arbeiderpartiets nye fylkesrådslederkandidat

Willy Ørnebakk ble i dag valgt til å være den nye fylkesrådslederkandidaten for Arbeiderpartiet.

onsdag 08.03 2017

Politisk rådgiver i skattetrøbbel – på vei mot konkurs

Robert Greiner (45), politisk rådgiver for Arbeiderpartiets fylkesrådsleder og stortingskandidat Cecilie Myrseth, er satt under konkursbehandling.

torsdag 23.02 2017
1

Leder

Er vi klare for å bli samlet til ett nordnorsk rike?

tirsdag 21.02 2017

Bare 100 ellever deltok i samisk opplæring på videregående i høst - nå tar fylkesrådet grep

Bare vel hundre elever deltok i samisk opplæring på videregående nivå i Troms i høst. Nå vil fylkesrådet at Kongsbakken skal bli en av tre ressursskoler for samisk og tospråklig opplæring for å løfte samiskopplæringen.

tirsdag 17.01 2017

Nå klager både fiskerne og Sametinget på åpning for oppdrett i Ullsfjorden

Fiskerne som aksjonerer mot oppdrett i Ullsfjorden og Sametinget har begge levert klager på fylkestingets vedtak som åpnet for oppdrettsvirksomhet på fiskefeltene Lubben og Korsnes.

onsdag 28.12 2016

Slik skal de lokke til seg 45.000 flere vinterturister

Troms fylke går inn med 2,26 millioner kroner i prosjektet «Arena lønnsomme vinteropplevelser».

torsdag 15.12 2016

Føler seg latterliggjort etter å ha fremmet forbud mot heldekkende plagg

Fylkestinget slo ned interpellasjonen til Kristian Eilertsen (Frp) i dag, og fylkesråd Roar Sollied (V) mener Eilertsen kastet bort tiden deres.

tirsdag 13.12 2016

Vil øke p-avgiften på 950 parkeringsplasser

Troms fylkeskommune har sett seg lei av at ansatte velger bil fremfor mer miljøvennlige alternativ. Til neste år vil de innføre parkeringsavgift på alle deres institusjoner i Tromsø.

tirsdag 01.11 2016

Disse vil bli mobbeombud

30 personer har søkt på stillingen som mobbeombud i Troms.

fredag 23.09 2016

Uenige om leiepris i den nye havneterminalen

Flere hundre tusen kroner skiller leieprisen Tromsø havn ønsker og hva fylkeskommunen er villig til å betale for bruk av den nye terminalen på Prostneset.

torsdag 22.09 2016

Tromsø Ap stiller seg bak Myrseth på førsteplass

Representantskapet i Tromsø Ap støtter nominasjonskomiteens listeforslag, men vil ha tredjeplassen selv.

søndag 07.08 2016
4

Endelig gift etter tolv år

Etter tolv år fikk Cecilie Myrseth (32) sin Ole (32).

mandag 27.06 2016

Vil vedta ett felles bompengeselskap for hele Nord-Norge

Fylkesrådet vil tirsdag si ja til ett felles bompengeselskap for hele Nord-Norge.

fredag 17.06 2016

Millionsmell fra første spadetak for helsehuset

torsdag 07.04 2016

Innfører nytt mobbeombud

mandag 28.03 2016

Fylkesrådet

Disse festivalene kan få tildelt 2,2 mill.

23 Tromsø-festivaler har søkt om midler til årets arrangementer, men flere har fått avslag på sine søknader til fylket.

fredag 25.03 2016

Disse verneverdige byggene får støtte

Troms fylkeskommune har nå kommet fram til 26 verneverdige bygg som får «førstehjelp».

lørdag 19.03 2016

Debatt:

Om mindreårige asylsøkere, avslag og utdanning

Det er ikke manglende hjertevarme eller tilstedeværelse det strander på, skriver fylkesråd Roar Sollied (V) om at fylket ikke gir opplæring til mindreårige asylsøkere med endelig avslag.

fredag 11.03 2016

Bare nesten godt nok

Troms KrFU synes at ungdommen fortjener et bedre alternativ enn det fylkespolitikerne vil gi.

onsdag 24.02 2016

Troms positiv til ett nordnorsk fylke

Bevilger fem mill. for å bygge ut Tannbygget

36 selskaper mistenkes for ulovlig miniturisme

Samtidig som fylkeskommunen viderefører ordningen med midlertidig løyvefritak, mistenker de at rundt 36 selskaper driver ulovlig med miniturisme.

torsdag 18.02 2016

I fjor økte biltrafikken i Tromsø. Her er tiltakene som skal bremse veksten.

Fylkets samferdselsledelse liker dårlig at biltrafikken i Tromsø vokste med 4 prosent i 2015.

torsdag 14.01 2016

Går for ny bru til Kvaløya