Tema

fredag 18.06 2021

Utelivet er glad for åpning, men én ting skaper bekymring: – Gir ikke mening

Selv om utelivet er glade for at de kan ha lengre åpningstider skaper fortsatt krav om bordservering irritasjon.

tirsdag 18.05 2021

Debatt:

Tid for tog 

Norsk togsatsing har vært en skandale i flere tiår.

torsdag 06.05 2021

Debatt:

Viktig etappeseier for Nord-Norgebanen

I 140 år har det vært arbeidet for å få bygd jernbane i Nord-Norge.

tirsdag 27.04 2021

Debatt:

Mindre arealkonflikt med Nord-Norgebanen

Jernbane egner seg spesielt på de lange distansene, skriver Vidar Eng i Tromskomiteen for jernbane.

tirsdag 20.04 2021

Full jubel på perrongen til Hilde: – Jeg løp ut og heiste opp flagget

Flere har frydet seg over stortingsflertallet som tirsdag ba regjeringen om å sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen. Størst jubel kom det kanskje fra Hilde Sagland.

søndag 18.04 2021

Jernbane og kvaløyforbindelse: Slik vil Høyre forsøke å vinne valget i nord

Troms og Finnmark Høyre vedtok søndag en resolusjon om å bygge jernbane og en ny kvaløyforbindelse via Håkøya.

lørdag 17.04 2021

Ja til Nord-Norgebanen: – Hadde aldri skjedd uten Støre selv

Cecilie Myrseth omtaler programfestingen under landsmøtet som et avgjørende steg mot å få på plass Nord-Norgebanen.

tirsdag 23.03 2021

Debatt:

Tromsbane til halv pris

Jernbanedirektoratet har arbeidet med hendene på ryggen og uten å stille faglig tvil til resultatet da de utredet jerbane fra Narvik til Tromsø.

mandag 15.03 2021

Debatt:

Vedta jernbane i Troms og Finnmark nå!

Tilgang til jernbane er i dag en selvfølge for befolkning og næringsliv i størstedelen av landet, men ikke i Troms og Finnmark. Dette kan ikke fortsette. Det er på tide at stortingspolitikerne våre vedtar realisering av jernbane i fylket vårt. Vi krever et prinsippvedtak om dette nå!

tirsdag 16.02 2021

Debatt:

Å bygge jernbanespor bygger samfunn

Til nå har utvikling av jernbane i fylket vist seg å være umulig, men umulighetens tid er forbi, skriver Kristina Hansen, fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune.

tirsdag 05.01 2021

Debatt:

Godt nytt jernbaneår?

«Nå i 2021, EU sitt varsla store jernbaneår, der omlegging fra bil til bane skal akselereres – ja, da har vel pipa fått en annen lyd? Dessverre er det lite som tyder på det», skriver Sagland om Nord-Norgebanen.

mandag 23.11 2020

Debatt:

Næringslivet bedre enn myndighetene

Uansett politisk farge så har det i Norge lenge vært en politisk målsetting å få overført transport fra vei til bane.

onsdag 23.09 2020

Kommentaren:

Et historisk flertall for Nord-Norgebanen

For første gang er det flertall for Nord-Norgebanen på Stortinget. Det betyr vel at banen skal bygges? Riktig så enkelt er det ikke.

tirsdag 22.09 2020

Går inn for jernbane i nord: – Vi tuller ikke med vårt partiprogram

En enstemmig programkomité i Arbeiderpartiet vil ha Nord-Norgebanen inn i partiprogrammet.

fredag 10.07 2020

Debatt

«Hvor lang modningstid trenger Nord-Norgebanen?»

«Siden Ole Tobias Olsen i 1872 offentliggjorde sin kongstanke om å bygge jernbane gjennom Nordland, har dette samferdselsbehovet møtt både hoderisting, latter og motstand», skriver forfatteren av innlegget.

onsdag 26.02 2020

Debatt:

– Stå på vedtaket og bygg jernbanen, Ap!

Tromskomiteen for jernbane håper at Arbeiderpartiet går inn for bygging av jernbane i nord.

fredag 31.01 2020

Debatt:

«Vi kan ikke godta at vi i nord må velge mellom satsing på vei eller satsing på bane»

Fylkesrådet i Troms og Finnmark er svært opptatt av at det legges en plan for realisering av jernbanetilknytning til det nordligste fylket. Vi mener at det er på høy tid at landet knyttes sammen, også med jernbaneinfrastruktur.

torsdag 23.01 2020

Debatt:

Begraves Nord-Norgebanen i blåleira i Østfold?

Det har vært stille lenge om jernbanen i Nord-Norge – og det lille som kommer av ytringer er sørgelig uforpliktende.

fredag 10.01 2020
1

Debatt:

Et skjebneår for Nord-Norgebanen

2020 er året da Prologstasjon 1 i Kirkeparken på Setermoen kan markere sin 10-årsdag.

tirsdag 07.01 2020

Varaordfører Marlene Bråthen (31) har ikke flydd på 14 år, og reiser sørover med tog én gang i måneden

Lammende flyskrekk har holdt varaordfører Marlene Bråthen (Sp) på bakken. Men mangel på jernbane til Tromsø har ikke vært noe hinder for reisene.

fredag 20.12 2019

Debatt:

Jernbanedirektoratet tek framleis feil – me må bygge Nord-Noreg-banen!

Alle me som bur her er jo fullstendig klar over at dersom det ikkje faktisk blir satsa på ei forlenging og ei utbygging av ein moderne jernbane nordover, så vil me måtte gjera store og kostbare investeringar knytt til veg og anna infrastruktur.

mandag 16.12 2019

Nord-Norgebanen må bli 110 mrd. billigere for å være lønnsom

En oppdatert nytteverdi av Nord-Norgebanen viser at kostnadene må reduseres med 83 prosent før den er samfunnsøkonomisk lønnsom.

mandag 09.12 2019

Debatt:

Aldri har håpet om toget vært større enn nå

Vi er ikke i mål før jernbaneskinnene er lagt, og togene kan ønskes velkommen til Tromsø. Men aldri før har vi vært så nær oppfyllelsen av vår urgamle drøm.

mandag 25.11 2019
1

Debatt:

Heilskapleg tenking om Nord-Norgebanen!

Daglig leder i Norsk Bane mener det er svært problematisk å avgrense perspektivet til Nord-Norgebanen med å fokusere på mindre delstrekninger.

søndag 24.11 2019
1

Kommentar:

«Her burde det for lengst ringt en bjelle»

Nord-Norgebanen er en viktig kampsak, men det lukter når noen vil ha det til å gå fullt så på skinner som tilfellet var her, skriver Stig Jakobsen.

fredag 22.11 2019
1

Lobbyerte for alternativ utredning av Nord-Norgebanen:

Refser Skogholt (SV) for rolleblanding: – Uheldig, uryddig og overraskende

Høyre og Frp er svært kritisk til at SV-gruppelederen har lobbyert mot kommunen for et selskap hvor han sitter i styret. Frp mener det kan være en sak for kontrollutvalget.

torsdag 21.11 2019
1

Mener kritikk av Norsk Bane er et sololøp fra jernbaneutvalgets leder

Åsne Øysteinsdotter Høgetveit (SV) mener jernbaneutvalgets leder kjører et sololøp når han skyter ned Norsk Banes søknad om millionstøtte fra kommunen.

1

Kommentar:

Spillet om Nord-Norgebanen er i gang

Politisk redaktør Martin Lægland tar for seg den usannsynlige alliansen mellom Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp).

Frp- og SV-topper går sammen for Nord-Norgebanen

De to stortingsrepresentantene Per Willy Amundsen (Frp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) står bak et forslag til Stortinget som de fremmer sammen torsdag.

onsdag 20.11 2019

Debatt:

Tromsø kommune bør vurdere søknaden frå Norsk Bane AS grundig

Jernbanedirektoratet la i sommar fram ei utgreiing med ein klar, negativ konklusjon om Nord-Norgebanen. Dersom dette blir ståande som fasit, vil Nord-Norgebanen aldri koma forbi utgreiingsstadiet.

Skogholt (SV) lobbyerte for å få kommunen til å gi millionstøtte til selskap hvor han selv er styremedlem – forlangte konfidensialitet

SVs gruppeleder tar selvkritikk for rolleblanding.

tirsdag 19.11 2019

Selskap ber om millioner for å utrede Nord-Norgebanen på nytt. Jernbaneutvalget er skeptisk.

Kommunens eget jernbaneutvalg mener at å støtte den nye utredningen vil kunne være ødeleggende for ambisjonen om å bygge Nord-Norgesbanen.

søndag 27.10 2019

Debatt:

Fra stambane til banestubb?

Dagen etter Næringslivsdagen Nord sitt kveldsarrangement 22. oktober på Storgata Camping der Nord-Norgebanen (NNB) var tema, presenterte Nordlys kortversjonen av BaneNOR sitt høringssvar til Jernbanedirektoratet.

fredag 11.10 2019

Vil forlenge jernbaneutvalget fram til nyttår

Ønsker å avvente den endelige utredning om en eventuell forlengelse av Nord-Norgebanen.

mandag 07.10 2019

Statsbudsjettet

Tromsø får 20 millioner til å redusere billettprisene på kollektivtrafikk

I neste års statsbudsjett er det satt av penger til arbeid med ny E8, Nord-Norgebane og billigere bussbilletter.

fredag 04.10 2019

Debatt:

Et gjennombrudd for jernbane i nord

Sjømat Norges positive innspill til Jernbanedirektoratet om utbygging av jernbane i nord er et historisk gjennombrudd. Det er første gang at en ledende bransjeorganisasjon ser klart at jernbanen er fundamental for utvikling av sjømatnæringen i Nord-Norge.

mandag 30.09 2019

Debatt:

Ja, vi gjør ting sammen i et samfunn, men det er uklokt å sløse

Det er interessant å registrere hvordan forvrengte utsagn spres, selv etter at de flere ganger er tilbakevist, skriver Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita.

søndag 29.09 2019

Debatt:

Mangfold i Civita?

Sjømat Norge vil ha Nord-Norgebane: – Sjømatnæringa er storforbruker av gods fraktet på bane

En Nord-Norgebane er sterkt ønsket av sjømatnæringa, hvis man også satser på bedre tilførselsveier i nord.

lørdag 28.09 2019

Fra sidelinja:

«Selv om vi som innbyggere skal betale vår andel gjennom bompenger, så er det staten som tar mesteparten av spleiselaget»

Man kan lure på om Civita har forståelse for hva et samfunn faktisk er, skriver spaltist Jonas Stein om deres utregning av Nord-Norgebanen.

onsdag 18.09 2019

Debatt:

Bedre forbindelser mellom tog og buss nord for Fauske

Mens vi venter på en baneforlenging i nord må vi kunne fokusere på forbedringer som kan gjennomføres på forholdsvis kort sikt.

mandag 16.09 2019

Debatt:

Å tenke det, ønske det, ville det. Men gjøre det?

Vil Støre egentlig snøre av heie Nord-Norge? Eller er hensikten å nærme seg sperregrensen for sitt eget parti?

torsdag 05.09 2019

LO støtter kravet om jernbane til Nord-Norge

Nå stiller fagbevegelsen seg bak kravet å bygge Nord-Norgebanen for å binde landet sammen.

onsdag 28.08 2019

Debatt:

Venstre i regjering tar Nord-Norgebanen videre

Gjennombruddet denne uka viser at Venstre i regjering gjør en stor forskjell, skriver Trine Noodt, Irene Dahl og Morten Skandfer.

tirsdag 27.08 2019

Debatt:

Gryende vilje for jernbane i nord

Det er godt å registrere at det er en gryende vilje til å bygge jernbane i nord, skriver Vidkunn Haugli i Målselv Venstre.

Debatt:

«Motkreftene er i full sving med å skrote en jernbane i nord»

Motkreftene i jernbanesaken er mange, og nå har de fritt spillerom i NRK og de store mediene i Oslo, skriver Einar Sørensen.

søndag 25.08 2019

Debatt

Spillet om jernbanen i Nord-Norge

torsdag 22.08 2019

Debatt:

Slik binder vi sammen kystens transportbehov og jernbanen

Vi er overbevist om at vår prosjektidé vil bety starten på utvikling av svært mange nye og spennende arbeidsplasser bygget på moderne teknologi og høy kompetanse.

Debatt:

«Langsomt går det opp for oss at eksisterende jernbane i Norge også trenger til vedlikehold og fornyelse»

onsdag 21.08 2019

Nå åpner Høyre for Nord-Norgebanen

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite åpner for konseptvalgutredning av Nord-Norgebanen. Et forslag skal legges fram for regjeringspartiene i løpet av høsten, lover komitélederen fra Høyre.

Jonas Gahr Støre (Ap): – Jeg ønsker å få til jernbane i nord

Aps partileder Jonas Gahr Støre ønsker mer utredning, men sier han er positiv til å bygge Nord-Norgebanen.

Kan kjøre tog mellom Tromsø og Bodø på 3,5 timer

Jernbanedirektoratet beregner reisetida mellom de to største byene i landsdelen til 3,5 timer med tog.

Kaller inn til møte om jernbaneplan neste uke

Utredning av ny jernbane Fauske-Tromsø (Nord-Norgebanen) står på dagsordenene når fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp) inviterer alle Troms-kommunene til et regionalt høringsmøte.

Debatt:

«Erna – slutt med å mobbe oss som arbeider for jernbane»

Statsminister Erna Solberg har lagt seg på en snodig debattform når det gjelder jernbane i Nord-Norge, skriver Einar Sørensen i sitt debattinnlegg.

tirsdag 20.08 2019
1

Kommentaren

Av og til er politikk vakkert

Hvis man for et par år siden satte en hundrings på at Nord-Norgebanen skulle være et hett tema i kommune- og fylkestingsvalget i 2019, kunne man bare fortrengt all flyskam og dratt med første fly til Bahamas og levd på rentene resten av sitt liv.

fredag 16.08 2019

Debatt:

«Jernbanen som nasjonsbygger»

onsdag 14.08 2019

Erna Solberg har fortsatt større tro på førerløse trailere enn tog i nord: – Vi må ikke spille på frykten for ny teknologi

Tromsø Høyre ønsker jernbane til nord, men statsministeren tror ikke at fremtidens transportløsning går på skinner.

Venstre vil ha videre utredning av Nord-Norgebanen inn i neste Nasjonal transportplan

Morten Skandfer (V) skal dokumentere behov og jakte på argumenter som kan overbevise regjeringspartiene.

mandag 12.08 2019

Debatt:

«Det er skuffende at NHO bare ser ti år fremover i tid»

Tromskomiteen for jernbane er skuffet over at NHO Arktis ikke vil prioritere jernbane i Nord-Norge.

lørdag 03.08 2019

SV om jernbane: – Hvem støtter egentlig Nord-Norgebanen?

Torsdag gikk Audun Lysbakken ut på NRK og sa «Noen må si veldig tydelig at det skal bygges bane i Nord-Norge, og det sier vi nå». Ingen andre partier har vært like klare på at målet må være at det faktisk skal bygges tog i Nord-Norge.

«The One and Only»: Jeg vil beklage denne partisjåvinismen fra SV

– Er det noe som nå er viktig for realisering av Nord-Norgebanen, så er det å legge partisjåvinismen på hylla, skriver Rødts Jens Ingvald Olsen

fredag 02.08 2019

Kommentar:

Støre og Ap må svare på utfordringa om jernbane til nord

Etter at jernbanedirektoratet la fram en rapport om Nord-Norgebanen har den eldgamle drømmen om å få kunne ri jernhester fra Tromsø til hovedstaden igjen fått ny styrke.

Nå kaster asfaltpartiet Frp seg med i jernbanedebatten: – Vi vil også ha tog til Tromsø!

Frp lokalt og regionalt i nord vil ikke lenger bare asfaltlegge landsdelen – nå vil de ha skinner og jernbane.

Debatt:

Ja til Tromsbanen

Mener regjeringen bør ta kravet om oppstart av Tromsbanen på største alvor.

En håpløs debatt om hvem som er mest lønnsom her i landet

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen reiser for så vidt interessante spørsmål om Nord-Norge og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men det er for lettvint å betegne en jernbane i Nord-Norge som å kaste 133 milliarder kroner ut av vinduet.

torsdag 01.08 2019

Jernbane i nord, en nasjonal sak

Venstre fikk inn utredning av mer jernbane i nord inn i NTP (som det eneste jernbanetiltaket i nord i denne perioden). Vi er kritisk til mange av vurderingene og konklusjonene i rapporten fra Jernbanedirektoratet, nå må vi ta saken videre.

mandag 29.07 2019

Vi er selv den største trussel mot jernbane i nord

Jernbanedebatten i sommer har kun forsterket den store forvirring som råder om hva slags prosjekt vi snakker om.

Jernbane er eit nasjonalt prosjekt

Jernbane til Tromsø har vore ei av dei viktigaste sakene for meg så lenge eg kan huske.

lørdag 27.07 2019

Folk om tog til Tromsø: – Nå er det på tide at toget kommer

Tromsøværinger er klokkeklare i sin tale: Nord-Norgebanen må realiseres.

mandag 22.07 2019

Debatt:

Radiobesøk om jernbane i nord

Om politikerne vil at kostnadene skal trumfe nytten, vil Nord-Norge uten miljøvennlig transport bli satt på sidelinja i all fremtid – noe som aldri kan godtas.

Debatt

Om å samle hele Norge, tusen år etter første forsøk

Skal Norge bli et helt land må vi binde landet sammen med en nasjonal jernbane som drives fram med elektrisitet fra våre vannfall.

fredag 19.07 2019

Tre av fire nordlendinger krever jernbane i nord

Professor Kjell Arne Røvik ved UiT mener resultatet av spørreundersøkelsen begynner å ligne et folkekrav.

mandag 15.07 2019

Debatt:

«Man må utvide kartet for å se de eksisterende traseene i sammenheng»

Debatt:

«Hvordan kan alle maktmennesker i hovedstaden ignorere halve landet, nok en gang?»

I nord raser debatten om Nord-Norgebanen (NNB), men i sør er det stille, skriver Christian Torseth, leder i Nordland SV.

Debatt:

«Skal vi endelig få se et samlet Nord-Norge, danne felles front om denne ene viktige saken?»

At det ikke har blitt bygget tog til Tromsø er et svik mot en hel landsdel, mener Toine C. Sannes (MDG).

lørdag 13.07 2019

Nord-Norgebanen: Ønsker seg jernbane som går til Sverige

Nord-Norgebanen må ikke nødvendigvis bygges i en helhet. Det kan være riktig å starte med den rimeligste strekningen mellom Tromsø og Narvik, som gir tilknytning til Sverige, mener Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap).

lørdag 06.07 2019

Debatt:

«Jernbane i Nord-Norge – nå starter kampen for alvor!»

Vi står overfor mange motkrefter, og det er med stor beklagelse at vi må erkjenne at statsminister Erna Solberg selv har gitt det sterke inntrykk av at jernbane i nord ikke har hennes støtte.

Debatt:

«Er det verdt å satse på Nord-Norgebanen? Så absolutt»

Når skal regjeringen og nasjonale direktorater vise at de bryr seg om hele Norge, og at de evner å tenke på hele nasjonens vekstmuligheter, fremtid og trygghet?

fredag 05.07 2019

Debatt:

Nord-Norgebanen er ikke bare en mulighet, den er en nødvendighet!

Enda en utredning om Nord-Norgebanen er lagt fram, og enda en gang presenteres den i ordelag nøye valgt for å parkere prosjektet.

torsdag 04.07 2019

Debatt:

«Nord-Norgebanen – fortsatt et smertens barn»

Utfordringer er en disiplin vi er bra på i nord om vi kjenner sterkt nok for det og kan skape konsensus, skriver Gunnar A Kajander, nestleder For Jernbane.

tirsdag 02.07 2019
1

Kommentaren:

Norge har ikke råd til tog

Fordi vi er blakke når det kommer til valutaene visjoner og vilje. Penger har vi jo mer enn nok av.

mandag 01.07 2019

Fylkesråd: – Nå er det Nord-Norges tur å få et samferdselsløft

Ifølge fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo, vil dagens kostnadsmodeller aldri gi jernbane til Nord-Norge. Derfor krever han en endring.

Politikerne refser jernbanerapporten: – Feilaktige tall

Tilhengerne av jernbane til Tromsø er i harnisk over det de mener er en rapport som baserer seg på helt feil grunnlagsmateriale.

mandag 17.06 2019

La svenskene bygge og drive Tromsbanen

Det er vanskelig å overdrive virkningene av at svenskenes SJ (Statens Järnvägar) på en suveren måte vant konkurransen om ansvar for driften av jernbanetrafikken i Trøndelag og Nord-Norge foran «Vy».

fredag 31.05 2019

Debatt:

«Kun jernbane kan redde Tromsø fra klimakrisen og stagnasjon»

I et Tromsø der kommunestyret nylig har vedtatt å erklære klimakrise med tilhørende krav om ekstraordinære tiltak bør det ikke være vanskelig å erkjenne at den mye omtalte byvekstavtalen kun er et delsvar på byens utfordringer.

mandag 27.05 2019

Debatt

Dropp innfartsveien til Tromsø og bygg supermoderne jernbane Tromsø – Ramfjord!

Utviklingen går nå så fort og klimaforpliktelsene blir så enorme at vi er nødt til å tenke raskt og helt nytt.

onsdag 22.05 2019

Barbara (MDG) og sønnen Emil (15) tar buss og tog i 28 timer for å delta på partilandsmøtet i Oslo

Barbara Karin Vögele tar med seg sønnen Emil (15) til MDG-landsmøte for fjerde år på rad. Det som kunne vært unnagjort på under to timer i lufta strekkes i stedet ut til rundt 28 miljøvennlige timer langs bakken.

søndag 12.05 2019

Debatt:

Bjella på katten

I avisa iTromsø for 10. mai skriver tidligere ordfører i Tromsø, Herman Kristoffersen, en meget presis analyse om jernbane i nord.

torsdag 09.05 2019

Fra sidelinja:

«Hva skal til før noe skjer med jernbanen her nord? Må det virkelig en ny krig til?»

Nå som vi er godt i gang med partilandsmøter foran valget til høsten er vi fortsatt like langt med jernbanen vår nordover, skriver spaltist Herman Kristoffersen.

tirsdag 07.05 2019

Debatt:

I Sør-Norge er – pussig nok – jernbanen ikke gammeldags i det hele tatt

Statsministerens besøk på Skarven i Tromsø 30. april var en del av Høyres oppkjøring mot valget.

fredag 03.05 2019

Kommentaren

Togskammen Erna ikke skjønner

Jeg skammer meg ikke over å ta fly. Fordi alternativene er latterlig fraværende.

lørdag 20.04 2019

Mer fisk på tog og båt!

tirsdag 16.04 2019

Fra sidelinja:

«Hvorfor skal vi her nord bry oss om et land som ikke bryr seg om oss?»

Hva er det med denne jernbanen i nord? Er det blitt til et politisk dødskyss å programfeste den, enda et stort flertall av folket her nord er opptatt av den, spør Herman Kristoffersen.

tirsdag 12.03 2019
1

Kommentaren

Verdens dyreste vits

Navneskiftet NSB har valgt er så hamrende teit at det alene vil holde liv i revy- og standup-scener over det ganske land i mange år fremover.

Vy er det nye navnet på NSB og Nettbuss

Vy blir det nye navnet når NSB samler tog- og bussvirksomheten under en ny, felles merkevare. Endringen koster 280 millioner kroner.

torsdag 07.03 2019

Debatt:

På høy tid med Nord-Norge-banen

Folk flest er mildt sagt lei av en livsfarlig E6 som eneste landverts forbindelse mellom nord og sør, skriver Tromskomiteen for jernbane.

fredag 22.02 2019

Mange turister velger tog og buss til Tromsø: – Økende trend

Stadig flere av overnattingsgjestene til Tromsø Lodge & Camping vil reise mest mulig klimavennlig når de skal til Tromsø, spesielt de asiatiske turistene.

onsdag 13.02 2019

Samferdselsministeren snur om jernbane etter iTromsø-artikkel

Samferdselsminister Jon Georg Dale er ikke lenger overbevist om at jernbane til Tromsø er en dårlig idé.

mandag 11.02 2019

Troms-benken krever svar om jernbane i Nord-Norge

Samferdselsministeren må svare på spørsmål om jernbane fra Troms-benken.

onsdag 30.01 2019

Ny godslinje mellom Tromsø og Bodø kan årlig fjerne minst 25.000 vogntog fra veiene

Siden 2015 har Tromsø havn, sammen med havnene i Bodø og Lødingen, sett på grunnlaget for en ny godslinje mellom Tromsø og Bodø. Nå er prosjektet i sluttfasen.

tirsdag 22.01 2019

Debatt:

Nord-Norgebanen er et strategisk løft

Oppfordringen til hele landsdelen er å stå samlet bak kravet om en moderne jernbanekorridor hele veien fra Trondheim til Tromsø, skriver Gunnar A. Kajander, nestleder i For Jernbane

onsdag 09.01 2019
1

Kommentaren

Trafikk og butikk på ville veier

Folk lemlestes og dør langs veiene våre. Trøsten får være at vi får billige varer i retur.

mandag 07.01 2019

Debatt:

Klima- og jernbanefornektere i 2019?

Tida er over for handlingslammelse når det gjelder bygging av Norges viktigste togprosjekt.

tirsdag 11.12 2018

Debatt:

Gode fylkesveier og en oppgradert Ofotbane er en forutsetning for Tromsbanen

Norge må bidra til at verden reduserer utslippene med 30-40 prosent innen 2030 for å nå 1,5 gradersmålet, skriver Venstres Morten Skandfer (V).

mandag 03.12 2018

Debatt:

Arbeidslivet og Nord-Norgebanen

De siste fem årene har det vært et stemningsskifte, både i Nord-Norge og ellers i landet.

torsdag 15.11 2018

Debatt:

Stortinget må bruke vetoretten mot Jernbane-pakke 4

Mener vi mister kontroll over jernbanen dersom Stortinget tar inn EUs jernbanepakke.

onsdag 19.09 2018

Debatt:

Med hydrogentog kan Tromsø få et fabelaktig regionalt transportsystem

Tromsøs politikere bør sette et besøk til Nord-Tyskland høyt på sin reiseagenda, skriver Einar Sørensen, medlem av Tromsø kommunes jernbaneutvalg.

onsdag 12.09 2018

SV-er vil ha tog fra Narvik til Tromsø

Utspillet kommer etter den såkalte innspillskonferansen for jernbane mellom Fauske og Tromsø som ble arrangert i Malmbyen i forrige uke.

søndag 26.08 2018

Debatt

Absurd at folk står på et marked og argumenterer for tog i Norge i 2018

søndag 01.07 2018

Jernbane i nord: Drømmer, virkelighet og fem visjoner

torsdag 28.06 2018

Debatt

Jernbaneskuffelse i nord

fredag 22.06 2018

Fra sidelinja

Vi skal aldri bli som dem. Aldri skal dette antisosiale ebolaviruset finne veien til oss

Vi skal aldri bli som dem. Aldri skal dette antisosiale ebolaviruset finne veien til oss, skriver Herman Kristoffersen.

«Det beste jernbanelandet i Europa»

lørdag 16.06 2018

Debatt:

«Få forsvaret med på Tromsbanen helt til Tromsø»

fredag 08.06 2018

Bekymret over inngrepet Nord-Norgebanen vil ha for reindriftsnæringa

– Vi vil ikke ha noen ny giljotin som Nordlandsbanen, sier representanten fra Sametinget, som er bekymret for reinpåkjørsel.

Sjømatnæringa kan være redninga for å få jernbane til Tromsø

Jernbanedirektoratet jobber nå med å lage en utredning om jernbane i nord. Veksten i sjømatnæringa er et av områdene de synes er mest interessant for en eventuell jernbane.

mandag 04.06 2018

Toget går nå. Vi må være med

Arbeidet med utredning av mulighetene for jernbane til Tromsø er i gang. Og vi kan påvirke prosessen med argumenter, fakta og engasjement, mener Morten Skandfer.

søndag 03.06 2018

Denne uken kommer Jernbanedirektoratet til byen for å snakke om tog til Tromsø

I forbindelse med utredning av en mulig jernbanestrekning mellom Fauske og Tromsø ønsker Jernbanedirektoratet innspill fra offentlige og private aktører.

torsdag 12.04 2018

Debatt:

«Frp ønsker å legge til rette for et bedre og billigere togtilbud til innbyggerne»

Fremskrittspartiet er dypt uenig i forslaget fra Senterpartiet om å stanse all konkurranseutsetting av persontransport med tog, skriver Frps Morten Stordalen.

onsdag 28.03 2018

Kollektiv sjølvdiskriminering eller kollektiv inspirasjon

Da Ketil Solvik-Olsen 11.mai 2015 poengterte i Dagsnytt 18 at hans ambisjon er at Norge skal bli det beste jernbanelandet i Europa, må det kunne kalles tidenes dobbeltkommunikasjon.

onsdag 03.01 2018

Kommunen med info-møte om jernbane

Ser potensiale i jernbane fra Finland til Skibotn.

lørdag 02.12 2017

Debatt

«Dyretragedien på Nordlandsbanen»

Nyheten om flere tragiske dyrepåkjørsler på Nordlandsbanen strømmer inn i stuene våre via TV-skjermen, og vi sitter og lurer på, kunne dette vært unngått.

tirsdag 21.11 2017

Debatt

«Bodø som sluttpunkt på Nordlandsbanen tilfredsstiller på ingen måte de nordnorske jernbanekrav»

Dersom du tror at dette utsagnet var ingressen til et innlegg under årets Agenda Nord-Norge (ANN), tar du sørgelig feil. For heller ikke under ANN sin fjerde samling – denne gang i Mo i Rana – er forlenging av Nord Norgebanen (NNB) tema som utløsende faktor for vekst og samhandling i landsdelen. Det skriver Tromskomiteen for jernbane i dette debattinnlegget.

torsdag 02.11 2017

Debatt

«Ryktene om jernbanedirektørens dødsdom er sterkt overdrevne»

Vi deltok i jernbanedirektør Elisabeth Engers møte med representanter for Troms fylkeskommune og Tromsø kommune på Fylkeshuset 17. oktober.

onsdag 25.10 2017

Debatt

«Kan det være så vanskelig å få denne nordnorgebanen bygd?»

mandag 23.10 2017

Debatt

«Vi kan ikke i Troms sitte helt rolig å se på at arbeidet kun konsentrerer seg om Kirkenes-Rovaniemi.»

Ideen om jernbane mellom Finland og Norge har eksistert i flere tiår.