Tema

søndag 24.12 2017

Lyste opp kirkegården: – Flott å samle hele familien

Mens blåtimen er over og mørket senker seg, ble Elverhøy gravlund lyst opp.

mandag 16.10 2017

Får penger til brannsikring av byens eldste kirke

Elverhøy kirke vil få installert en helt ny type brannslokkingsanlegg som hindrer vannskader ved en eventuell brann. I dag har byens eldste kirke ingen sprinkleranlegg.

fredag 29.09 2017

Nå tar Sparebankledelsen på utedress og skal selv grave vei til kirkegård

Med trillebår, spader og raker skal lederne i Sparebanken Nord-Norge sørge for skikkelig kjørevei til kirkegården på Hillesøy. I tillegg til dugnadsinnsats sørger konsernet for utendørs belysning og piano til kirka.

tirsdag 20.06 2017

Så enkelt kan gravstøtten rettes opp

Når snøen forsvinner og telen går ut av jorda, dukker et årlig fenomen opp på byens 22 gravlunder: Gravstøtter på skakke eller i verste fall, på bakken. Kirkevergen vet imidlertid råd.

mandag 05.09 2016
12

Bildeserie

Levende opptatt av kirkegårdshistorie

Tromsø gravlund kan virke som et dødt sted, men ikke for Sveinulf Hegstad. Under gravsteinene skjuler det seg nemlig dramatiske menneskeskjebner med forbindelser til «Titanic», Hamsun og krigen.

mandag 25.07 2016

Ønsker pokémontrenere velkommen til kirkegård

tirsdag 21.06 2016
12

Bildeserie

Levende opptatt av kirkegårdshistorie

Tromsø gravlund kan virke som et dødt sted, men ikke for Sveinulf Hegstad. Under gravsteinene skjuler det seg nemlig dramatiske menneskeskjebner med forbindelser til «Titanic», Hamsun og krigen.