Tema

tirsdag 20.04 2021

Gir ikke opp forbindelse via Håkøya: – Gode muligheter å få den realisert

Selv om Selnes-forbindelsen er inne i den midlertidige byvekstporteføljen gir ikke Erlend Svardal Bøe (H) opp håpet om å realisere planene om en kvaløyforbindelse via Håkøya.

søndag 18.04 2021

Jernbane og kvaløyforbindelse: Slik vil Høyre forsøke å vinne valget i nord

Troms og Finnmark Høyre vedtok søndag en resolusjon om å bygge jernbane og en ny kvaløyforbindelse via Håkøya.

torsdag 11.02 2021

Debatt:

Blir tunnel til Håkøya redningen?

Terje Walnum argumenterer i dette innlegget for å bygge tunnel til Håkøya.

torsdag 22.10 2020

Kritisk til at viktige prosjekter er fjernet for å få råd til ny Kvaløyforbindelse

Tenk Tromsø består av 28 veiprosjekter i prioritert rekkefølge. Ny bru til Kvaløya står på sisteplass, men Barbara Vögele (MDG) mener at den nye bypakken i praksis løfter brua høyere på lista.

tirsdag 20.10 2020

Nå er vi ett steg nærmere bompenger – vil satse på Kvaløyforbindelsen

Etter dagens møte i formannskapet ser det nå ut til å bli bompenger i Tromsø. Politikerne måtte velge mellom å ta vekk Kvaløyforbindelsen eller ny hovedvei til flyplassen. Valget falt på å få bygd Kvaløyforbindelsen.

onsdag 28.08 2019

Kvaløyaforbindelsen: Høyre vil rive opp bruvedtaket

Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe vil ha resten av kommunestyret med på å prioritere Kvaløyaforbindelsen via Håkøya, før andre kollektiv- og veitiltakt når Tromsø får en byvekstavtale.

tirsdag 27.08 2019

Debatt:

Styrk beredskapen på Kvaløya

Nordkalottfolket på fylkestinget vil jobbe for å styrke akuttberedskapen for befolkningen som må krysse Sannesundbrua for å komme seg til UNN.

mandag 19.08 2019
1

Debatt:

«Skipstrafikk og flyplass rundt Selnes-brua» 

Jeg liker debatt rundt løsningene for ny Kvaløyforbindelse, men jeg har også et ønske om en debatt som forholder seg til fakta, svarer Sigrid Bjørnhaug Hammer (SU) Arvid Sandvoll.

onsdag 14.08 2019

Debatt:

«Derfor er en tunnel via Håkøya den beste løsningen»

Arild Sandvoll har skrevet debattinnlegg om den nye Kvaløyforbindelsen.

lørdag 03.08 2019

En ny grønn Kvaløyforbindelse

Byutvikling handler om hvordan man ønsker å utvikle en by i vekst. Med dagens klimautfordringer i bakhodet må utviklinga av Tromsø skje på en miljøvennlig måte, der vi jobber for at all vekst i persontransport skal tas med gange, buss og sykkel.

onsdag 21.11 2018

Debatt:

Bompenger og byvekstavtale, uansett avtaleinnhold?

Hvis Tromsø sender forhandlere til Oslo som tror at vi er nødt til å inngå en byvekstavtale, med full pakkestørrelse, så sender vi antakelig de gale folkene.

torsdag 06.09 2018

Debatt:

Frp vil ha ny Kvaløyforbindelse via Håkøya

Skogman ønsker i sitt innlegg å tydeliggjøre Frps standpunkt om ny Kvaløyforbindelse.

onsdag 24.01 2018

Debatt

«I byutredningen for Tenk Tromsø prøver veivesenet å tilta seg myndighet over kommunens planlegging, på tvers av kommunestyrets ønsker.»

I byutredningen for Tenk Tromsø prøver veivesenet å tilta seg myndighet over Tromsø kommunes planlegging, på tvers av kommunestyrets ønsker.

onsdag 20.12 2017

Samferdselsfylkesråd: – Håkøy-alternativet er stein dødt

For å oppnå nullvekst i privatbilismen i Tromsø, må man parkere planene om tunnel til Håkøya en gang for alle.

torsdag 30.11 2017

Fra sidelinja

«Bommer eller luftslott?»

Nå hardner det til med bompengene, som ventet. De politiske småbynervene er kommet i helspenn etter at stadig flere ser ut til å slite med dette prosjektet.

onsdag 29.11 2017

Debatt

«Først om 20 år er innfartsparkering på Kvaløysletta klar»

Hvis tanken bak bompengeforliket virkelig hadde vært å begrense kommunens trafikale voksesmerter som enkelte påstår, så ville også kommunestyret prioritert å legge ordentlig til rette for bruk av kollektiv transport.

onsdag 22.11 2017

Sagt under bompengedebatten

– Det er så dyrt med bil og med bompenger, at jeg vurderer faktisk å kjøpe meg hest

Det gikk varmt i kommunestyresalen onsdag under bompengedebatten. Her er noen av gullkornene til de folkevalgte.

Kommunestyret

Bompenger vedtatt – nå kan forhandlingene med staten begynne

Etter en flere timer lang debatt, gikk kommunestyret, med unntak av Frp, Høyre og KrF, inn for en bompengeavtale i Tromsø.

Blir det flertall for bompenger i Tromsø?

Saken som tidligere hadde et bredt flertall i kommunestyret, slo i går store sprekker. Da trakk Høyre og KrF seg fra det brede politiske flertallet for bompengepakken, dagen før saken skulle behandles i kommunestyret. Årsaken var at de ikke fikk gjennomslag for en ny kvaløyforbindelse via Håkøya, istedenfor Selens.

Kommunestyret

Varaordfører Aarbakke om bompengeprosjektet: – Det er et luftslott

Varaordfører Jarle Aarbakke (Ap) tror ikke på at det kommer til å bli bygd noen kvaløyforbindelse, verken via Håkøya eller Selnes.

tirsdag 21.11 2017

Frp jubler for Høyres bompenge-brudd

Anni Skogman (Frp) er begeistret for at Høyre ikke lenger stiller seg bak et felles bompengeforlik i kommunestyret.

Ordføreren var ikke informert om bompengebrudd: – Jeg håper ikke Høyres ultimatum skal ødelegge for hele Tromsø

Høyres bompengebrudd kommer som et sjokk på Kristin Røymo: – Da vi skiltes i morges var vi enig.

Høyre trekker seg fra bompengeforliket

Høyre får ikke gjennomslag for Kvaløyforbindelsen over Håkøya, og trekker seg fra bompengeforliket.

mandag 28.08 2017

Mangler 1,2 milliarder i bompengepakken – må leite fram pengene

I løpet av oktober må Tenk Tromsø finne dekning for minst 1,2 milliarder kroner, eller redusere veiprosjekter i bompengepakken.

mandag 12.06 2017

Debatt

«Vegvesenet har forkludret bomveipakken og snudd opp ned på kommunestyrets prioriteringer»

Vegvesenet har forkludret bomveipakken og snudd opp ned på kommunestyrets prioriteringer.

fredag 02.06 2017

Debatt

«Befolkning har allerede betalt to bruer, to undersjøiske tunneler, og betaler fremdeles på den tredje. Kanskje er det på tide å sette ned foten?»

Tromsøs befolkning har allerede betalt to bruer, to undersjøiske tunneler, og betaler fremdeles på den tredje. Drivstoffavgiften har finansiert den største infrastrukturutbyggingen i byen noensinne.

torsdag 01.06 2017

Bompengepakken:

Kan bli 1,2 mrd. dyrere – selv uten Kvaløyforbindelsen

I forslaget fra veivesenet og administrasjonen i kommunen vil det koste 9,2 milliarder kroner å bygge ut bompengepakken. Det er 1,2 milliarder høyere enn først antatt, og uten en Kvaløyforbindelse.

1

Kommentaren

«Forvirringen er nå total»

Rett før valget i 2015 kom Høyre og Arbeiderpartiet til enighet rundt Kvaløyforbindelsen. Kort tid etter skiftet Ap standpunkt om hvor den bør gå. Nå forsøker de fortvilet å finne råd til den, etter at fagetaten i sin siste plan har fjernet hele brua fra budsjettet.

– Skal Kvaløyforbindelsen inn i bompakken, må andre prosjekter ut

Leder av Tenk Tromsø, Ragni Løkholm Ramberg (Ap), leter etter en måte å få Kvaløyforbindelsen inn i bompengepakken igjen. Det kan i så fall gi nådestøtet til en rekke andre tiltak i pakken.

onsdag 31.05 2017

Kvaløyforbindelsen nesten helt tatt ut av bompengepakken

I forslaget til bompengepakke prioriterer veivesenet Tverrforbindelsen og tar 1,2 milliarder ut av Kvaløyforbindelsen. Bare oppstartsmidler gjenstår.

mandag 29.05 2017

Nekter å gi seg på Håkøya-alternativet

Etter et gruppestyremøte intensiverer nå Høyre arbeidet med å realisere Kvaløyaforbindelsen.

søndag 21.05 2017

Nå skal de doble antall parkeringsplasser her

Mandag startet Statens vegvesen prosjektet med å forbedre tilbudet for busspassasjerer på Kvaløya.

torsdag 23.03 2017

Debatt

Bompenger uten grunnlag?

onsdag 22.03 2017

Her vil de bygge flere boliger

mandag 20.03 2017

Politikerne vil si nei til folkeavstemning om bompenger

Tirsdag vil formannskapet ta stilling til om det skal holdes folkeavstemning om bompenger. Politikerne vil trolig si nei.

onsdag 15.03 2017

– Tindtunnelen bør ikke prioriteres nå

Ordfører Kristin Røymo (Ap) mener Tindtunnelen er et stykke bak i prioriteringsrekken av nødvendige veiinvesteringer i Tromsø.

tirsdag 14.03 2017

Her vil de ha satt av plass til 700 boliger

mandag 13.03 2017

Dette vil han kutte for å spare 2 milliarder

Gunnar Pedersen har kuttlisten klar. Han vil redusere utgiftene fra 8 til 6 milliarder kroner.

Slik vil Høyre-Gunnar senke bompengeandelen

Veteranen Gunnar Pedersen (H) var den eneste som stemte imot en lokal bompengeløsning i kommunestyret. Nå lanserer han sin egen versjon.

tirsdag 21.02 2017

Debatt

«Kvaløyforbindelsen – hva bør vedtas?»

Bompengeforlik

– Bompenger kommer til å bli like populært som røykeloven

Med unntak av Frp, har partiene i Tromsø nå blitt enig om et bompengeforlik som innebærer færre kostnader for bilistene enn hva Statens vegvesen foreslår.

mandag 20.02 2017

Debatt

«Farlige forenklinger»?

I avisen iTromsø 15.02.17 forsøker Arbeiderpartiets Brage Larsen Sollund gjennom overskriften «Forenklinger er farlig» å ta både sin tidligere foreleser på handelshøgskolen i Tromsø, Espen Sirnes samt noen av sine politiske motstandere i lære om hvorvidt det er belegg og realisme i alternative måter å finansiere en bymiljøavtale i Tromsø på.

Varsler bompenge-demonstrasjon: – Hvis det skal få skikkelig slagkraft, må folk også protestere utenfor døra

Onsdag skal kommunestyret behandle bompengesaken og nå varsles det demonstrasjon.

onsdag 15.02 2017

Ønsker flere bomstasjoner på Tromsøya, og kutt av Kvaløyforbindelse

Tromsø KrF mener at beboerne på Sør-Tromsøya og el-bil-brukerne slipper for billig unna.

tirsdag 14.02 2017

Ber folk dempe seg i bompengedebatten

Politikere mottar både hets og ubehagelige meldinger i bompengesaken.

mandag 13.02 2017

Vil fjerne Kvaløyforbindelsen fra bompengepakken

Tromsø Høyre avholdt mandag kveld et ekstraordinært møte hvor eneste punkt på agendaen var bompengepakken.

Nærmere 4.000 krever så langt folkeavstemning om bompenger

På sosiale medier og i underskriftskampanjer mobiliseres kraftig motstand mot bompengeordning.

torsdag 09.02 2017

Debatt

«Fornuften stopper imidlertid når man hevder at dette ikke skal påvirke beslutningen om å bygge bru til Selnes»

Debatt

«Kvaløyforbindelsen er naturmessig allerede belastet med en bru. Er ikke det nok?»

onsdag 08.02 2017

Her er Frps alternativ til bompenger

Tom Erik Forså (Frp), medlem i samferdsel- og miljøkomiteen i Troms fylkeskommune, og Britt Hege Alvarstein (Frp), tidligere byråd for utvikling, mener Tromsø kommune heller bør gå for en økning i drivstoffavgiften enn bompengeavgift.

fredag 03.02 2017

Håkøya en mulighet i fremtidig kystriksvei

Statens vegvesen skal nå starte en utredning av en ytre kystriksvei, og der vil de også se på muligheten for nok en ny forbindelse mellom Kvaløya og Tromsø.

tirsdag 31.01 2017

Debatt

«Vi mener det er uforsvarlig å bruke så store summer som det planlegges her»

Ønsker ikke omkamp om Kvaløyforbindelsen

Arbeidsgruppen som ønsker Håkøy-tunnelen får forståelse fra sine motstandere, men Selnes-tilhengerne ønsker ikke å snu.

Krever at arbeidet med Kvaløyforbindelsen gjøres på nytt

– Vi venter heller 10 år ekstra for at arbeidet blir gjort skikkelig

Nesten samtlige utviklingslag- og bydelsråd på Kvaløya er enige. De krever at arbeidet med Selnes-alternativet legges på is i påvente av et mer grundig forarbeid.

tirsdag 29.11 2016

Debatt

«Det er ikke stort trykk på Sandnessundbrua når det gjelder sykkel eller gående. Det vil være kapasitet til å ta alle gående og syklende i all overskuelig fremtid.»

På bytviklingskvelden nylig på The Edge hørte jeg ved gjentatte ganger at det ble sagt fra ordfører og direktøren fra Statens vegvesen at hvis man skulle komme i posisjon for å få en bymiljøavtale, så måtte man bygge to bruer ved siden av hverandre for å legge til rette for gående og syklende.

torsdag 24.11 2016

Byutviklings-debatt:

- Får vi ikke til dette er vi i mega-trøbbel

Ordfører Kristin Røymo (Ap) beskyldes for løftebrudd, men står steilt på at kommunen ikke har noe valg hva gjelder Kvaløyforbindelsen.

2

Kvaløyforbindelsen

Føler seg lurt av politisk hestehandel

Maskinentreprenør Stig Kristiansen er en av mange som nå tar til ordet for å skrape planene om ny bru over Sandnessundet.

onsdag 23.11 2016
2

Statens vegvesen svarer på spørsmålene:

Dette bør du vite om Kvaløyaforbindelsen

Den nye Kvaløyaforbindelsen engasjerer og frustrerer mange tromsøværinger. Her er 13 spørsmål du må få svar på om den nye trafikkforbindelsen.

Debatt

«Til dere bilister, slutt å bruke oss syklister og fotgjengere som et påskudd for en ny bru»

De siste ukene med ekstremt svevestøvnivå viser enda en gang at trafikkløsningene som lokalpolitikerne tenker på, slett ikke holder mål.

mandag 21.11 2016

Advarer mot å bygge ny bro til Kvaløya

onsdag 16.11 2016

Kvaløyaforbindelsen

Halvparten skal finansieres av bompenger

Komitéleder Ragni Løkholm Ramberg (Ap) mener en ny Kvaløyforbindelse ligger et stykke fremover i tid. Halvparten av utgiftene må bilistene stå for.

Kritiserer kommunen for dårlig kommunikasjon

Bydelsrådene på Kvaløya etterlyser informasjon fra kommunen.

Dette er sagaen om Kvaløyaforbindelsen

mandag 23.05 2016

På befaring om Kvaløyaforbindelse

Samtidig som statssekretærene Tom Cato Karlsen og Tom-Christer Nilsen besøkte Tromsø passet de på å dra på befaring på Kvaløya.

fredag 20.05 2016

"T-bane og ferge koster, men det vil lønne seg"

søndag 08.05 2016

Debatt

Kvaløyforbindelsen og ny tverrforbindelse – bare nye trafikkproblemer?

Er hensikten med Kvaløyforbindelsen først å fremst å tilfredsstille statlige krav? Eller er det å velge en løsning som kan utvikle kommunen og løse trafikkproblemene?

lørdag 07.05 2016

«Hvem tok først «løgn» i sin munn, og hvorfor?»

torsdag 05.05 2016

Debatt

Selnesbrua tilbyr lite ekstra for kollektiv, gang- og sykkel slik den er planlagt i dag

Tromsø har opplevd kontinuerlig byvekst i 222 år. Mye tyder på at det vil fortsette, skriver Morten Skandfer.

mandag 02.05 2016

Debatt:

"Bruer til besvær"

- Både en og to sjøkapteiner har vært ute og advart mot å plassere den nye brua for nært den gamle, skriver Johannes Hansen.

søndag 01.05 2016

Erna Solberg ville ha Selnes-alternativet

fredag 29.04 2016

Kvaløyforbindelsen

Regjeringa beskylder Kristin Røymo for blank løgn

Beskyldningene har haglet i debatten om trasé for Kvaløyforbindelsen. Nå kaster regjeringa seg med i runddansen.

Debatt

"At Røymo har fått signaler fra samferdselsdepartementet om å velge bort Håkøya er direkte usant"

Statssekretær Amund Drønen Ringdal (H) skriver at det er direkte usant at at Samferdselsdepartementet mener Arbeiderpartiets valgløfte om en Håkøya-forbindelse representerer en usannsynlig løsning for fremtiden

onsdag 27.04 2016

Kommunen går for Selnes-alternativet til Kvaløya

Etter en lengre debatt med beskyldninger om vingling, hodeløshet og kortsiktig tenkning har kommunestyret gått for Selnes-alternativet for Kvaløyforbindelsen.

søndag 24.04 2016

Debatt

«Derfor er det viktig at man går for en Kvaløyforbindelse via Håkøy.»

- Mange i Tromsø kommune ønsker at Tromsø skal være en by som tar imot store turistbåter og det er viktig at disse synspunkter teller for en ny Kvaløy- forbindelse via Håkøy.

tirsdag 19.04 2016
1

Kommentaren

«Bomtur for Kvaløyforbindelsen»

Ramberg slår tilbake mot kritikken fra Alvarstein

Kvaløyforbindelse

Alvarstein raser mot ny bru til Selnes

mandag 18.04 2016

Byrådet utelukker ikke bompenger på Sandnessundbrua

søndag 17.04 2016

Debatt

"FRP anklager meg for løgn. Høyre er rasende og har ingen tillit. Det er utfordrende"

For hva er det mest prekære for Tromsø nå? Er det å få vei til Håkøya eller er det å få ny vei til Kvaløya, skriver byrådsleder Kristin Røymo.

fredag 15.04 2016

Frp-politiker beskylder byrådslederen for løgn

Anni Skogman (Frp) er ikke imponert over begrunnelsen for Kristin Røymos snuoperasjon om Kvaløyaforbindelsen.

Byrådet snudde – nå går de for bru til Selnes

Etter et møte med samferdselsdepartementet har Arbeiderpartiet skiftet mening om Kvaløyaforbindelsen. Det til tross for at byrådslederen ennå foretrekker Håkøya.

Debatt

«Som bilist i kø er du en del av problemet. Som busspassasjer blir du en del av løsninga.»

La det være sagt med en gang: Jeg har ingenting i mot bilførere. De fleste er blide og hyggelige og tar hensyn til fotgjengere og syklister og hverandre.

torsdag 14.04 2016

Kvaløyforbindelsen

Arbeiderpartiet forkaster tunnel til Håkøya

Arbeiderpartiets representantskap forkaster Håkøya-alternativet for en ny Kvaløya-forbindelse.

lørdag 02.04 2016

Debatt

«Hvorfor ikke bru til Håkøya?»

I dette debattinnlegget ramser Dag Inge Roti opp sine gode grunner for bru til Håkøya.

fredag 25.03 2016

Krever avgjørelse fra byrådet

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet krever at byrådet tar en avgjørelse om Kvaløyforbindelsen en gang for alle.

torsdag 17.03 2016

Utsetter behandlingen av ny Kvaløyforbindelse

Byrådet vedtok i dag å utsette behandlingen av ny Kvaløyforbindelse på grunn av økonomiske uklarheter.

fredag 04.03 2016

«E8 til Tromsø og Kvaløyforbindelsen»

mandag 29.02 2016

Debatt

"Når skal kommunene og fylket manne seg opp til å vingeklippe Vegvesenet?"

Vegvesenet med fylkeskommunen anker tingrettens dom over Vegvesenets mangelfulle utredninger om Kvaløyforbindelsen.

mandag 22.02 2016

Varsler innsigelse til Håkøy-tunnel

Fylkesmannen i Troms reiser innsigelse dersom den nye forbindelsen mellom Tromsøya og Kvaløya legges i tunnel via Håkøya.

Vegvesenet anbefaler bru fra Langnes til Selnes

Statens vegvesen anbefaler en Kvaløyforbindelse via bru fra Langnes til Selnes.

søndag 07.02 2016

Politiker spår to timers reisetid til Harstad

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) mener Kvaløyforbindelsen er første steg mot å knytte byene i Troms enda tettere sammen.

søndag 17.01 2016
4

Frykter splid i byrådet om Kvaløyforbindelsen

Gruppeleder i Tromsø Høyre, Erlend Svardal Bøe, tror uenighet om Kvaløyforbindelsen kan skape problemer for byrådet og samarbeidspartiene.

torsdag 14.01 2016

Går for ny bru til Kvaløya

fredag 01.01 2016

Debatt

«Kvaløytrafikken - man kan få et nytt evighetsprosjekt som E8 i Ramfjord»

Debatt

«Hvem skal bestemme – veivesenet eller folket?»

Med bakgrunn i at man rett og slett ikke tar hensyn til hva de folkevalgte eller folket ønsker så stiller jeg spørsmålet om det er saksbehandlere i Statens vegvesen, som via til dels tvilsom dokumentasjon og i hvert fall tvilsom skjønnsutøvelse skal legge føringer og bestemme hva som er den beste løsningen.

tirsdag 22.12 2015

15-åringer fikk lys idé

Vil ha «ubuss» mellom Kvaløya og Tromsøya

Tiendeklassingene Maja, Helene og Halvdan mener verken bru eller tunnel er løsningen for den nye Kvaløyforbindelsen. Ubuss er tingen!

onsdag 09.12 2015

Skal forhandle om to milliarder til trafikktiltak

Etter nyttår skal fylkeskommunen prøve å komme i forhandlinger med staten for å få del i de såkalte bymiljømidlene.

torsdag 19.11 2015

Debatt

«Tiden for store bruprosjekter er slutt.»

Rush-trafikken mellom Kvaløya og Tromsøya hver morgen og ettermiddag er nok en forargelse for de fleste av de som står fast i køen til eller fra jobb. Kø-kjøring har aldri vært noe gøy.

mandag 16.11 2015

Debatt

«Rødt kort for faktafeil om ny Kvaløyforbindelse»

Leif-Arne Sætrum bringer inn faktafeil og har ingen nye momenter i sitt leserinnlegg den 9. november vedrørende ny Kvaløyforbindelse.

søndag 08.11 2015

Selvmål om Kvaløyforbindelsen

Skal en få en seriøs debatt om dette, må man enes om enkelte punkter trafikken skal igjennom.

onsdag 04.11 2015

"Bygg en miljøvennlig Kvaløy- og Tverrforbindelse"

mandag 02.11 2015

Byrådet legger fram plan om bru over til Kvaløya

Byrådet ønsker å legge ut reguleringsplan for ny bru fra Langnes til Selnes på Kvaløya, men benekter at det ligger an til omkamp om Kvaløyaforbindelsen.

mandag 26.10 2015

Natur og Ungdom krever køprising i Tromsø-trafikken

tirsdag 20.10 2015

Debatt

Svar til Nord-Gruppen as

Skal diskutere om vi trenger ny Kvaløyforbindelse

tirsdag 06.10 2015

Fremtidsrettede politikere og Kvaløyforbindelsen

Ny Kvaløyforbindelse ble lansert for å løse to konkrete problemer, køer på Kvaløysletta i rushtiden og alternativ til eksisterende bru om den skulle bli stengt.

mandag 05.10 2015

Håkøy/Kvaløyforbindelsen nok en gang

Sander har ikke forstått viktigheten og betydningen og begrunnelsen for å legge den nye forbindelsen til Tromsøya via Håkøya.

onsdag 30.09 2015

Full stopp for kollektivsatsing?

Debattinnlegg av Gunnar Sander, sivilingeniør.

mandag 28.09 2015

Ny Tverrforbindelse skal ut på høring

Planene for en ny tunnel mellom Breivika og Langnes legges nå ut på høring.

søndag 20.09 2015

Håkøyforbindelsen – en skikkelig taper

tirsdag 15.09 2015
1

Fra vaktbikkje til maktbikkje