Tema

fredag 07.05 2021

Trekker høstens store utstilling - frykter den ikke vil få oppmerksomheten den fortjener

Stiftelsen Lásságámmi vil ikke ha Áillohaš-utstillingen ved kunstmuseet i Tromsø som planlagt til høsten.

torsdag 06.05 2021

Stortinget har vedtatt offisielle navn på Norge på tre samiske språk og kvensk

Etter forslag fra regjeringen har stortinget onsdag vedtatt offisielle navn på Norge på tre samiske språk og på kvensk.

mandag 29.06 2020

«Kirken må lære av historien»

Det er kun gjennom et åpent og tydelig ordskifte at vi kan få innsikt i folks opplevelse av den kirken de tilhører, skriver Nord-Hålogaland bispedømmeråd.

torsdag 30.04 2020

Debatt:

Unnamanøvering og passiv aggressiv holdning til vern av kvenske kulturminner?

Arbeidet med en ny kulturminnepolitikk i Norge har pågått over flere år, og etter en lengere prosess har Klima- og miljødepartementet har nå lagt frem en melding nye mål i kulturmiljøpolitikken. Meldingen skal snart behandles av Stortinget. Det skriver Kjellrun Wilhelmsen i partiet Nordkalottfolket i debattinnlegget.

tirsdag 31.12 2019

Når stillhet blir en gladsak

I sitt første ordinære fylkesting i desember, behandlet Troms og Finnmark fylkesting, saken om kvensk og samisk navn på det sammenslåtte fylket. Ingen tok ordet. Absolutt ingen. Fylkesordfører kunne ta saken til votering uten noen form for debatt – og det ble enstemmig vedtatt.

lørdag 16.03 2019

Musikalsk markering av «Kväänikansan päivä»:

– En flott måte å feire dagen på

Lørdag 16. mars ble Kvenfolkets dag feiret med matinékonsert på Storgata Camping.

søndag 17.02 2019

Kvensk flagg blir offisielt i Tromsø

Tromsø kommune skal heise det kvenske flagget på kvendagen den 16. mars.

tirsdag 22.01 2019

DEBATT:

Samiske stedsnavn er en del av Tromsø, og ved offentlig anerkjennelse blir identiteten som samisk by tydeligere

På vegne av Romssa Sámi Searvi er det gledelig å kunne gratulere Tromsø kommune med dette vedtaket, skriver Vidar Andersen, Leder Romsa Sámi Searvi / Tromsø sameforening.

DEBATT:

Hvilke kostnader vil det medføre for kommunen å sette opp disse skiltene på samisk?

Trond Bruun-Hanssen har skrevet et åpent brev til avdelingsdirektøren ved avdeling for kultur og idrett i Tromsø kommune i saken om samisk skilting.

Nå blir det nye samiske og kvenske stedsnavn i Tromsø

Formannskapet vedtok å godkjenne 19 nye samiske navn på grender, bydeler og områder i Tromsø, samt et helt nytt kvensk navn på Tromsø.

søndag 30.12 2018

Debatt:

Kystsamene hyller Naimak

Avgått regionveisjef Torbjørn Naimak fikk fart i samisk/kvensk skilting de siste årene før han pensjonerte seg.

tirsdag 11.12 2018

Tromsø kommune varsler endringer i flaggreglementet – vil flagge med kvenflagget

Flagget er bestilt og vil være klart i god tid før markeringen 16. mars 2019.

lørdag 03.11 2018

Regjeringen gir millioner til kvensk språk og kultur

Forbeholdet er at statsbudsjettet for 2019 blir godkjent.

tirsdag 16.10 2018

Veisjef Naimak om samiske og kvenske skilter: – Staten har sviktet

– Jeg er derfor glad for at Statens vegvesen gjennom ny skilting bidrar til å synliggjøre det kulturelle mangfoldet på flere steder i Nord-Norge, skriver veisjef i Nord-Norge, Torbjørn Naimak i dette leserinnlegget.

tirsdag 09.10 2018

Kvener og norsk-finner ble budsjettvinnere:

Kvenforbundet: – En styrke i det videre arbeidet med kvensk språk og kultur

Kvenene ble en av de store vinnerne i statsbudsjettet.

onsdag 19.09 2018

Reagerer på iTromsøs forside:

Det er fristende å lage provoserende overskrifter, men i dette tilfellet slo det feil

Det er fristende å lage provoserende overskrifter, men i dette tilfellet slo det feil, skriver Eira Söderholm om iTromsøs forside 12. september.

onsdag 22.08 2018

Debatt:

«Argumentet om at det bor 1.400 samer i Tromsø er fullstendig irrelevant i forbindelse med samisk/kvensk skilting»

Høyres Bodil Ridderseth Larsen er sterkt imot forslaget om samisk skilting i Tromsø.

onsdag 08.08 2018

Dette blir Tromsøs kvenske navn

Nå får Tromsø et samisk og et kvensk navn

mandag 30.07 2018

Ti tegn på at du er av kvensk eller samisk avstamming

tirsdag 27.03 2018

Debatt

Kulturminnepolitikken visker ut kvenenes historie

Klima- og miljødepartementet og statsråd Ola Elvestuen avstår fra å styrke fredningsgrensen for kvenske kulturminner i kulturminneloven.

lørdag 16.12 2017

Tok opp Skansen-saken på Stortinget: – Diskusjon om minoritetsspråk går ofte over i ufine diskusjoner

Bjarne Rohde (SV) fikk én dag på Stortinget. Den benyttet han blant annet til å ta opp Skansen-saken og diskriminering av samer og kvener.

mandag 11.12 2017

– NRK bommer på målgruppa

Norsk-finsk forbund ble invitert til lansering av det nye nettstedet NRK Kvensk på onsdag, men de vil ikke delta.

søndag 09.07 2017

Europarådet frykter for framtiden til det kvenske språket

Europarådet anbefaler strakstiltak for å hindre at det kvenske språket blir utryddet melder Klassekampen.