Tema

mandag 14.06 2021

Debatt

Det pekes kun på utgiftene for Langsundforbindelsen og ikke mulige innsparinger for samfunnet

Det er mye å spare på å bygge Langsundforbindelse, mener innleggsforfatteren.

tirsdag 06.04 2021

Fylkeskommunen får 1,5 milliarder av staten til Langsundforbindelsen

Innsenderen av innlegget mener at nå bør ingenting stå i veien for at Langsundforbindelsen realiseres i 2023.

mandag 21.12 2020

Debatt:

Hvilket grunnlag behandles Langsundforbindelsen på?

«Som innbyggere i Karlsøy kommune og mangeårige medlemmer av styret i Langsundforbindelsen A/S, er vi meget bekymret for at denne saken - som skal behandles av fylkestinget i neste møte, ikke blir behandlet under de rette forutsetninger».

fredag 20.11 2020

Debatt:

Langsundforbindelsen: 1 milliard kroner dekkes av ferjeavløsningsmidler og bompenger

Forfatteren av innlegget mener fylkesadministrasjonen har begått en grunnleggende feil når de har regnet på finansiering av Langsundforbindelsen.

tirsdag 17.11 2020

Fylkesrådet vil ha Langsundforbindelsen: – Skal se på hva som må gjøres

Tirsdag vedtok fylkesrådet å gå inn for Langsundforbindelsen, men først i 2023.

fredag 11.09 2020

Debatt:

«Langsundforbindelsen lanseres som et fergeavløsningsprosjekt av regjeringspartiene og Frp»

«Det eneste vi har mye av, er lite penger.» Utsagnet kom fra en Vestlands-ordfører for en del år sida. Etter at fylkestinget i Troms og Finnmark reviderte økonomiplanen i junimøtet, gjelder utsagnet så avgjort her óg.

fredag 19.06 2020

Skuffelse i Karlsøy etter at Langsundforbindelsen ble utsatt nok en gang

Ordfører Mona Pedersen i Karlsøy kommune nekter å gi opp kampen for Langsundforbindelsen - selv om fylkestinget fredag vedtok å skyve på oppstarten i minst fire år inn i fremtiden.

tirsdag 26.05 2020

Langsundforbindelsen - regionens mest gryteklare samferdselsprosjekt

Fylkesrådet foreslår å skyve på oppstarten av Langsundforbindelsen fordi kostnadene er blitt for høye. Fra mitt ståsted er tallene i fylkets saksfremlegg om Langsundforbindelsen misvisende.

fredag 22.05 2020

Langsundforbindelsen utsatt nok en gang: – Mangler 250 millioner kroner

Fylkesrådet foreslår å skyve på oppstarten av Langsundforbindelsen i – minst – tre år. Årsaken er at kostnadene for prosjektet er blitt for høye, og at det mangler godt over 250 millioner kroner for å fullfinansiere det.

tirsdag 12.05 2020

Debatt:

Langsundforbindelsen vil forsterke regionen

Gjennom lang tid har det fra enkelte, i små politiske partier, deler av pressen og enkeltpersoner vært stilt spørsmål ved om det vil være riktig å realisere Langsundforbindelsen i Karlsøy kommune. For å feie all tvil til side, så kan vi love at den vil bli realisert, skriver styreleder i Langsundforbindelsen AS, Knut Wilhelmsen.

søndag 16.06 2019

Debatt:

Fakta og feil om Langsundforbindelsen

torsdag 09.05 2019

Ny rapport viser at Langsundforbindelsen er lønnsom – men tåler ikke store overskridelser

KPMG mener at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge Langsundforbindelsen.

fredag 15.03 2019

Holder liv i drømmen om Langsundforbindelsen: – Håper på anleggsstart på slutten av 2020 eller begynnelsen av 2021

Med nåværende og tidligere Karlsøy-ordfører i spissen møtte forkjempere for Langsundforbindelsen opp da fylkestinget ble orientert om veiprosjektet med en kostnadsramme over milliarden.

fredag 01.02 2019

Mangler 245 millioner kroner til Langsundforbindelsen

Fylkespolitikerne forutsatte 405 millioner kroner i fergeavløsningsmidler til Langsundforbindelsen, nå fører nye beregningsmåter til at det bare blir 160 millioner kroner. – Vi har et problem, sier fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp).

onsdag 03.10 2018

Karlsøy-ordføreren krever byggestart på Langsundforbindelsen i 2020

Karlsøy-ordfører Mona Pedersen frykter at Langsundforbindelsen kan bli enda mer forsinket. Nå krever hun anbudsutlysning og byggestart i 2020, med ferdigstillelse i 2022.

fredag 07.09 2018

Pris for Langsundforbindelsen tidligst mars 2019

Langsundforbindelsen AS får verken anslag eller kostnadsberegninger for Langsundforbindelsen.

mandag 06.08 2018

Vil ha fortgang med Langsundforbindelsen

Styret i Langsundforbindelsen AS ber om at fremdriften påskyndes.

torsdag 05.07 2018

Sametinget vil ha møte om Langsundforbindelsen

Sametinget vil finne ut om flytting av veitraseen for Langsundforbindelsen på Reinøya både kan spare reinbeitene og gjøre veiprosjektet billigere.

mandag 12.02 2018

Langsundforbindelsen kan bli 200 mill. kroner dyrere

Byggestart vil ikke kunne skje før i 2020.

torsdag 30.11 2017

Reineierfamilien vant ikke fram i Høyesterett: – Det er en tung belastning

Reineierne anket Langsundforbindelsen til Høyesterett. Etter at saken ble avvist denne uken er de bekymret for fremtiden.

onsdag 29.11 2017

Karlsøyordføreren jubler etter at Høyesterett forkastet tunnel-sak: – Det er en gledens dag

Høyesterett forkastet anken i Langsundforbindelse-saken. Dermed er det ikke lenger noen rettslige hindringer fra å starte tunnelbyggingen.

tirsdag 28.11 2017

Høyesterett forkastet anken i Langsundforbindelsen-saken

Reineiere vant ikke fram i Høyesterett.

mandag 06.11 2017

Etter 30 års krangling behandles Langsundforbindelsen i Høyesterett i dag

Reineiere har protestert på utbyggingen av tunnelforbindelsen mellom Ringvassøya og Reinøya, som vil koste minst 700 millioner kroner.

tirsdag 03.10 2017

Debatt

«Så har Tromsø kommune talt. Fylkeskommunen bør bruke pengene i Tromsø kommune i stedet for å bygge nye, faste forbindelser»

Ikke overraskende. Jeg registrerer at historien gjentar seg.

fredag 22.09 2017

Balsfjord-ordfører om langsundforbindelsen: – Vi har vært trofaste mot løftet vi ga

torsdag 21.09 2017

Langsundforbindelsen

«Fergedrift i Norge er ikke direkte gratis»

tirsdag 19.09 2017

I harnisk etter Røymos utspill om Langsundforbindelsen: – Talentløst og skamløst

Det er blant ordene som har haglet etter at det ble kjent at Tromsø kommune ønsker å droppe den etterlengtede tunnelen til Reinøya.

1

Kommentaren

«Langsintforbindelsen»

mandag 18.09 2017

Isfront mellom ordførerne etter forslag om å droppe Langsundforbindelsen

– Det er som at de dolker oss i ryggen.

torsdag 07.09 2017

Regjeringen gir grønt lys for brattere Langsundforbindelse

Samferdselsdepartementet gir Troms fylkeskommune godkjenning for å bygge tunnelen under langsundet med en stigningsgrad på åtte prosent.

mandag 17.07 2017

Dato for Langsund-anken klar

Anken av lagmannsrettsdommen mellom reindriften og Troms fylkeskommune er berammet i Høyesterett 7. november.

mandag 22.05 2017

Må til Oslo for å kjempe for Langsundforbindelsen

Karlsøyordføreren skal møte statssekretæren i Samferdselsdepartementet i håp om å snu Vegdirektoratets vedtak om Langsundforbindelsen.

fredag 19.05 2017

Reindriften får ankesak behandlet i Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har avgjort at anken til Reinøy Reinbeitedistrikt etter dommen i lagmannsretten kommer opp i Høyesterett. Dermed blir det en ny rettsrunde om Langsundforbindelsen etter at Troms fylkeskommune vant fram i lagmannsretten.

tirsdag 27.12 2016

Veivesenet må sette ny prislapp på Langsundforbindelsen

Fylkestinget tar en ny gjennomgang av kostnadene for Langsundforbindelsen.

fredag 23.12 2016

Vegvesenet har fått avslag på søknad: Kan bety skrinlegging av Langsundforbindelsen

Vegdirektoratet avslår søknaden om å fravike reglene for stigning/fall i den undersjøiske tunnelen mellom Ringvassøya og Reinøya. Det kan bety en lengre og mye dyrere tunnel, i verste fall skrinlegging av Langsundforbindelsen.

tirsdag 06.12 2016

Vil anke dommen

Advokat Knut Helge Hurum, som representerer Reinøy reinbeitedistrikt, mener det er feil bevisvurdering på flere punkter.

mandag 05.12 2016

Reindriften tapte i lagmannsretten

Lagmannsretten mener at en eventuell mangelfull utredning av konsekvenser for reindriften i kommunedelplanen ikke fører til at reguleringsplanen for Langsundforbindelsen er ugyldig, og at skjønnet kan fremmes for tingretten.

fredag 02.12 2016

Debatt

«Fakta om Langsundforbindelsen»

Langsundforbindelsen omfatter tunnel mellom Ringvassøy og Reinøya, oppgradering av cirka 15 kilometer grust fylkesvei på Reinøya og nytt fergeleie nord på øya.

mandag 31.10 2016

Langsundforbindelsen

Må vente en måned på svar

Fremtiden for Langsundforbindelsen vil bli avgjort i månedsskiftet november-desember.

onsdag 26.10 2016

Debatt

«Adjø, solidaritet – noen ord om naive tunnelsyn»

 I disse dager starter ankesaken mellom reindrifta og fylkeskommunen om Langsundforbindelsen.

tirsdag 25.10 2016

Langsundforbindelsen

Denne uka avgjøres fremdriften for Langsundforbindelsen

Hålogaland lagmannsrett skal denne uka fatte et vedtak som vil avgjøre fremtiden for Langsundforbindelsen.

fredag 12.08 2016

Debatt

«Er reindriften viktigere enn Karlsøy kommune sin fremtid som en vekstkommune?»

Er reindriften viktigere enn Karlsøy kommune sin fremtid som en vekstkommune?

tirsdag 05.04 2016

Ingen avtale med reindrifta om Langsundforbindelsen

Politikerne og reinbeitedistriktet har ikke kommet fram til noen avtale. Nå avventer kommunen ankesaken som kommer til høsten.

onsdag 23.03 2016

Møte har gitt bytt håp for Langsundforbindelsen

Et nytt møte mellom politikerne og reinbeitedistriktet har gitt nytt håp for byggestart av tunnelen i 2016.

mandag 29.02 2016

Debatt

"Når skal kommunene og fylket manne seg opp til å vingeklippe Vegvesenet?"

Vegvesenet med fylkeskommunen anker tingrettens dom over Vegvesenets mangelfulle utredninger om Kvaløyforbindelsen.

torsdag 25.02 2016

Ennå ingen avklaring med reindriften om Langsundforbindelsen

fredag 12.02 2016

Fylket anker kjennelsen

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo (Sp) anker tingrettskjennelsen som stanset Langsundforbindelsen, etter at både Kommunaldepartementet og Statens vegvesen har gått inn for det samme.

torsdag 11.02 2016
5

Møtes om Langsundforbindelsen

Ingen enighet

Her møter reindriften fylkeskommunen, veivesenet og Karlsøy kommune for å prøve å komme til enighet om bygging av Langsundforbindelsen.

tirsdag 09.02 2016

Debatt

«Langsundforbindelsen og reindrift»

Det er så mye mer og bedre areal for vårbeite å ta av på øya.

tirsdag 26.01 2016

– Langsundforbindelsen er fortsatt gyldig

– Må finne løsning for reindriften

Sametingsråd Silje Karine Muotka mener reindriftens innvendinger til Langsundforbindelsen kan løses ved å gå i reell dialog med reinbeitedistriktet.

tirsdag 19.01 2016

Håper å løse reineier-tvist etter hastemøte

Ordfører i Karlsøy kommune, Mona Pedersen, håper å løse tvisten med reineierne, slik at byggingen av Langsundforbindelsen kan starte som planlagt.

Reineierne om Langsundforbindelsen:

- Endelig er vi hørt

Reineierne på Reinøya er fornøyd med å bli hørt etter å ha etterspurt en konsekvensutredning om Langsundforbindelsen i over ti år.

Ugyldig reguleringsplan

Stort tilbakeslag for Langsundforbindelsen

Dommen fra Nord-Troms tingrett fastslår at reguleringsplanen for Langsundforbindelsen er ugyldig.

tirsdag 17.11 2015

Stiller garanti på inntil 450 mill. til bygging av Langsundforbindelsen

Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), håper på byggestart av Langsundforbindelsen innen et halvt år.

fredag 14.08 2015

Langsundtunnelen snart ut på anbud

Styret i Langsundforbindelsen håper på byggestart for tunnelen før jul etter at den har vært ute på anbud i høst.

mandag 27.04 2015

Høyres landsmøte

– Gode nyheter for Tromsø

Fergeavløsning for fylkesveier kan få stor betydning for prosjekter som Langsundforbindelsen og Ullsfjordforbindelsen.

fredag 24.04 2015

Mulig utsettelse av Langsundforbindelsen

– Tar på oss mye av skylden

torsdag 23.04 2015

Langsundforbindelsen kan bli utsatt igjen

tirsdag 07.04 2015

Frykter ikke Langsundforsinkelse

onsdag 25.03 2015

Langsundforbindelsen kan bli ytterligere forsinket

tirsdag 16.12 2014

Diskuterte forsinkelser

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo tok turen til Reinøya for å informere om utsettelsen av Langsundforbindelsen.

tirsdag 18.11 2014

Byggestart tidligst om ett år

Langsundsforbindelsen er kraftig forsinket. Det skuffer fylkeråden.

torsdag 02.10 2014

Venter på svar om bompenger

Så fort Stortinget har sagt ja til bompenger, vil byggingen av Langsundforbindelsen starte.

tirsdag 10.06 2014

– Skuffet over utsettelsen

Arbeidet med Langsundforbindelsen starter neppe opp til høsten.